A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Általános környezetvédelem

Globális gondok, lehetséges megoldások

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mozaik Oktatási Stúdió
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 383 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8024-75-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó7
Bevezetés8
A Föld mint egységes rendszer9
A rendszernek ismérvei és fontosabb típusai9
A környezeti rendszerek tulajdonságai11
A modellek, modellalkotás13
A szellemi (gondolati) és anyagi rendszerek kapcsolata15
Földi rendszerek és kapcsolataik15
Az élettelen földi rendszer15
Az élő földi rendszer17
A "társadalmasított" földi rendszer19
Anyag- és energiaciklusok21
Karbon-ciklus23
Oxigén-ciklus25
Víz (hidrogén-) ciklus26
Nitrogén-ciklus28
Az anyag- és energiaciklusok vizsgálatának néhány konklúziója30
A környezeti alapprobléma történeti megközelítésben31
Ember és környezete a fémek használatának kezdetéig31
A fémek használatának kezdetétől a történelmi középkorig34
A történelmi középkortól a 20. századig37
A 20. század41
A környezeti alapprobléma44
A környezetvédelem mint a környezeti alapprobléma megoldására szerveződött cselekvési rendszer47
A környezetvédelem fogalma47
A környezetvédelem, a környezetgazdálkodás, a természetvédelem és más alapfogalmak viszonya49
A tudományok szerepe a környezetvédelemben55
Az ökológia és a fontosabb ökológiai fogalmak58
A földtudományok és a földrajzi környezet59
A kémia, biológia, orvostudományok62
A fizika és műszaki tudományok63
Matematika, számítástechnika63
Agrártudományok64
Közigazgatástan és jogtudomány65
Politikatudomány, szociológia, demográfia65
Neveléstudomány (pedagógia)66
A környezeti alapprobléma feltárása, megoldási kísérletek és lehetőségek67
Népesedés és környezet67
A népesség növekedése a Földön a 21. század végéig67
A népesedési folyamatok területi különbségei és ezek kölcsönkapcsolata a természeti környezettel. A Föld eltartóképessége76
Az urbanizáció könyezetre és emberre gyakorolt hatása81
A város mint rendszer és mint ökológiai rendszer94
Környezeti stressz index és a Green Cities Index96
Teendők a jövőben (A népesedéssel, urbanizációval kapcsolatos problémák megoldásának útja)97
A termelés hatása a környezetre és az emberre103
Bányászat és fémfeldolgozás109
Környezeti károk103
Megoldási lehetőségek109
Az érckészletek várható élettartama113
Az energiaipar és a közlekedés116
Enerigiaforráok116
A fosszilis tüzelőanyagok hatása a környezetre és az emberre118
A nukleáris fűtőanyagciklus potenciális veszélyei120
A nukleáris balesetek valószínűsége és környezeti hatásai122
A megújuló energiaforrások hatása a környezetre és az emberre125
A könyezetkímélő energiatermelés és -fogyasztás a környezetvédelem kulcskérdése128
A könyezetkímélő energiatermelés lehetséges módjai133
Az energiafelhasználás csökkentésének lehetőségei és az energiaigények mérséklése134
A közlekedés energiafelhasználásának csökkentési lehetőségei141
Az emberiség enerigaigényének jövőbeli alakulása143
A vegyipar (Borda Jenő)147
Mezőgazdaság és környezet148
A mezőgazdaság és környezeti kapcsolataink sajátosságai152
A talajművelés környezeti hatásai152
A műtrágyázás környezeti hatásai155
A növényvédő szerek (peszticidek) főbb környezeti hatásai156
Néhány egyéb mezőgazdasági tevékenység környezeti hatásai164
A mezőgazdasági termelési rendszerek alaptípusai és a környezet165
Újra szennyezés nélküli mezőgazdaság?166
A termelési folyamatok környezeti hatásainak intenzitása170
A fogyasztás hatása a környezetre176
A lakossági fogyasztás növekedésének jellemzői178
A háztartások hulladékai és szennyező anyagai178
A háztartási hulladék és szennyvíz kezelése178
A rekráció hatása a környezetre179
Turizmus és környezet183
A fenntartható turizmus elvei184
A sport hatása a környezetre189
A környezetre káros folyamatoknak, a károsítás formáinak és az ellenük való védekezés módjainak rendszeres áttekintése193
Az élővilág pusztításának formái nem szennyezés útján193
Erdőirtások193
Túlhalászás198
Túllegeltetés202
Földhasználat-váltás202
Egyéb formák202
Az ember által létrehozott vagy felgyorsított káros környezeti foly.203
Talajerózió és defláció203
Sókiváltás - másodlagos szikesedés207
Egyéb folyamatok210
A környezetszennyezés211
A szennyező(dés) és a szennyezés fogalma211
A szennyezők rendszerezése212
A környezetszennyezés hatósugara216
A szennyeződések terjedésének néhány szabályszerűsége217
Az ember és az élővilág érzékenysége a szennyeződésekre223
Az egészségügyi határérték kérdése. A "maximális szennyező" törvénye225
A természeti környezet, a táj és az épített környezet érzékenysége a szennyeződésekre227
Az emissziók csökkentésének módjai228
A hulladékok230
Alapfogalmak és a hulladékok rendszerezése230
A hulladékok kezelése, elhelyezés és ártalmatlanítása232
A hulladékok exportja és importja234
A földi rendszer állapota: módosult működésének jelei237
Globális klímaváltozás237
Az üvegházhatású gázok gyarapodás a légkörben237
A földfelszíni légréteg hőmérsékletének növekedése240
Antropogén vagy természetes klímaváltozás?241
A sivatagosodás (desertification)249
A sivatagosodás fogalma és földrajzi elterjedése249
A sivatagosodás okai251
A sivatagosodás megakadályozásának lehetőségei253
Az ózonpajzs elvékonyodása255
Elsavasodó környezet259
A világóceán szennyezettsége265
A bioszféra állapota: a génkészlet pusztulása, génerozóió268
A környezetvédelem alapelvei271
Az egzakt emgismerés elve - Környezeti monitoring271
Az élet tiszteletének és védelmének elve272
A károk megelőzésének és megszüntetésének elve273
A visszaforgás (recycling) elve274
A takarékosság elve274
Az elővigyázatosság elve275
Az alkalmazkodás elve275
A harmonikus (fenntartható) fejlődés/fejlesztés elve276
A környezetvédelem tervszerű alakításának elve276
Az állami felelősség- és kötelezettségvállalás elve277
Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve277
Az együttműködés elve278
A nemzetközi együttműködés elve278
Az életminőség javításának elve279
A távlati gondolkodás elve279
Az informáicók szabad áramlásának elve280
A környezeti nevelés-oktatás kiszélesítésének és magasabb szintre emelésének elve280
A környezetvédelmi szabályozás283
A környezetvédelmi szabályozás céljai (Szász Tibor)284
A környezetvédelmi szabályozás módszerei (Szász Tibor)285
A közvetlen törvényi szabályozás285
Közvetlen piackonform gazdasági szabályozása288
Adójellegű szabályozás a környezetvédelemben288
A környezetvédelmi adók definíciója és osztályozása288
Az adómegoldásokon alapuló szabályozás funkciói290
Az adómegoldások előnyei és hátrányai293
Piaci módszerek a környezetvédelmi szabályozásban294
A szennyezési jogok piaca294
A szennyezési jogok modellje295
A közvetlen törvényi és a piaci szabályozás összekapcsolása a környezet védelmében (Regionalizálás)298
"Emission Trading" rendszer298
A rugalmas kompenzációs szabályozás300
Egyéb szabályozó eszközök301
A kizárólagos tulajdonjogok301
A jótállási kötelezettség301
Megállapodások302
Adókedvezmények, szubvenciók302
Környezetvédelmi informálás és tanácsadás303
Környezetvédelmi emblémák, megkülönböztetések303
A környezetszabályozó eszközök ki/megválasztásának szempontjai (Szász Tibor)304
A környezetszabályozó eszközök vizsgálatának ökológiai kritériumai304
A környezetszabályozó eszközök gazdaságpolitikai összeférhetőségének vizsgálata305
A környezetszabályozó eszközök értékelése a jogi-intézményi alkalmazhatóság és a társadalmi-politikai megvalósíthatóság kritériumai szerint305
A környezetvédelem jogi szabályozása (Bándi Gyula)306
A környezetvédelem kortárs szabályozása307
A környezethez való jog307
Az egyes jogterületek szerepe a környezetvédelemben308
A közvetlen megelőzést szolgáló közigazgatási eszközök (KHV)309
Kötelezések, korlátozások, ellenőrzés310
Közigazgatási jogi szankciók314
A polgári jog lehetőségei315
Büntetőjog316
Nemzetközi környezetvédelmi jog319
A nemzetközi környezetvédelmi jog története és szabályozási rendszere320
A nemzetközi szervezetek320
Az Európai Unió (korábban Európai Közösség) környezetvédelmi joga322
A tudatformálás szerepe a környezetvédelmi szabályozásban328
Függelék335
Irodalom344
Kislexikon363
Név- és tárgymutató369
Global Problems - Possible Solutions (General Quesitons of the Environmental Protection) Summary381

Kerényi Attila

Kerényi Attila műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kerényi Attila könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem