836.698

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1995. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője/1-12. szám

Tartalom

Január
A megújhodott Akadémia (Köpeczi Béla)1
Szabó Dénes. Kriminológia tegnap és ma3
Berend Iván: A növekedési pályaváltás motívumai Magyarországon13
H. A. Simon: Altruizmus és gazdaság21
Megjegyzések H. A. Simon cikkéhez (Zsolnai László, Kiss Károly, Ádám György, Csányi Vilmos)
Eszmék - értékek
Márkus György: Egy metafora vége - az alap és felépítmény34
Interjú
"...nálunk a felnőtt férfiak életesélyei jelenleg rosszabbak mint amilyenek 1930-31-ben voltak" Beszélgetés Józan Péterrel (Tóth Pál Péter)48
Viták-vélemények
Egy jövendő szavazás elé (Kiss Dezső)59
Pach Zsigmond Pál: Széljegyzet a boldogság-ideológiákhoz61
Ormos Mária: Néhány megjegyzés a megjegyzéshez63
Tóth Sándor: Nem politikai közösség, több annál: emberformáló közösség66
Válasz Vértes Editnek (Rédei Károly)76
Válasz Rédei Károlynak (Vértes Edit)79
Szakmagyar
Bevezető (Kemény Gábor)80
A magyar tudományos nyelv védelmében (Beck Mihály)81
Tudománypolitika
W. M. Turski: Jegyzetek az alapkutatásról83
Kitekintés
A tudományellenesség növekedése (Bencze Gyula), Lítium a tengervízből (Wolfner András), Fullerének minden mennyiségek (Sz. Zs.) Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa92
Megemlékezés
Váczy Péter (Niederhauser Emil)102
A tudomány történetéből
Akinek sokat köszönhet az űrhajózás (Almár Iván)105
Könyvszemle
Rechnitzer János: Szétszakadás vagy felzárkózás (Enyedi György)109
Magyar színházművészeti lexikon (Végh Ferenc)110
Bárczi Géza emlékkönyv (Ruzsiczky Éva)112
Törésvonalak és értékválasztások (Johancsik János)114
Kónya Sándor: "...Magyar Akadémia állítassék fel..." (Csapodi Csaba)116
Fanyar tudomány120
Február
Csikós Nagy Béla: Gazdaságpolitikai elképzelések a II. világháború utánra121
Pongrácz Tiborné:
S. Molnár Edit: Népességcsökkenés és annak várható határa134
Vajta Gábor: Szarvasmarha "lombikborjú"-program143
Fülöp József:
Haas János:
Szederkényi Tibor: A Föld mint folytonosan változó dinamikus egyensúlyi rendszer156
Kutatás és környezet
J. H. Ausubel: A környezet felszabadítása164
Interjú
"A családi háttér egyik parancsa volt a jó és pontos munka becsülete, a hanyag munka szégyene". Beszélgetés Enyedi György akadémikussal (Tóth Pál Péter)172
A tudományos műhely problémái
Levél az interdiszciplináris kutatásokról (Garai László)179
Szinkrotron sugárforrások. Kihasználásuk nemzetközi gyakorlata és a magyar erőfeszítések (Berényi Dénes)182
Tudománypolitika
Braun Tibor:
Glänzel Wolfgang: Természettudományi alapkutatásunk egészségi állapotának egyik diagnosztizálható jelenségéről186
D. Edgerton:
K. Hughes: A brit tudománypolitika - kritikai elemzés190
Viták - vélemények
Válasz a megjegyzésekre (Pach Zsigmond Pál)202
Nemzetközi okmányok fordításáról (Vistai András János)202
Jegyzetek
Kérdőjelek egy lexikonhoz (Horányi György)209
Áthatások
Bozóky László: Egy fizikus botanikai vizsgálatai212
Szakmagyar
Sorra sor (Kis Ádám)215
Tudományos élet
Agricola-ünnepség Miskolcon (Zs. L.)217
A Kárpát-medence bányászata és kohászata a 20. században (Bőhm József, Zsámboki László)218
Megemlékezés
Gunda Béla (Ujváry Zoltán)220
A tudomány történetéből
Nagy Béla: Egy felfedezés bonyodalmai223
Papp Ferenc: Lomonoszov és a magyar nyelv225
Könyvszemle
Magyar Nagylexikon
Társadalomtudományi szócikkek (Köpeczi Béla)229
Természettudományi szócikkek (Vekerdi László)231
Juhász Gyula igazsága (Sipos Péter)234
Váradi-Sternberg János művének bibliográfiája (Niederhauser Emil)232
Fanyar Tudomány240
Március
Az MTA 155. rendes közgyűlése
Kosáry Domokos: Válaszúton241
Beszámoló a közgyűlésről247
Főtitkári előterjesztés (Keviczky László)249
A közgyűlés határozatai262
Tudomány és tervezés
Mistéth Endre: A tervezés metodikája266
Finta József: Építészettudomány - tervezéstudomány269
Magyar József: A tervezés és a tudomány határa271
Hozzászólások: Böhönyey János, Dulácska Endre, Michelberger Pál, Scharle Péter, Vámossy Ferenc, Visontai József274
Fogalmak - értelmezések
Falusné Szikra Katalin: Meditáció a vagyonadóról284
Interjú
A feladatvállaló. Beszélgetés Szász Domokossal (Staar Gyula)296
Tudománypolitika
Vámos Tibor: Tudománypolitikai megjegyzések313
Egyetem-kutatás
Gorilovics Tivadar: A francia stúdiumok helyzete a tanárképző intézményekben317
Jegyzet
Az írástudók felelőssége ma (Berényi Dénes)325
Áthatások
Az egyesítő szimmetria (Szentgyörgyi Zsuzsa)327
Szakmagyar
Ne csak idegen nyelven, magyarul is! (Horváth Tibor) - Szaknyelveink ügye (Fábián Pál - Horváth Tibor)331
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)334
A szellemi értékek hasznosítása
A szellemi tulajdon védelme Kínában (Fenyő Béla), A kiadók és a szerzői jog (Takácsi-Nagy Klára), Nemzetközi Találmányi Kiállítások (F. Tóth Tibor)336
Megemlékezés
Wigner Jenő (Jéki László)341
A tudomány történetéből
Bernard Le Calloc'h: Victor Jacquemont, Kőrösi Csoma Sándor pártfogója344
Könyvszemle
Köpeczi Béla: A bújdosó Rákóczi (Németh G. Béla)349
Balassa Iván: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században (B. Lőinczy Éva)353
Csaba László: Az összeomlás forgatókönyvei (Kovács Dénes)354
Komárik Dénes: Feszl Frigyes (1821-1884) (Sperlágh Sándor)356
Szabó László: Az olajrepce (Chikány Béla)358
Az OKTK 1994. évi nyertes pályázatai363
Április
Kovácsné Láng Edit:
Fekete Gábor: Miért kellenek hosszú távú ökológiai kutatások377
Samu Mihály: Az államtudomány és a hatalomelmélet önállósága - helyük a tudományrendezésben399
Kutatás és környezet
Szirmai Viktória: Környezetvédelem és a polgári átmenet Magyarországon406
Tudománypolitika
Kiss Dezső: "Nagy" tudomány - "kis" tudomány416
Michelberger Pál: Műszaki tudomány - műszaki fejlesztés - mérnökképzés421
Geleji Frigyes: A műszaki értelmiség helyzete és szerepe429
Fogalmak - értelmezések
Szecskő Tamás: Adalékok a közszolgálati műsorszórás fogalmához441
Interjú
"A világ ment cikk-cakkban". Beszélgetés Vámos Tiborral (Szentgyörgyi Zsuzsa)447
Szakmagyar
A PhD elnevezés fontos üzenetet hordoz (Csib Sándor)463
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén465
Akadémiai Ifjúsági Díj - 1995466
Kitekintés
"Mutasd meg Poisson-eloszlásodat, és megmondom, ki vagy" (Szentde Tamáds), A fuvoláktól a hiperműszerekig (Fenyő Béla)
Szomorú születésnap - 125 éves a BTA (F. B.)
Mindenki a bajnokot akarja legyőzni (Kovács György)
Hogyan lehetne hazai Nobel-díjasunk? (Solymosi Frigyes)468
Megemlékezés
Bökönyi Sándor (Bálint Csanád)480
Könyvszemle
Benkő Loránd: Pais Dezső (Vértes Edit)483
Horváth Pál: Frankl Ignác (Hamza Gábor)486
Endrei Walter: A textilipari technikák termelékenységének története XIII-XX. század (Szabó Imre)487
Anarchizmus ma (M. Kondor Viktória)489
Rendszerváltáshoz vezető út az MSZMP határozatainak tükrében (Tóth István)491
Beérkezett könyvek493
Fanyar Tudomány496
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) piroritásainak témajegyzéke497
Május
Kosáry Domokos: 5x5 tézis a tudománypolitika feladatairól505
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: A közép-kelet-európai régió és Csehország512
Cseh-Szombathy László: A társadalmi normák változása és a családi élet alakulása521
Hamza Gábor: A cicerói állambölcselet aktualitása532
Beck Mihály: A tudomány humora539
Verő József - Wallner Ákos - Wesztergom Viktor: Űridőjárás - ahogy az a geomágneses obszervatóriumból látszik551
Valkovics Emil: Halandósági szintünk romlása558
Tudomány és gyakorlat
Van-e gyógyszer a hazai gyógyszeripar bajaira? Beszélgetés Kovács Gáborral (Bencze Gyula)568
Gondolatok Kovács Gábor interjújához (Görög Sándor)572
Interjú
"A sejt nem akar semmit..." Beszélgetés Georg Klein stockholmi tumorbiológussal (Hernádi Miklós)575
Jegyzet
Akadémiai doktori cím és egyetemi habilitáció (Berényi Dénes)582
Viták - vélemények
Kutatásfinanszírozás - alulnézetből (B. Lőrinczy Éva)585
Szakmagyar
Legyen "űrtan" a neve! (Almár Iván)590
Testületi hírek
A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tudományos kapcsolatai (Összeállította: Hencsey Gusztáv és Pusztai János)592
Az elnökség napirendjén (Horváth László)608
Megemlékezések
Fülöp József (Hámor Géza)610
Robert Austerlitz (Hajdú Péter)614
A tudomány történetéből
Kónya Sándor: Régi ügyrendek - új ügyrend618
Könyvszemle
Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról (Batári Gyula)624
Drog és politika (Arató Géza)625
A Debreceni Szemle harmadik újjászületése (Szállási Árpád)627
Beérkezett könyvek609
Fanyar Tudomány632
Június
Az MTA 1995. évi, 156. közgyűlése
Kosáry Domokos: Tudományos stratégiánk alapjairól633
Keviczky László: Stabilizáló program640
Oláh György: Alaptudománytól az új technológiáig657
Harsányi János: A racionális viselkedés fogalma662
Beszámoló a közgyűlésről (Szabados László)668
Akadémiai Aranyérem: Balogh János675
Akadémiai Díjak676
Tanulmányok
Havass Miklós: Paradigmaváltások679
Információs véglények globális univerzuma felé? (Szentgyörgyi Zsuzsa)694
Niederhauser Emil: Viharzóna a Balkánon697
Borzsák István: Tacitus sírfelirata708
Tudomány és gyakorlat
Papócsi László: Modernizáció az agrárgazdaságban712
Szakmagyar
A (szak)írástudók felelőssége (Szilágyi László)719
Áthatások
Halász László: Művészet és tudomány721
Kitekintés
Jéki László: Sírhelye ismeretlen
Wolfner András: Katalizátorok: "lófarok" lesz a divat?
Bíró Klára: Kansai, Japán újabb tudományos technopolisza
F. B.: K+F-együttműködés az EU-ban
W. A.: Kubista kémia728
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén677
A tudomány történetéből
Perecz László: Az első másfél évtized. A Magyar Filozófiai Társaság indulása735
Könyvszemle
Emlékkönyv Nizsalovszky Endre születésének 100. évfordulójára (Burián László)743
Hadrovics László: A magyar Huszita Biblia német és cseh rokonsága (Büky László)749
Kiss Károly: Ezredvégi kertmagyarország (Hernádi András)751
A tudomány Európa jövőjében (Berényi Dénes)752
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület újabb kiadványai (V. F.)753
World of Nature - 125 éves a Természet Világa (Sp.)754
Utóhang
Vámos Tibor - Ormos Mária - Balogh Tibor: Az interdiszciplináris kutatásokról756
Fanyar tudomány760
Június
Berend T. Iván: Átalakulás a világgazdaság perifériáin761
Braun Tibor: Mire jók a fullerének?779
Guczi László: Felületkutatás: út a jövő technológiájához784
Tudománypolitika
Tétényi Pál: Tudománypolitika: kell? Miért és kinek van szüksége rá? Milyen legyen?794
"Kell-e tudománypolitika? - Kell tudománypolitika! (Bazsa György)806
Tudományos élet
Egyedül nem megy... (Bencze Gyula)809
Eszmék - értékek
Huoranszki Ferenc: Az igazságosság elméletétől a politikai liberalizmusig817
Fogalmak - értelmezések
Balogh András: Az európai stabilitási egyezményről834
Viták - vélemények
Hatalomelmélet vagy hatalomelméletek? (Ádám Antal)842
A tudományos műhely problémái
A kutatóhálózat "konszolidációjáról" és az Akadémia egységéről (Solymosi Frigyes)844
Berényi Dénes - Haraszty Ágnes - Tolnai Márton: Kutatásértékelés - külföldi gyakorlat és hazai tapasztalatok 847
A kölcsönös megértés szellemében - A Fulbright Csereprogram (Brückner Huba)853
Testületi hírek
Benkó György - Pritz Pál - Teplán István: Az MTA 1994. évi kutatóhelyi pályázatának eredményei859
Szakmagyar
"Segítség, az angol fölfal bennünket!" (Szabó T. Ádám)872
Megemlékezés
Lajtha László (Eckhardt Sándor)874
Könyvszemle
Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza - Pusztai Viktória - Strbik Andrea: A zsidó Budapest, Emlékek, szertartások, történelem (Róbert Péter)876
A budapesti román tanszék újabb kiadványai (Niederhauser Emil)878
Csapodi Csaba - Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica (Végh Ferenc)880
Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza (Pusztai Ilona)881
L. Laplanche - J. B. Pontalis - D. Lagache: A pszichoanalízis szótára (Gerevich József)883
Beérkezett könyvek885
Fanyar tudomány888
Augusztus
A kulturális örökség őrhelyei
Bevezető (Marosi Ernő)889
Borsa Iván: Az archeiontól a Janus-arcig890
Rózsa György: A fin de siécle kínálata a könyvtáraknak894
Somfai László: Bartók Archívum: a forrásanyagra épített kutatás távlatai898
Radnóti Sándor: A múzeum pólusai904
Endrei Walter: A műszaki múzeumok dilemmái908
Szilágyi János György: Pulszky Ferenc és a múzeum helyzete a 19-20. századi európai kulturában913
Múzeum és kulturális örökség (M. E.)918
Kutatás és környezet
Váli Gábor: Jégképződés a légkörben és a bioszférában922
Bárdossy György: A radioaktív hulladék elhelyezésének kérdései Magyarországon935
Állásfoglalás942
Gyebnár István: A fenntartható fejlődés elméletének hatása a nemzetközi jogalkotásra944
Interjú
Hogyan lesz valaki professzor a Jeruzsálemi Héber Egyetemen? (Benedek Pál beszélgetése Jungreis Ervinnel)957
Viták - vélemények
Megtévesztett és megtévesztők (Kónya Sándor)962
A tudományos műhely problémái
Julia Marton-Lefévrre: Az ICSU kutatási és megfigyelési programjai a földi rendszerek területén965
Szakmagyar
Az orvosi szaknyelvről (György Lajos)974
Testületi hírek
Az MTA 1995. évi közgyűlésének határozatai976
Az elnökség napirendjén (Horváth László)980
Kitekintés
A magyar fizikai kutatásról angol szemmel (Jéki László), Konrad Lorenz és a nemzetiszocialisták: politika az etológiában (Gervai Judit), Protézis helyett korallvázszerű paszta? (Fenyő Béla) Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa982
Jegyzet
A lexikonok betűrendjéről (Gyuris György)990
A tudomány történetéből
Kádár Zoltán: A Kárpát-medence élő kincsei992
Pető Gábor Pál: A nevezetes Einstein-levél keletkezésének története998
Könyvszemle
A modern Románia története - amerikai szemmel (Niederhauser Emil)1003
Egy életmű fejlődésképe (Kovács Győző)1005
Tanulmányok a technológiai hatáselemzésről (Tóth Attiláné)1007
Neil F. Comins: Mi lenne a Földön, ha...? (Szabados László)1008
Beérkezett könyvek1010
Fanyar Tudomány1016
Szeptember
A röntgensugárzás egy évszázada
Bevezető (Szabados László)1017
Szabadváry Ferenc: Wilhelm Conrad Röntgen és a röntgen1019
Jeszenszky Sándor: A röntgentechnika kezdetei Magyarországon1024
Makó Ernő: Az orvosi radiológia története1038
Kálmán Alajos: A röntgenkrisztallográfia fejlődése1047
Faigel Gyula: Röntgensugárzás az anyagszerkezet-vizsgálatban1063
Urbach Zsuzsanna: A röntgen alkalmazása festmények vizsgálatában1075
Somlósi Éva - Nagy László: Radiológiai vizsgálatok az archeológia és a restaurálás szolgálatában1083
Patkós László: Röntgencsillagászat1093
A tudományos műhely problémái
Láng István: A tudományos bizottságok feladata és működése1107
Megemlékezés
Szabó Zoltán Gábor (Beck Mihály)1114
Interjú
Utolsó beszélgetés Szabó Zoltán Gábor akadémikussal (Beck Mihály)1116
Szakmagyar
A "megnevezési kényszer" - társadalom és nyelvészet (Balázs Géza)1122
A tudomány történetéből
Móra László: Hevesy György ismeretlen levelei Gróh Gyulához1124
Enyedi Sándor: Bánffy György és az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság1130
Könyvszemle
Hetvenöt év történelem - Közép-Európában (Kovács Győző)1137
Corpus Signorum Imperii romani, Ungarn II. (Gesztelyi Tamás)1139
Fanyar Tudomány1144
Október
Modernizáció - integráció
Kulcsár Kálmán: Az európai integráció és Magyarország1145
Harmathy Attila: Jogharmonizáció az Európai Unióhoz való csatlakozás perspektíváján1158
Palánkai Tibor: Európai integrálódásunk néhány gazdaságstratégiai kérdése1162
Biacs Péter Ákos: Élelmiszergazdaságunk perspektívái az Európai Unióban1165
Lanstyák István: A magyar nyelv központjai1170
Helga Nowotny: A súrlódás újrafelfedezése1186
Magyar József: Néhány szó a tribológiáról1202
Kutatás és környezet
Götz Gusztáv: Az éghajlat szabad és kényszerített változásairól1205
Tudománypolitika
Garab Győző: Tudománypolitika - a hazai természettudományos kutatások jövője szemszögéből1210
Pritz Pál - Teplán István - Zilahy Péter: Az Akadémiai Intézetek Bizottságától az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsáig1218
Viták - vélemények
Náray-Szabó Gábor: A Magyar Tudományos Akadémia mint köztestület1224
A tudományos műhely problémái
UIGG - nemzetközi együttműködés a geodézia és a geofizika területén (Ádám József)1231
Áthatások
Péter Rózsa: "Matematika és művészet - nem két ellentétes pólus"1236
Kitekintés
Szántó R. Tibor: Margaret Mead, Derek Freeman, Szamoa és az igazság1245
Jegyzet
A tudományos akadémiák feladatai és az MTA reformja (Berényi Dénes)1252
Szakmagyar
Tolcsvai Nagy Gábor: Terminológiatervezés1254
A tudomány történetéből
Jermy Tibor: Dudich Endre, az ember1256
Könyvszemle
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár VII. KL - Ly (Büky László)1261
Holocaust Emlékkönyv (Róbert Péter)1262
Batári Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon (Végh Ferenc)1264
Brada, Josef - Singh, Inderi - Török Ádám: Firms Afloat and Firms Adrift (Csaba László)1265
Chiorean, Ioan: De la umanism la luminism (Rósza György)1266
Móra László: Zemplén Géza (V.)1267
Utóhang
Az Új magyar irodalomi lexikon betűrendjéről (Pásztor Emil)1269
Fanyar Tudomány1271
November
Környezetünk és az egészség
Bevezető (K. F.)1273
Pintér István: Adatok Magyarország népegészségügyi helyzetéhez1274
Kovács Ferenc - Brydl Endre - Sas Barnabás: Agrártermelés - környezet - népegészségügy1285
Kovács Ferenc - Ványi András - Domány Sándor: Penészgombák - mikotoxinok - népegészségügy1293
Sztanyik B. László: A sugárterhelés ellenőrzése a Paksi Atomerőműben és környékén1306
Eckhardt Sándor: Rákkockázat és megelőzés Magyarországon1320
Pethő Mária Anna: Az egészséges táplálkozás - hagyományos ételekkel1324
Albin Eser: Gondolatok az "emberközpontú" büntető igazságszolgáltatásról1331
Esszék - értékek
Vajda György Mihály: Kant kétszáz éves álma1344
Fogalmak - értelmezések
László Tibor: Új technológiák hatásvizsgálata1353
Interjú
"Az újrakezdés mindig vonzott" Beszélgetés Tétényi Pál akadémikussal (Szentgyörgyi Zsuzsa)1358
Tudományos élet
Természettudomány és hittudomány (Gaál Botond)1374
Testületi hírek
Az elnökség napirendjén (Horváth László)1377
Bokros Lajos látogatása a Magyar Tudományos Akadémián1378
Szakmagyar
Netszleg (Bakonyi Géza - Drótos László)1381
A tudomány történetéből
Északi Tudományos Intézet terve az 1940-es évek végén (Szecskó Károly)1384
Könyvszemle
Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája (Darab Tamás)1386
Litván György: Szabó Ervin, a szocializmus moralistája (M. Kondor Viktória)1391
Képeskönyv. 500 híres művész 500 alkotása (Marosi Ernő)1394
Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás (Székely András)1395
Utóhang
Kiegészítések a hazai felületkutatások témájához (Gergely György)1396
Fanyar tudomány1400
December
A magyar honfoglalás a külföldi történetírásban
Bevezető (Zsoldos Attila)1401
Niederhauser Emil: "...megosztották az addig egységes szláv területet"1404
Benkő Elek: "...egy sajátosan leszűkített Pannónia értelmezés"1416
Tringli István: "...Bécs és a magyarok együtt léptek be a történelembe"1433
V. A. Susarin: "...a félnomád magyar törzsek állandó mozgásban voltak"1449
Vékony Gábor: "...alapított most Swatopluk oly birodalmat"1454
Soós István: "veszedelmesebb és hevesebb ellenfelet a történelm nem ismer"1462
S. Carne - Bak János: "... az újonnan érkező csoport vegyes etnikuú és többnyelvű volt"1478
Soós István: A "hunok harmadik hada"1485
Szuzuki Hirokaza: "...a magyaroknak sikerült államot alapítani és saját nyelvüket és kultúrájukat megőrizni1494
Szabolcs Ottó: "... és helyet harcoltak ki maguknak a nagy magyar Alföldön" (Vendégszerkesztő: Zsoldos Attila)1499
Viták-vélemények
Inzelt Péter: Reform vagy lezüllesztés: merre tovább kutatóintézetek?1512
A tudomány történetéből
Radnai Gyula: Az akadémikus Jedlik Ányos1524
Könyvszemle
Auxology' 94 (Méhes Károly)1532
George Marx: The Voice of the Martians (Csikai Gyula)1534
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1995. január-december Magyar Tudomány 1995. január-december Magyar Tudomány 1995. január-december Magyar Tudomány 1995. január-december Magyar Tudomány 1995. január-december Magyar Tudomány 1995. január-december

Néhány folyóirat borítója és lapélei enyhén foltosak. Néhány folyóirat kötése megtört. Könyvtári folyóiratok voltak.

Állapot: Közepes
2.350 Ft
940 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Tudomány 1995. január-december Magyar Tudomány 1995. január-december
Állapot:
2.350 Ft
1.170 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba