808.680

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon

Neveléstörténeti tanulmányok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 364 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-17-9021-5
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 53-009.

Fülszöveg

"Vázlatosan megrajzoltuk a magyar nevelési gondolat tudatosodásának útját....Apáczai, Eötvös, Schneller István, Nagy László - a sort folytathatnók, azonban erre ezúttal nincs szükség. Nem igyekeztünk történelmet írni, már ami a dolgok történelmi rendjét és adatszerű teljességét illeti. Ha tanulmánysorozatunknak mégis neveléstörténeti jellege van, és az olvasóban nevelésünk történetéről bizonyos egységes képet tud kelteni, annak oka magának a történet- és történelemnek és fogalmának módosulásában tekinthető. A történés valóságát és relaitását nem az adatok sorozata teszi, de az a nyom jelzi, amelyet maguk után hagynak. Az élő történelem az, ami bennünk él; nem az önkényes kiválasztás, nem a szándékos mellőzés, de az élményekhez való hűség kívánta, hogy azokról a neveléstörténeti jelenségekről és azokról a személyekről írjunk, akik nemcsak képviselik számunkra a magyar nevelés történetét, hanem akik bennünk a magyar pedagógiai tudatot életre keltették."

Tartalom

Folytonosság és megújulás Kemény Gábor pedagógiájában (Kemény Katalin)5
A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon (Kemény Gábor)23
Előszó25
A nevelés és neveléstudomány jelentőségének tudatosodása28
A nevelés mint sorsprobléma tudatosodik28
Szociálpedagógiai vizsgálódások30
A magyar sors és a magyar kultúra az európai szellem tükrében31
A fajközösség és a kultúrközösség lázálma34
A magyar észjárás elmélkedői37
A pedagógiai alapkérdés egyetemes szemlélete42
A nevelési válság és osztályharcok tükrében44
Nevelés, neveléstan és szellemtörténet45
A múlt és jelen tudatos kapcsolata48
A magyar nevelés útirányai a XVIII. század végéig51
A nomád idők kultúrhelyzete51
A kereszténység kezdetén. A népkultúra elindulása52
A magyar szellem fejlődés gátjai, vallásüldözések54
Kivételes pedagógusegyéniségek és -intézmények58
A magyar nevelésügy első szintézise a XVIII. században64
Az európai szellemmel való kapcsolatok77
Comenius79
Pázmány Péter83
Bethlen Gábor89
Zrínyi Miklós91
Apáczai Csere János és a magyar pedagógia kezdete93
Apáczai egykori arcképe és aktuális jelentősége93
Az Encyclopaedia szellemi elődjei95
A Magyar Encyclopaedia98
Az iskolák szükségéről106
Az életmű109
Tanítás a XVII. században111
Ramus szelleme és korabeli jelentősége15
Descartes és Apáczai118
A nagy per120
Dávid Ferenc, a vallásalapító. Az unitárius iskolaügy131
Vallás és univerzalizmus131
Bölöni Farkas Sándor134
A kolozsvári unitárius gimnázium136
Az unitárius egyház és iskola küzdelmei139
A tordai unitárius gimnázium145
Az Alföld nevelője, Tessedik Sámuel148
Tessedik társadalomszemlélete148
Tessedik Szarvasra kerül149
Az új termelési forma150
Tessedik munkaiskolát épít153
Iskolaszervezési gondolatok154
A nagy reformok előfutárai156
Bessenyei, az európai szemlélet embere156
Kazinczy és az irodalmi nevelés163
Berzsenyi nemzetébresztő munkája170
Berzeviczy, az első magyar társadalomtudós175
Közelebb Európához. Széchenyi182
Széchenyi ifjúkori ösztönzései182
Széchenyi és Wesselényi találkozása185
Új eszmék a magyar életben. A Hitel187
Széchenyi a tehetségkiválasztásról192
A szív és az értelem politikusa, Eötvös József195
Az elhatározó gyermekkori élmény195
Eötvös és Széchenyi vitája196
A szociális helyzet higgadt mérlegelője201
A Reform204
A közoktatásügy minisztere206
A közoktatásügy létkérdéseinek középpontjában207
A tanszabadság209
Az Eötvös-hagyományok sorsa. Schneller István életműve211
A kiegyezés után212
Az Eötvös-szellem neveltje214
Teológia és tudomány215
Egyéniség, személyiség216
A fejlődés gondolatára alapított középiskola217
A Kolozsvári Gyakorló Középiskola szelleme és szervezete218
Líceum. Átmenet az egyetemre221
Szabad kutatás és főiskolai tanulmányok222
Az egyetem nem szakiskola223
Vallás- és gondolatszabadság223
Az egyetem éltetője a tanítási szabadság225
Az érettségi ellen227
University Extension228
Pestalozzi és Scneller228
A személyiség középponti gondolata229
A magyar kultúrpolitika a világháború után232
A kétféle út232
A középosztály nevelésügye233
A logikus szelekció hiánya237
Apáczai ma is útmutató239
Nagy László és az új magyar pedagógia240
A gyemektanulmányozás útja242
A természetes fejlődés határvonalai243
A gyermek érdeklődésének lélektana245
Az Új Iskola megalakulása247
Optimizmus a nevelésben251
Nagy László a kulturális és a szociális mozgalmakban253
A magyar közoktatás reformja253
A tehetség kérdése257
A pályaválasztás259
Felvételi vizsga és szelekció260
Gyakorlati érdek és tudományos szemmérték263
Pedagógiai biológia264
Nagy László hatóköre265
Pillanatfelvételek húsz év nevelésügyéből. A határon innen és a határon túl (1918-1938)270
Nevelési mozgalmak a háború végén271
A Jövő Útjain274
Az Új Iskola a háború után274
Az utódállamok munkája277
Epilógus285
Irodalom290
Jegyzetek (Kemény Katalin)296
Idegen szavak, kifejezések és címek jegyzéke (Kemény Katalin)313
Névmagyarázat és -mutató (Kemény Katalin)324

Kemény Gábor

Kemény Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kemény Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.580 Ft
1.260 ,-Ft 20
6 pont kapható
Kosárba