A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Művelődésünk múltjából

Comenius, I. Rákóczi György és más tanulmányok

Fülszöveg

A Magyar Comenius Társaság fontos feladatának tekinti, hogy Comenius eszméinek, hagyományainak feltárására, a magyar nevelés és oktatás történetének kutatására ösztönözzön, s fórumot biztosítson a szóbeli bemutatás mellett a kutatási eredmények írásbeli publikálására is. Lehetőséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a pedagógiai elmélet és gyakorlat továbbfejlesztése a történelmi fejlődés tapasztalataival szembesítve, a múlt tanításainak, tanulságainak figyelembevételével minél sikeresebben, hatékonyabban történhessék.
Társaságunk BIBLIOTHECA COMENIANA című könyvsorozatának első kötete, 1986-ban, az Orbis Pictus 1798. évi kiadásának hasonmása volt. A II. kötet (1988) a névadónak .A lelki tehetségek kiműveléséről' mondott beszédét adta közre, továbbá művelődéstörténeti írásokat közölt. A III. kötet Comenius és Magyarország címmel 1990-ben Jelent meg Comenius írásaival, a Comenius-kutatásokról szóló beszámolókkal. A Pampaedia fordítása 1992-ben a IV. kötetként látott napvilágot, az V.... Tovább

Tartalom

Előszó (Ködöböcz József) 5
I. Comenius
Comenius: A családi Iskola eszméje (Ford.: Dezső Lajos) 9
Comenius: Az anyanyelvi iskola, vagyis népiskola eszméje (Ford Dezső Lajos) 13
Comenius: A könyvekről, az értelmi képzés eme főeszközeiről (Ford.: Dezső Lajos) 19
Comenius Ámos János búcsúbeszéde (Ford. : Dezső Lajos) 27
Ködöböcz József: Comenius fizetése Sárospatakon 39
Ködöböcz József: Dezső Lajos sárospataki tanítóképzős igazgató Comenius eszméinek
érvényesítéséért 41
Szecskó Károly: Bakos József Comenius kutatásai 47
Képes Géza: Versek Comeniusról 51
II. I. Rákóczi György
Ködöböcz József: I. Rákóczi György és Sárospatak 59
Ladányi Sándor: I. Rákóczi György, a református fejedelem 61
Benke György: I. Rákóczi György és a Biblia 67
Szentimrei Mihály: I. Rákóczi György és a pataki kollégium 17. századi törvényei 71
Dienes Dénes: I. Rákóczi György és a cseh-morva atyafiak 75
Kováts Dániel: I. Rákóczi György alakja a szépirodalomban 81
Ködöböcz József: A mi I. Rákóczi Györgyünk 99
R. Várkonyi Ágnes: Erdély és a vesztfáliai béke (I. Rákóczi György politikájához) 103
Benke György: Zárszó 117
III. Neveléstörténet
Varga Gábor: Adatok Kovács Lajos tanítóképzős igazgató életművéhez 121
Bolvári-Takács Gábor: Bolvári Zoltán, a zenepedagógus (1000-1003) 120
Komlósi Sándor: A gyöngyösi református népiskola történetének áttekintése 147
Nagy Géza: Adatok Karcsa népoktatásának történetéhez 150
Demjén István: 95 éve alakult meg a Nyomorék Gyermekek Otthona Magyarországon 167
Pap János: Mezőkövesd iskolatörténetének áttekintése és az iskolaügy mai gondjai 171
IV. A Magyar Comenius Társaság életéből
Ködöböcz József: Comenius pataki örökségének szolgálatában 170
Ködöböcz József: Beszámoló a Magyar Comenius Társaság munkájáról 183
Földy Ferenc: A Magyar Comenius Társaság pénzügyi helyzete 186
A Magyar Comenius Társaság vezetősége és tagsága (Névsor) 187
Nagy László: Comenius európaisága és egyetemessége bélyegeken 180
Függelék
Ködöböcz József: A Bibllotheca Comeniaria l-VIII. kötetének anyaga Blbiográfia
és mutató 107
Angol nyelvű tájékoztatás (Ford,: Füsti-Molnár Szilveszter) 211
Angol nyelvű tartalomjegyzék (Ford.: Füsti-Molnár Pálma) 213
Az illusztrációk jegyzéke 217
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Művelődésünk múltjából Művelődésünk múltjából Művelődésünk múltjából Művelődésünk múltjából Művelődésünk múltjából

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba