A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1974. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 98. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Bakos József: Gárdonyi és a nevek 424
Balázs János: |Ferenczy Géza] 127
A Nyelvőr első évtizedei és az általános nyelvészet 129
P. Balázs János: Műanyagnevek 355
Balogh Éva Rózsa: Képzavaros mondatok 211
Barla Gyula: Anyanyelvi nevelésünk problémáiból 326
Békési Imre: Egy baleseti hír szerkezete 414
Benkő László: Zsilka Tibor: A stílus hírértéke (ism.) 370
B. L.: Beszédversenyek Csehszlovákiában 383
Büky Béla: Névadás és lakóhely 5
Büky László: A diáknyelv képzőhasználatáról 282
Dsidák Mihály: Szólások, szóláshasonlatok, nyelvi fordulatok Érsekújvárról 357
Dankó Imre: Huszonnyolcas 114
Denke Gergely: Karácsonyodik 114
Dömötör Sárikor: Hányja a címerét 250
Éder Zoltán: Éder József Károly a nyelvjárásokról, a jövevény- és idegen szókról 150
E. L.: Fekete ribizli 119
Erdődi József: Gudrun Kobilarov-Götze: Die deutsehen Lehnwörter der ungarisehen Gemeinsprache (ism.) 239
Magyar szavak a német nyelvben 284
Sauvageot, Aurélien: L'édification de la langue hongroise (ism.) 505
Fábricius-Kovács Ferenc: Nyelv és kultúra, nyelvtan és irodalom 459
B. Fejes Katalin: Szavalatrészletek összehasonlító elemzése 266
Ferenczy Géza: A cz és cs betűrendi helye 115. - Szabad idő vagy szabadidő ? 116
F. G.: Megbokrosodott 118. - Időszámítás 123. - A szú főnév többes száma
125. - Szint. - Rakétát felbocsát, kilő 252. - Kettőspont utáni kezdőbetű
376. - Aluljáró - felüljáró - híd. - Elvárás. - Ahányszorta . . . annyiszorta
377. - A Dietrioh vezetéknév tárgyragos alakja 378
Gárding, Eva-Szende Tamás: A kérdés és a kérdezés 333
G. L.: Csimborasszó 121
Gósy Mária: Szenezi Molnár-napok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 512
Gregor Ferenc: A régi magyar superlát a. m. 'túlzás'? ! 91
Grétsy László: Emlékezés Nagy J. Bélára 253
Halottaink 255
Herczeg Gyula: Elvont főnevek sajátos mondatstilisztikai szerepkörben egy századvégi írónál 172
A Heptaméron magyarul
Hosszú Ferenc: A készülő Új Magyar Tájszótár és előzményei 218
Huszár Ágnes: Szomory Dezső: Kis szonáta 186
Inczefi Géza: A kettőspont használata 25
Somogy megye földrajzi nevei (ism.) 362
Kemény Gábor: Képválasztás és kompozíció Krúdy prózájában 160
Képsűrűség és kompozíció Krúdy prózájában 306
Khadafi vagy Kadhafi 509
Keresztury Dezső: Arany János és a magyar nyelv 1
K. G.: Szabadidő - szabad idő 374. - Bunda 375
Kiss Jenő: Gondolatok német anyanyelvűek magyartanításáról 59
A Magyar Tájszótár -at, -et képzős névszói
Teiszler Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás (ism.)
É. Kiss Katalin: J. M. Lotman: Szöveg - modell - típus (ism.)
Kisvárdai Károly: Adalékok az iskolai ragadványnevek kutatásához
K. M.: Poltron
Kozma Endre: A magyar intonáció funkcionális vizsgálatának újabb lehetőségei
Brizgunova elmélete alapján
Kőháti Zsolt: Pontosítsunk-e ?
Köpeczi Béla: Az 1974-ben megjelent névgyűjtemények bemutatója 342
Mérő Éva: Szabvány II 106
Molnár Ilona: A Dicsekszik, hogy . . . mondattípusról 398
Országh László: Zsűri 98. - Még egy makaronikus toldalékról 100. - Wigwam 102.
- Oké 103. - Simi 352. - Totem 353. - Tunnel 501. - Zsilett 502
Palágyi Gábor: Szabvány 105
K. Palló Margit: Szemmel ver 236
Farkas - ordas 348
Papp Ferenc: Szövegszó, szóalak, lexéma 76
Pásztor Emil: Csokonai, Földi János és „századunk" 54
Úgymond 250
Petőfi Sándor életművének szókészlete a Petőfi-szótárban 440
Kazinczy keltezési módjáról 508
Plaszkony László: Mondatelemzési lehetőségek és formák 192
Rácz Endre: József Attila; Eső 290
Kerengő 374
Intranzitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata 385
Reuter Camillo: Tobaj
Seregély - sereglye 230
R. L. G.: Szolgalmi út 117. - Lerámoló, leszedő. - Félszer 118. - Puska, puskázik.
- Laikus 120. - Nyílt titok. - A teremtés koronája 121. - Szalvéta, retikül
122. - Nemzedék 123. - Álladalom. - Holnapután való nap 124. - Pizsama
125. - Nyár 126. - Kindrusz 251. - Boldogasszony ágya - Szépasszony
ágya 378
P. Rostás Mária: József Attila: Nem én kiáltok 123
J. Soltész Katalin: Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén
(ism.) 245
Szabó József :Tájszavak Nagykónyiból 83, 489
Szabó Zoltán: József Attila: Nyár
Szathmári István: Az első magyar költői szótárról 25
Szemere Gyula: Szarvas Gábor helyesírási nézetei 257
Szende Tamás-Eva Gárding: A kérdés és a kérdezés 333
Szepesy Gyula: Magánhangzóink időtartama, hangszíne és a „pesti nyelv" kérdése 140
Szilágyi Ferenc: Egy stílusvita és Csokonai stílustörténeti jelentősége 33
Takács Lajos: Frángos erdő - álló erdő 498. - Tőszomszédság 499
Terts István: Vitányi Iván (szerk.): Művészetek (ism.)
Általános nyelvészeti tanulmányok IX. (ism.) 371
Tóth László: A nyírségi Székely község földrajzinév-ismerete
Az általános iskolai tanulók földrajzinév-kultúrájáról 473
Török Gábor: József Attila-kommentárok XV 299
Trencsényi László: Társasjáték nyelvtanórán
U. I.: Szóelválasztás - szótagolás 119. - Magános 123. - Kiszerel - terít 378
T. Urbán Ilona: Szómagyarító pályázatok 286
A névgyűjteményeket bemutató ülés eseményei 345
W. I.: A szép magyar beszéd ünnepei
Nyelvművelés 1 - 32, 130-59, 257 - 89, 385 - 423
Íróink nyelve 33 - 58, 160 - 91, 290-325, 425 - 58
Nyelv és iskola 59 - 75, 192 - 217, 326-32, 459 - 75
A nyelvtudomány műhelyéből 76 - 82, 218 - 29, 333 - 41, 476 - 88
Nyelvjárásaink 83 - 90, 342 - 7, 489 - 97
Szó- és szólásmagyarázatok 91-107, 230 - 8, 348 - 61, 498 - 504
Szemle 108-13, 239 - 49, 362 - 73, 505-7
A Nyelvőr postája 114-7, 250-1, 374, 508-9
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1974. január-december Magyar Nyelvőr 1974. január-december Magyar Nyelvőr 1974. január-december Magyar Nyelvőr 1974. január-december

Könyvtári könyv volt. A gerinc kissé sérült. A lapélek enyhén elszíneződtek.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.190 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba