Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.812

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Képes folyóirat 1906/13-24. (fél évfolyam)

A Vasárnapi Ujság füzetekben/Negyvenkettedik kötet

Tartalom

Elbeszélések, genreképek
Mikszáth Kálmán: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Elbeszélés1
Isaák Mártha: Bilincsek. Regény (képekkel)11
Krúdy Gyula: Erdei kastély. Elbeszélés15
Fröhlichné Kaffka Margit: Mesék a temetőből. Elbeszélés79
Ady Endre: A káposztás kert lakója. Elbeszélés81
Cholnoky Viktor: Bambuan katasztrófája. Elbeszélés82
Zsoldos László: A kétarczú leány. Elbeszélés144
Bársony István: Apró tragédiák. Elbeszélés209
Frölichné Kaffka Margit: A jó barát. Elbeszélés273
Hegedüs Sándor: A nyárfák275
Gottier Lajos: Az örökség. Elbeszélés276
Gottier Lajos: A végzet. Elbeszélés337
Erdős Renée: Bucentauros401
Cholnoky Viktor: A sárga nagyúr. Elbeszélés462
Bársony István: Különös látogató. Elbeszélés520
Sas Ede: Kegyelemkenyér. Elbeszélés522
Zöldi Márton: Nyugdíjban...Elbeszélés525
Réthi Lajos: Leány sírja. (Mormentu fati)526
Lampérth Géza: Kurucz lakodalom. Elbeszélés588
Krúdy Gyula: Tavasz. Elbeszélés591
Nagy Endre: Befalazott ablakok. Elbeszélés647
Ady Endre: A szobrok - élnek. Apró történetek649
Szebenyei József: A Bill Hardy revolvere. Elbeszélés651
Romy László: Jupiter utolsó villáma. Elbeszélés711
Költemények
Ady Endre: Ének a Visztulán342
A nyári délutánok531
Balla Ignácz: A két híd városa529
Hajnal717
Balla Miklós: A Királyhágón18
Dutka Ákos: Jön a vonat87
Hajók ha találkoznak342
Tűz-szítók dala656
Endrődi Sándor: Munka és vidámság312
Az anakreoni dalokból403
Erdélyi Zoltán: Akarat283
Erdős Renée: Hattyúk87
Hegyek között531
Farkas Imre: A bimbós majorána85
Szerenád148
Öreg lantos éneke az egri vár udvarán213
Zászlóavatás341
Idyll530
Harangjáték653
Fodor Viktor: Hangulat404
Haraszthy Lajos: Szántók mentén robog a vonat464
Shelley a tengeren655
Marika656
Justh Béla: Augusztus végén654
Lampérth Géza: Atyám20
Szerelmi intő146
A boldogság282
Rózsák464
Solitudo716
Lévay József: Viharok593
Mezey Sándor: Epitáfium87
Dalok213
Magyar benderista éneke404
Naplemente531
Séta717
Miklós Elemér: Egy kis diákról86
Palágyi Lajos: Föltámadás. (Goethe «Faust»-jából)18
Sajó Sándor: Hajó19
Egy kis városban341
A Badacsonyon654
Sas Ede: Az éjszakába404
Szabados Ede: A költészet (Verlaine Pál)213
Szabolcska Mihály: Föltámadott17
Pihenőben282
Nagy város zajában403
A fiumei parton528
Szalay Károly: Árpád sírhelye342
Szávay Gyula: Kossuth Lajos szobra Karczagon (képekkel)280
Szebenyei József: Öreg temetőben717
Telekes Béla: Két álom85
A mesterségek dicsérete (Sully Prudhomme)464
Fiacskám (Morris Rosenfeld)656
Torkos László: Bankó lánya147
Vargha Gyula: Az árva653
Vértesy Jenő: A fehér vajda halála146
Zempléni Árpád: Napimádók594
Vegyes czikkek, képmagyarázatok
Roskovics Ignácz: Jeruzsálemi sírok (képekkel)20
Csűrös Ferencz: Diószegi és Fazekas emlékezete (képekkel)3
Poll Hugó (képekkel)36
Egy százhuszonnégy éves hazai hirlap37
Zsoldos Benő: Főrangú hölgyek kedvtelései40
Meunier Konstantin (képekkel)41
Csudáky Bertalan: Goldoni és az olasz vígjáték (képekkel)48
Csudáky Bertalan: A virágok kultusza (képekkel)54
Nesbit Evelina (arczképpel)58
Palágyi Lajos Naplegenda. (Gróf Bánffy Miklós színműve)59
Révai Miklós (arczképpel)88
Szacsvay Imre (képekkel)90
Schöpflin Aladár: Tóth Béla (arczképpel)92
Az utolsó Rhédey grófné (arczképpel)94
Dr. Antal Géza: De Ruyter emlékünnepély Hollandiában (képekkel)94
Lord Lister (arczképpel)99
Dr. Erdey Aladár: László Fülöp festményeinek gyűjteményes kiállítása (képekkel)99
Horváth Janka: Negyvenhat év előtt106
A Grand-Guignol110
Gábor Áron levele111
A perzsa alkotmány atyja (képpel)113
A Mars bolygó legújabb térképe (képpel)113
A hárem (képekkel)114
A magyar nép művészete119
A nászinduló120
Képek a bábolnai állami ménesből (képekkel)121
Ferencz József Prágában (képekkel)150
II. Sylveter bullája és a szent korona152
Tavaszi kiállítás a Műcsarnokban (képekkel)158
Egy negyvennyolczas honvédtiszt rajzai (arczképekkel)162
Új paloták (képekkel)168
A földmivelési miniszterium palotája (képekkel)172
A dorozsmai vasuti szerencsétlenség (képekkel)173
Az ördög. Molnár Ferencz vígjátéka a Vígszínházban176
Nagyszombat az örökvárosban178
Kínvallatás a régi Pesten182
Műkedvelők fényképkiállítása (képekkel)183
A debreczeni országgyűlés (képekkel)214
Az ötven éves alagút216
Az orsz. magyar kir. zeneakadémia új épülete (képekkel)217
A háziipar Erdélyben225
A körmöczi pénzverőben (képekkel)228
A mult népe234
Az orosz népzene (arczképpel és képekkel)236
Több világosságot!240
Forster Géza (arczképpel)242
A két Bolyai kézirása243
Petőfi ládája (képekkel)244
Ferenczy István (arczképpel)246
A norvég nemzeti ünnep (képpel)246
A velenczei kalmár (A nemzeti Szinház reprize)248
A japán kormány köszöntő levele (képpel)250
Andrássy Tivadar grófról (arczképpel)283
Pécsi országos kiállítás (képekkel)289
Arany János ismeretlen öt levele. Közli Csürös Ferencz300
Az új zeneakadémia fölavatása (képekkel)304
Upsala (képpel)306
Cézanne - Gauguin (képekkel)308
Zrinyi György házassága. (Vígjáték három felvonásban)310
Német könyv a magyarokról314
Egy XVIII. századkori pamflet316
Árpád sírhelye (képekkel)342
Bubics Zsigmond (arczképpel és képpel)349
Platthy Adorján (arczképpel)351
A Fővárosi Múzeum (képekkel)355
Az osztendei sakkverseny358
Két szobor (képekkel)360
Beardsley Aubrey (képpel)362
Árvíz (képekkel)367
Egy sínű vasút (képekkel)370
Két érdekes könyvről (képekkel)374
Magyarok és tatárok. Közli Vámbéry Ármin377
Az új Erzsébet-kórház (képekkel)378
Ferencz József Magyarországon. (Ötven év előtt) (Képekkel)406
A Mária Terézia-lovagrend409
Toilettek a koronázási jubileumi misén (képekkel)412
A szabadságharczszobrának pályaművei (képekkel)412
A szinészet forradalma417
A magyar mezőgazdasági múzeum (képekkel)419
Magyar festő II. Rákóczi Ferencz idejéből: Bogdány Jakab (képekkel)426
A Nemzeti Szinház utolsó ujdonságai (képekkel)430
A Nemzeti Szalon nyári kiállítása432
Mechwart András (arczképpel)435
Hogy szerkesztették 50 év előtt a «Vasárnapi Ujság»-ot? 437
A marokkói sáska Hortobágyon (képekkel)439
Kémény-döntés (képekkel)444
Garibaldi születésének századik évfordulója (képekkel)465
Nagy Miklós (arczképpel)469
Ballagi Géza (arczképpel)472
Almási Balogh Tihamér (arczképpel)473
Doby Jenő (arczképpel)474
Elektromos háztartások475
Ezer év - érczben (képekkel)481
A mikádó udvarában. (A császári cseresznye-virág ünnepély)(arczképpel és képekkel)485
Rakodczay Sándor, az új horvát bán (arczképpel)491
Az automobil491
Új séta-út a Gellért-hegy alján (képekkel)494
A Tököly-intézet házának lebontása (képekkel)497
A kecskeméti vinczellér-iskola (képekkel)497
Gyorsiró-kongresszus és kiállítás Szegeden (képpel)500
A franczia vincellérek (képekkel)503
Lecsapó vilámok hatásai (képekkel)504
A debreczeni kollégium könyvtára (képekkel)532
A néprajzi múzeumból (képekkel)539
A megbukott bálvány. (A trójavesztett koreai császár)(képekkel)545
Magyar ipar, angol piacz (képpel)549
A magyar faj inteligencziája550
A háziiparról553
Dr. Reiner Zsigmond (arczképpel)554
Egész az éjszaki polusig556
Napnyugat szépe (Thackeray levelei)557
A Palazzetto Venezia Rómában (képpel)563
Versengés - a levegőben (képekkel)565
A léghajózás aranykora. (Martin Rudolf jövendöléseiből)566
A branyicskai merénylet (képekkel)570
A bolgár fejedelem huszéves jubileuma (képekkel)594
Petőfi604
Eberhard (képekkel)606
Csipke tanfolyam az iparművészeti iskolában (képekkel)612
Tolsztoj Leo (képekkel)616
Figyelmesy Fülöp (arczképpel és képekkel)619
Brankovics György (arczképpel és képekkel)621
Gróf Károlyi István (arczképpel)625
Törley József (arczképpel)625
Vizváriné (arczképpel)626
Egy nevezetes felfedezés (képekkel)627
A dánosi rablógyilkosság (képekkel)629
Károly Ferencz József főherczeg (képekkel)657
Szent István kultusz (képekkel)659
Gyermekkorom emlékeiből662
Joachim (arczképpel)666
Róma templomai (képekkel)667
Az egri dalünnep (képekkel)672
Index és syllabus676
A budapesti kertészeti tanintézet (képekkel)680
Emléktábla az aquineumi múzeumban (képekkel)686
Ultima Thule. (Izland)687
Fejedelmi salláriumok688
A legrégibb városok egyike692
A miskolczi biró szerelmi históriája693
Zene a Tuileriákban697
Sixtus (képekkel)700
Pusztaszer (képekkel)718
Pannonhalma (képekkel)725
Kossuth szerződése731
Szoldatits Ferencz (képekkel)733
Japán szívében (Jamato) (képekkel)738
Szilágyi Dezső emlékezete (képpel)745
Bodnár Zsigmond (arczképpel)746
Méhner Vilmos (arczképpel)747
A Pilátus csúcsán (képekkel)748
A Lido (képekkel)754
A százéves gőzhajó755
Szeptember 20-ika Rómában758
A meggyilkolt perzsa nagyvezér (arczképpel)762
Rendes rovatok
Divattudósítók (képekkel)
Irodalom és művészet
Egyveleg
Szerkesztői üzenetek
Sakkjáték
Képtalány
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem