A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kentaur

A Szépirodalmi Könyvkiadó Évkönyve/Interjúk-fejtörők/Versek-novellák/Keresztrejtvények/Pályázat-Fele sem igaz

Tartalom

Kedves olvasónk! (bevezető)1
Illés Endre: A magány arénája2
150 éve halt meg Berzsenyi Dániel (1776-1836)5
Berzsenyi Dániel: Horác (vers). (Berzsenyi Dániel Művei - Kiss János emlékezései, Magyar Remekírók, 1985)5
Berzsenyi Dániel - kvízkérdések5
Irodalmi Böngészde I. (kvízjáték)7
Berzsenyi Dániel gróf Széchenyi Istvánhoz (keresztrejtvény)8
Ambrus Zoltán 125 éves9
Kuncz Aladár 100 éves9
Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék (vers). (Tóth Árpád válogatott művei, Magyar Remekírók, 1964)11
Tóth Árpád: A szegény utazó halála (tárca). (Színek, változatok című kötetéből, 1986)12
Ismeri ön Tóth Árpádot? (kvízjáték)13
Felismeri? (képes fejtörő)14
Pályázati keresztrejtvény I.15
Tóth Árpád a halhatatlanságról16
Buda ostroma, 168618
Federico Cornaro Marco levele Antonio Giustinianinak, Bécs, 1686. szeptember 8.18
A lotharingiai herceg levele Frederico Cornaronak, Buda, 1686. szeptember 3.19
Takáts Sándor: A hazai török hegedősök (Esszé a Buda két árulója című kötetéből. Olcsó Könyvtár, 1979)21
A hódoltsági idők némely szaváról22
Balassi Bálint elmés mondása (keresztrejtvény)25
Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai (részlet). (Kötetcím azonos, Magyar Ritkaságok, 1986)26
Balassi Bálint: Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok... (vers és kotta)28
Gyarmati Balassi Bálint énekei, 198629
Madzsari türki (vers) (Balassi Bálint - 16. század költői, Magyar Remekírók, 1979)29
Sarusi Mihály: Magyar Krisztus (regényrészlet) (Megjelent 1986)30
Kvízjáték Hegedűs Géza: Sötétség és világosság című könyve alapján (H. G.)32
Mikszáth Kálmán (keresztrejtvény)34
Azonosítás (képes fejtörő)35
Hunfalvy Pál: Napló, 1848-49 (részlet, kötetcím azonos) (Magyar Ritkaságok, 1986)36
Konok kritikus (anekdota)39
Jókai Mór (keresztrejtvény)40
Klapka György: Emlékeimből (kvízjáték)41
Kun Erzsébet: A víz, amit Arany megáldott)43
Tíz kérdés a Toldi-trilógiáról (kvízjáték)44
Első személyben - Hatvany Lajosné Somogyi Jolánnal beszélget Rapcsányi László (Elhangzott 1984. március tizenegyedikén a Kossuth Rádióban)46
József Attila - Megkevertük (keresztrejtvény)53
Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1929 - 1945 (részlet, kötetcím azonos, 1986)55
Kakukktojás I. (fejtörő)59
Gelléri Andor Endréről (keresztrejtvény)62
Irodalmi kvízböngészde II. (Kun Erzsébet, kvízjáték)63
Elmebajnokság Németh László munkásságáról (Domokos Mátyás). Kérdések. Megoldások64
Pályázati keresztrejtvény II. (Németh László)69
Jékely Zoltán a költőkről (keresztrejtvény)72
Dr. Bodrog Miklós: Milyen vagyok? (pszichológiai teszt)73
Örkény István (keresztrejtvény)74
Kérdések Örkény Istvánról75
Homérosz és Einstein: Hegedűs Géza, József Attila-díjas íróval beszélget Bölcs István76
Tatay Sándor: Eszter és a fajdkakas (regényrészlet). (Megjelent Fehér hintó - Eszter és a fajdkakas című kötetében, 1986)79
Hol született? (fejtörő)82
Féja Géza: Plusz egy könyvcím (keresztrejtvény)83
Ellenfényben földerül a gond; Fekete Gyula, József Attila-díjas íróval beszélget Bán Magda84
Veres Péter életéből (keresztrejtvény)86
Hét, hét, hét... (fejtörő)87
Fekete Gyula: Hogyan lettem író? (keresztrejtvény)88
Simonyi Imre: Aranykereszt patika (vers). (Különvélemény, 1986)89
Bárány Tamás: Atmoszféra (elbeszélés). (Egy életen át, 1986)93
Vágó István: Fele sem igaz (kvízjáték)94
Janus Pannonius: Az áltudósról (Szabó Magda fordítása)96
Meg kell küzdenem a szerepátalakulás kínjaival; Huszti Péter, Kossuth-díjas színművésszel beszélget Rapcsányi László96
Magyar drámaírók 20. század (kvízjáték)99
Gyergyai Albert: Egy nap Toulouse-Lautrecéknél (A várostól a világig című kötetéből, 1986)101
Zászlós Levente: Vadludak vonulása (vers). (Napfogyatkozás, 1986)103
Ki lakik a névben? (keresztrejtvény)104
Sziráky Judith: Zárójelentés (kisregényrészlet, 1986)106
Zalabai Zsigmond - Plusz egy könyvcím (keresztrejtvény)109
Fáy András: Kerberosz111
Fáj András: A napszekér111
Hátrány-e a pályán, ha az alkotóművész nő? - Szabó Magda, Kossuth-díjas írónővel beszélget Szegvári Katalin112
Pilinszky János (keresztrejtvény)115
Hogyan kérte meg Mikszáth a feleségét... (anekdota)116
Kakukktojás II. (fejtörő)116
Paul Verlaine: Ballada az úgynevezett dekadensek és szimbolisták védelmében (Szabó Magda fordítása, megjelent Az öregség villogó csúcsain című műfordításainak gyűjteményében, 1986)117
Szász Imre: Sümeg, régi kikötőnk (részlet az Önarckép, háttérrel című kötetéből, 1986)118
Lator László: Héraclius Gloss töprengései (vers). (Fellobban, elhomályosul, 1986)119
Kun Erzsébet: Erósz az irodalomban (kvízjáték)120
Csukás István (keresztrejtvény)125
Molnár Géza: Az elpazarolt birodalom (regényrészlet) (Megjelent 1986)126
Móra Ferenc művei (keresztrejtvény)128
A siker szervezhetetlen; Bertha Bulcsu, József Attila-díjas íróval beszélget Szegvári Katalin130
Vegyes páros I. (fejtörő)132
Tímár György - Kertész László: Tipókák133
Garai Gábor: Lukács, 14, 34 (vers) (A tiszta zengés, 1986)134
Garai Gábor: A tiszta zengés (keresztrejtvény)136
Csanády János: Földön, föld felett (vers) (A megígért föld, 1986)136
Olasz módra - Gáll Istvánról (keresztrejtvény)138
Molnár Géza (keresztrejtvény)139
Kiss Anna: Az idő (versrészlet az azonos című kötetéből, 1986)141
Somlyó György, a sokoldalú (keresztrejtvény)142
Babits Mihály: Dante: Isteni színjáték143
Antik fáma; Dante pokolbeli utazásának ókori mítoszalakjairól (kvízjáték)146
Vergilis: Aeneis (kvízjáték)147
Kartal Zsuzsa: Aeneas az égő Trója alatt (vers). (Tulipán és orgonaszó, 1986)149
Babits Mihály (keresztrejtvény)150
Lajos király viselt dolgai - Krónikák, levelek, versek tükrében Nagy Lajos királyról (kvízjáték)154
Tíz villámkérdés154
Olasz módra - Herczeg Ferencről (keresztrejtvény)155
Fáy András: A szárnyas ló156
Ács Margit: Vári Attila (bemutató életrajz)157
Vári Attila: Balkáni gerle olajággal (elbeszélés) (Holtak köve, 1987)160
Város és mű (fejtörő)160
Olasz módra - Gergely Ágnesről (keresztrejtvény)161
Gergely Ágnes: Joachim elhagyja a várost (vers) (Árnyékváros, 1986)162
Az epés Gyulai (anekdota)163
Nádas Péter: Emlékiratok könyve (regényrészlet, megjelent, 1986)167
Géczi János: Csak salétrom és mész és síkor márga (vers) (Elemek, 1986)168
Boros István - Vértessy Péter: Narkó blues (részlet az azonos című szociográfiai munkából, 1986)172
Az erős meggyőződésű férfiú (anekdota)173
Czakó Gábor: Ilonka (részlet A lények fele című regényéből, 1986)175
Ajándék (Kellér Dezső: Fogom a függönyt, 1986)177
Elégedett ön irodalmi műveltségével? (teszt)179
Panoptikum179
Bárány Tamás: Mesterházi Lajos: A Kronidész-rejtély (paródia) (... és így írunk mi, 1965)180
Reményi József Tamás - Tarján Tamás: Bertha Bulcsu: JelenÉSek (paródia)180
Tímár György: Kiss Anna: Világnagy rétlepedő (paródia)181
Panoptikum; Tímár György paródiái. A rajzokat készítette Kaján Tibor, 1979-1983182
Kellér Dezső: Fogom a függönyt (keresztrejtvény)184
Somlyó György: Klasszikus változatok egy táncdal-témára (paródiák) (Kőkörök, 1978)185
A logikus válasz (anekdota)186
Három tréfa - Karinthy Frigyes segédletével összeállította Illés Endre 186
Vegyes Páros II. (fejtörő)191
Karinthy Friegyes (keresztrejtvény)192
Kislexikon (Reményi József Tamás-Tarján Tamás: Írtok ti így? című kötetéből, válogatás, 1980)193
Zenebona - Karinthy Ferenc tizenegy műve (keresztrejtvény)194
Asztrológia másképpen196
Az asztrológus szemével. Baktay Ervin: A magyar regevilág és a Nagy Napciklus (1941)198
Olümposzi fáma - Állati dolgok I. (kvízjáték)198
Humor, de nem tréfa (keresztrejtvény)204
Gyakoribb utónevek206
Olasz módra - Fehér Kláráról (keresztrejtvény)206
Öröknaptár208
Olümposzi fáma - Állati dolgok II.209
Szathmáry László: A misztika Mátyás király udvarában (1941)210
Babona (Kellér Dezső: Fogom a függönyt, 1986)212
Címösszerakó - Kettőből egy harmadik (keresztrejtvény)214
Gyerekrovat
Weöres Sándor: Újévi mese (vers)216
Tréfás mese (próza)217
Pilinszky János: Őszi vázlat (vers)217
Hol született? (fejtörő)217
Kicsoda? Micsoda? (mesekitaláló)218
amikor én kicsi voltam (gyermekírók gyermekkori képeinek tablója)220
Varga Katalin: Amikor én kicsi voltam (versrészlet)221
Hold és Nap (képes fejtörő) 222
Eörsi István: Hogyan készül a vers? (vers)222
Altatók (versrejtvény)222
Játsszunk kakukktojást! (fejtörő)223
Tó partján (képes fejtörő)223
Vas István: Aranyhálóban (vers)223
Este a dzsungelben (képes fejtörő)224
A farkas, a róka meg a tyúk224
Címkereső224
Megfejtések226
Az 1986-os Kentaur I. pályázati keresztrejtvényének helyes megfejtése234
1987-es könyveinkből
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur

A borító enyhén kopott, töredezett. A keresztrejtvények ki vannak töltve.

Állapot:
740 Ft
370 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur

Néhány keresztrejtvény kitöltött. A borító sérült, enyhén kopott, a kötés megtört.

Állapot: Közepes
740 Ft
370 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur Kentaur

A borító enyhén kopottas, javított. A lapélek enyhén foltosak. Néhány keresztrejtvényt kitöltött.

Állapot:
740 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba