Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.109

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kémia tantárgypedagógia

Tanárképző Főiskolák/Egységes jegyzet/Kézirat

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 297 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv 189 példányban jelent meg. 20 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: J11-1091. Kézirat. 2. változatlan kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
"A kémia tantárgypedagógia a kémia tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudomány. Ebbe a kémia bármely szinten való tanítása beleértendő, tehát az... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
"A kémia tantárgypedagógia a kémia tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudomány. Ebbe a kémia bármely szinten való tanítása beleértendő, tehát az általános iskolai és felsőfokú kémiatanítás egyaránt. A kémia tantárgypedagógia határtudomány: a kémia és a pedagógia közös területe. Mondhatnánk úgy is, hogy a két halmaz metszete. Gyakran hallhatunk kételkedő kérdést, hogy vajon a tantárgypedagógia tudomány-e egyáltalán. Mivel a kémia és a pedagógia határterülete, a válasz lényegében attól függ, hogy tudománynak tekintjük-e a kémiát és a pedagógiát. Mindkettőt annak tekintjük (bár az utóbbi tudományvoltát egyesek kétségbe vonják), tehát annak kell mondanunk közös - de relatíve mégis önálló - területüket is..." Vissza

Tartalom

A kémia tantárgypedagógia általános jellemzése9
A kémia mint tantárgy13
A kémia tantárgy fogalma13
A kémia tantárgy kapcsolata a kémia tudományágaival15
A kémia tantárgy kapcsolata más tudományokkal, illetve általános iskolai tantárgyakkal16
A tantárgyon belüli, ún. belső koordináció20
A kémia tantárgy oktatási és nevelési feladatai21
A kémia tantárgy oktatási feladatai22
Általános oktatási célok22
Konkrét oktatási célok22
A kémia tantárgy nevelési feladatai26
Testi nevelés26
Technikai nevelés28
Érzelmi és esztétikai nevelés29
Erkölcsi nevelés30
Értelmi-tudományos nevelés31
Akarati nevelés34
Világnézeti nevelés34
Egy példa a nevelés komplexitására: a környezeti nevelés40
A kémia tantárgy követelményrendszere43
A pedagógiai követelmények rendszere45
Affektív, kognitív és motoros követelmények a kémiában46
Affektív követelmények46
Kognitív követelmények47
Motoros követelmények55
A kémia tanítási-tanulási folyamata és annak irányítása57
A tanítási-tanulási folyamat kibernetikai elemzése57
A tanítási-tanulási folyamat mint kommunikációs rendszer60
A kémia megismerő tevékenységei60
Megfigyelés66
Leírás, összehasonlítás, rendszerezés67
Kísérletezés70
Evolúciós módszer80
A kémiatanítás munkaformái81
Osztálykeretben végzett közös munka81
A csoportmunka82
Egyéni munka85
A kémiatanításban alkalmazott módszerek és eszközök87
A módszer fogalma, osztályozása, megválasztásának szempontjai87
A kémiaoktatás módszereinek fejlődése90
Tanár-domináns módszerek ("Tanítás")92
A "tanítás" nyelvi módszerei97
A "tanítás" szemléletes módszerei (Szemléltetés)94
Tanár és diák közös tevékenységének módszerei ("Tanítás-tanulás")103
A "tanítás-tanulás" nyelvi módszerei (Beszélgetés)103
A "tanítás-tanulás" szemléletes módszerei105
Diák-domináns módszerek ("Tanulás")105
A "tanulás" nyelvi módszerei105
A "tanulás" szemléletes módszerei (Tanulói kísérletek)113
A kémia tanításában előforduló módszerbeli hibák119
A kémiatanítás eszközei121
Laboratóriumi eszközök122
Vizuális eszközök és információhordozóik132
A tanítási óra135
Az új ismeretek feldolgozása136
Az új ismeretet feldolgozó órák felépítése136
Az új ismeretet feldolgozó órák főbb modelljei137
Az ismeretek alkalmazása, gyakorlása152
Az ismeretek megszilárdítása157
Az ellenőrzés160
Ellenőrzés és értékelés kémiaórán161
Ellenőrzés: visszajelentés a tanár felé161
Verbális és nem-verbális ellenőrzés163
Nyíltvégű kérdések166
A feleletválasztás168
Feladatlap, teljesítménymérés181
Értékelés: visszajelentés a diák felé183
Tartalmi és szubjektív elemek az értékelésben184
Érdemjegy, osztályzat185
A kémiai jelrendszer és szaknyelv tanítása190
A kémia jelrendszere190
A kémia szaknyelve195
Nomen és terminus technicus195
A köznyelv és a kémiai szaknyelv viszonya197
A különböző szaknyelvek hatása egymásra202
Az idegen szavak problematikája203
A kémiatanár tanórán kívüli feladatai205
A tanórán kívüli munka célja, területei205
A kémiatanítás feltételeinek biztosítása205
Szaktanterem - előadóterem kialakítása206
A kémiai szertár és az előkészítő berendezése211
Taneszközök, bútorzat megrendelése, beszerzése213
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása214
Szakkörök215
Versenyek227
Korrepetálások228
Megelőzés (prevenció) - felzárkóztatás (kompenzáció)229
Otthoni tanulás - házi feladat230
Tanulmányi séták, kirándulások231
A kémia tantárgy dokumentumai233
Nevelési és Oktatási Terv233
Tantervi Útmutató236
Tankönyv, munkafüzet, ellenőrző feladatlap236
Tanári kézikönyv237
A kémiatanár önképzésse, kutatómunkája238
Az önképzés, továbbképzés, tantárgypedagógiai kutatás formái, módszerei239
Az önképzés239
Továbbképzések240
A tantárgypedagógiai kutatás241
Az önképzés, kutatás eredményeinek publikálása244
A szóbeli közlés módszerei244
Írásos (nyomtatott) közlésmódok246
Demonstrációs közlésmódok249
Gyakoroltató (cselekvő), kombinált közlésmódok250
A kémiatanítás története Magyarországon252
A kémiatörténet áttekintése253
A magyar iskolarendszer és kémiatanítás kialakulása, fejlődése256
Az alapfokú iskolarendszer és kémiatanítás kialakulása256
Kémiatanítás a felső- és középfokú intézményekben262
Időrendi táblázat265
Laboratóriumi munkarend, munkavédelem, balesetelhárítás285
A kémiai kísérletezés munkarendje285
Elsősegélynyújtás288
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem