864.906

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1972. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának Folyóirata - 96. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Andor György: Adalékok a szabad vers és a prózavers ritmusához 287
Bachát László: A lelki tulajdonságokra utaló iskolai ragadványnevek 16
Balogh László: A hát bázisnév jelentése Szamosszeg földrajzinév-anyagában 470
Bárczi Géza: A Magyar Nyelvőr és a nyelvtörténet 257
Beke József:^ Az állítmány stilisztikájához 50
Benkő László: Mondatszerkesztési gyakorlatok 187
Deme László: Monndatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (ism.) 233
Melinda és az Utónévkönyv 504
Berente István: István 481
Berényi Zsuzsa: Az iskolai ragadványnevek gyűjtése 414
Bernáth Béla: Itt a kezem, nem disznóláb - Kimutatja a foga fehérít 83
Irmag - A délibáb-hoz 228
Akasztófa címere - Nem úgy verik a cigányt 366
B. L. (Gráf Rezső-Pesti János) : A magyar nyelv hete 380
Boros Rezső: Asztali szomszédom 506
Búzás Klára: Első osztályos gyermekek beszéde 191
Csapó József: Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene (ism.) 495
Gyimesi Éva: Péntek János-Teiszler Pál-Szabó Zoltán: A nyelv világa (ism.) 502
Dömötör Ákos: A tizenéves szóról 123
Éder Zoltán: A magyar nyelvművelés új lendülete Romániában 129
Buda Pestre-Nagy Váradra-Sáros Patakra 249
E. Kiss Sándor: Köszönöm azon felül (fejül) is 122
Szabó T. Attila: A szó és az ember (ism.) 238
Feladatlapok az általános iskola nyelvtani anyagához 63
Feladatok az általános iskola nyelvtani anyagához 202
Ferenczy Géza: Gímszarvasbika 121
F. G.: Sajnálja neki 123. - Ifjú vagy ifjabb Magyari Imre 124. - Ugyanakkor 127. -
Elvtársnak vagy elvtársnőnek szólítsuk-e a nőket? 252 - A rámutató szó
hiánya 252-3. - Ft 510
Fésűs András: A magyar szórend, hangsúly és hanglejtés tanítása idegen ajkúaknak 321
Fiatal nyelvészek munkaközössége: Nyelvtudomány és anyanyelvi oktatás 442
G. L.: Egészségnevelés 254 - Halászati műszók 506.- Gyártómű
Gráf Rezső: Ferenczy Géza szerk.: Anyanyelvi őrjárat (ism.) 241
(Pesti János-B. L.) A magyar nyelv hete
Hajdú Mihály: Kelemen József: A mondatok a magyar nyelvben (ism.) 490
Hargreaves, Susan: Abel alone
Hell György: Kontrasztív nyelvészeti konferencia Pécsett
Herczeg Gyula: Szabó Zoltán: Kiss magyar stílustörténet (ism.)
Révay József Manzoni-fordítása
Jakab István: A jelzős szerkezetek redukciójának szószerkezeti vizsgálata
Kálmán Béla: A jövő idő nyelvi kifejezései a magyarban
Kemény Gábor: Ezzel együtt
Fo-kutya volt-e a fakutya?
Kí88 Jenő: Madárnevekről 250
KÍ88 Lajos: Földrajzi köznevek - köznevek
K. M.: Mentálhigiéniai Intézet 507
Kocmny Piroska: Megújított köbnyelvi szóképek Tamási Aron nyelvében 179
Kunszery Miklós: Harsányi Zoltán: Stíluselemzés (ism.) 500
Kőháti Zsolt: „Oda kell figyelni" 165
Jegyzetek fiatal írók nyelvéről 314
Kunszery Gyula: Aranykagyló 122
Lőrincze Lajos: Visszatekintés
L. J.: TÖVAL 510. - Az családnév eredete 512
May István: Mészáros Ignác mint nyelvművelő és műfordító 144
Merényi Oszkár: Berzsenyi és a Gondolat 3
Mikesy Sándor - Ladó János: Magyar utónévkönyv (ism.)
Mizser Lajos: A diáknyelv témakörei 285
Adalékok a diáknyelv kutatásához 419
Németh G. Béla: Király István Ady Endre (ism.) 245
Nyelvművelő cikkek sajtószemléje (1965-G) 105
Országh László: Vóni-Préri-Szendvics
Astoria
Papp Mária: Nyelvtanítási vándorgyűlés
Pásztor Emil: Az utónevek helyesírásának problémái a Magyar Utónévkönyvben 20
„A magyar helyesírás szabályai"-nak felhasználása az iskolában és a pedagógusképzésben
Pesti János: A beszédképzés főiskolai tapasztalatairól
(-Gráf Dezső-B. L.)-. A magyar nyelv hete 380
Pető Gábor Pál: Vadhajtások a nyelvművelésben 282
Posgay Ildikó: Herkules a népnyelvben 251
Prohászka János: Egy érdekes százéves dokumentum
Péter László: Biberés, biberás
Puruczki Béla: Budapest 2o0
Kutyaütő
Újabb tanúvallomások az ami-pörben 267
Radics Katalin: A tipológia és a nyelvi univerzálók 351
Reuter Camillo: A léhűtő-ha-L - Köpőcze - Tombász - tombác 231
Turbék 477
R. L. G.: Madártej 124. - Teafű 125. - Kelt 126-7. - Bélpoklos 252. - Lehet-e
irodalmazásra nevelni és esztétikusan viselkedni? 507. - Kis esztétika -egy
kis esztétika 508. - Felmérhetjük-e az olvasót? - Hungarica 509
Sáfrán Antal-Szende Tamás: Gége nélküli beszéd 212
Sebestyén Árpád: Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere (ism.) 484
Somogyi Béla: A hepehupa szaknyelvi előfordulásához 48.
Sugár István: Textilanyagok nevei egy régi egri kereskedés leltárában 505
Sütő József: Rekettye-Bogárzó-Tákol 96
Szabó József: A felső nyelvállású magánhangzók megterheltsége Nagykónyiban 78
A felső nyelvállású magánhangzók megterheltsége Nagykónyiban 356
Szathmári István: A magyar nyelvészeti tanszékek külföldi kapcsolatairól 269
Székely Artúr: A német helyesírási reformtörekvésekről 168
Szemere Gyula: A vonatkozó névmási jelzős szerkezet Krúdy stílusában 30
Simonyi és a helyesírás 385
Szende Tamás: A beszédhangok időtartama és a hosszúság 'i6l
(Sáfrán Antallal) A gége nélküli beszéd 212
Szepesy Gyula: A lenni + -va, -ve igeneves szerkezetek funkciói 404
Szilágyi Ferenc: Csokonai: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban 173
Sz. L.: Huszonnyolcas 125
Minisztériumok rövidítése
Tóth László: Adatok a felszabadulás után keletkezett földrajzi nevek vizsgálatához 467
Török Gábor: József Attila-kommentárok
Voigt Vilmos: A tíz legszebb magyar szó
Zsoldos Jenő: Szótörténeti tallózás
Zsoldos Jenő: Amerika-Munkásmozgalom-Publicista-Ritmus
Tartalomjegyzék
515
Nyelv és iskola 38-77, 187-211, 321-50, 442-60
A nyelvtudomány műhelyéből 212-22, 351-5, 461-7
Nyelvjárásaink 78-80, 356-63, 468-70
Szó- és szólásmagyarázatok 81-9, 223-32, 364-7, 471-83
Szemle 100-20, 233-48, 368-76, 484-503
A Nyelvőr postája 121-3, 249-51, 504-6
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából 123-7, 252-4,
506-12
A Nyelvőr hírei 255-6, 377-84
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1972. január-december Magyar Nyelvőr 1972. január-december Magyar Nyelvőr 1972. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba