A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új Erdélyi Múzeum

I. évfolyam 1-2. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Elöljáróban10
Köpeczi Béla: Az ERDÉLYI MÚZEUM újraindítása (magyarul, angolul, németül és latinul)11
Entz Géza: Emlékezés az Erdélyi Múzeum Egyesületére18
Tanulmányok
Ernst Wagner: Az erdélyi szászok településtörténete az újabb kutatások tükrében22
Szabó T. Ádám: Kolozsvár népei és nyelvei (1453-1988)32
Gömöri György: 1662-es angol írás az erdélyi református egyházról41
Kerényi Ferenc: Az első erdélyi Lessing-előadás46
Fried István: Az Abafi Jósikája48
Pomogáts Béla: Szabédi László a transzszilvanizmusról56
Szathmáry Lajos: Márai útja a Székelyföldön 1942 nyarán71
K. Lengyel Zsolt: Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez74
Hannu Launonen: Tudósítás a kesebbségekről, palackpostán (Kányádi Sándor, Erdély költője hatvanéves)82
Rafael Wisniewski: Az erdélyi magyarok kutatásának helye az 1990-es évek finnugrisztikájában85
Hoppál Mihály: A finnugor mitológiakutatás története90
Szilágyi György: Észak hangjai (A Kaleveala festőjének világképe)98
Kerekasztal
Benkő Loránd: Adalékok a székelyek korai történetéhez109
A kutató műhelyéből
Miskolczy Ambrus: A történelmi szolidaritás forrásvidékén123
Jeszenszky Géza:Angolok és emigránsok az "Erdély történeté"-ről136
Gerhard Seewann: Erdély története három kötetben142
Perjés Géza: Az oszmán államvezetés racionalitása147
Források
Szilágyi György: Döbrentei Gábor körlevele163
Miskolczy Ambrus: Az erdélyi református iskolahálózat a reformkor hajnalán165
Lukácsy Sándor: Két kolozsvári napló 1835-ből178
Balázs Ádám: Orbán Balázs ismeretlen leveleiből191
Kovalovszki Júlia: Ásatás a kolozsvári főtéren, 1943202
Könyvszemle
Gömöri György: A Rákóczi-eposz223
Szilágyi György: Nemeskürty István: Édes Erdély225
Kálmán Béla: Szabó T. Attila: Nyelv és település227
Miskolczy Ambrus: Iacob Marza: Scoala si natiune229
Kálmán Béla: Lakatos Demeter: Csángó strófák233
Szabó T. Ádám: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II.234
Szabó T. Ádám: Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveiről236
Monok István: Gustav Gündisch238
Posgay Ildikó:241
Folyóiratszemle245
Megemlékezés
Szabó T. Attila (1906-1987) 1986októberében díszdoktorrá avatása alkalmával tartott debreceni beszéde247
Lőrincze Lajos: Balázs János (1914-1989)250
Hírek
Benda Kálmán: Moldvai csángó-magyar okmánytár255
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Új Erdélyi Múzeum Új Erdélyi Múzeum

A borító kissé sérült.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Új Erdélyi Múzeum Új Erdélyi Múzeum Új Erdélyi Múzeum

A gerinc kissé elszíneződött.

Állapot:
1.900 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba