A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Serta Pacifica

Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára

Tartalom

Kedves Pista Barátom! 9

VILÁGIRODALOM
Lázár István: Petrarca írása az orvosok ellen a költészet védelmében 21
Bíró Csilla: Tanár-diák kapcsolatok: Chrysoloras - Guarino - Janus 30
Lőkös István: Zsoltármotivációk Marko Marulic Judit című eposzában.
(Részlet egy készülő Marulic-monográfiából) 38
Kiss Attila Atilla:
Róma testére gyógyszer: a sebek szemiográfiája a Titus Andronicusban 51
Pál József: A látott Saul és a hallott Dávid Alfieri tragédiájában 61
Török Ervin: Idő és referencia. Heinrich von Kleist: A chilei földrengés 67
Bényei Tamás: Balzac és az eredeti tőkefelhalmozás 76
Milián Orsolya: Egy híres mozgó kép 93
Kovács Sándor s. k. : Még egy híres (kis)regény 101
Kelemen Zoltán: Az utazás mint metafora két amerikai regényben 111
Füzi Izabella: L 'esthétique du choc: „Baudelaire ajándéka" 118
Fogarasi György: Rilke és a dolgok tele-grammo-fóniája 127
Wenner Éva: Az idő tudata, a tudat ideje 134
Müllner András: Az írógép és a csengő 140
Némedi Andrea: Kommunikáció- és médiumkritika Marié Luise Kaschnitz. Távbeszélgetések
[Ferngespráche] című elbeszélésének elbeszélésmódjában 147
Medgyes Tamás: Vázlat a Brat Pack irodalomról 156
Jászay Tamás: New York regénye 164
Bagi Ibolya: A kalmük és a szerecsen 172
Orcsik Roland:
Egy családtörténet fragmentumai. Dzevad Karahasan: Pisma iz 1993. godine
[Levelek 1993-ból]

MAGYAR IRODALOM
Kasza Péter: A Brodarics-recepció kérdése a magyar epikában 187
Köpeczi Béla: Szalay László II. Rákóczi Ferencről 196
Zentai Mária: Egy magyar gróf Pindus útján 198
Hász-Fehér Katalin: A „nemzeti szentimentalizmus" programjának egyik forrása: az osszianizmus 209
Penke Olga: „Ariadné fonala" Bessenyei György Tariménes utazása című regényében221
Dalloul Zaynab: A végzet szerepe Vörösmarty Zalán futása című eposzában 230
Ötvös Péter: Példák Kazinczy Ferenc metódusáról 241
Hódosy Annamária: Petőfi három madara 249
Kerényi Ferenc: Egy Jókai-novella tárgytörténetéhez 261
Szajbély Mihály: Az irodalmi Deák-párt ellenzékének jelentkezése az 1860-as évek elején
Hajdú Péter: A fikcionalitás tematizálása az öreg, de nem vén Jókai szövegeiben 275
Szörényi László: A Simplicissimus-féle irodalom mint Jókai Mór regényvilágának forrása
Huba Márk: Egy híres regény - Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 290
Hárs Endre: Térképműveletek. Képzeletbeli földrajz és nemzeti paradigma
Eötvös Károly útimonográfiáiban 295
Ferencz Anna: Asszonyságok díja - történetek emlékezete 304
Odorics Ferenc: Tulajdonnevek lázadása az Aranysárkányban 314
Sárközy Bence: Az irodalom mint társadalomtudomány avagy Solymosi Eszter szelleme320
Büky László: Egy szövegkezdet ábrázolásviszonyai 325
Olasz Sándor: Köznapi fikció és műfajpoétikai nyitottság 344
Sághy Miklós: Mészöly Miklós tettenérésének tanulságai 351
Darabos Enikő: Tárgyilagos szenvedély. „Szerelemszemantika" Oravecz Imre 1972. szeptemberében 365
Bombitz Attila: Beavatás. Baka István kisregényeiről 374
Séra Bálint: Egy híres regény 388
Ármeán Otília: Titkosírás avagy az írás titkai 394
Tóth Ákos: Szóhalálában 401

IRODALOMELMÉLET
Kulcsár Szabó Ernő: A nyomolvasás önkénye. Az archiváló filológia „vidám pozitivizmusáról" 409
Kürtösi Katalin: Etnicitás a kanadai irodalomban 420
Szőke Katalin: Szecessziós stílusjegyek Andrej Belij esszéisztikájában 430
Szőnyi György Endre: Szó és kép - Mi a költészet? 436
Kulcsár-Szabó Zoltán: A hang médiuma a költészetben 443
Szabó Zoltán: Ekvivalencia és összehasonlító stilisztika 451
Szili József: A regényes regény avagy a román románca 455
Ferenczi László: Könyvek, kalandok 465
SUMMARY 473
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem