992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Kémiai Közlemények 1976/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának közleményei - 46. kötet 1-4. szám

Tartalom

I-II. szám
Márta Ferenc: Erdey-Grúz Tibor (1902-1976) Nekrológ1
Előadások
Makk Nándor - Tömörkény Endre - Szentirmai Attila - Tóth Gábor - Horváth Gyula - Kajtár Márton: Vizsgálatok a 19-nor-szteroidok totálszintézisében23
Cornides István - Gál Tibor: Az elemzési pontosság vizsgálata szilárd anyagok tömegspektrográfiás elemzésében41
Összefoglaló értekezések
Kelen Tibor - Tüdős Ferenc - Turcsányi Béla - J. P. Kennedy: A kopolimerzációs állandók lineáris meghatározási módszereinek vizsgálata IV. Karbonátionos kopolimerizációs adatok összefoglalása és értékelése51
Horányi György: Ionadszorpció vizsgálata platinázott platina elektródon nyomjelzős technikával77
Illés Vendel: A termékeloszlás vizsgálata és értelmezése szénhidrogének pirolízisekor109
Ötvös Irma - Palágyi József - Balthazár Zsolt - Pályi Gyula: Töltetes kapilláris kolonnák alkalmazása a gázkromatográfiában135
Mohai Béla: Átmenetifém-cianokomplexek termokémiai vizsgálata derivatográfiás módszerrel163
Kusmann Ernő - Vértes Attila: A Mösshauer-effektus néhány fémkémiai alkalmazása183
Az Osztály hírei199
Könyvbírálatok
Csákvári Béla: Szekér Gyula: Az alumínium jelentősége a műszaki fejlesztésben 203
Burger Kálmán: Vértes Attila: Oldatszerkezeti vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával203
A fizikai-kémiai definíciók és jelölések III. Függelék
Elektrokémiai definíciók és jelölések205
Az elemek és szervetlen vegyületek elnevezésének szabályai. A heteropolianionok225
III-IV. szám
Polinszky Károly: Korach Mór (1888-1975)9
Előadások
I. C. Paul: Néhány szerves kénvegyület molekulaszerkezete245
W. Savodny: Az erőállandók kiszámításának és értelmezésének néhány kérdése263
H. Sigel: Vegyes lingandumú Cu(II)-komplexek stabilitása, szerkezete és reakciókészsége287
R. C. Paul - J. S. Banait - S. P. Narula: Fizikai-kémiai vizsgálatok hexametil-foszfor-triamid oldószerben309
G. Nord: Köztitermékként keletkező komplex vegyületek szerepe a cianidnak Cu(II)-vel és a tioszulfátnak arany(III)-mal történő oxidációjában323
I. P. Alimarin - J. V. Jakovlev - N. N. Dogadkin: A tiszta anyagok aktivációs analízisének néhány problémája333
G. Distefano: A kémiai kötés vizsgálata UV-fotoelektron spektroszkópiával341
G. Innorta: Energetikai és kinetikai tényezők hatása a molekulaionok lebomlására a tömegspektroszkópiában355
Schneider Gyula - Weiszné Vince Irén - G. Engelhardt: Szteroidok FT-CMR spektrumának teljes hozzárendelése, a konfiguáció és a CMR-kémiai eltolódások közötti összefüggések vizsgálata365
Összefoglaló értekezések
Burger Kálmán: A Mössbauer-spektroszkópia analitikai kémiai alkalmazása375
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság "Anyagszerkezetkutatás" témája tudományos ülésszaka391
Az Osztály hírei553
Könyvbírálatok
Tömörkény Endre: Kovács Kálmán, Halmos Miklós: Újabb eredmények a szteroidok kémiájában. A kémia újabb eredményei 27. kötete555
Szarvas Pál: Csákvári Béla: Szervetlen vegyületek molekulageometriája. A kémia újabb eredményei 30. kötete556
Incédy János: A kémia újabb eredményei 29. kötete556
Varsányi György: Kapuy Ede és Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete557
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kémiai Közlemények 1976/1-4. Kémiai Közlemények 1976/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.700 Ft
1.080 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba