A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1982/1-4.

A magyar irodalomtörténeti társaság folyóirata - LXIV. évfolyam (Új folyam XIV.) 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 992 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN:

Fülszöveg

Részlet a könyvből:

EMERY GEORGE
RADNÓTI MIKLÓS IGNOTUS-VONATKOZÁSAIRÓL

Radnóti Miklós művén 1974 óta dolgozom. Ennek legfrissebb intermezzója abból adódott, hogy alkalmam nyílt a Nyugat reprintjében böngészni, s többek között Ignotus főszerkesztő változatos közreműködését is újra áttekinteni. Különösén a perzekutor-esztétikáról szóló cikke emlékeztetett Radnóti-olvasmányaim eleinte egyik legenigmatikusabb mozzanatára, arra a kis irodalmi rejtvényre, amelyet Baróti Dezső mesteri Radnóti-monográfiája, a Kortárs útlevelére című mű fejtett meg azóta mindnyájunk örömére. Természetesen az Ujholdban megjelent Számadás című vers Ignotus-dedikációjára gondolok, s ennek előzményére, Ignotus jóindulatú kritikájára a Lábadozó szélről a Magyar Hírlap hasábjain. Amint Baróti rész-életrajzában olvashatjuk: „Nagy örömmel olvasta viszont (Babits negatív kritikája után) azokat a szintén a Nyugat első nemzedékének egyik kimagasló személyiségétől, Ignotustól való szavakat, amelyek jórészt azt... Tovább

Tartalom

1. szám
Emery George: Radnóti Miklós Ignatus-vonatkozásairól1
Nagy András. "Én nem bízom a világot a történelemre" (Németh László történelmi drámáiról)20
Bécsy Tamás: Az "én"-világának drámája (Örkény: Pisti a vérzivatarban)43
Forum
Károlyi Amy: Kettős portré (Költészet és valóság - Wesselényi Polixéna és Psyché)62
Tandori Dezső: Dsida Jenő rétegei69
Bárdos László: A sietség pátosza. Dsida Jenőről81
Kispéter András: Kassák, a konstruktőr (Vadas József könyve ürügyén)95
Vita
Nagy Sz. Péter: A Nyugat "második nemzedéke"?108
Az oktatás műhelyéből
Szakács Béla. Riedl Frigyes pedagógiai tevékenysége123
Filológia
Botka Ferenc: Neve: Bernhard Reisig avagy Föld és Külföld (Egy posztumusz kiadás filológiai előzményei)134
Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond mondatszerkezetei151
Németh György: Reviczky Pán-verse avagy egy évezredes tévedés165
Gálffy Sándor: A magyar La Fontaine-kép változásai171
Sugár István: Mikor írta Tinódi az egri várostrom históriás énekét?180
A homályból
Földes Anna. Móra Ferenc a publicista187
Kovács Győző: Vázlat Fábry Zoltán pályájáról206
Szemle
M. Pásztor József: József Attila-dokumentumok kötetei214
Szigeti Lajos Sándor: "Sebed a világ" (Négy könyv József Attiláról)217
Makay Gusztáv. Romániai magyar költő prózai írásai (Kiss Jenő: Emberközelből)227
Kerényi Ferenc: Bécsy Tamás: A drámaelmélet és dramaturgia Csokonai műveiben233
Tamás Anna: Fenyő István: Magyarság és emberi egyetemesség235
Nagy Miklós: Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt (Világostól Solferinóig)241
mp.: Serpell, Róbert: Kultúra és viselkedés244
2. szám
Nagy László: A két Gábor a Tündérkertben és a valóságban (Históriai adalékok az Erdély-trilógiához)249
Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a fiatal Vörösmarty284
Balogh Ernő: A világgyűlölettől a forradalmiságig (Petőfi Felhők-korszakának értelmezéséhez)299
Agárdi Péter: Az irodalomkritikus elméleti és módszertani műhelye (Mozaik Fejtő Ferenc 30-as évekbeli munkásságából)323
Bécsy Tamás: Az 1980-as év magyar drámáiról348
Az oktatás műhelyéből
Szabó Magda: Régi magyar levelestár370
Pálmai Kálmán: Gondolatok Kosztolányiról (Kis Ferenc Az érett Kosztolányi c. műve ürügyén)373
Dokumentum
Marth Hildegard: Durka Ákos és a holnaposok levelezéséből386
Andrási Gábor: "Magasan repülő és földhözkötött szegények" (Egy ismeretlen MA-szám 1925-ből)394
A társaság munkájából
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság jubileumi közgyűlése (Tolnai Gábor megnyitója, Szabolcsi Miklós és Benkő Loránd köszöntői, Sipos Lajos, Beöthy Zsolttól - Lukács Györgyig és Nagy Miklós: Komlós Aladár az irodalomtörténész c. előadásai, Pálmai Kálmán: A Toldy-emlékérem első odaítélése, Wéber Antal: A bíráló bizottság jelentése)404
Szemle
Fenyő István: Egy remekmű igazáért (Pándi Pál: Bánk bán-kommentárok 1-2.)431
Margócsy István: Mikor sebesült meg Philoktétész? (Somlyó György: Philoktétész sebe c. könyvéről)439
Wéber Antal: Sőtér István: Gyűrűk447
Angyalosi Gergely: Czine Mihály: Nép és irodalom452
Bécsy Ágnes: Enikő Molnár Basa: Sándor Petőfi457
Csikvári Gábor: Magyar tárgyú angol dráma a 19. századból460
Fülöp Géza: Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban462
Társasági hírek
Julow Viktor 1919-1982 (Tarnai Andor)469
Beszámoló a társaság 1981. évi munkájáról (Csáky Edit)470
Tagfelvételek475
A Toldy Ferenc emlékérem alapító szövege476
3. szám
Imre László: Eszmények és kételyek jegyében. (A délibábok hőse értelmezéséhez) 477
Váróczi Zsuzsa: Papp Dániel korai novellái503
Fórum
Mezei József: Reneszánsz-nosztalgia (Cholnoky Viktor a Magyar Hírmondóban)523
Frank-Schneider Katalin: Magyar irodalom az NSZK-ban 1945-70540
Böröndi Lajos: Idegen zászlók alatt (Öt év fiatal lírája a hivatkozások tükrében)555
Dávidházi Péter: A monista irodalomfelfogás esélyei (Szegedy-Maszák Mihály kísérletének elméleti tanulsága)567
A homályból
Varga Sándor: "Az ismert baloldali könyvkiadó" Faust Imre (1897-1963)596
Lenkei Júlis - Balázs Béla: A csend (Filológiai nyomozás egy nem létező novella kötet ügyében)629
Dokumentum
Julow Viktor: Vörösmarty ismeretlen felségsértő verse639
Tóth Dezső: Megjegyzések a vers keletkezéséről642
Urbán Aladár: Eötvös József két levele 1848-ból647
Fráter Zoltán: Babits kallódó értekezése656
Rába György: Babits és a "mindennapi kislány"661
M. Pásztor József: Darvas József két vallomása672
Szemle685
Bányai Gábor: Egy évtizednyi művelődéspolitika (Aczél György: Folytatás és megújulás)690
Tamás Attila: Ismétlődés a művészetben693
Bitskey István: Gondolkodó magyarok698
N. Abaffy Csilla - Benkő Lóránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei702
Mályuszné Császár Edit: Magyar drámaírók. 16-18. század708
Kerényi Ferenc - Urbán Aladár: A nagy év sodrában712
Rusvay Tibor - Balogh László: Az ihlet perce. A lírikus Arany János716
Csűrös Miklós - Somogyi Sándor: Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből719
Reisinger János: Babits Mihály beszélgetőfüzetei I-II (1938; 1940-1941)726
Vezér Erzsébet: Erdélyi levelesládák731
Lakatos Éva - Fehér Imre: A feledés homályából (Szélpál Árpád hazai irodalmi munkássága)734
Wéber Antal - Somlyó György: Szerelőszőnyeg736
Rádics Károly - Fodor András: Futárposta738
Németh S. Katalin - Tolnai Gábor: Nőnek az árnyak742
Szerdahelyi István: Párbeszéd a groteszkről. Beszélgetések Örkény Istvánnal742
Rónay László: Nyugati magyar líra - két nézetből Vándorének. (Nyugat-európai és tengeralatti magyar költők) és Nyugati magyar költők antológiája 1980744
4. szám
Szőllősy András. Emlékeztető Kodály Zoltán századik születésnapján753
Bata Imre: Ketten a magasban (Illés Endre és Illyés Gyula évfordulójára)761
Forum
Tandori Dezső: Jékely Zoltán korai ("nagy") korszakának versformálásáról (A kezdetek, 1934 végéig)773
Lőrinczy Huba. Idill a hasztalanság rejtelmével (Ambrus Zoltán: Giroflé és Girofla)787
Szabó Zoltán: A konstruktivizmus versszerkezeti utóélete (József Attila egy versszerkezet-típusáról)806
Käfer István: Tisztelet a bibliográfiának818
Vallomás
Somlyó György: Morzsák apám asztaláról831
Az oktatás műhelyéből
Makay Gusztáv: Arany János a közösségi költő858
Ungvári Tamás. Gáll István: Hullámlovas873
Dokumentum
Csorba Sándor: Ifjabb Péczely József Kölcsey Ferenchez írott kiadatlan levelei882
Buzásy Éva: Kartinthy Frigyes és a Színházi Élet895
Szemle
Jean Perrot. Le pouvoir du chant - Az ének hatalma (Az uráli népköltészet antológiája franciául)927
H. Száz Anna Mária. Belépő a világirodalomba? (Az amerikai Twaynes-kiadó könyvei magyar írókról)930
Ecsedy Ildikó: Lu Hszün: Irodalom. Forradalom. Társadalom939
Kulcsár Péter: Vígh Árpád: Retorika és történelem941
V. Kovács Sándor: Paul Oskar Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban944
Kilián István: Balassi Bálint Összes versei a versek helyreállított eredeti sorrendjében947
Bitskey István: Bethlen Gábor korának költészete (RMKT XVII. század, 8. kötet)951
Mályuszné Császár Edit. Forgách Ferenc: Emlékirat Magyaroszág állapotáról...956
Fried István: Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon 1790-1849958
Kerényi Ferenc: Tollharcok. Irodalmi és színházi vitákj 1830-1847962
Urbán Aladár: Küzdelem, bukás, megtorlás965
Mezei József: Rónay György: Az újabb magyar irodalom életrajza. 1849-1899. Petőfi és Ady között970
Wéber Antal: Világszemlélet és irodalom974
Sándor László: Egri Viktor. A hallgatás évei978
Urbán Nagy Rozália. A hídnak állnia kell... (Dobossy László: Két haza között)981
Társasági hírek
Gyergyai Albert 1893-1981 (Nagy Péter)987
Kemény G. Gábor 1915-1981 (Pajkossy György)988
Belia György 1923-1982 (Réz Pál)990
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténet 1982/1-4. Irodalomtörténet 1982/1-4. Irodalomtörténet 1982/1-4. Irodalomtörténet 1982/1-4. Irodalomtörténet 1982/1-4. Irodalomtörténet 1982/1-4.

A kötetek borítója, lapéleik és néhány lap kissé foltosak. A borítók enyhén kopottak, rajtuk bejegyzés látható.

Állapot:
2.600 Ft
1.300 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba