A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Veszprém megye irodalmi hagyományai

Szerző

Kiadó: Veszprém Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya
Kiadás helye: Veszprém
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 445 oldal
Sorozatcím: Horizont Közművelődési Kiskönyvtár
Kötetszám: 10
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-765-138-1
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Simon István: Egy hasznos könyv elé5
Az olvasóhoz7
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
KÖZÉPKORI EMLÉKEK
Szent István Nagyobb legendájából13
Anonymus: Veszprém megvétele13
Limogesi János: Gondolataiból14
Kézai Simon: Gesta Hungarorum14
Kálti Márk: Képes krónika15
Bonfini Antonio: A veszprémi bazilikáról15
Ének Szent László királyról16
Ráskai Lea: Szent Margit legendája18
Szent Bernáld doktor imádsága19
Frater M.: A Czech-kódex zárószava19
Vásárhelyi András éneke Szűz Máriáról20
Szabadkai Mihály: Ének Breszló Péter veszedelméről22
Apáti Ferenc: Feddő ének23
Karthauzi Névtelen: Érdy-kódex24
Csáti Demeter: Ének Pannónia megvételéről25
Oláh Miklós: Hungária26
TÖRÖKELLENES HARCOK - KURUCKOR
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája29
Martonfalvay Imre: Szolgálatjárul rövidedőn való emléközet30
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem32
Vajtai Márton: Veszprémi hajdú levele palotai töröknek34
Tóti Lengyel Gáspár: Panaszos levél Zala vármegyének36
Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma37
Bátorkeszi István: Rab prédikátor Trigyentum várának tömlöcében38
Ács Mihály: Vitézlő Semptei Ferenc halotti éneke39
Ismeretlen: Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta40
Szentsei György: Vigasztalj meg, kegyes Isten41
Szentsei György: Bakonyi bújdosók éneke42
Tolvaj Ferenc Históriás éneke43
Ismeretlen: Veszprém vára43
A FELVILÁGOSODÁS KORA - HARCOK A NYELVÚJÍTÁS KÖRÜL
Ányos Pál: Barcsay Kapitánynak47
Ányos Pál: Faiszi Ányos Jánosnak48
Ányos Pál: Két jó barátomnak a Bakonyba48
Batsányi János: Ányos49
Batsányi János: Előszó Ányos Pál munkáihoz49
Kazinczy Ferenc: Úti levelek - Füred51
Péteri Takács József: A magyarországi írók munkáinak könnyebb kinyomtatását tárgyazó gondolatok52
Baróti Szabó Dávid: Látván a gályát54
Péteri Takács József: Az idő nagy hatalmának54
Batsányi János: A keszthelyi hajóra55
Kis János: Emlékezései életéből55
Kis János: A Balaton melléke57
Csokonai Vitéz Mihály: A füredi parton58
Csokonai Vitéz Mihály: A Lilla első dala prózában61
Csokonai Vitéz Mihály: Gróf Erdődyné ő nagyságához61
Csokonai Vitéz Mihály: Kinizsi Pál hamvai62
Csokonai Vitéz Mihály - Festetics György: Levelek64
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem66
Pápay Sámuel: Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra és törvénykezésre való alkalmaztatásától68
Pápay Sámuel: A magyar literatura esmérete69
Édes Gergely: Tüskevár felől a franciák jővén, vigasztalás70
Somogyi Gedeon: Mondolat70
Kazinczy Ferenc: Levél Szentmiklóssy Alajosnak73
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielhez74
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielhez74
Kazinczy Ferenc: Levél Szentgyörgyi Józsefhez75
Berzsenyi Dániel: Levél Kazincy Ferenchez76
Rumy Károly György: A Mondolat és a Felelet76
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielhez78
Somogyi Gedeon: Értekezés a Magyar Verselés módjáról és Fordittásokról78
Szemere Pál: A Mondolat vita tanulságai79
Pázmándi Horváth Endre: Zirc emlékezete80
Édes Gergely: A falukon nincs írott törvény81
Kerekes Ferenc: A Ludas Matyi egy példányába, gróf Festetics Györgynek82
Berzsenyi Dániel: Levél Festetics Györgynek82
Festetics György: Levél Berzsenyi Dánielnek83
Pálóczi Horváth Ádám: A földművelő Varro83
Berzsenyi Dániel: Levél Kazinczy Ferenchez84
Kazinczy Ferenc: Levél Berzsenyi Dánielnek85
Kisfaludy Sándor: A Keszthelyi Helikon86
Berzsenyi Dániel: Levél Festetics Györgynek86
Ruszek József-Ásgóth János: Helikon87
Pálóczi Horváth Ádám: Búcsú a Helikontól88
Kazinczy Ferenc: Levél gr. Mailáth Jánosnak88
REFORMKOR
Táncsics Mihály: Életpályám93
Kisfaludy Sándor: Kérvény Zala vármegyéhez a balatonfüredi színház ügyében96
Kisfaludy Sándor: Prológus a füredi játékszínnek megnyitásánál97
Kisfaludy Sándor: Eredeti magyar játékszín98
Vörösmarty Mihály: A füredi szívhalászat99
Sobri Jóska nótája100
Milfajt Ferkó nótája101
Kisétálok Bakonyerdő aljára101
Petőfi Sándor: Levél Szeberényi Lajosnak101
Tarczy Lajos: A Tavasz c. zsebkönyv előszava103
Jókai Mór: Tarczy Lajos104
Jókai Mór: Az első arany105
Eötvös Károly: Tarczy Lajos105
Vachott Sándor: Balaton vidékén107
Kossuth Lajos: Balatonfüred júliusban108
Vajda Péter: Búcsú az apai laktúl110
Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás111
Molnár György: Vendégjáték Pápán, 1847-ben111
Garay János: Balatonfüred113
Garay János: A "Balatoni kagylók"-ból113
Garay János: Gróf Széchenyi és a Balaton114
Bozzai Pál: Kelet könyvei114
Noszlopy nótája115
AZ ÖNKÉNYURALOM ÉS KIEGYEZÉS KORA
Bozzai Pál: Katonasorban idegen földön119
Eötvös Károly: Vörösmarty120
Váli Mari: Jókai pápai látogatása 1857-ben121
Jókai Mór: A magyar Tempe-völgy122
Jókai Mór: A befagyott Balaton. Napfelkelte123
Jókai Mór: Várpalota124
Thaly Kálmán: Német sas vert fészket124
Jókai Mór: Levél Pápára126
Herman Ottó: A magyar halászember127
Kozma Andor: A kárthágói harangok129
Eötvös Károly: A Bakony129
Eötvös Károly: Gyulai Pál úr131
Eötvös Károly: A Gyulaffy-lányok virágoskertje133
Eötvös Károly: Milyen felekezethez tartozik a hullám és a napsugár?134
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Krúdy Gyula: A betyárok országútján139
Sebestyén Gyula: Emlékünnep140
Erdélyi József: Pápai csend141
Erdélyi József: Dal a Bakony alján142
Kosztolányi Dezső: Milyen sötét - sötét a Balaton143
Krúdy Gyula: Útinaplómból144
Móricz Zsigmond: Levél Gellért Oszkárhoz145
Szabó Desző: Sümegen146
Lakatos Péter Pál: Felelgetés148
Németh László: Krónikák - 1941. Pápa149
Csoóri Sándor: Összemosódó képek múlt időmből150
Radnóti Miklós: Razglednicák153
Új utakon
Nagy László: Katonalovak155
Nagy László: Itt még az Isten is nyomorult156
Szabó Lőrinc: Tihany157
Takáts Gyula: Bakonyi vers157
Takáts Gyula: Mézöntő 158
Szabő Lőrinc: Hévíz, télen159
Szabó Lőrinc: Kisőrsi nádas160
Simon István: Szélső házak160
Illyés Gyula: Batsányi emlékének161
Juhász Ferenc: Rezi bordal162
Nagy László: A Bakony163
Bernáth Aurél: A herceg zászlaja164
Bernáth Aurél: Hableány166
Simon István: A bakancs167
Illyés Gyula: Látogatók168
Tatay Sándor: A hegy lakói169
Tatay Sándor: A hegy hetedik angyala169
Németh László: Mi köt a Balatonhoz?171
Simon István: Éjjel a présházban172
Keresztury Dezső: Balaton174
Illyés Gyula: Vitorlások175
Illyés Gyula: Bevezető a Balatonhoz175
Illyés Gyula: Fák alatt177
Németh László: Veszprémi példa178
Nagy László: Ha döng a föld180
Nagy László: Emlékezés szülőföldemről182
Simon István: Vallomás a falumról - vagyis egy út kezdetéről182
Déry Tibor: Jegyzet a Balatonról185
Thiery Árpád: A füredi ház186
Illyés Gyula: A költő felel187
Rab Zsuzsa: Harminc évi járóföldre189
Nagy László: Három nap, három éj189
Bodosi György: Illyés Gyula köszöntője191
Illyés Gyula: Műítész195
ÍRÓI ÉLETRAJZOK
Veszprém megyében található helységek Adásteveltől Zircig195
Nemzetiségi nyelvi hagyományok341
MUTATÓK
Helységek mutatója345
Névmutató347
Fényképmellékletek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai

A borító enyhén kopott, foltos, gerince töredezett. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai Veszprém megye irodalmi hagyományai

A gerinc megtört.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba