996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az oktatás közügy

VII. Nevelésügyi Kongresszus/Zárókötet

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Magyar Pedagógiai Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 838 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-06-7276-4
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

• Az elmúlt 15 évben számos olyan esemény történt Magyarországon és a világban, amelyek komoly kihívást jelentenek az oktatásnak. a jelenségek egy részére születtek oktatáspolitikai és szakmai válaszok, ugyanakkor olyan előzmény nélküli problémákkal is kell számolnunk, olyan tendenciák érzékelhetőek, amelyekre az iskolának - az oktatáspolitikával, a társszakmákkal, valamint a civil társadalommal összefogva - lehet csak válaszokat találnia, megoldásokat keresnie.
• Az iskola lépéskényszerben van. a kongresszus egyik feladata, hogy az oktatáspolitika számára szakmai támpontokat adjon, illetve javaslatokat fogalmazzon meg.

Tartalom

1. ELŐSZÓ 11
2. ELŐZETES DOKUMENTUMOK 18
2.1. Felhívás 18
2.2. Szakmai háttéranyag 20
2.3. A VII. Nevelésügyi Kongresszus Tézisei 51
3. A VII. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS PROGRAMJA 86
3.1. Nyitónap (Művészetek Palotája) 86
3.2. Szekciók és Kerekasztal-beszélgetések 93
3.3. Zárónap (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 95
4. A PLENÁRIS ÜLÉSEKEN ELHANGZOTT KÖSZÖNTŐK ÉS ELŐADÁSOK 96
4.1. Nyitónap (Művészetek Palotája) 96
Hiller István oktatási és kulturális miniszter: Oktatás és nevelés a XXI. században (Nyitóelőadás) 97
Kiss Péter kancelláriaminiszter köszöntője 102
Simon Gábor az SZMM államtitkárának köszöntője 106
Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntője 110
Békés Pál az IBBY elnökének köszöntője 114
Halász Gábor: A jelen és jövő iskolája - közoktatás Magyarországon és Európában 117
Csapó Benő: Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben - fejlődési tendenciák és megoldásra váró problémák 139
Fülöp Márta: Verseny a társadalomban - verseny az iskolában 158
Nyíri Kristóf: Tanulás és tudás a mobil világban 185
Csányi Vilmos: Nevelés és humánetológia 195
4.2. Zárónap (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 209
Péceli Gábor rektor köszöntője (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 210
Sólyom László köztársasági elnök fővédnöki köszöntője 211
Mátrai Zsuzsa: Új korszak küszöbén: A túlélés pedagógiája 214
A SZEKCIÓÜLÉSEKEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK (ABSZTRAKTOK) ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK 223
1. SZEKCIÓ: A gyermek és az iskola 223
Bárdy Péter: A gyermek és az iskola 223
1.1. A gyermek és az iskola
Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák - ma 228
Perjés István: Nevelés és iskola: a sorstörténet ABC-je 229
Winkler Márta: Örömmel kezdeni a tanulást 233
Kőpatakiné Mészáros Mária: Integráció az óvodában és az iskolában 237
1.2. Intézményes nevelés és család
Bárdy Péter: Bizalom és felelősség - gondolatok a családról és az iskoláról 238
Császár Cirill: Pedagógia értékvesztés nélkül 241
Pálhegyi Ferenc: Életünk lenyomata gyermekink lelkén 243
Kovácsné Duró Andrea: Gyermekbántalmazások - agresszió a családban és az iskolában (A „Tabula Rasa" Pedagógiai Közhasznú Alapítvány tevékenysége) 247
Heltai Miklós: Család és iskola: azonos feladatok két helyen 254
Szvatkó Anna: Hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése érdekében végzett munka egy fővárosi nevelési tanácsadóban (Részlet kutatási beszámolóból) 261
1.3. Egészséges életre és aktív állampolgárságra nevelés
Meleg Csilla: Életminőség: társadalmi probléma és pedagógiai válasz 264
Forrai Tamás: A tantárgy neve: Szolgálat. (Szociális kompetencia-fejlesztés a miskolci Jezsuita Gimnáziumban) 273
Farkas Olga: Állampolgári kompetenciák fejlesztése a szakképzésben 274
Varga András: Az iskolai testnevelés és diáksport szerepe az egészségmegőrzésben 281
Hamar Pál: Az egészséges életre nevelés tantervelméleti vonatkozásai 292
CS. F. Nemes Márta: A családpedagógia utódvédelmi rendeltetése 296
Vass Zoltán - Molnár Péter A társadalmi megújulás lehetőségei Magyarországon 2025-ig (avagy „az információs és tudásalapú társadalom virágzása kontra az egészség és testkultúra hanyatlása") 303
Izsépy Mária: Az iskolai napközi otthoni nevelés jelentősége 311
1.4. Az 1. szekció ajánlásai 315
2. SZEKCIÓ: A tanulás 319
M. Nádasi Mária: A tanulás 320
2.1. Eredményes tanulás, hatékony tanulásszervezés
M. Nádasi Mária: Gondolatok a tanulásról, a tanításról 322
Kerényi Mária: Kérdések a tanulásról 326
Wagner Eva: Gondolatok a tanulásról 333
2.2. A XXI. századi műveltség és az iskola
Mátrai Zsuzsa: Tanuláselméletek és didaktikai modellek 338
Vass Vilmos: A XXI. századi műveltségkép megjelenése a tantervekben 343
Zalay Szabolcs: A tanulás élménye 348
Szilágyi Katalin: Sajátos utak, egyéni megoldások a szakképzésben 354
Légrádiné Lakner Szilvia: A tanulás speciális formái - a felnőttképzési metodika megújítása: a tapasztalati tanulásra épülő tréningek 359
Radnóti Katalin: A tanítás újszerű elemeinek alkalmazása a felsőoktatásban, a tanárképzés gyakorlatában 365
Fáyné Dombi Alice: A tanítás tanulásának üzenetei 371
2.3. Korszerű kommunikációs és információs eszközök alkalmazása az oktatásban
Kárpáti Andrea: Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban. Az információs és kommunikációs technológiák szerepe a tudásgazdaságban 377
Péterné Czakó Edit: Digitális középiskola 390
Jámbor Judit: A ZK-térkép rejtelmei 395
Jókai Erika: Tanulási és tanítási stílusok elektronikus környezetben 401
Horváth Cz. János: Új tanulási környezetek a tudásalapú társadalom oktatási rendszerében Magyarországon 408
Hunya Márta: A pedagógusok IKT kompetenciái (Az sdt-monitor, az országos oktatásinformatikai mérés és a calibrate projekt tapasztalatai) 414
Török Balázs: Tanártovábbképzés hatásvizsgálata IKT-metria használatával 422
Molnár György: IKT-val támogatott új tanulási környezetek szerepe az oktatásban 428
Pethő Balázs: Interaktív tábla használata az oktatásban Magyarországon 436
2.4. A 2. szekció ajánlásai 443
3. SZEKCIÓ: A pedagógus 447
Hunyady Györgyné: A pedagógus szakma 448
3.1. Pedagógus-kompetenciák a XXI. században, felkészülés a pedagógus szakma gyakorlására
Körösiné Merkl Hilda: Bevezető gondolatok 452
Falus Iván - Gáspár Mihály: Pedagógus-kompetenciák a XXI. században, felkészülés a pedagógus szakma gyakorlására 455
Kálmán Attila: Az ember csak belülről formálható 461
Szilágyiné Szemkeő Judit: Új kihívások 463
Árendás Péter: Pedagógus kompetenciák a XXI. század elején (Rész és egész - egyén és szervezet) 469
Kotschy Beáta: Kompetencia-alapú képzés a pedagógiai gyakorlat nézőpontjából 473
Szabó Antal: Tanári mesterszak Nyíregyházán 475
Estefánné Varga Magdolna: Kutatás-fejlesztés az EKF-en a kompetencia-alapú tanárképzés támogatására (A HEFOP 3.3.2 projekt) 478
Iker János - Bogáthné Erdődi Judit - Katona György: A kompetenciaalapú pedagógusképzés előkészítésének (HEFOP 3.3.2 projekt) eredményei a gyakorlatban, a Nyugat-magyarországi Egyetemen 484
Lőrincz Ildikó: A tanító változó kompetenciái 492
Sturcz Zoltán: A tantestület nyelvtudása, mint az iskolafejlesztés egyik eszköze 498
3.2. A pedagógusmunka szabályozása és értékelése, a közoktatás emberi forrásai
Nagy Mária: A pedagógusmunka, a közoktatás emberi forrásai 505
Sági Matild: A tanári munka értékelése 510
Tóthné Csorba Mária: A pedagógusok mentálhigiénéje 512
Brezsnyánszky László: Szakmai profilok a differenciálódó iskolavilágban 515
Erdeiné Nyilas Ildikó: A gyakorlatvezetők szerepe a pedagógusképzés folyamatában 521
Holik Ildikó: Gyakorlóiskolák pedagógusai 525
Ádám Anetta: A tanári professzió magániskolái arcai 532
3.3. A pedagógus kollektíva az iskolában, az iskolafejlesztés személyi feltételei
Várnai Andrásné: A pedagógus kollektíva az iskolában, az iskolafejlesztés személyi feltételei 535
Locsmándi Alajos - Varsányiné Salgó Julianna: Iskolai kollektívák közötti együttműködések, az együttnevelés megvalósításának érdekében (Kéttanáros modell) 537
Zsombok Lajos: Régiós és kistérségi együttműködés 539
3.4. A 3. szekció ajánlásai 544
4. SZEKCIÓ: Struktúrák és folyamatok 547
Turi Katalin: Struktúrák és folyamatok 548
4.1. Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései
Benedek András: Új folyamatok és régi struktúrák az oktatásban? 550
Lannert Judit: Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései 555
Turi Katalin: Jövőkép a többcélú intézményekben. Versengés és együttműködés? 557
Horn Dániel: A lengyel oktatási reform hazai tanulságai 558
Sinka Edit: Az iskolaszerkezet változásával is járó átalakulások az ezredforduló utáni magyar közoktatásban 559
Nagyné Takács Ágnes: Teleházak „kalákában" 560
Gömöryné Mészey Zsuzsa: Legyél életed szakértője! 562
4.2. Az oktatás és a munka világa, egész életen át tartó tanulás
Trencsényi László: Vitaindító gondolatok. „A tanulás mindenütt" - „Tanulás életen át" szekcióban 564
Gaul Emil: Zabolátlan bőség 566
Nagy Ádám: Az ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Az iskolán kívüli fejlesztő és segítő munka helyet kér magának 568
Rakó József: Pro Pátria -hűséggel 576
Simonyi Gyula: Mi a globális képzés? 578
Piróth Eszter: Egy életen át 584
Nagy Jenőné: Múltunk - Jelenünk - Jövőnk 585
Györgyi Erzsébet: Az élethosszig tartó játék 586
Novák János: Színház és média a gyerekek javára 590
Takács Gábor: A magyarországi gyerek- és ifjúsági kultúra egyik „intézménye": Káva Kulturális Műhely 592
Novák Géza Máté: Érték(t)rend és drámapedagógia (Egy színházi nevelési projekt hatása tizenévesek értékorientációjára) 597
Bárdos Jenő: Nyelvtudás régen és most (Nyelvi radikalizmus) 599
4.3. Szakmai képzés a közoktatásban és a felsőoktatásban
Szenes György: A szakképzés jelene és jövője 604
Bihall Tamás: A gazdaság szerepe a szakképzésben 605
Kálmán Anikó: Felsőoktatás-felnőttoktatói kompetenciák 606
Szabóné Berki Eva: Szakmai tanulási utak 614
Köntösné Rajnai Annamária: Megfelelni a társadalmi elvárásoknak 618
Vig Zoltán: Internetes attitűdváltozások a felsőoktatási hallgatók körében (2002-2007) 620
4.4. A 4. szekció ajánlásai 621
5. SZEKCIÓ: Oktatás és társadalom 623
Loránd Ferenc: Oktatás - társadalom 624
1. Az iskola társadalmi kohéziót támogató szerepe
Forray R. Katalin: Az iskola társadalmi kohéziót támogató szerepe. Mit tehet az iskola a társadalmi kohézió erősítéséért? 628
Monoriné Papp Sarolta: A bennünk élő iskolakép 629
Kópatakiné Mészáros Mária: Integráció és esélyteremtés - az inklúzió nemzetközi és hazai gyakorlata 630
Halmosné Kovács Zsuzsa: A kompetencia-mérés gyakorlati tapasztalatai 631
2. Oktatás és társadalom: hátrányos helyzet és egyenlőtlenségek
Nahalka István: Oktatás és társadalom: hátrányos helyzet, esélyegyenlőtlenség 633
Svéda István: Társadalmi helyzet és integráció egy vidéki iskolában 634
Takács István: Hátrányos helyzetű fiatalok a szakképzésben 639
Munkácsy Katalin: Képekkel irányított matematikatanulás - esélynövelés a kisiskolákban 646
Csillag Ferenc: SNI tanulók az oktatási rendszerben 652
Radicsné Szerencsés Terézia: Új szerepkörben az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) 656
Kozma Szabolcs: SNI tanulók és az iskolafokozatok közötti átmenet 659
Závogyán Judit: A kompetencia-alapú oktatás gyakorlata a szarvasi Fő téri Általános Iskolában és Óvodában 661
3. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Köpf Lászlóné: Akadály nélkül 667
Kapcsáné Németi Júlia: Mit tehet az iskola a társadalmi kohézió erősítéséért? 672
Tatai-Tóth András: Az esélyegyenlőséget szolgáló törekvések a törvényalkotásban, különös tekintettel az SNI témakörére 674
Csépe Valéria: SNI - Tapasztalatok, megfontolások és ajánlások 677
Singer Péter: A sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban (Ízelítő egy kutatás eredményeiből) 682
Nagy Gyöngyi Mária: Az SNI tanulók státuszhelyzete a jogszabályváltozások tükrében 684
Jankó-Brezovay Pálné: Diagnosztika és fejlesztés - integrációs folyamat, avagy a jövő tennivalói 686
Kókayné Lányi Marietta: Az együttnevelés pedagógiai gyakorlata 689
Csiky Erzsébet: A korai intervenció pedagógiai, pszichológiai értelmezése 693
Nagyné Réz Ilona: Korszerű vizsgáló eljárások a pszichodiagnosztika szolgálatában, tapasztalatok, távlatok 698
Schiffer Csilla: Az inklúziós index hazai adaptációja 702
Ammerné Nagymihályi Emília: Gyógypedagógus életpálya 705
Mikes György: „Együtt a kollégiumban" 706
5.4. Az 5. szekció ajánlásai 708
6. SZEKCIÓ: Az oktatás eredményessége 711
Setényi János: Az oktatás eredményessége 712
6.1. Az oktatás eredményessége
Setényi János: Az oktatás eredményessége 714
Radó Péter: Hatékonyság és eredményesség a közoktatásban 716
6.2. Mérés, értékelés, minőségbiztosítás az oktatásban
Balázsi Ildikó: Mérés, értékelés és minőségbiztosítás a közoktatásban 717
6.3. Értékelés és fejlesztés
Báthory Zoltán: Értékelés és fejlesztés 718
6.4. A 6. szekció ajánlásai 720
7. SZEKCIÓ: Intézményfenntartás, irányítás és finanszírozás 721
Palotás Zoltán - Bajzák Erzsébet M. Eszter: Intézményfenntartás, irányítás és finanszírozás 722
7.1. Iskolaszervezés, hatékony iskolaszervezet
Palotás Zoltán: Feladat- és felelősségmegosztás a közoktatás-irányítási rendszerben 724
Golnhofer Erzsébet: Az intézményvezetők szerepe az oktatási intézmények fejlesztésében 726
7.2. A közoktatás helyi irányítása, térségi együttműködés a közoktatásban
Ifi István: Közoktatási intézmények helyi irányítása 727
7.3. A közoktatás finanszírozása
Polónyi István: A hazai közoktatás-finanszírozás ellentmondásai 728
7.4. A 7. szekció ajánlásai 729
8. SZEKCIÓ: A fejlesztés 731
Derényi András: A fejlesztés 732
8.1. Az oktatás fejlesztése: fejlesztési politika, innovációk támogatása
Mihály Ottó: A közoktatás fejlesztése, hazai stratégiai megközelítések 736
Jeney Lajos: Az iskolaépítészet, mint a fejlesztési stratégia része 738
8.2. Támogató rendszerek, pedagógiai tanácsadás, kutatások
Hajdú Sándor: A szakmai szolgáltatás változásai; a megyei közoktatási közalapítványok szerepe 741
Lénárd Sándor: Együtt vagy egymás ellen? - a fejlesztések támogatásának különböző útjai 742
Takács Ildikó: Mit tegyünk a halogató egyetemi hallgatókkal? (Személyiségvizsgálat és tanácsadás) 744
Baráth Tibor: Támogató rendszerek, pedagógiai tanácsadás, kutatások 750
8.3. Oktatás és média: a reformok és a fejlesztés nyilvánossága
Vedovatti Anildo: A nyilvánosság szerep az oktatásban 751
Puskás Aurél: Hálózatok, hálózati tanulás támogatása az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázataiban 752
8.4. A 8. szekció ajánlásai 754
6. ÖSSZEFOGLALÓK A KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEKRŐL 757
Szebedy Tas: Reform és/vagy lehetőség? 758
Sándor Ildikó: Játék és nevelés 761
Villányi Györgyné: Kisgyermekkor intézményi és térségi dimenzióban 762
Bodnár Gabriella: Tehetséggondozás és esélyteremtés 764
Mayer József: Agresszió és nevelés 766
Sáska Géza: A kúszó centralizáció 772
7. A VII. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS AJÁNLÁSAI 777
8. FÜGGELÉK 796
8.1. Kísérőrendezvények - Kongresszus előtt és után 796
8.2. A VII. Nevelésügyi Kongresszus kísérőrendezvényei 800
8.3. „A gyermek jussa, hogy kifejezhesse önmagát" 801
8.4. A VII. Nevelésügyi Kongresszus megjelenése a médiában 804
8.5. Testületek 806
8.6. A Kongresszus résztvevői 811
8.7. Névmutató 836
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az oktatás közügy Az oktatás közügy

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
4.380 Ft
3.500 ,-Ft 20
28 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az oktatás közügy Az oktatás közügy
Állapot:
4.380 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba