864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Buksz 1997. tavasz-tél

Kritikai írások a társadalomtudományok köréből - 9. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 509 oldal
Sorozatcím: Buksz
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Angol nyelvű tartalomjegyzékkel és összefoglalóval.

Tartalom

1. szám - Tavasz
LEVELEZÉS
Hanák Péter és Spira György levele 3
BÍRÁLAT
Pór Péter: Vannak-e prózai kánonok? 4
Henrik Birnbaum: Az Alföldön volt Morávia? 18
Hámori András: Tündöklés és bukás 23
Ruzsa Ferenc: Négy mahájána mester 29
Hárs György Péter: Rendelés vagy rendeltetés? 44
Kerényi Ferenc: Védtelen klasszikusok 52
PROBLÉMA
Lővei Pál: Jubileum itt és ott 59
Magyarország - Ausztria 1100:1000
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Steiger Kornél: Műferdítés 76
SZEMLE
Borhi László: Documents diplomatiques francais sur l'histoire du Bassin des Carpates 1918-1932 vol. I-II. 81
A sorozat főszerkesztője: Ádám Magda
Miskolczy Ambrus: Adolf Armbruster: Romanitatea Románilor 83
Istoria unei idei
Ivo Banac: Barbara Jelavich: A Balkán története. 18. és 19. század 86
Barbara Jelavich: A Balkán története. 20. század
Bak János: Höfische Kultur in Südost-Europa 88
Bericht der Kolloquien der Südost-Europa-Kommission 1988 bis 1990
Török Ádám: Balázs Péter: Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország 90
Káldy Zsuzsa: Daniel C. Dennett: Micsoda elmék 92
A tudatosság megértése felé
Thuma Orsolya: Eric Beme: Szex a szerelemben 95
Ml A PÁLYA?
Daniel Jonah Goldhagen: Indítékok, okok, alibik 99
Válasz kritikusaimnak
Jürgen Habermas: Hogyan szembesül múltjával a háború utáni Németország? 103
Horia-Roman Patapievici: A francia könyvtár és a cenzúra diadala Romániában 109
BIBLIOGRÁFIA
Szalay Márta (összeáll.): Fontos könyvek 113
A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1996. II. félév

2. szám - Nyár
VITA
Striker Sándor: Levédett klasszikusok - avagy a kákán is csomó 128
Kerényi Ferenc: (Nem) válasz 131
BÍRÁLAT
Laki Mihály: Baloldali kritika vagy nosztalgia?132
Kontler László: Egy mértékadó periféria 138
Nánay Bence: A természettudományok és a filozófia találkozása 148
PROBLÉMA
Marosi Ernő: A magyar középkor művészete a Nemzeti Múzeumban a millecentenáriumi év kiállításain 158
Neumer Katalin: Wittgenstein hagyatéka és a Wittgenstein-kiadások 168
BUKSZ-BESZÉLGETÉS
Mihalicz Csilla interjúja Bárt Istvánnal 177
TISZTELETKÖR
Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció 186
Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez
Kubinyi András: 186
Polgárság a mezővárosban a középkor és az újkor határán 186
Balázs Mihály: Trombitás és környezete 190
Benda Gyula: A reformáció mikrotörténelme és a városiasodás makrotendenciái 193
Bácskai Vera: Város-e a mezőváros? 195
Péter Katalin: A társadalom egyes tagjaiban cselekszik 199
SZEMLE
Debreczeni Attila: Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma 203
Pléh Csaba: Csányi Vilmos: Viselkedés, gondolkodás, társadalom: etológiai megközelítés 207
Török Ádám: David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma 209
Pogány Ágnes: Tomka Béla: A magyarországi pénzintézetek rövid története 1836-1947 213
Buzinkay Géza: Szenzáció. A XX. század a magyar napisajtó címlapjainak tükrében 1900-1990. 216
Válogatta, bevezette: Vince Mátyás
Welker Árpád: Gombos József: Finnország politikatörténete 1809-1917 217
Gunst Péter: Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés 221
Tanulmányok és parlamenti beszédek
Deák Ágnes: Borsi-Kálmán Béla: Illúziókergetés vagy ismétléskényszer 222
Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században
Borsi-Kálmán Béla: Kihívás és eretnekség
Adalékok a román-magyar viszony történetéhez
MI A PÁLYA?
Daniel J. Kevles: veszélyeztetett környezetvédők 230
Kenneth H. Keller: Zöld ágra vergődni a környezettel 234
Lakner Judit: A természet felszabadítása 239

3. szám - Ősz
VITA
Szalai Erzsébet: Liberális kritika vagy nosztalgia? 251
Nagy Pál: A lejáratás alig titkolt szándéka? 256
Kappanyos András: Felesleges rekontrakritika 264
BÍRÁLAT
Gyáni Gábor: Polgárosodás mint zsidó identitás 266
Granasztói György: A történész történetisége 278
Kisbali László: Lehetséges-e, és ha nem, hogyan? 286
PROBLÉMA
Lackó Mihály: Széchenyi-értelmezések: lélektan és szövegtan 303
Deák István: Visszapillantás a Goldhagen-vitára 316
BUKSZ-BESZÉLGETÉS
Mihalicz Csilla interjúja Gerő Andrással 323
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Erdélyi Ágnes: Horror translationis... 333
SZEMLE
Vörös Miklós: Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából 337
Böröcz József: Anthony Giddens: Szociológia 341
Hunyadi Zsolt: Pósán László: A Német Lovagrend története a 13. században 345
Zsigó Ferenc: Lengyel László: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása 348
Kovács András: Révész Sándor: Aczél és korunk 350
MI A PÁLYA?
Clifford Geertz: Thomas Kuhn öröksége: a megfelelő szöveg a megfelelő időben 355
Richard Rorty: Thomas Kuhn, a kövek és a fizika törvényei 358
BIBLIOGRÁFIA
Szalay Márta (összeáll.): Fontos könyvek 364
A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1997. I. félév

4. szám - Tél
LEVELEZÉS
Várhegyi Miklós levele 379
Kisbali László válasza 380
VITA
Köllő János: Egy fájdalmas kudarcsorozat beismerése 381
Kristó Gyula: "Nagyon jól ki van találva a rendszer..." 383
Gerő András: Válasz Köllő Jánosnak és Kristó Gyulának 386
Révész Sándor: Kovács és könyvünk 387
Kovács András: Révész Sándor megsértődött 388
BÍRÁLAT
Bereczkei Tamás: Szondi, a lélek genetikusa 390
Schein Gábor: A hermeneutika kihívása 398
Szécsényi Endre: Az eszmetörténet-írás rejtelmei 404
Pető Iván: Történetem a történelem 414
PROBLÉMA
Rugási Gyula: Móse Maimuni és a filozófia vigasztalása 424
TISZTELETKÖR
Vidrányi Katalin: Filozófiai írások (kézirat) 432
Endreffy Zoltán: Kegyetlen kegyelemtan 432
Heidl György: "Ágoston köpönyege" 435
Perczel István: "Én nem az ő eretnekük vagyok": Vidrányi Katalin és a krisztológia 437
Altrichter Ferenc: A kanti istenfogalom és a második fordulat 441
Klima Gyula: Mit tehet egy skolaszta a XXI. században? 444
Gáspár Csaba László: Amikor a filozófus a teológussal társalog 446
Vidrányi Katalin: A patrisztikus tradíciók XX. századi újjáélesztése 449
(Előszó: Ferencz Sándor)
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Kendeffy Gábor: Magyar Cicero nem irodalmi nyelven 459
E. Szabó László: Kifforatlan megoldások 463
SZEMLE
Laki Mihály: T. Pirker, M. R. Lepsius, R. Weinert, H.-H. Hertle: Der Plan als Befehl und Fiktion. Wirtschaftsführung in der DDR 467
Pete Péter: Jacek Rostowski (ed.): Banking Reform in Central Europe and the Former Soviet Union 470
Jankovich B. Dénes: Raczky Pál, Kovács Tibor, Anders Alexandra (szerk.): Utak a múltba. Az M3-as autópálya régészeti leletmentései 473
Molnár Virág: Lackó Zsuzsa, Soltész Anikó (szerk.): A nők munkaerőpiaci helyzete Magyarországon 477
A vállalkozás mint alternatíva
Horváth György: Várady Tibor: Történelemközelben. Esszék 480
Pléh Csaba: Kiss György (szerk.): Pszichológia Magyarországon 484
MI A PÁLYA?
Francis Fukuyama: Minden benne van a génekben? 489
André Pichot: Öröklődés és evolúció 493
David Berlinski: Szétesőben a darwinizmus 501
Richard Lewontin: Démonok miriádjai 503
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem