850.058

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Krisztus követése

Négy könyvben

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Jézus Szive Hirnöke
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 320 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 15 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hetedik kiadás. Korda R. T. nyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

Mivel e könyvecskében semmi ártalmas nincs, hanem a maga egészében az áhítat és béke jó illatát leheli, azért mindenki bátran olvashatja. Előadásmódja egyszerű, a szóvirágokat kerüli,... Tovább

Tartalom

Oktatás a lelki életre
Az ember célja
Krisztus követése és a világ minden hiúságának megútálása5
Az alázatos önismeret7
Az igazság tanítása9
Az akadályok legyőzése
Előrelátás a teendőkben13
A lelki olvasmányok14
A rendetlen kívánság15
A hiú remény és kevélység kerülése16
A túlságos bizalmaskodás kerülése17
Az engedelmesség és alárendeltség18
A fölösleges beszéd kerülése19
A tökéletesség eszközei
A lelki béke megnyerése és a jóban való buzgólkodás21
A viszontagságok haszna24
A kísértések elviselése25
A vakmerő ítélet kerülése29
A szeretetből származó cselekedetek30
Mások hibáinak elviselése31
A szerzetes-élet33
A Szentatyák példája34
A jó szerzetes foglalatosságai37
A magány és hallgatás szeretete42
A szívbeli töredelmesség46
Az emberi nyomorúság szemlélése49
Elmélkedés a halálról53
Az utolsó ítélet és a vétkek büntetése57
Egész életünk buzgó megjavítása62
Buzditások a belső életre
A belső béke Isten országának előkészítője
A belső élet69
Az alázatosság74
A jó, békeszerető ember75
A tiszta szív és egyenes szándék77
Az önvizsgálat78
A jó lelkiismeret öröme80
Eszközök Isten országának megalapításához
Jézusnak mindenekfölött való szeretete83
Jézus meghitt barátsága85
Minden vigasztalás hiánya88
Hála az isteni kegyelemért92
Kevesen vannak, kik Jézus keresztjét szeretik95
A szent kereszt királyi útja98
Belső vigasztalás
Isten beszélgetése a lélekkel
Krisztus belső szava a hű lélekhez106
Az igazság belül szól hangos szó nélkül107
Isten igéjét alázatosan kell hallgatni, de sokan nem veszik fontolóra109
Könyörgés az ájtatosság kegyelméért112
Isten előtt igazságban és alázatosan kell járnunk113
Az isteni szeretet és alázatosság
Az isteni szeretet csodálatos ereje115
Az igazi szeretet próbája119
Az alázatosság az isteni kegyelem őrzője123
Csekélységünk elismerése Isten színe előtt126
Mindent Istenre, mint végső célunkra kell irányítanunk128
Édes a világot megvetve Istennek szolgálni129
Istentől jön minden jó
A szív kívánságait meg kell vizsgálni és mérsékelni133
Oktatás a béketűrésre és az érzékiség elleni harcra134
Alázatos engedelmesség Krisztus Jézus példája szerint137
Isten titkos ítéletének megfontolása, hogy a jóban föl ne fuvalkodjunk139
Mint viselkedjék az ember kívánságaiban?141
Imádság Isten akaratának teljesítéséért142
Csak Istenben kell igazi vígasztalást keresni143
Minden gondunkat Istenre kell bíznunk145
Az élet bajait Krisztus példájára jó kedvvel kell tűrni146
A bántalmak elszenvedése. Ki az igazi béketűrő?148
Saját gyarlóságunk megvallása s ez élet nyomorúságai151
Minden jó és ajándék fölött Istenben kell megnyugodni154
Megemlékezés Isten sokféle jótéteményeiről158
A lélek békéje és szabadsága
Négy dolog szerez nagy lelki békét161
Imádság gonosz gondolatok ellen162
Imádság lelki világosságért163
Más emberek életét kíváncsian ne vizsgáljuk164
Miben áll a szív állandó békéje és az igazi tökéletesség?165
A szabad lelkület nagy méltósága, amelyre az alázatos imádság jobban segít, mint az olvasás167
Az önszeretet leginkább visszatart a legfőbb jótól169
Imádság szívbeli tisztaságért és mennyei bölcseletért171
A megszóló nyelvek ellen172
Lelki nyugtalanság idején hogyan kell Istent kérni és áldani?173
Istent kell segítségül hívnunk és kegyelme visszanyerésében bíznunk174
Hogy a Teremtőt megtaláld, meg kell válnod a teremtménytől178
Az önmegtagadás és minden kívánság elhagyása181
A szív állhatatlansága. Szándékunk végső célja Isten183
A szerető szívnek csak Isten tetszik184
Ez életben nincs biztonság a kísértésektől186
Az emberek hiábavaló ítéletei ellen189
A tiszta és tökéletes lemondás a szív szabadságának szerzője190
Okos viselkedés a külső dolgokban és Istenhez-folyamodás bajos ügyekben192
Az ember ne legyen nyugtalan dolgaiban194
Az embernek magától semmije sincs és nincs is miben dicsekednie195
Minden világi tisztelet megvetése197
Békességünket nem kell emberbe helyeznünk198
A hiú és világi tudomány ellen200
Külső dolgokhoz ragaszkodunk202
Ne higgyünk mindenkinek; könnyű a beszédben véteni203
Istenben kell bíznunk, ha nyelvek nyilai támadnak206
Az örök élet
Minden viszontagságot el kell tűrni az örök életért209
Az örökkévalóság napja és a jelen élet nyomorúságai212
Az örök élet forró kívánsága; mily nagy jutalom vár a jó bajnokra216
Hogyan kell az embernek elhagyatottságában magát Isten kezébe ajánlani220
Csekély dolgokkal kell foglalkoznunk, mikor nagyobbakra kifogyunk az erőből225
Az ember ne tartsa magát méltónak vigasztalásra, hanem inkább büntetésre226
Isten kegyelme nem jut annak, kinek a földi dolgokban telik kedve228
A természet és kegyelem különböző indulatai231
A természet romlottsága s az isteni kegyelem ereje236
Meg kell magunkat tagadnunk és Krisztust a kereszt által követnünk240
Jézust a keskeny úton kell követni
Az ember el ne csüggedjen nagyon, ha valami hibába esik243
Nagyon magas dolgokat és Isten titkos ítéleteit nem kell fürkészni245
Minden bizodalmat és reménységet egyedül Istenbe kell vetni251
Az oltáriszentség
Buzdítás a szentáldozásra
Krisztus szava254
Mily nagy tisztelettel kell Krisztust fogadni255
Az Oltáriszentségben mutatkozik Isten nagy jóvolta és szeretete az emberek iránt262
Hasznos gyakran áldozni265
Nagy áldásokban részesülnek, akik ájtatosan áldoznak269
Lelki előkészület az áldozáshoz
Az Oltáriszentség nagy méltósága és a papi hivatal272
Kérdés az előkészületről az áldozáshoz275
Lelkiismeretünk megvizsgálása és az erősfogadás276
Krisztus áldozata a keresztfán és magunk föláldozása279
Magunkat és mindenünket Istenre kell bíznunk és mindenkiért imádkoznunk280
A gyakori szentáldozás
Az Oltáriszentség vételét nem kell könnyen elmulasztani283
Krisztus teste és a Szentírás igen szükségesek a hívő léleknek288
Előkészület a szentáldozáshoz
Aki áldozni akar, nagy gonddal készüljön hozzá293
Az ájtatos lélek teljes szívből óhajtson Krisztussal egyesülni az Oltáriszentségben296
Mily nagy buzgósággal kívánja a buzgó lélek Krisztus szent testét298
Az ájtatosság kegyelme alázatosság és önmegtagadás által nyerhető300
Szükségeinket az Úr Jézus elé kell terjesztenünk és tőle kegyelmet kérnünk302
Krisztust lángoló szeretettel és kívánsággal kell fogadnunk304
Ember ne kutassa kíváncsian e szentséget, hanem higgyen Krisztusnak és kövesse őt307

Kempis Tamás

Kempis Tamás műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kempis Tamás könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Krisztus követése Krisztus követése Krisztus követése Krisztus követése Krisztus követése Krisztus követése Krisztus követése

A borító enyhén sérült, kissé kopott, néhány lap foltos, javított. Néhány lapon tulajdonosi bejegyzés, aláhúzás található.

A lapélek színezettek.

Állapot:
3.860 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba