A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1974. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 98. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:

Nyelvművelés
Keresztury Dezső: Arany János és a magyar nyelv 1
Büky Béla: Névadás és lakóhely 5
Tóth László: A nyírségi Székely község földrajzinév-ismerete 13
Inczefi Géza: A kettőspont használata 26
Íróink nyelve
Szilágyi Ferenc: Egy stílusvita és Csokonai stílustörténeti jelentősége 33
Pásztor Emil: Csokonai, Földi János és „századunk" 54
Nyelv és iskola
Kiss Jenő: Gondolatok német anyanyelvűek magyartanításáról 69
Trencsényi László: Társasjáték nyelvtanórán 74
A nyelvtudomány műhelyéből
Papp Ferenc: Szövegszó, szóalak, lexéma 76
Nyelvjárásaink
Szabó József: Tájszavak Nagykónyiból 83
Szó- és szólásmagyarázatok
Gregor Ferenc: A régi magyar superlát a. m. 'túlzás'? ! 91
Reuter Camillo: Tobaj
Országh László: Zsűri - Még egy makaronikus toldalékról - Wigwam - Oké 98
Palágyi Gábor - Mérő Éva: Szabvány 105

2. szám:

Nyelvművelés
Balázs János: A Nyelvőr első évtizedei és az általános nyelvészet 129
Szepesy Gyula: Magánhangzóink időtartama, hangszíne és a „pesti nyelv" kérdése 140
Éder Zoltán: Éder József Károly a nyelvjárásokról, a jövevény- és idegen szókról 150
Kiss Jenő: A Magyar Tájszótár -at, -et képzős névszói 156
Íróink nyelve
Kemény Gábor: Képválasztás és kompozíció Krúdy prózájában 160
Herczeg Gyula: Elvont főnevek sajátos mondatstilisztikai szerepkörben egy századvégi írónál 172
Szabó Zoltán: József Attila: Nyár 177
P. Rostás Mária: József Attila: Nem én kiáltok 183
Huszár Ágnes: Szomory Dezső: Kis szonáta 186
Nyelv és iskola
Plaszkony László: Mondatelemzési lehetőségek és formák 192
Balogh Éva Rózsa: Képzavaros mondatok 211
A nyelvtudomány műhelyéből
Hosszú Ferenc: A készülő Új Magyar Tájszótár és előzményei 218
Szó- és szólásmagyarázatok
Reuter Camillo: Seregély - sereglye 230
K. Palló Margit: Szemmel ver 236

3. szám:

Szemere Gyula: Szarvas Gábor helyesírási nézetei 257
B. Fejes Katalin: Szavalatrészletek összehasonlító elemzése 266
Kisvárdai Károly: Adalékok az iskolai ragadványnevek kutatásához 277
Büky László: A diáknyelv képzőhasználatáról 282
Erdődi József: Magyar szavak a német nyelvben 284
T. Urbán Ilona: Szómagyarító pályázatok 286
Íróink nyelve
Rácz Endre: József Attila : Eső 290
Török Gábor: József Attila-kommentárok XV. 299
Kemény Gábor: Képsűrűség és kompozíció Krúdy prózájában 307
Nyelv és iskola
Barla Gyula: Anyanyelvi nevelésünk problémáiból 326
A nyelvtudomány műhelyéből
Szende Tamás: A kérdés és a kérdezés 333
Nyelvjárásaink
Köpeczi Béla - T. Urbán Ilona: Az 1974-ben megjelent névgyűjtemények bemutatója 342
Szó- és szólásmagyarázatok
K. Pálló Margit: Farkas - ordas 348
Országh László : Simi - Totem 352
P. Balázs János: Műanyagnevek 355
Csulák Mihály: Szólások, szóláshasonlatok, nyelvi fordulatok Érsekújvárról 357

4. szám:

Rácz Endre: Intrazitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata 387
Molnár Ilona: A Dicsekszik, hogy... mondattípusról 398
Szathmári István: Az első magyar költői szótárról 405
Békési Imre: Egy baleseti hír szerkezete 414
Kőháti Zsolt: Pontosítsunk-e? 421
Íróink nyelve
Bakos József: Gárdonyi és a nevek 424
Pásztor Emil: Petőfi Sándor életművének szókészlete a Petőfi-szótárban 440
Herczeg Gyula: A Heptaméron magyarul 446
Nyelv és iskola
Fabricius-Kovács Ferenc: Nyelv és kultúra, nyelvtan és irodalom 459
Tóth László: Az általános iskolai tanulók földrajzinév-kultúrájáról 473
A nyelvtudomány műhelyéből
Kozma Endre: A magyar intonáció funkcionális vizsgálatának újabb lehetőségei Brizgunova elmélete alapján 476
Nyelvjárásaink
Szabó József: Tájszavak Nagykónyiból 489
Szó- és szólásmagyarázatok
Takács Lajos: Frángos erdő - álló erdő - Tőszomszédság 498
Országh László: Tunnel - Zsilett 501
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem