A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kincses Kolozsvár I-II.

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 936 oldal
Sorozatcím: Magyar Hírmondó
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN: 963-14-0950-3
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

"Szép város, de nem a legszebb. Nemes város, de talán nem a legnemesebb. Ősi város, de semmiképp sem a legősibb. A részek nem tökéletesek, s az egész együtt mégis tökéletes s olyan sírnivalóan szép, mint az az asszony, akit legjobban szerettem ezen a világon" - írja Cs. Szabó László Kolozsvárról. Amikor a szerkesztő, válogató Bálint István János végigtanulmányozta e város múltját, emlékeit, és összeállította ezt az antológiát, arra törekedett, hogy a régészeti emlékek, a várfalak, a tornyok, a hajdanvolt utcák és városrészek, a középkori és az újabb kori Kolozsvár mindennapi életének - a részletek - bemutatásával az egész tökéletességet és szépségét villantsa föl az olvasó előtt. Teljességre persze nem törekedhetett, de sokféle tájékozódott. Régi kövekben, elszállt legendákban és Házsongárd bedőlt sírkövei között is azt kereste, ami maradandó és érték, szép és fontos a mai olvasnak, a múlt iránt érdeklődőnek. A város története ritka szép fejezete a magyar történelemnek; nemcsak... Tovább

Tartalom

I. kötet
Kolozsvár régi napjai és lakói
Ásatások a Főtéren (Méri István)9
A kolozsvári Zápolya utcai honfoglalás kori temető (László Gyula)13
A kolozsvári magyar polgárok összeírása 1453-ban (Szabó Károly)23
A kolozsvári lakatoscéh alapszabályai 1475-ből27
A kolozsvári ötvöscéh középkori pecsétje (Bunta Magda)30
Kolozsvári nyelvjárás 1508-ból (Kelemen Lajos-Pálfi Márton)35
Heltai és a kolozsvári reformáció (Christian Schesaeus)40
Középkori kolozsvári gyalázkodások 1570-157341
Kolozsvár városi rendszabályok 1585-ből44
Kolozsvár városi rendszabályok 1586-ból47
Kolozsvár városa pénztárosának számadásai boszorkányok kivégzéséről48
A Szent Mihály-templom és egy másik templom leltára 1588-ból49
Kolozsvár városi rendszabályok 1588-ból53
Kolosvár 1594-ben (Jósika Miklós)56
Kolozsvár 1598-ban (Szamosközy István)58
Kathonay Mihály kolozsvári főbíró esete (Bíró Vencel)59
Kolozsvári polgári konyha a XVI. század végén (Kormáromy Andor)68
16. századi orvosszer a mirigy ellen70
Az otthon és művészete a XVI-XVII. századi Kolozsváron (Jakó Zsigmond)71
Bába Novák kivégzéséről (Szamosközy István)114
Székely Mózes csapatai körülzárják Kolozsvárt (Szamosközy István)115
Kolozsvár elfogadja Székely Mózes feltételeit. A lakosság kiűzi a jezsuitákat (Szamosközy István)123
Bocskai István temetéséről (Segesvári Bálint)136
A kolozsvári tanács tiltakozása a szombatosság ellen 1608 v. 1609-ben137
Boszorkányper tanúvallomási jegyzőkönyve140
Külföldi követségek fogadása az erdélyi fejedelmi udvarban (Bíró Vencel)142
A kolozsvári tanács tiltakozása az óvári unitárius iskola elvétele ellen 1613-ban144
A kolozsvári képírók céhszabálya 1618-ból145
Az öregebb hidelvei kalandos-társulatnak 1625-ik évi kiváltságlevele147
Segesvári Bálint krónikájából (1624-1634)149
A szomszéd telkek lakóinak panasza az óvári református iskola tanulóifjúsága ellen 1634-ben156
Kolozsvár városi rendszabályok 1646-ban163
A Farkas utcai templom felavatásának ünnepe (Herepei János)167
Apáczai Csere János kolozsvári lakozásának ismeretlen részletei (Herepei János)173
Lintzegh János szűcsmester, Kolozsvár városbírája (Herepei János)180
Conrad Jacob Hitebrandt stettini evangélikus lelkész, a Rákóczihoz küldött svéd követség tagja Kolozsváron 1656-ban185
Dlaes Ralamb svéd követ utazása Kolozsváron át Konstantinápolyba 1657-ban187
Kolozsvár vára (Evlia Cselebi)189
Broser Péter naplója191
Unitárius halottak és temetések (1678-1691) (Benczédi Gergely)196
A. Pinxner utazása Kolozsváron át Bécsbe 1693-ban198
A jezsuita Bzenszky Rudolf leírása a XVIII-ik századi Kolozsvárról199
Czegei Vass György naplója. Református templom, unitárius templom és iskola átengedése a katolikusoknak202
Siralmas Panasz (Misztótfalusi Kis Miklós)207
Czegei Vass György naplója. A város égéséről214
Kolozsvár égéséről 1697-ben (Cserei Mihály)216
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója217
Misztótfalusi Kis Miklós végrendelete221
Czegei Vass György naplója. Misztótfalusi Kis Miklós temetéséről224
Edmund Chishull anglikán lelkész lord William Paget portai követ kíséretében225
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója226
Vizaknai Bricius György kolozsvári főorvos és bíró naplója228
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója234
Czegei Vass György naplója
A kurucok Kolozsvár körül portyáznak, a hóstátokat égetik258
Kolozsvári polgárok a kurucok közé szöknek259
Kolozsvárt a kurucok ostrom alá fogják260
A város meghódol Rákóczinak262
Kolozsvár a kuruc ostrom alatt (Felvinczi György)263
Kolozsvári utcák Felvinczi György versében (Herepei János)270
Johann Ehrenfriedt Hartmann kolozsvári könyvkötő levele N. Philep Györgynek, gr. Teleki Sándor tiszttartójának293
A. de la Motraye francia műgyűjtő benyomásai Kolozsvárról 1714-ben295
Szakál Barth Ferenc asztalosmester és óvárosi kapitány naplója296
Németi Sámuelnek, a Református Kollégium Professzorának végrendelete 1717-ből299
Bejegyzések a jezsuiták római "Litterae Annue"-jában a templom alapításáról. Az ausztriai provincia évi leveleiből. A kolozsvári jezsuita szentegyház. 1718. 1718301
A kolozsvári bordélyház összeomlásáról (Rettegi György)304
Kolozsvári élet a napóleoni háború korában (Dézsi Lajos)306
Francia foglyok Kolozsváron (Péter Vass Ferenc)307
Kolozsvár a 18. és 19. fordulóján (Jósika Miklós)310
Kolozsvár a múlt század első felében (Vita Zsigmond)311
Erdélyi levelek. Kolozsvár. 1816 (Kazinczy Ferenc)315
Erdélyi utazás. Kolozsvár. 1821. (Széchenyi István)318
Dinicu Golescu úti beszámolója kolozsvári élményeiről 1824-ben319
Déryné Széppataki Róza naplójából321
Kolozsvári Főbírája és Tanácsa levele Banó István Úrhoz, az Academicum Lyceum Pro Directorához324
A Cholera Kolo'svártt, írta Pataki Dániel Orvos Doctor326
Képek a múlt század eleji Kolozsvárról (Lengyel Dániel)328
Kolozsvár 1839-ben (Tácsics Mihály)332
A kolozsvári viadaliskola. Akadémikus, aki viadaliskolát alapít. A Wesselényi-Kendeffy-Bölöni Farkas-triász (Mező Ferenc)337
Clausenburg (Auguste de Gerando)341
Színházi rendszabályok Kolozsváron 1846-ban351
Petőfi Kolozsváron (Dávid Gyula-Mikó Imre)353
A szabadságharc napi krónikája (Kéry Gyula)359
Az unió (Jakab Elek)363
A szabadságharc napi krónikája (Kéry Gyula)368
Kolozsvári falragasz 1848-ban371
Kolozsvár visszafoglalása (Balás György)372
Bem kolozsvári kiáltványa Erdély lakosihoz376
1848 a kolozsvári színházban (Janovics Jenő)377
Kolozsvári zsidóság és az 1848-49-es szabadságharc379
Kolozsvár a szabadságharc leveretése után (Bisztray Károly)380
Kolozsvár 1851-ben (Gyulai Pál-Kristóf György)382
Kolozsvár... (Kassai Vidor)383
Jókai Kolozsváron (Vita Zsigmond)385
A Mátyás-szobor alapkövébe tett oklevélből388
A Mátyás-szobor leleplezéséről (Szentimrei Jenő)389
Kolozsvár békebeli évei (Longhy A. István)392
A kolozsvári munkásmozgalom életéből a századfordulón (Jordáky Lajos)395
A háborús Kolozsvár (Pilisi Lajos)397
Kolozsvár népviselete (Dr. Kós Károly)398
A kolozsvári hóstátiak (Németh Sándor)404
Hóstáti képek (K. Kovács László)413
Kik a hóstátiak? (Egri László)425
Kétvízközti majorok életéből (Hantos Gyula)430
A kétvízközti majorok életéből (Hantos Gyula)443
Kolozsvár szabad királyi város címere (Keöpeczi Sebestyén József)450
Régi kolozsvári elnevezések, utcák, szobrok, városrészek (Nagy Péter)464
Házsongrádi panteon (Gaál György)488
A temető leírása492
II. kötet
A város szellemi élete
Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. sz. végén (Apor Péter)9
Jósika Miklós visszaemlékezése kolozsvári tanuló korára14
Kriza János az Unitráius Kollégiumban (Antal Árpád)18
Gyulai Pál a Református Kollégiumban (Papp Ferenc)23
A piaristák melegében (Grigore Moldovan)26
Búcsú, Kolozsvárhoz! (De Gerando Antonina)32
Kovács Dezső író, a Református Kollégium igazgató-tanára (Kozma Dezső)35
Reményik Sándor és a Frakas utcai Református Főgimnázium nagy tanítványai (Jancsó Elemér)38
A kolozsvári Báthory-egyetem (Bisztray Gyula)40
Adatok a kolozsvári egyetem történetéhez (Jancsó Elemér)46
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem története (Makkai László)48
A kolozsvári egyetem hatása a román tudományra (Gáldi László)58
Búcsúbeszéd Finály Henrik temetésén (Márki Sándor)72
A Ferenc József Tudományegyetem a századforduló táján (Imre Sándor)73
A Báthory-egyetem könyvtára és pusztulása (György Lajos)75
Az Apáczai-kollégiumi könyvtár keletkezésének és elhelyezésének nyomozása (Herepei János)84
Királyi egyetemi könyvtár (György Lajos)99
A kolozsvári Heltai-nyomda (Fitz József)103
Erdélyi féniks, Misztótfalusi Kis Miklós Kolozsváron (Jakó Zsigmond)107
Kolozsvár sajtóélete a múlt század elején (Szentirmai Jenő)117
Az erdélyi Múzeum-Egyesület története (Szabó T. Attila)118
Erdélyi Múzeum-Egyesület (Gróf Mikó Imre szózata)132
Brassai és a Múzeum (Mikó Imre)133
A dalmű sorsa Kolozsváron (Lakatos István)136
Liszt Ferenc első kolozsvári látogatása (Lakatos István)140
Brassai zenei köre (Mikó Imre)143
A kolozsvári magyar színjátszás. 1821-1918 (Jancsó Elemér)156
Az első kolozsvári némafilm (Jordáky Lajos)175
Veress Ferenc, Kolozsvár megörökítője (Miklósi Sikes Csaba)179
Kolozsvár történetírója: Jakab Elek (Tóth László)187
Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészet emlékeiről (Balogh Jolán)193
Kolozsvár művészeti emlékei
Az Óvár kialakulása (Kelemen Lajos)203
Két elpusztult templom (Kelemen Lajos)205
A kolozsmonostori apátsági templom (Kelemen Lajos)207
A kolozsvári Szent Mihály-templom (Grandpierre Edith)211
Tölcséresjelvények a Szent Mihály-templomon (Kelemen Lajos)222
A Farkas utcai református templom (Kelemen Lajos)227
A Farkas utcai templom egykori tornyai (Herepei János)244
A kolozsvári Mátyás-templom (Debreczeni László)250
A Farkas utcai templom (Entz Géza)253
A kolozsvári Ferenc-rendi templom (Bágyuj Lajos)255
Mátyás király születési háza (Kelemen Lajos)261
Az unitárius püspöki ház (Kelemen Lajos)264
A főtéri római katolikus plébániaház (Kelemen Lajos)265
A Főtér reneszánsz emlékei (Kelemen Lajos)267
A Bánffy-palota (Kelemen Lajos)274
A Teleki-palota (Kelemen Lajos)276
Megszólalnak Kolozsvár kövei (Biró József)278
A kolozsmonostori régi református eklézsiáról (Herepei Gergely)284
A monostori templom festett díszítései (Keöpeczi Sebestyén József)289
Márton és György kolozsvári szobrászok (Balogh Jolán)296
Márton és György (Kós Károly)304
Kolozsvári Márton és György Szent György-szobrának lószerszámja (László Gyula)309
Kolozsvár közvetlen környékének történelmi és műemlékei (Kelemen Lajos)311
Kolozsvár vonzásában
Az Alma Mater ölelésében (Szabó Dezső)329
Alma Mater Kolozsvárott (Passuth László)332
A kincses város (Makkai Sándor)344
Kolozsvári gyermekkor (Cs. Szabó László)351
Kincsek Kolozsvárott (Laczkó Géza)360
Kolozsvár dícsérete (Deidrich György)365
Város a század elején (Cs. Szabó László)366
Benéz a havas (Reményik Sándor)368
Kolozsvárhoz... (Bartalis János)369
Kolozsvár (Kós Károly)371
Walter Crane. Kolozsvári emlék (Kós Károly)376
Egy várost sétálok körül (George Sbarcea)379
Rímes vallomás Kolozsvárról (Cs. Szabó László)383
Utószó (Bálont István János)385
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kincses Kolozsvár I-II. Kincses Kolozsvár I-II. Kincses Kolozsvár I-II. Kincses Kolozsvár I-II. Kincses Kolozsvár I-II.

Az I. kötet borítóján ragasztásnyom látható. A lapélek foltosak.

Állapot:
2.680 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba