779.929

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában IV.

1903-1906/A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 749 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 19 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó
A nemzetiségi kérdés képviselőházi vitája a hivatalba lépő gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök programnyilatkozatával kapcsolatban
1903. jún. 30. Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök nyilatkozata a nemzetiségi kérdésben az új kormány bemutatkozásakor1
1903. júl. 8. Vlád Aurél román nemzetiségi képviselő beszéde és Rátkay László felszólalása a gr. Khuen-Héderváry miniszterelnök programnyilatkozata feletti vitában2
1903. júl. 13-14. Vészi József éa Popovics Vászin István horvát képviselő vitája gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök horvát politikája és a horvátországi magyar iskolák tárgyában a miniszterelnök programnyilatkozata feletti vitában8
Iratok a nemzetiségi pénzintézetek működésének korlátozása tárgyában
1903. júl. 21. Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter átirata gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnökhöz és részletes javaslata a nemzetközi pénzintézetekkel szemben foganatosítandó törvényhozási és egyéb rendszabályok tárgyában14
1903. júl. 21. Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter átirata gr. Khuen-Héderváry miniszterelnökhöz a "felsővidéki nemzetiségi pénzintézetek üzelmeinek megakadályozása" tárgyában20
1903. júl. 30. Miniszterelnöki átirat Láng Lajos kereskedelemügyi miniszterhez a "nemzetiségi pénzintézetek üzelmeinek megakadályozása tárgyában" hozzá intézett átiratokkal kapcsolatban21
1903. aug. 11. Sélley Sándor belügyminiszteri tanácsos átirata a miniszterelnökséghez a "nemzetiségi pénzintézetek államrendőri szempontból szükséges ellenőrzése tárgyában"22
1904. jan. 30. Tallián Béla földművelésügyi miniszter átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz a nemzetiségi pénzintézetek működésének ellensúlyozása érdekében a földművelésiügyi minisztériumban 1904. márc. 9-én tartandó értekezlet tárgyában22
1904. ápr. 6. Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz a nagyszebeni Albina román nemzetiségi pénzintézet székelyföldi jelzálogkölcsön-akciója tárgyában, 1 melléklettel23
1904. ápr. 13. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz az Arad megyei tanfelügyelőnek a román nemzetiségi pénzintézetek térhódításának ellensúlyozására tett javaslata tárgyában, 1 melléklettel24
1904. máj. 27. Nagy Mihály Nógrád vármegye alispánjának átirata a magyar minisztériumhoz a nemzetiségi pénzintézetek térhódításának korlátozása tárgyában hozott törvényhatósági határozat tárgyában26
1904. aug. 13. Makfalvay Géza földművelésügyi államtitkár átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz, utóbbinak a nemzetiségi pénzintézetek működésének ellensúlyozását célzó átirata tárgyában27
1904. okt. 1. Zeyk Dániel Alsófehér vármegyei főispán jelentése gr. Tisza István miniszterelnökhöz az erdélyi nemzetiségi pénzintézetek gazdasági-politikai működését ellensúlyozó gazdasági javaslat tárgyában27
1904. okt. 29. Gyárfás Elemér cikke a kolozsvári Ellenzékben: "A nemzetiségi pénzintézetek"28
1905. szept. 10. Balla Károly cikke az Egyetértésben a nemzetiségi pénzintézetekről30
1905. dec. 10. Sélley Sándor belügyminiszteri tanácsos átirata Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a "hazai román pénzintézetek vagyonáról, üzleti menetéről és egyéb viszonyairól az 1904. évi mérleg alapján és a Revista Economicá adatai felhasználásával készített részletes kimutatás" tárgyában32
Szepes vármegye törvényhatóságának átirata a képviselőházhoz a választójognak magyar értelmiségi cenzus alapján leendő szervezése tárgyában
1903. júl. 29. Raisz Aladár Szepes vármegyei alispán átirata a megye törvényhatóságához a "választói jognak a magyar értelmeiségi cenzus alapján leendő szervezése tárgyában"33
1903. júl. 29. Szepes vármegye törvényhatóságának átirata a képviselőházhoz fenti ügyben33
Iratok a "nemzetiségi izgatás"-ról szóló törvényszakaszok (1878. V. tc. 171-172. §) megszorításáról az aradi Tribuna Poporului közleményével kapcsolatban
1903. aug. 6. Sélley Sándor belügyminiszteri tanácsos átirata Plósz Sándor igazságügyminiszterhez az Aradon megjelenő Tribuna Poporului kifogásotl közleménye tárgyában35
1903. szept. 12. Kurovszky Ferenc h. főügyész jelentése gr. Tisza Istvánnak, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnöknek a Tribuna Poporului ellen indítandó eljárás tárgyában36
1903. dec. 4. Gr. Tisza István miniszterelnök mint belügyminiszter átirata Plósz Sándor igazságügy-miniszterhez a Tribuna Popolurui sajtóügyével kapcsolatban a "nemzetiségi izgatásról szóló törvényszakaszok megszorítása" tárgyában37
Melléklet: 1903. aug. 9. Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök átirata a belügyminisztériumhoz gr. Teleki Domokos nemzetiségpolitikai megbízatása tárgyában, 1 melléklettel38
Iratok a magyarországi és erdélyi román munkásmozgalom 1903. évi történetéhez
1903. aug. 15. A temesvári román szocialista sajtó közleménye a Khuen-Héderváry Károly kormány válságáról39
1903. aug. 15. Az aninai sztrájk kezdeteiről. Román munkáslevelező híradása az aninai sztrájktörőkről40
(1903. aug. 18.) A temesvári román munkássajtó (Votul Poporului) beszámolója az 1903. aug. 18-i temesvári román értekezletről és az ezt követő népgyűlésről40
1903. aug. 23. A budapesti román munkássajtó beszámolója az aninai szénbányákban kiitört bérmozgalomról44
1903. aug. 23. Az Adevérul felhívása a román parasztsághoz44
1903. aug. 30. A román munkássajtó cikke a földmozgalomról: "Földet akarunk!"44
1903. szept. 13. Az Adevérul újabb tudósítása az aninai sztrájkról44
1903. szept. 20. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt felhívása "kétmillió magyarországi munkáshoz"45
1903. szept. 27. Az Adevérul cikke a román "újjászervezettek" és az aradi román nacionalisták között kirobbant vitáról46
1903. okt. 21. Az Adevérul cáfolata az erdélyi románság körében észlelt forradalmi hangulatról47
1903. aug. 28-29. A "Román színházalap szerzési társulat" 1903. évi szászsebesi közgyűlésének tervezete az állandó magyarországi román színház létesítésére vonatkozólag48
1903. szept. 5. Br. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterhelnökhöz a gör. kel. román nemzeti-egyházi kongresszus tárgyában51
Az erdélyi és magyarországi román pénzintézetek 1903. évi nagyszebeni III. kongresszusa
1903. szept. 26. A Revista Economica előzetes tájékoztatója az erdélyi és magyarországi román pénzintézetek 1903. évi III. értekezletéről51
1903. okt. 19. Az erdélyi és magyarországi román pénzintézetek 1903. okt. 19-én Nagyszebendben tartott III. értekezletének jegyzőkönyve55
Iratok a magyarországi és horvát-szlavonországi Szerb Nemzeti Radikális Párt mozgalmának 1903. évi szervezkedéséhez
1903. okt. 3. A horvát-szlavonországi Szerb Nemzeti Radikális Párt felhívása a karlócai népgyűlés tárgyában59
1903. okt. 12. A Zastava közleménye a Szerb Nemzeti Radikális Párt tervezett karlócai népgyűlésének betiltásáról60
1903. okt. 21. A Szerb Nemzeti Radikális Párt dályi népgyűlésének felhívása61
Melléklet: (1903. szept. 21.) A Horvát-Szlavonországi Szerb Nemzeti Radikális Párt 1903. évi "okucani program"-ja61
A Tisza-kormány országgyűlési programvitája
1903. nov. 4. Gr. Tisza István miniszterelnök programbeszéde a főrendiházban68
1903. nov. 6. Gr. Tisza István miniszterelnök képviselőházi nyilaktozata a nemzetiségi kérdésben programbeszéde elmondásakor69
1903. nov. 7. és 9. Kossuth Ferenc beszéde és gr. Tisza István miniszterelnök válasza "a magyar nyelv iskolai jogainak érvényesítése" tárgyában a Tisza-kormány programvitájában71
1903. nov. 8. A Zastava Tisza István miniszterelnök álláspontjáról a szerb egyházi önkormányzat kérdésében72
1903. nov. 9. Holló Lajos beszéde "a magyar államiság kifejeződéséről a hadseregben a nemzetiségi törekvésekkel szemben" a Tisza-kormány programvitájában74
1903. nov. 10. Vlád Aurél román nemzetiségi képviselő beszéde és Hock János válasza a nemzetiségek politikai jogai tárgyában a Tisza-kormány programvitájában75
1903. nov. 6. Ugron Gábor az 1868. évi nemzetiségi törvény végrehajtásának szükségességéről a házszabály-kérdésben mondott napirend előtti felszólalásában84
Luigi Pavia olasz író magyar-társországi államközi kapcsolatokat bíráló röpiratának ügye és a fiumei törvényszék elkobzó ítélete
1903. nov. 11. Gr.Tisza István miniszterelnök átirata az igazságügy-miniszterhez Luigi Pavia nemzetiségi tárgyú röpiratának elkobzása ügyében84
1903. nov. 19. Bernáth Géza igazságügyi államtitkár átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz Luigi Pavia olasz író röpiratának elkobzása tárgyában85
1903. dec. 1. Bernáth Géza igazságügyi államtitkár átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz a fiumei törvényszék elkobzó ítéletéről Luigi Pavia nemzetiségi tárgyú röpiratával kapcsolatban86
Az 1903. évi véderővita és a nemzetiségi kérdés
1903. nov. 18. Zboray Miklós beszéde a Tisza-kormány társadalmi és nemzetiségi politikájáról az "újonctartalék mennyiségének fenntartásáról" szóló törvényjavaslat (véderőtörvényjavaslat) tárgyalásakor86
1903. nov. 21. Vertán Endre beszéde a "szabadelvű kormányok nemzetiségi politikájának bűneiről" a véderő-törvényjavaslat vitájában87
1903. nov. 23. Pap Zoltán beszéde a magyar vezényleti nyelv és a választójogi reform nemzetiségi vonatkozásairól a véderő-törvényjavaslat vitájában91
1903. dec. 19. Lendl Adolf beszéde a délvidéki lakosság anyagi nyomoráról a véderővitában93
1903. dec. 22. Ráth Endre beszéde a nemzetiségek szaporodásáról és az erdélyi katonaságnak a magyarságra kedvezőtlen elhelyezéséről a véderővitában97
Iratok az erdélyi szász képviselőknek a Tisza István-féle szabadelvű kormánypártba történt 1903. decemberi visszatéréséről
1903. nov. 28. Az erdélyi szász nemzetiségi sajtó tudósítása az erdélyi ev. egyház országos konzisztóriuma küldöttségének a kormány tagjainál tett látogatásáról99
1903. nov. 30. Az erdélyi szász központi választmány 1903. nov. 27-i nagyszebeni ülésének határozata a szász képviselőknek a szabadelvű kormánypárt iránti magatartásáról99
1093. nov. 4. A függetlenségi sajtó az erdélyi szász képviselők visszatéréséről a kormánypártba100
1903. dec. 9. A Siebenbürgishc - Deutsches Tageblatt kommentárja a brassói szász értekezlettel kapcsolatban az erdélyi szász képviselőknek a szabadelvű kormánypártba történt belépéséről101
1903. dec. 10. és 11. Lengyel Zoltán felszólalása és Lindner Gusztáv válasza az erdélyi szász képviselőknek a kormánypártba való visszatérése tárgyában102
1903. dec. 12. Tomic Jása cikksorozata a Szerb Nemzeti Radikális Párt lapjában a szocialistákkal való kapcsolatról: "Menjünk-e vajon a szocialistákhoz?"104
Miniszterelnökségi iratok Petru Gradisteanunak a román szenátusban benyújtott két nemzetiségpolitkai interpellációjáról
1903. dec. 28. Külügyminiszteri átirat őrgróf Pallavicini János bukaresti osztrák-magyar követ Petru Gradisteanunak a román szenátusban a "nemzeti kérdés" tárgyában mondott interpellációjáról szóló jelentéséről, 1 melléklettel108
Melléklet: Őrgróf Pallavicini János bukaersti osztrák-magyar követ jelentése gr. Goluchowski Agenor közzös külügyminiszternek a romániai nemzetiségi ügyekről110
1904. jan. 3. Miniszterelnöki átirat gr. Glouchowski Agenor közös külügyminiszterhez a Gradisteanu-féle interpelláció tárgyában111
1905. jan. 2. Miniszterelnöki feljegyzés őrgróf Pallavicini János bukaresti osztrák-magyar követ Gradisteanu szenátornak a bukaresti szenátusban a romániai magyar iskolákkal kapcsolatban elhangzott interpellációjáról szóló jelentéséről112
Iratok a román lakosságú megyék nemzetiségi mozgalma tárgyában
1904. jan. 6. Gr. Tisza István miniszterelnök bizalmas körlevele és kérdőpontjai a románok lakta megyék főispánjaihoz a román nemzetiségi mozgalom tárgyában, 1 melléklettel113
1094. jan. 9. Vlád Aurél interpellációja Arad megye törvényhatósági bizottságának a románokat választójoguktól megfosztó szabályrendelete tárgyában114
1904. jan. 17. Az Adeverul véleménya a "talpasi zendülés"-ről116
1904. jan. 23. Gr. Tisza István miniszterelnök levele Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a román lakta vármegyék főispánjaival folytatandó értekezletek tárgyában117
1904. jan. 27. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszlevele gr. Tisza István miniszterelnökhöz a román nemzetiségi mozgalom tárgyában indított kormányzati akcióval kapcsolatban118
1904. júl. 26. Urbán Iván Arad főispánjának jelentése és összefoglalója a megyei román nemzetiségi mozgalom tárgyában, 1 melléklettel119
(1904. júl. 26.) Ismeretlen szerző emlékirata az Arad megyei nemzetiségi viszonyokról129
1904. dec. 3. Kristóffy József Szatmár megyei főispán jelentése Tisza István miniszterelnöknek a román nemzetiségi mozgalom ellensúlyozására indított akció tárgyában132
Iratok Vlád Aurélnak a Hunyad megyei Zám községbeli gör. kel. népiskola tanköteleseivel kapcsolatban benyújtott interpellációjáról
1904. jan. 9. Vlád Aurél képviselőházi interpellációja gr. Tisza István miniszterelnökhöz és Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Zám községbeli tanköteleseknek a felekezeti iskola látogatásától való eltiltása és az állami iskolákba való kényszerítése tárgyában133
1904. jan. 13. Réthi Lajos Hunyad megyei tanfelügyelő jelentése Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternek Vlád Aurél interpellációja tárgyában134
1904. márc. 2. Perczel Dezső, a képviselőház elnökének átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Vlád Aurél interpellációja tárgyában136
1904. márc. 17. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternek a Vlád Aurél interpellációjára adandó válasz tárgyában136
1904. ápr. 14. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a Zám községben történt iskolaügyi visszaélések tárgyában137
Iratok a kormányzat 1904. évi "horvát-szlavonországi akciójáról"
1904. jan. 11. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez "a horvát-szlavon ifjak nemzeti szellemben leendő neveltetése iránt indítandó akció tárgyában"139
1904. jan. 25. és 27. Az 1904. jan. 25. és 27-én a "szlavoniai akció" ügyében tartott bizalmas miniszterelnökségi értekezlet jegyzőkönyve140
1904. márc. 12. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a "Szlavoniában élő magyarok nemzeti gondozása tárgyában" tartott értekezlet által meghatározott feladatokról147
1904. júl. 24. Miniszterelnökségi átirat Pejacsevich horvát-szlavon bánnak a szlavoniai magyar tannyelvű iskolák engedélyezése és a horvát-szlavonországi ifjak magyarországi neveltetése tárgyában148
Miniszterelnökségi iratok a római Curiánál kifejtendő nemzetiségpolitikai tárgyú diplomáciai akció indítása tárgyában
(1904. jan. 20.) Tisza István miniszterelnök félhivatalos levele gr. Szécsen Miklós vatikáni osztrák-magyar nagykövethez a "nemzeti szempontból fontos ügyeknek" a Vatikánnál leendő keresztülvitele érdekében kifejtendő nagyobb diplomáciai akció tárgyában151
(1904. jan. 20. Miniszterelnöki átirat Szmrecsányi Pál nagyváradi róm. kat. püspökhöz a római Curiánál történő személyes diplomáciai akció tárgyában155
1904. febr. 28. Gr. Szécsen Miklós vatikáni osztrák-magyar nagykövet magánlevele gr. Tisza István miniszterelnökhöz "a magyar kormány által a Vatikánnál tervezett nagyobb diplomáciai akció" tárgyában156
1904. júl. 6. Miniszterelnöki átiratfogalmazvány gr. Glouchowski Agenor közös külügyminiszterhez a római Curiánál felmerülő nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatban a vatikáni osztrák-magyar nagykövetség magatartása tárgyában160
Cikkek a román és a szerb nyelvű munkássajtó választójogi és sajtóküzdelmeiből
1904. jan. 28. Az "újjászervezettek" 1904. évi választójogi kampányának felhívása163
1904. febr. 5. A Narodna Rec vezércikke a szerb munkássajtó ellen folyó hatósági üldözésről165
1904. ápr. 29. A Narodna Rec vitacikke a Jása Tomic szerkesztette magyarországi szerb radikális sajtóval: "A nemzeti kérdés és a szociáldemokrácia"166
Szerb és horvát párt- és népgyűlési programok 1904-ben
1904. febr. 13. A magyarországi Szerb Nemzeti Radikális Párt 1904. évi programja168
1904. febr. 25. Az 1904. febr. 25-én Otokon tartott horvát népgyűlés kívánságai171
A Tisza-kormány sajtórendészeti intézkedései és a nemzetiségi munkásmozgalom
1904. febr. 13. Igazságügy-miniszteri átirat a miniszterelnökséghez az Adevérul budapesti román szociáldemokrata lap ellen indítandó sajtóügyi eljárás tárgyában172
1904. febr. 14. A fővárosi román munkássajtó (Adevérul) a román-magyar munkásszolidaritásról172
1904. febr. 23. Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár átirata az Adevérul budapesti román szociáldemokrata hírlap ellen indított sajtóügyi eljárás tárgyában173
1904. febr. 25. Igazságügy-miniszteri átirat a miniszterelnökséghez a Narodna Rec budapesti szerb szociáldemokrata lap elleni sajtóügyi eljárás tárgyában173
1904. márc. 18. A budapesti szerb munkássajtó beszámolója a fővárosi magyr és nemzetiségi munkásság közös tüntető felvonulásáról174
1904. márc. 27. A Narodna Rec vezércikke a szerb munkássajtót ért újabb elkobzásokról174
1904. máj. 1. A temesvári Votul Poporului szerkesztőjének előzetes nyilatkozata lapjának az Adevérul-lal történő egyesüléséről176
1904. máj. 13. A Narodna Rec beszámolója a lap volt szerkesztője Gavril Zivanovic bírósági tárgyalásáról176
1904. jún. 3. A Narodna Rec felhívása a szerb szervezett munkásokhoz a munkásmozgalom ellen folyó hatósági üldözés tárgyában177
1904. júl. 22. A Narodna Rec utolsó felhívása a magyarországi szerb munkássajtó támogatása ügyében177
1904. márc. 7. Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz a Makovicky Dusán zsolnai orvos lakásán államellenes izgatás címén foganatosított házkutatás tárgyában178
A nemzetiségi munkássajtó beszámolói az 1904. évi budapesti szociáldemokrata kongresszus és az ún. "újjászervezett" szociáldemokrata párt 1904. évi aradi kongresszusa alkalmából
1904. márc. 13. Az Adevérul felhívása a román munkásokhoz az 1904. évi budapesti szociáldemokrata kongresszuson való részvételre179
1904. ápr. 3. A magyarországi román munkássajtó üdvözlete az 1904. évi budapesti szociáldemokrata kongresszus résztvevőihez180
1904. ápr. 8. A Narodna Rec beszámolója az 1904. évi szociáldemokrata kongresszusról, a "nemzetiségek kongresszusáról"182
1904. ápr. 8. A budapesti szerb munkássajtó közleménye a nemzetiségek és a szociáldemokrácia viszonyáról183
1904. ápr. 8. A Narodna Rec tudósítása az 1904. évi szociáldemokrata kongresszus alkalmából választott szerb szociáldemokrata bizottságról184
1904. ápr. 10. A román munkássajtó híradása az 1904. évi szociáldemokrata kongresszus megnyitásáról184
1904. ápr. 17. A román munkássajtó (Adevérul) beszámolója az 1904. évi budapesti szociáldemokrata kongresszus román küldötteinek szerepléséről185
1904. árp. 18. A román "újjászervezett" szociáldemokrata sajtó bírálata az 1904. évi budapesti szociáldemokrata kongresszusról186
1904. máj. 16. Az "újjászervezett" szociáldemokraták aradi kongresszusának beszámolója a Vointa Poporuluiban, a román újjászervezettek sajtójában187
Iratok a Berzeviczy-féle készülő népiskolai törvénytervezetről (Előzmények)
1904. márc. 14. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- s közoktatásügyi miniszterhez a készülő népiskolai törvényjavaslatnak az idegen állampolgárok iskolai jogaira vonatkozó szakasza tárgyában188
1904. ápr. 6. A függetlenségi sajtó első oldalas híradása az elkészült törvényjavaslatról: "Egy reformtervről"189
1904. máj. 28. Bokor József cikke az Egyetértésben a népiskolai törvényjavaslatról191
1904. jún. 8. - 14. Mocsáry Lajos cikksorozata a Berzeviczy-törvényjavaslatról és a népiskolai ankétról193
Iratok az egykorú romániai magyar nemzetiségi kérdés tárgyában
1904. ápr. 6. Miniszterelnöki átirat gr. Glouchowski Agenor közös külügyminiszterhez a bukaresti osztrák-magyar követ jelentésével kapcsolatban felmerült romániai nemzetiségi ügyek tárgyában, 1 melléklettel.200
(Melléklet: 1904. febr. 7.) Poliányi Zoltán bukaresti hírlapíró jelentése a miniszterelnök számára a romániai magyarság helyzetéről203
1904. júl. 8. Miniszterelnökségi feljegyzés őrgróf Pallavicini János bukaresti osztrák-magyar követnek a Romániába vándorolt székelyek helyzetével és a magyarországi nemzetiségi politikával foglalkozó jelentése tárgyában, 1 melléklettel208
Iratok az 1094. ápr. 24-i élesdi sortűzről
1904. máj. 1. A román munkássajtó tudósítása az élesdi vérontásról210
1904, máj. 2. A román "újjászervezett" szociáldemokraták sajtója (Vointa Poporului) az élesdi sortűzről212
1904. máj. 5. Nagy Géza nagyváradi kir. ügyész jelentése az itteni kir. főügyésznek az "élesdi zavargás"-ból kifolyólag folyamatba tett nyomozás tárgyában213
1904. máj. 14. Nagy Géza nagyváradi kir. ügyész újabb jelentése "az élesdi zavargásra vonatkozó nyomozás tárgyában"216
1904. máj. 20. A nagyváradi ügyészség vádirata az 1904. ápr. 24-i élesdi csendőrsortűzzel kapcsolatban hatóság elleni erőszak címén perbe fogott vádlottak ellen220
1906. márc. 8. A Kúria ítélete az élesdi sortűzzel kapcsolatban "hatóság elleni erőszak bűntette" címén perbe fogott vádlottak felett229
1906. aug. 31. Kurovszky Ferenc nagyváradi helyettes főügyész jelentése az igazságügyminiszternek az élesdi vádlottak pörének befejezése tárgyában233
1904. máj. 9. Minisztertanácsi határozat az aratási sztrájk ellen tervezett intézkedésekről233
Igazságügy-miniszteri iratok a "nemzetiségi és szocialisztikus lapok és megmozdulások elleni eljárásokat tárgyaló sajtószemle" tárgyában
1904. máj. 17. Részletek Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár három 1904. évi negyedévenkénti, a "nemzetiségi és szocialisztikus lapok és megmozdulások" elleni eljárásokat tárgyaló sajtószemléjéből235
1904. máj. 25. Plósz Sándor igazságügy-miniszter tájékoztatója gr. Tisza István miniszterelnök részére az 1904 első negyedévében folyamatban levő sajtóperekről238
1904. aug. 30. Részletek Bernáth Géza igazságügy-miniszteri államtitkár 1904. évi negyedévenkénti sajtószemléjének a "nemzetiségi és szocialisztikus lapok és megmozdulások" elleni eljárásokat tárgyaló részéből238
1904. nov. 11. Plósz Sándor igazságügy-miniszter tájékoztatója gr. Tisza István miniszterelnök részére 1904 harmadik negyedévében folyamatban levő sajtóperekről241
Belügyminiszteri iratok az Avram Iancu-szoboralap gyűjtésének más irányú felhasználásáról
1904. máj. 25. Sélley Sándor belügyminiszteri tanácsos átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az Avram Iancu szobrára eszközölt gyűjtés betiltásáról és a gyűjtött összeg felhasználása ügyében243
1904. júl. 11. Metianu János nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolita válaszlevele Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Iancu-szoboralap összegének felhasználása ügyében244
1904. okt. 15. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterlnöknek a Iancu-szoboralap összegének felhasználása tárgyában244
1904. dec. 5. Gr. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök leirata Szeben megye alispánjához a Iancu-szoboralap összegének felhasználása tárgyában245
1904. jún. 20. A nemzetiségi törvény (1868: XLIV. tc.) értelmezése a galaci osztrák-magyar konzul német nyelvű átiratának képviselőházi vitájában246
A nemzetiségi kérdés az 1904. évi költségvetési vitában
1904. jún. 25. Vietoris Miklós beszéde a szlovák nemzetiségi kérdésről az 1904. évi költségvetési vitában251
1904. jún. 30. Gr. Tisza István miniszterelnök beszéde a "nemzetiségi agitáció megfékezéséről" az 1904. évi költségvetési vitában262
1904. júl. 4. Szatmári Mór beszéde a nemzetiségi kérdés tárgyában az 1904. évi költségvetési vitában266
1904. júl. 4. Vlád Aurél felszólalása a nemzetiségek hazafiassága tárgyában az 1904. évi költségvetési vitában269
1904. júl. 6. Vlád Aurél újabb beszéde az 1904. évi költségvetési vitában270
1904. júl. 7. Gr. Tisza István miniszterelnök válasza és Vlád Aurél viszontválasza a kormány nemzetiségi politikája tárgyában az 1904. évi költségvetési vitában279
1904. júl. 20. Ráth Endre beszéde az állami népiskolák szerepéről a magyar nyelv terjesztése terén az 1904. évi költségvetési vitában280
1904. júl. 21. Lengyel Zoltán felszólalása a putnai román ünnepség tárgyában az 1904. évi költségvetési vitában282
A horvát kérdés az 1904. évi költségvetési vitában
1904. jún. 27. Kovácsevics István horvát-szlavon képviselő beszéde a horvát kérdésről az 1904. évi költségvetési vitában283
1904. jún. 28. Polónyi Géza válasza Kovácsevics Istvánnak a horvát kérdés tárgyában elmondott beszédére az 1904. évi költségvetési vitában298
1904. jún. 28. Gr. Khuen-Héderváry Károly beszéde a horvát kérdésről az 1904. évi költségvetési vitában310
1904. júl. 23. Komjáthy Béla és Kovácsevics István felszólalásai, gr. Khuen-Héderváry Károly uralkodó személye körüli miniszter válasza a horvát kérdés tárgyában az 1904. évi költségvetési vitában315
1904. aug. 17. Antal Gábor református püspök beszéde a nemzetiségi kérdés horvát- és magyarországi vonatkozásairól az 1904. évi költségvetés főrendiházi vitájában329
Kis-Küküllő vármegye törvényhatóságának felirata az állami népiskolákban a "hitoktatásnak az összes felekezetek által magyar nyelven való eszközlése" tárgyában
1904. jún. 30. Csató Gábor Kis-Küküllő vármegye alispánjának átirata a megye törvényhatóságához a Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézendő felirat tárgyában332
1904. jún. 30. Kis-Küküllő vármegye törvényhatóságának felirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a "hitoktatásnak az összes felekezetek által magyar nyelven való eszközlése" tárgyában333
Miniszterelnökségi iratok a "magyar görögkeleti egyház" létesítését célzó kormyánzati akció előtörténetéhez
1904. júl. 7. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése gr. Tisza István miniszterelnök részére a hazai gör. kel. vallású magyarságra vonatkozó népszámlálási adatok tárgyában334
Melléklet: Miniszterelnökségi feljegyzés (1906) "a hódmezővásárhelyi gör. kel. magyar egyháztartomány létesítése és a hódmezővásárhelyi gör. kel. anyaegyház hovatartozandósága tárgyában"340
1907. júl. 3. Komárom sz. kir. város törvényhatósági bizottságának felirata a képviselőházhoz a "gör. kel. vallású magyar nemzeti egyház törvényhozási úton leendő szervezése" ügyében341
1907. okt. 5. Damokos Andor Udvarhely vármegyei alispán felirata a képviselőházhoz a létesítendő magyar gör. kel. egyház és Udvarhely vármegye kapcsolatáról345
A Berzeviczy-féle 1904. évi népiskolai törvényjavaslat
1904. júl. 7. A függetlenségi sajtó a Berzeviczy-féle népoktatási törvényjavaslatról és az ellene folyó "nemzetiségi agitáció"-ról348
1904. júl. 28. Székely György brassói főispán előterjesztése Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban nyilvánított erdélyi szász iskolai kívánságokról349
1904. júl. 30. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde "a népiskolai törvényjavaslatnak a magyar nyelvre vonatkozó rendelkezései" tárgyában az 1904. évi közoktatásügyi költségvetési vitában350
1904. júl. 30. Veres József beszéde a népiskolai törvényjavaslat tárgyában az 1904. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában352
1904. aug. 1. Eötvös Károly felszólalása a népiskolai törvényjavaslat tárgyában az 1904. évi közoktatásügyi költségvetési vitában354
1904. aug. 1. Gál Sándor beszéde a népiskolai törvényjavaslat és az erdélyi szász iskolák kérdésében az 1904. évi közoktatásügyi költségvetési vitában356
1904. aug. 2. Melzer Vilmos és Gál Sándor felszólalásai a népiskolai törvényjavaslat és az erdélyi szász iskolák kérdésében az 1904. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában364
1904. aug. 2. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza a népiskolai törvényjavaslat tárgyában elhangzott felszólalásokra az 1904. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában367
1904. aug. 10. Barabás Béla beszéde a nemzetiségi kérdés megoldásáról és a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban az 1904. évi közoktatásügyi költségvetés vitájában369
1904. aug. 27. Az Erdélyi ev. országos konzisztórium emlékirata a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban371
1904. aug. 31. és szept. 1. Gurban Konstantin cikke az aradi Tribunaban a Berzeviczy-törvényjavaslatról378
1904. okt. 18. A Berzeviczy-féle törvényjavaslat "a népiskolai közoktatásról szóló 1868. XXXVIII. és a népiskolai hatóságokról szóló 1876. XXVIII. tc. módosítása tárgyában", indokolással383
1904. okt. 20. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az erdélyi ev. egyházi konzisztórium emlékiratára adott válaszirat tárgyában, 1 melléklettel427
Melléklet (1904. okt. 20.): Tisza István miniszterelnök válaszirata az erdélyi ev. konzisztóriumnak a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban a magyar minisztériumhoz intézett emlékiratára427
1904. okt. 26. Az erdélyi szász országgyűlési képviselők nyilatkozata a Berzeviczy-féle népiskolai törvényjavaslat tárgyában429
1904. nov. 8. A tanítók memoranduma a Berzeviczy-féle közoktatásügyi törvényjavaslatról429
1904. nov. 29. A Branik közleménye a bécsi szerb és horvát egyetemi ifjúság tiltakozásáról a Berzeviczy-féle törvényjavaslattal kapcsolatban432
1904. dec. 4. A függetlenségi sajtó cikke: "A közoktatásügyi reformjavaslat és a nemzetiségek"432
1904. dec. 14. Gr. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Bécsben tanuló nemzetiségi egyetemi hallgatóknak a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban tartandó tiltakozó gyűlése tárgyában434
1904. dec. 24. Papp J. János aradi gör. kel. püspök jelentése Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszternek Gurban Konstantin nemzetiségi sajtóügyében435
1905. máj. 24. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a "népnevelési törvényjavaslat" ellen megtartott román tiltakozó népgyűlések tárgyában436
1905. máj. 24. Gr. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Gurban Konstantin sajtó útján elkövetett "nemzetiségi izgatása" tárgyában439
1905. jún. 1. Gr. Tisza István, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök átirata Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az Astra néprajzi-történeti kiállítása alkalmából tartandó román néptanítói gyűlések tárgyában442
1905. aug. 15. Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter 72000/1905. számú rendelete a tanfelügyelőkhöz, "a magyar nyelvnek a nem magyar tannyelvű népiskolákban való tanítása tárgyában"443
1905. aug. 15. Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter 72001/1905. számú rendelete a tanfelügyelőkhöz "a magyar nyelvnek a nem magyar tannyelvű képzőintézetekben való tanítása tárgyában"448
1905. aug. 28. Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata Kristóffy József belügyminiszternek a népoktatási törvényjavaslat elleni román tiltakozó népgyűlésekkel és sajtóközleményekkel kapcsolatban indított eljárása tárgyában451
1905. szept. 18. Az erdélyi ev. országos konzisztórium felségfolyamodványa a nem magyar nyelvű népiskolákat és tanítóképző intézeteket érintő kultuszminiszteri rendeletek tárgyában453
1905. szept. 26. Kurovszky Ferenc nagyváradi főügyészhelyettes jelentése Lányi Bertalan igazságügy-miniszternek Gurban Konstantin és társainak a Berzeviczy-törvényjavaslattal kapcsolatban elkövetett sajtóvétsége tárgyában457
1905. okt. 21. Kiss Gyula igazságügy-miniszteri tanácsos átirata Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Gurban Konstantin és társai "államellenes magatartása" tárgyában459
1905. okt. 27. Beszterce-Naszód vármegye törvényhatóságának felirata a "magyar nyelvtanítás módjáról szóló közoktatásügyi miniszeri rendeletek hatályon kívül helyezése iránt"460
1905. dec. 1. Lukács György vallás- és közoktatásiügyi miniszter átirata "a népoktatási törvények tárgyában a társminiszterekhez"463
1906. jan. 29. Pogány Károly Krassó - Szörény megyei főispán jelentése Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a karánsebesi gör. kel. román konzisztóriumnak a magyar nyelv népiskolai tanítása ügyében kiadott 483/1905. számú VKM rendelettel szemben tanúsított állásfoglalása tárgyában467
1906. febr. 4. Kristóffy József belügyminiszter átirata Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Berzeviczy-féle törvényjavaslat elleni 1904. évi román tiltakozó népgyűlések tárgyában466
Iratok a század eleji délvidéki nemzetiségi agrárszervezkedésről
1904. aug. 20. Hírlapi beszámoló a Délvidékei Földművelők Gazdasági Egyesületének zsombolyai vándorgyűléséről468
1904. szept. 1. Popovics M. cikke a Huszadik Század folyóiratban a magyarországi szerb mezőgazdasági szövetkezetekről469
Iratok a század eleji román és szlovák nemzetiségi mozgalmakról
1904. aug. 27. A függetlenségi sajtó a román aktivitásról473
1904. nov. 17. Gyárfás Elemér cikke a kolozsvári Ellenzékben az erdélyi román kérdésről: "Az erdélyi románok"474
1904. okt. 2. A Gazeta Transilvaniei beszámolója az Apponyi Alberthez és a St. Louisban tartott interparlamentáris konferencia többi magyar résztvevőjéhez eljuttatott amerikai szlovák emlékiratról: "Az amerikai szlovákok emlékirata"476
1904. okt. 13. Miniszterelnökségi feljegyzés a magyarországi gör. kel. szerb és román egyházak szétválasztásának történetéről477
1904. szept. 1. A Crvena Sloboda budapesti horvát nyelvű munkáslap cikke a magyarországi szerb munkásmozgalom ellen folyó hatósági üldözésről479
Iratok Supilo Ferenc, a fiumei Novi List szerkesztőjének 1904. évi sajtópöre tárgyában
1904. szept. 27. Gr. Tisza István miniszterelnök átirata Plósz Sándor igazságügy-miniszterhez a Supilo Ferenc ellen folyamatba tett sajtórendészeti eljárás uralkodói kegyelem útján történő megszüntetése tárgyában480
1904. okt. 7. Plósz Sándor igazságügy-miniszter felterjesztése az uralkodóhoz a Supilo Ferenc ellen folyó sajtórendészeti eljárás királyi kegyelem útján történő megszüntetése tárgyában481
1905. júl. 27. Br. Fejérváry Géza miniszterelnök levele Lányi Bertalan igazságügy-miniszterhez a horvát bánnak a Supilo Ferenc elleni sajtórendészeti eljárás újbóli megindítására vonatkozó kérelmével kapcsolatban teendő intézkedés tárgyában483
Rendeletek a Tekelijanum budapesti szerb nevelőintézet és alapjának ügykezelése tárgyában
1904. okt. 23. Gr. Tisza István miniszterelnök rendelete a Tököli Száva-féle alapítvány gondnoki kezelése tárgyában484
Melléklet: (1902. jún. 12.) Miniszterelnöki (Széll K.) rendeletek a budapesti Tököli Száva Intézet igazgatása, felügyelete és vagyonának kezelése tárgyában499
Az 1904. évi horvát-magyar pénzügyi egyezmény
1904. nov. 3. A Horvát-Szlavonországokkal megújítandó pénzügyi egyezmény tárgyában kiküldött országos bizottság jelentése510
1904. nov. 3. Törvényjavaslat a Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok között létrejött pénzügyi egyezmény becikkelyezéséről515
A Szerbiával megújítandó kereskedelmi szerződés ügye
1904. nov. 24. Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter átirata Tallián Béla földmívelésügyi miniszterhez az OMGE véleményének a Szerbiával megújítandó kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban való mellőzése tárgyában518
1904. dec. 14. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) elnökségének átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz a külföldi, kivált a Szerbiával, Romániával és Oroszországgal kötött kereskedelmi szerződések felmondása és az állathatárzárnak az összes keleti államokkal szemben való érvényesítése tárgyában519
1904. dec. 22. Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz a Balkán félsziget államaival, kivált Szerbiával a kereskedelmi szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásoknál követendő irányelvel tárgyában, 1 melléklettel521
1904. dec. 1. A Cesky Prostéjovban ülésező VI. cseh szociáldemokrata kongresszus tiltakozása "a magyarországi nemzetiségek elnyomása ellen"521
1904. dec. 10. Karl Ádám brassói szász törvényhatósági tag javaslata és A. Muresianu ellenjavaslata az országgyűlési házszabályok módosítását célzó törvényjavaslat kérdéséről a Brassó megyei törvényhatóság rendkívüli ülésén522
1905. jan. 6. Minisztertanácsi határozat a magyar országgyűlés horvát-szlavonországi képviselőinek megválasztásáról523
A magyarországi szerb nemzetiségi pártko és az 1905. évi választások
1905. jan. 6. A Szerb Nemzeti Radikális Párt választási felhívása a fehértemplomi kerület szerb választóihoz524
1905. jan. 11. A Szerb Nemzeti Szabadelvű Párt 1905. évi választási felhívása524
1905. jan. 11. A Zastava közleménye az 1905. évi választások alkalmával a Szerb Nemzeti Szabadelvű (Polit-) Párt ellen526
1905. jan. 24. A Branik közleménye a budapesti szerb egyetemi ifjúság 1905. jan. 20-i választási felhívásáról528
A függetlenségi sajtó a nemzetiségek választási mozgalmairól
1905. jan. 8. Az Országos Magyar Szövetség felhívása a nemzetiségi kerületek választóihoz529
1905. jan. 12. A függetlenségi sajtó a nagyszebeni román választói gyűlés határozatairól530
1905. jan. 22. Az Egyetértés cikke a nemzetiségek választási agitációjáról531
Az erdélyi szász politika 1905. elején
1905. jan. 9. Az erdélyi szász központi választmány 1905. jan. 9-i ülésének választási határozata532
1905. márc. 11. Schmidt Károly erdélyi szász politikus cikke a szász országgyűlési képviselők értekezletéről és az erdélyi szász politikai állásáról533
A Román Nemzeti Párt 1905. évi választói programja és felhívása
1905. jan. 12. Az 1905. jan. 10-i nagyszebeni román nemzeti gyűlés programja534
1905. jan. 12. A Román Nemzeti Párt végrehajtó bizottságának felhívása a román választókhoz536
Cikkek a szlovák és a német munkásmozgalomnak a magyarországi szociáldemokrata párttal és sajtójával fennálló kapcsolatáról a szlovák, illetve a hazai német munkássajtóban
1905. márc. 1. A Slovenské Robotnicke Noviny közleménye: "Napilap a Népszava"538
1905. ápr. 1. A szlovák munkássajtó bírálata a Magyarországi Szociáldemokrata Párt XII. kongresszusa alkalmából539
1905. máj. 11. A Volksstimme a nemzetiségi kérdésről541
Hodza Milán és a függetlenségi sajtó
1905. márc. 18. Hodza Milán szlovák nemzetiségi képviselő cikke az Egyetértésben a függetlenségi párt politikai hivatásáról541
1905. márc. 21. A Národnie Noviny, A Szlovák Nemzeti Párt lapjának támadása Hodza Milán ellen az Egyetértésben között cikke miatt543
Képviselőházi bizottsági iratok az 1905. évi országgyűlés nemzetiségi képviselői ellen folyó mentelmi ügyekről
1905. ápr. 3. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése az izgatás vétsége miatt feljelentett Vlád Aurél mentelmi ügyében545
1905. máj. 11. A mentelmi bizottság jelentése a sajtórendészeti vétséggel vádolt Hodza Milán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében546
1905. máj. 11. A mentelmi bizottság két jelentése a "nyomtatvány útján elkövetett sajtórendészeti vétség"-gel vádolt Russu Sirianu János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében547
1905. máj. 13. Kálosi József előadói beszéde Vlád Aurél mentelmi ügyében548
1905. máj. 26. Kálosi József előadói beszéde Russu Sirianu János mentelmi ügyében549
A nemzetiségi kérdés az 1905. évi felirati vitában
1905. máj. 9. Vlád Aurél beszéde a nemzetiségi képviselők politikai helyzetéről az 1905. évi felirati vitában550
Melléklet: (1905. ápr. 28.) A függetlenségi sajtó a nemzetiségi képviselők tervezett feliratáról553
1905. máj. 4. Tomasics Miklós felszólalása és a horvát képviselők nyilatkozata a horvát nyelv jogai tárgyában a felirati javaslat általános tárgyalásakor555
1905. máj. 5. Mihali Tivadar és a nemzetiségi képviselők felirati javaslata a nemzetiségi kérdés tárgyában a felirati javaslat általános tárgyalásakor556
1905. máj. 6. Gr. Tisza István miniszterelnök válasza a felirati javaslat általános tárgyalásakor a javaslat kormánypárti nemzetiségi ellenzékéről561
1905. máj. 6. Br. Bánffy Dezső felszólalása a nemzetiségi kérdésben a felirati javaslat általános tárgyalásakor561
1905. máj. 6. A magyar munkássajtó közleménye a nemzetiségi képviselők felirati javaslatának benyújtása után előállott helyzetről: "A nemzetiségek"562
1905. máj. 8. Pop Csicso István beszéde a nemzetiségi kérdésről az 1905. évi felirati vitában563
1905. máj. 9. Josipovich Géza beszéde a horvát vezényleti nyelv tárgyában az 1905. évi felirati vitában570
1905. máj. 9. A szabadelvű sajtó támadása a nemzetiségi képviselők ellen a felirati vitával kapcsolatban572
1905. máj. 10. Kovácsevics István beszéde a horvát vezényleti nyelv tárgyában az 1905. évi felirati vitában573
1905. máj. 10. Suciu János beszéde a nemzetiségi képviselők politikai magatartásáról az 1905. évi felirati vitában578
1905. máj. 11. Hodza Milán beszéde a nemzetiségi képviselők felirati javaslatáról az 1905. évi felirati vitában582
1905. máj. 11. Gr. Batthyány Tivadar előadó felszólalása a nemzetiségi képviselők felirati javaslata tárgyában590
1905. máj. 12. Herczegh Mihály egyetemi tanár cikke az Egyetértésben a felirati vitával kapcsolatban a magyarországi nemzetiségek helyzetéről és a magyar nemzetiségi politikáról591
1905. máj. 16. A szlovák nemzeti párti Národnie Noviny vezércikke: "Nemzetiségi képviselők az országgyűlésen"593
Sajtópörök és sajtópolémiák a nemzetiségi munkássajtó körül
1905. jún. 1. Beszámoló Aurél Cristea, az Adevérul szerkesztője elleni sajtóperről595
1905. júl. 1. Az Adevérul híradása az "újjászervezettek" kezére került temesvári román munkássajtóról596
1905. jún. 21. Novacu Aurél felszólalása az országgyűlési nemzetiségi pártnak a Fejérváry-kormánnyal szembeni bizalmatlansága tárgyában596
1905. jún. 22. A szlovák nemzetiségi sajtó tiltakozása a Bécs-ellenes magyar politika iránti cseh rokonszenv-nyilatkozatok ellen: "Segítség a magyaroknak"597
Iratok az első magyarországi nemzetiségi szociáldemokrata kongresszusok történetéhez
1905. júl. 1. A Slovenske Robotnicke Noviny beszámolója az 1905. jún. 10-én és 11-én Pozsonyban tartott I. szlovák szociáldemokrata kongresszus lefolyásáról599
Melléklet: 1905. jún. 1. Lehoczky Emanuel, a pozsonyi szlovák szociáldemokrata szervezet titkárának javaslatai az I. szlovák szociáldemokrata kongresszusra601
Melléklet: 1905. jún. 1. A magyarországi szlovák szociáldemokrata szervezet szervezeti szabályai601
1905. dec. 24-25. Az 1905. dec. 24-25.-én Lugoson tartott első román szociáldemokrata kongresszus beszámolója603
1906. jan. 7-8. A "Narodni Glas" tudósítása az 1906. jan. 7-én és 8-án Ujvidéken tartott I. szerb szociáldemokrata kongresszusról606
Cikkek a függetlenségi sajtó nemzetiségpolitikai közeledési akciója köréből
1905. júl. 9. Balla Károly cikke az Egyetértésben a horvátok és a magyarok együttműködésének lehetőségeiről608
1905. júl. 16. Tomassich Miklós horvát országgyűlési képviselő válaszcikke az Egyetértésben a horvát - magyar együttműködésről609
Sajtónyilatkozatok a magyar - nemzetiségi közeledés problémáiról
1905. aug. 15. A szlovák nemzetiségi sajtó közleménye: "Mit igér nekünk a koalíció?"610
1905. szept. 30. A Národnie Noviny vezércikke Mocsáry Lajos röpiratáról: "Az igazságos Arisztidesz"611
1905. aug. 25. Az erdélyi szász országgyűlési képviselők nyilatkozata a szabadelvű párttal való kapcsolatuk tárgyában: "A szászok és a szabadelvű párt"613
1905. aug. 28. Sajtóbeszámoló a Szlovák Nemzeti Párt pozsonyi népgyűléséről, a gyűlés határozatával613
1905. szept. 2. A magyar országgyűlés nemzetiségi klubjának nyilatkozata az egykorú nemzetiségi sajtóban615
1905. okt. 31. Mudron János szlovák nemzetiségi politkus nyílt levele Kristóffy József belügyminiszterhez az 1905. okt. 29-ére hirdetett és betiltott turócszentmártoni szlovák népgyűlés tárgyában617
1905. nov. 5. Bokor József cikke az Egyetértésben: "A szászok és a magyar kultúra"617
1905. dec. 9. Skycák Ferenc néppárti programmal megválasztott szlovák nemzetiségi kélpviselő nyílt levele választóihoz a Néppárttól való elszakadásról620
1905. dec. 19. Sajtóbeszámoló az erdélyi románok körében eszközölt letartóztatásokról és az erdélyi román ellenzéki mozgalomról620
Iratok a nemzetiségi munkásmozgalom választójogi küzdelmei köréből
1905. szept. 1. Az Adevérul felhívása a román munkássághoz a választójogi küzdelemben való részvétel tárgyában622
1905. szept. 10. Beszámoló a budapesti szláv munkások 1905. szept. 10.-i választójogi népgyűléséről623
1905. okt. 1. A fővárosi román munkássajtó vezércikke az 1905. szept. 15-i budapesti választójogi tömegtüntetésről625
1905. okt. 1. A szlovák munkássajtó tudósítása az 1905. szept. 15-i választójogi tömegtüntetésről626
Iratok az 1905. évi horvát-szerb koalíció történetéhez
1905. okt. 5. A függetlenségi sajtó a fiumei rezolúcióról628
1905. okt. 5. A Szerb Nemzeti Radikális Párt sajtójának beszámolója a fiumei konferenciáról630
1905. okt. 7. Kossuth Ferenc távirata a horvát képviselők ötös bizottságához631
1905. okt. 8. A horvát képviselők választávirata Kossuth Ferenchez631
1905. okt. 14. Kossuth Ferenc levele Pero Cingrijához, a horvát képviselők által kiküldött ötös bizottság elnökéhez a magyar-horvát tárgyalások ügyében632
1905. okt. 17. A zárai határozat szövege a szerb nemzeti radikális párti sajtóban632
1905. nov. 22. A horvát - szerb koalíció 1905. nov. 16-án Zadarban (Zára) aláírt jegyzőkönyve634
Iratok a Pozsony megyei törvényhatóságnak a megyei katolikus alsóklérus állítólagos nagyszláv mozgalmai tárgyában az egyházi főhatósághoz intézett átiratával kapcsolatban
1905. okt. 14. Vaszary Kolos bíbornok hercegprímás válaszirata Klempa Bertalan Pozsony vármegye alispánjának a megyei alsópapság körében jelentkező állítólagos "panszlavisztikus" mozgalmak tárgyában636
1905. dec. 8. Pozsony vármegye törvényhatósági bizottságának határozata Vaszary Kolos bíbornok hercegprímásnak a megyei alsópapság állítólagos nagyszláv mozgalmai tárgyában Klempa Bertalan Pozsony megyei alispánhoz intézett válaszirata ügyében637
1905. okt. 15. Balog N. Imre cikke a Munka Szemléjében: "A nemzetiségi kérdés és az általános választói jog"638
Kossuth Ferenc felhívásai az erdélyi és magyarországi románokhoz a nemzetiségi közeledés ügyében és az ellenzéki koalíció "román akció"-jának nemzetiségi visszhangja
1905. dec. 31. Kossuth Ferenc beköszöntő cikke és felhívása az erdélyi és magyarországi román néphez a Kossuth-párthoz közel álló román nyelvű fővárosi sajtó (Lumina) indulásakor643
1906. jan. 16. A Román Nenzeti Párt sajtójának elutasító kommentárja az ellenzéki koalíció Kossuth Ferenc és gr. Apponyi Albert kezdeményezte "román akció"-járól644
1906. jan. 22. Kossuth Ferenc újabb sajtónyilatkozata a magyar - román nemzetiségpolitikai közeledés ügyében: "A magyarok és a románok"645
Iratok a gör. kel. szerb. nemzeti-egyházi kongresszus egybehívására vonatkozó kérelem 1906. évi elutasításáról, az 1902. évi kongresszus határozataival és sérelmi nyilatkozatával összefüggő előzményekkel
1906. febr. 9. Balogh Ferenc miniszteri fogalmazó feljegyzése br. Fejérváry Géza miniszterelnök számára a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus egybehívása engedélyeztetése iránti kérelem elutasítása tárgyában647
1906. márc. 1. Br. Fejérváry Géza miniszterelnök felterjesztése az uralkodóház a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus engedélyezése iránti kérelem elutasítása tárgyában648
Melléklet: 1903. okt. 1. Br. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnökhöz az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusnak az 1868. évi legf. kir. rendelet II. 13-14. §-ainak magyarázatára vonatkozó határozata tárgyában650
Melléklet: 1903. okt. 27. Gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz az 1868. aug. 10-én kelt királyi rendelet II. 13. és 14. §-ainak magyarázatára vonatkozólag hozott 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusi határozat tárgyában651
1904. febr. 12. Miniszterelnökségi átirat a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az 1902. évi gör. kel.szerb nemzeti-egyházi kongresszus sérelmi felirata tárgyában653
1904. aug. 13. Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatásügyi államtitkár átirata gr. Tisza István miniszterelnökhöz az 1902. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus sérelmi felirata tárgyában653
1906. márc. 12. Az országgyűlési nemzetiségi klub 1906. évi manifesztuma655
1906. márc. 18. A szlovák munkássajtó beszámolója az 1906. márc. 18-án Pozsonyban tartott II. (rendkívüli) szlovák szociáldemokrata kongresszusról658
A koalíciós kormány programjának képviselőházi nemzetiségi vitája
1906. máj. 29. Wekerle Sándor miniszterelnök programbeszédének nemzetiségi vonatkozásai, a koalíciós kormányzat bemutatásakor662
1906. máj. 29. Maniu Gyula felszólalása a Wekerle-féle koalíciós kormány programjáról folyó képviselőházi vitában663
1906. máj. 29. Drohobeczky Gyula horvát-szlavon képviselő felszólalása a Wekerle-féle koalíciós kormány programjáról folyó képviselőházi vitában666
1906. máj. 29. Hodza Milán felszólalása a Wekerle-féle koalíciós kormány programjáról folyó képviselőházi vitában668
1906. máj. 29. Wekerle Sándor miniszterelnök bejelentése az 1904. évi magyar-horvát pénzügyi egyezmény országgyűlési szakbizottság elé terjesztése tárgyában670
1906. júl. 3. Polit Mihály és képviselőtársai 1906. évi felirati javaslata671
Rövidítések677
Névmutató679
Tárgymutató699
Tartalom737

Kemény G. Gábor

Kemény G. Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kemény G. Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem