A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A csodaszarvas nyomában

A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából

Szerző

Kiadó: Tinta Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.005 oldal
Sorozatcím: A magyar nyelv kézikönyvei
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-937-237-4
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Örömmel teszek eleget Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója megtisztelő felkérésének, hogy az először 1996-ban megjelent angol nyelvű magyar költészeti antológiának szerkesszem meg a magyar... Tovább

Tartalom

Előszó 5
Arany János: Rege
a csodaszarvasról 8
NÉPDALOK, BALLADÁK
Köszöntők 13
Pünkösdölő 13
Elindultam szép hazámból 16
Hej, halászok, halászok 16
Megrakják a tüzet 17
Felszántom a császár udvarát 17
Káka tövén költ a ruca 17
Csillagok, csillagok 17
Kőmíves Kelemenné 18
Budai Ilona 20
Császárné pávája 21
Egy asszonynak kilenc fia 22
Virágének 24
Lányom, lányom, gyöngyvirágom,
kerti majoránna! 24
Egyszer egy királyfi 25
Gyere, babám, a kert mellé 26
Kádár Kata 26
A szép szegfűvirág 28
A szép rózsavirág 28
KÖZÉPKORI KÖLTÉSZET
Ómagyar Mária-siralom 31
Ó kegyes Szűz Mária 32
Ének Szent László királyról 33
Alexandriai Szent Katalin
legendájából 34
Siralomének a tatárdúlta Magyarországról 35
Emlékdal Mátyás király halálára 39
Janus Pannonius: 40
Költeményeinek tolvajára 40
Pál pápáról 40
Pál pápáról 41
Önmagáról 41
Névváltoztatásáról 41
Súlyos és kellemetlen kérdés 41
Egy dunántúli mandulafáról 42
Egy madárról, mely fejét veszítve is
rohant még 42
A hajótörött Frandushoz 43
Mars Istenhez békességért 43
Búcsú Váradtól 43
XVI-XVII. SZÁZAD
ÉS A REFORMÁCIÓ
Vásárhelyi András: 47
Ének Szűz Máriáról 47
Batizi András: 49
Az halálról való emlékeztetés 49
Apáti Ferenc: 50
Feddőének 50
Erdősi Sylvester János: 51
Az magyar nípnek 51
Tinódi Lantos Sebestyén: 52
Szondi eleste Drégel várában 52
Zsigmond király és császárnak
krónikája 53
Hadnagyoknak tanúság 55
Egri históriának summája 56
Szkhárosi Horváth András: 58
Kétféle hitről: a Krisztusbéli
és a pápai foltos hitről 58
Bornemisza Péter: 65
Cantio optima 65
Budai Parmenius István: 66
A Temzéhez 66
Hajóraszállás 66
Nyéki Vörös Mátyás: 68
A pokolról 68
Siralom az halandóságról 69
Balassi Bálint: 73
Borivóknak való 73
Egy katonaének 74
Bánja, hogy hajnalban kell
az szerelmesétől elmenni 75
Kit egy szép leány nevével szerzett.. 76
Hogy Juliára talála,
így köszöne néki 76
Júliát hasonlítja az szerelemhez 77
Videns Juliam
(Óh, nagy kerek kék ég...) 78
Bécsi Zsuzsánnáról,
s Anna-Máriáról szerzette 80
Kit egy citerás lengyel leányról
szerzett 80
Amatorum Carmen de virgine
Margaréta 81
Valedicit patriae
(Óh, én édes hazám...) 83
Egy könyörgés 84
Kiben örül, hogy megszabadult
az szerelemtől 85
Kiben bűne bocsánatáért
könyörgett 86
Fulviáról 87
Ex psalmo 42 88
Rimay János: 90
Hatalmaskodók ellen 90
Az anyaszentegyház tagjainak
háborgatói ellen 92
Egy katona éneke 93
Kiben kesereg a magyar nemzetnek
romlásán s fogyásán 94
Sztárai Mihály: 95
XV. zsoltár 95
Kecskeméti Vég Mihály 96
LV. zsoltár 96
Sárközi Máté 98
Ének a katonákról 98
Szenci Molnár Albert: 99
XXIII. zsoltár 99
XLII. zsoltár 100
XC. zsoltár 101
Zrínyi Miklós: 105
Az idő szárnyon jár 105
Szigeti Zríni Miklós 106
Elégia 106
[I.] Idilium 108
Szigeti veszedelem (részletek) 116
Gyöngyösi István: 129
Murányi Venus (részletek) 129
Porából megéledett Phoenix
(részletek) 131
Thököly Imre és Zrínyi Ilona
házassága (részletek) 135
Koháry István: 137
A mindenható atyához 137
Petrőczy Kata Szidónia: 139
Vale 139
Az Párkák fonala 139
Ó, lelkünk világossága 140
Sebes árvizeknek 141
Ráday Pál: 142
Az isteni félelemről 142
Losontzi István: 144
Az Úr énnékem hűséges 144
NEVTELEN KURUC
ÉS HAZAFIAS VERSEK
A XVIII. SZÁZADBÓL
Katonadal 147
Siralmas ének az szömörei
harcrul 147
Csínom Palkó, Csínom Jankó 151
Rákóczi Ferenc bús éneke 153
Gyürky Ádám gyászverse 153
Rákóczi-nóta
Megjártam a hadak útját 155
Zöld erdő harmatát 155
Őszi harmat után 156
Ne higgy magyar 156
A boldog Szűz Máriához 157
Szent István királyhoz 158
A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS
KÖLTÉSZETE
Faludi Ferenc: 161
Tavasz 161
Forgandó szerencse 162
Nincsen neve 162
Orczy Lőrinc: 163
Szerelem és bor 163
Gvadányi József: 164
Egy falusi nótáriusnak
budai utazása (Ötödik rész) 164
Baróti Szabó Dávid: 167
Egy ledőlt diófához 167
A holdhoz 168
Barcsay Ábrahám: 169
A kávéra 169
A poétákhoz 169
A télnek közelgetése 170
Gondolatok a békéről 171
Bessenyei György: 172
A Tiszának reggeli gyönyörűsége 172
Bessenyei György magához 174
Az irigy elmér ül 175
A lélekrül 177
Keresztesi József 185
Uram, bűneink soksága 185
Virág Benedek: 186
Múzsámhoz 186
Gyászkalapos 186
Bátorítás 187
Az örömhez 187
Lantomhoz 187
Soterion Custosomnak 188
A kalitkába zárt madárról 188
Vitézeinkhez 189
A magyarok kijöveteléről 189
Ányos Pál: 190
Virág Benedeknek 190
Az isteni gondviselés 191
Egy boldogtalannak panaszai
a halavány holdnál 194
Kalapos király (részlet) 195
Verseghy Ferenc: 196
Klárikához 196
Örzsike 197
Ének szent István király jobbjáról.. 198
Kazinczy Ferenc: 199
Vajda-Hunyad 199
írói érdem 199
A sajka 200
Epigrammai morál 200
Az epigramma 200
Nehéz és könnyű 200
A nagy titok 201
A mi nyelvünk 201
Szokott és szokatlan 201
A neo- és palaeologus 201
Férfilélek 201
Pálóczi Horváth Ádám: 202
A gyanúba esett szerelmes 202
Magyar tánc 203
Batsányi János: 204
Biztatás 204
A franciaországi változásokra 204
A látó 205
A rab és a madár (részlet) 205
Gyötrődés 207
A magyar író 207
Szentjóbi Szabó László: 208
A mai világ 208
A sírhalom 208
Az együgyű paraszt 209
Dayka Gábor: 210
A virtus becse 210
Kesergés 210
Titkos bú 211
Az esztendő első napján 211
Esdeklés a Szerelmes után 211
Fazekas Mihály: 212
Lúdas Matyi (Harmadik levonás)... 212
Nyári esti dal 215
A korán jött esőhöz 215
A tavaszhoz 216
Hortobágyi dal 216
Kisfaludy Sándor: 217
A kesergő szerelem (részletek) 217
7. dal 217
75. dal 217
76. dal 217
172. dal 217
A boldog szerelem (részletek) 218
16. dal 218
87. dal 218
164. dal 218
174. dal 218
Középszerűség 218
Csokonai Vitéz Mihály: 221
Egy rózsához 221
A rózsabimbóhoz 222
A boldogság 222
Az esküvés 222
A Reményhez 223
Tartózkodó kérelem 223
Szerelemdal a csikóbőrös
kulacshoz 224
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 225
Konstancinápoly 225
Magyar! Hajnal hasad! 228
Jövendőlés az első oskoláról
a Somogyban 229
Egy fiatal házosúlandónak
habozása 229
Az emberiség s a szeretet 230
Az estve 231
A Magánossághoz 233
Lillához 234
Még egyszer Lillához 234
A tihanyi ekhóhoz 235
Tüdőgyúladásomról 236
Berzsenyi Dániel: 239
Fohászkodás 239
A magyarokhoz
(Romlásnak indult...) 240
Napoleonhoz 240
A magyarokhoz (Forr a világ...) 241
A táncok 241
A felkölt nemességhez 242
Báró Wesselényi Miklós képe 242
A tizennyolcadik század 243
A megelégedés 243
Magányosság 244
Osztályrészem 244
A közelítő tél 245
A jámborság és a középszer 245
Horác 246
Életfilozófia 246
Magyarország 247
Levéltöredék barátnémhoz 248
Az ifjúsághoz 248
Kisfaludy Károly 249
Rákosi szántó a török alatt 249
Mohács 250
Az álmatlan király 252
Kölcsey Ferenc 255
Szép Lenka 255
Bordal 256
Hymnus 257
Áldozat 257
Vanitatum vanitas 258
Zrínyi dala 259
Szondi 259
Kölcsey 260
Balassa 260
Huszt 260
Esti dal 261
Emléklapra 261
Rebellis vers 261
Holdhoz 262
Zrínyi második éneke 262
Szép Erdély 262
Katona József 263
Rege 263
A MAGYAR ROMANTIKA
KÖLTÉSZETE
Vörösmarty Mihály: 269
Zalán futása (részlet) 269
Utóhang Cserhalomhoz 270
A búvár Kund 271
Puszta csárda 272
Sziget 272
A puszta sír 272
Magyarország címere 272
Széplak (részlet) 273
Csongor és Tünde (részlet)
(Az Éj monológja) 273
Szép Ilonka 274
Szózat 276
A magyartalan hölgyhöz 276
Pest, Martius 13.1838 277
A Guttenberg-albumba 277
Késő vágy 277
Liszt Ferenchez 278
Vashámor 279
Petike 279
Fóti dal 280
A természet örök könyvét 281
A merengőhöz 282
Laurához 283
Ábránd 283
Keserű pohár 284
Az élő szobor 285
Emléksorok Fáy Andrásnak 285
Gondolatok a könyvtárban 286
Miss Pardoe emlékkönyvébe 287
Nem fáradsz-e 287
Deák Ferenc 287
Az emberek 288
Kölcsey 288
Országháza 289
Szabad sajtó 289
Egy főúr sírkövére 289
Setét eszmék borítják 290
Előszó 290
A vén cigány 291
Czuczor Gergely: 292
A falusi kis leány Pesten 292
Mohács 293
Bajza József: 294
Sóhajtás 294
Őszi dal 294
Jóslat 295
Garay János: 296
Az obsitos (részlet) 296
Mátyás király Gömörben 299
Petőfi Sándor: 303
Hazámban 303
Jövendölés 304
Távolból 304
Szeget szeggel 305
Befordultam a konyhára 306
A virágnak megtiltani nem lehet 306
Füstbement terv 307
Fürdik a holdvilág
az ég tengerében 307
Egy estém otthon 308
Megy a juhász a szamáron 308
István öcsémhez 309
Az Alföld 310
Ez a világ amilyen nagy 310
A tintásüveg 311
Csokonai 312
A természet vadvirága 313
Alku 313
Fa leszek, ha 313
A jó öreg kocsmáros 314
A négyökrös szekér 315
A magyar nemes 316
Az őrült 316
A bánat? Egy nagy óceán 318
Hová lesz a kacaj 318
Hány csepp van az óceánban 318
Nem sülyed az emberiség 319
Fönséges éj! 319
Ki fogja vajon megfejteni 319
Szeretője-e vajon 319
Mint felhők a nyári égen 320
Sors, nyiss nekem tért 320
Dalaim 321
A nép 322
Véres napokról álmodom 322
Reszket a bokor, mert 323
Szabadság, szerelem! 323
Egy gondolat bánt engemet 324
A XIX. század költői 324
Arany Jánoshoz 326
Magyar vagyok 327
A Tisza 328
A nép nevében 329
Arany Lacinak 330
Falu végén kurta kocsma 332
Beszél a fákkal a bús őszi szél 333
Szeptember végén 334
Minek nevezzelek? 334
Okatootáia 336
A puszta, télen 337
Anyám tyúkja 339
Nemzeti dal 339
Föltámadott a tenger 340
Szülőföldemen 341
Élet vagy halál! 342
Itt van az ősz itt van újra 343
Akasszátok föl a királyokat! 344
Európa csendes, újra csendes 345
Pacsírtaszót halok megint 346
Szörnyű idő 347
Tompa Mihály: 348
A gólyához 348
Őszi képek 349
Pusztán 350
Őszi tájnak 351
A madár, fiaihoz 351
Forr a világ 352
Utolsó verseim 353
Arany János: 359
Toldi (Előhang) 359
A rab gólya 360
Válasz Petőfinek 361
A tudós macskája 362
Nemzetőr-dal 363
A rablelkek 363
Koldus-ének 364
Letészem a lantot 365
Fiamnak 366
Ősszel 367
Családi kör 368
Kertben 370
Hiú sóvárgás 372
Ágnes asszony 373
V. László 375
Szent László 376
Bor vitéz 378
Zách Klára 378
Szibinyáni Jank 380
Mátyás anyja 381
Rozgonyiné 382
Szondi két apródja 384
A walesi bárdok 386
A fülemile 388
Szülőhelyem 389
Csaba királyfi (Előhang) 390
Magányban 391
Vojtina ars poétikája 393
Epilógus 396
A lepke 397
Vásárban 397
Kozmopolita költészet 398
A tölgyek alatt 399
Tengeri hántás 400
Híd-avatás 401
Vörös Rébék 402
Tetemre hívás 403
Madách Imre: 407
Költő barátomhoz 407
Dalforrás 409
Lélekerő 409
Lévay József 410
Babiloni vizeknél 410
Gyulai Pál: 411
Hadnagy uram 411
Szüreten 411
Párbaj előtt 412
Horatius olvasásakor 413
Éji látogatás 414
A budai rózsahegyen 414
Vajda János: 417
Sirámok 417
A virrasztók 417
Luzitán dal 418
A vaáli erdőben 420
Húsz év múlva 420
Őszi tájék 421
Az üstökös 422
Credo 422
Nádas tavon 423
Sodorna 424
Elmúlt idő 425
Harminc év után 426
KLASSZIKUS-MODERN KÖLTÉSZET
Kiss József: 429
Krisztus 429
Tüzek 430
Rab asszony 431
Hová? 432
Madonna 433
Ó, mért oly későn 433
Fogytán a rím 433
Arany László: 434
A délibábok hőse (részlet) 434
Elfrida 436
Reviczky Gyula: 440
Imakönyvem 440
Arany Jánosnak 441
Schopenhauer olvasása közben 442
Pán halála 443
Számlálgatom 446
Rózsák 446
Ady Endre: 449
Góg és Magóg fia vagyok én 449
Egy ócska konflisban 449
A vár fehér asszonya 450
Héja-nász az avaron 450
A Hortobágy poétája 450
A Tisza-parton 450
Új Vizeken járok 451
Lelkek a pányván 451
A magyar Ugaron 451
Harc a Nagyúrral 452
Jó Csönd-herceg előtt 452
Júdás és Jézus 453
Az ős Kaján 453
Párisban járt az ősz 454
Egy jövő költő 455
Fölszállott a páva 455
A Halál rokona 456
Mátyás bolond diákja 456
Vér és arany 456
Szent Margit legendája 457
A magyar Messiások 457
A fekete zongora 457
Az úr Illésként elviszi mend 458
Dózsa György unokája 458
A Sion-hegy alatt 458
Magyar jakobinus dala 459
„Ádám, hol vagy?" 460
Krisztus-kereszt az erdőn 460
Az Úr érkezése 460
Imádság háború után 461
Sem utódja, sem boldog őse 461
Kétféle velszi bárdok 461
Emlékezés egy nyár-éjszakára 462
Az eltévedt lovas 462
Őrizem a szemed 463
Nézz, Drágám, kincseimre 463
Az utolsó hajók 464
Üdvözlet a győzőnek 464
Kaffka Margit: 467
Leánykérés 467
Csend 467
Áriák 468
Hajnali ritmusok 470
Litánia 472
Babits Mihály: 475
In Horatium 475
A lírikus epilógja 476
Messze... messze 476
Zrínyi Velencében 47!
Fekete ország 477
Az örök folyosó 478
Hegeso sírja 478
Mozgófénykép 479
Arany Jánoshoz 480
Esti kérdés 480
A danaidák 482
Levél Tomiból 483
Cigánydal 484
Húsvét előtt 485
Zsoltár gyermekhangra 486
Zsoltár férfihangra 487
Csonka Magyarország 488
Petőfi koszorúi 489
Cigány a siralomházban 490
Mint a kutya silány házában 491
Síremlék 492
Psychoanalysis christiana 492
Egyfajta kultúra 494
Politika 495
Jónás imája 496
Juhász Gyula: 499
Shakespeare estéje 499
Milyen volt 500
Magyar táj, magyar ecsettel 500
Falusi éjszaka 501
Isten háta mögött 501
Magyar nyár 1918 502
Szeged 502
A szent szarvas 503
A „győzteseknek" 503
A vén cigánynak 503
A tápai Krisztus 504
Ének Körösi Csornáról 504
Magyar tél 505
Lord Byronhoz 505
Anna örök 506
Fák 506
Szép Ernő: 507
Imádság 507
Felhő 508
Gyóni Géza: 509
Csak egy éjszakára 509
Magyar bárd sorsa 510
Kosztolányi Dezső: 513
Üllői úti fák 513
A szegény kisgyermek panaszai 514
Mint aki a sínek közé esett 514
A doktor bácsi 514
Még büszkén vallom,
hogy magyar vagyok 515
Mostan színes tintákról
álmodom 515
Anyuska régi képe 516
Én öngyilkos leszek 516
A rút varangyot véresen
megöltük 517
A sötét párka 518
Mélyek a kutak 518
Ének Virág Benedekről 519
Akarsz-e játszani? 520
Magyar költők sikolya
Európa költőihez 1919-ben 521
A bús férfi panaszai 521
Beírtak engem mindenféle
Könyvbe 521
Ó én szeretem a bús pesti népet. 521
Hattyú kutyám 522
Kalauz 523
Európa 524
Három szatíra 525
Ilona 529
Esti Kornél éneke 530
Marcus Aurelius 532
Halotti beszéd 533
Tóth Árpád: 537
Meddő órán 537
A fa 537
Hajnali szerenád 538
Non piú leggevano 538
Rímes, furcsa játék 539
Elégia egy rekettyebokorhoz 540
Gesztenyefa-pagoda 541
Az árnyból szőtt lélek 542
Két régi költő 543
Láng 544
Az órainga 544
Körúti hajnal 545
Esti sugárkoszorú 545
Lélektől lélekig 546
Kaszáscsillag 547
Új tavaszig vagy halálig 548
A hidon 548
Sóhajféle 549
Takarodó 549
Karinthy Frigyes 550
Méné, tekel 550
Pitypang 551
„Struggle for life" 553
Üzenet a palackban 553
Áprily Lajos: 555
Kolozsvári éjjel 555
Antigoné 556
Éjjeli zene, I 556
Az irisórai szarvas 557
A győztes 558
Március 558
Nostalgia 558
Tavasz a házsongárdi
temetőben 559
Fegyverszünet 560
A kor falára 560
Kérés az öregséghez 561
Útravaló 561
Ábel és a rengeteg 562
Kassák Lajos: 565
Érthetetlen kép 565
Költészetem 565
A gyár 567
Veled vagyok 569
A diktátor 569
Füst Milán: 570
Szellemek utcája 570
Öregség 571
Önarckép 572
„Ha csontjaimat
meg kelletik adni" 573
A Mississippi 573
Egy magános lovas 574
Levél a rémületről 575
Őszi sötétség 576
A szőlőműves 577
Sík Sándor: 578
Nyárvégi reggel 578
Várnai Zseni: 579
Katonafiamnak! 579
Reményik Sándor: 580
Isten 580
Imádság 580
Eredj, ha tudsz! 581
Az ige 583
Himnusz a csúcsokon 583
Vagy-vagy 584
Magunkba le 584
Bartalis János: 586
De különben csend van 586
Isten kezében 588
Mécs László 590
Az ismeretlen katona sírjánál 590
Aranyos kicsikém! 591
Imádság a nagy Lunatikusért 593
Ki érti ezt? 593
Ezer szarvas balladája 594
Erdélyi József: 595
A szarvasokká vált fiúk 595
Meggyfa 596
Fekete-Körös 597
Sinka István: 601
Megáll az orsó 601
Anyám balladát táncol 602
Emlékek Sártallóról 603
Ringassátok el, csillagok 608
Csak a nap lobog ott 609
Mikes Margit: 610
Ki vagyok én? 610
Keserédes ízek 610
Egy kutya sír 611
A Prospect parkban 611
Fodor József: 613
A paradicsomok és a kert 613
Falevelek siratója 614
Esős nyár 615
Semmi se késő! 615
Sárközi György: 617
A szeretet himnusza 617
Jaj annak, aki egyedül marad 618
Higgy a csodában! 619
Esőcseppek 619
Palasovszky Ödön: 620
A fürdőző Zsuzsanna 620
Lapiáda, opus 3. 622
A lézersugár megcsúfoltatása 624
Márai Sándor: 625
Halotti beszéd 625
Szabó Lőrinc: 629
Szénásszekér 629
Materializmus 630
Hajnali rigók 631
Az egy álmai 632
Körúti éjszaka 633
Semmiért egészen 634
Lóci óriás lesz 635
Dsuang Dszi álma 636
Különbéke 637
A nyugodt csoda 638
Síppal, hegedűvel 638
Tutajon 639
Babits 639
Pillanat 640
Felejteni? 640
Berda József: 641
Óda 641
Száguldj, szabadság! 642
Illyés Gyula: 645
Egy barackfára 645
Haza, a magasban 646
Nem volt elég 647
Iszonyat 648
Bélyegesek 648
Menedék 649
A reformáció
genfi emlékműve előtt 650
Bartók 654
Egy mondat a zsarnokságról 657
A korosztály behajózása 659
Óda a törvényhozóhoz 660
Koszorú 663
Keresztury Dezső: 665
Halk lépéssel 665
Egy neogentry ifjúnak 666
Delta 667
A gyötrődőnek a világ 667
Bársonyszékben 668
József Attila: 671
Éhség 671
Igaz ember 672
Aki szegény, az a legszegényebb 672
Tiszta szívvel 672
Áldalak búval, vigalommal 673
Tedd a kezed 673
Hosszú az Úristen 673
Ringató 674
Medáliák 674
Harmatocska 675
Tiszazug 676
Betlehemi királyok 676
Bánat 677
A hetedik 677
A város peremén 678
Elégia 679
Óda 680
Reménytelenül 681
Eszmélet 682
Mama 683
Altató 684
Emberek 684
Emberiség 685
Kései sirató 685
A Dunánál 687
Kész a leltár 688
Thomas Mann üdvözlése 688
Ars poetica 689
Flóra 690
Születésnapomra 690
Hazám 691
Tamkó Sirató Károly: 693
A némák városa 693
Március 693
Papírember 694
Anitra meghalunk 695
Hollós Korvin Lajos: 696
Óda 696
Hazám vagy végre 697
Cs. Szabó László: 698
Az a kutya 698
Öreg költő 698
Szemlér Ferenc 699
Vihar előtt 699
Eső 699
Légy mint a levegő! 700
Kárpáti erdő 700
Dsida Jenő: 701
Mi lesz ebből? 701
Szerenád Ilonkának 702
Nagycsütörtök 704
A költő feltámadása 704
Vallomás 705
A sötétség verse 706
Psalmus Hungaricus 706
Szabédi László: 713
Az alkotó szegénység 713
Halál-házasító 714
Külön kerék 714
Válassz 715
Hajnal Anna: 716
Csontjaim alkotójához 716
Túlvilág 717
Az elhagyott angyal 717
Ciklonok 718
Április a régi parkban 720
Jankovich Ferenc: 721
Egy cselédház udvarán 721
Szántód partjainál 722
Vihar Béla: 723 I
Egy katona megy a hóban 723
Radnóti Miklós: 733
Arckép 733
Járkálj csak, halálraítélt! 733
II faut laisser 734
Csütörtök 734
Hasonlatok 735
Negyedik ecloga 735
Páris 737
Nem tudhatom 738
Töredék 739
Hetedik ecloga 740
Levél a hitveshez 741
Gyökér 742
Á la recherche 743
Nyolcadik ecloga 744
Erőltetett menet 746
Razglednicák 746
Képes Géza: 748
A világ végén 748
Ködöt s álmot 749
Csak víz kell 749
Csillagképek 750
Károlyi Amy: 751
Magna mater 751
Edények 751
Idő és hely 752
Vas István: 755
Az érti őt 755
Santa Maria Antiqua 756
Romanus sum 757
A láthatatlan elem 757
A süketnéma kislány 757
Rapszódia a hűségről 759
Coventry székesegyház 762
Armageddon 762
Ávilai Teréz intelmeiből 763
Beethoven öregkora 764
A Forum Romanumon 765
Egy rajzra 765
Az idő metszeteiben 766
Oroszlán 766
Faludy György: 767
Ballada a múlt idők dámáiról 767
A haláltánc-ballada 768
Négysoros vers, melyet Villon
halálítélete szélére írt 770
Michelangelo utolsó imája 770
Óda a magyar nyelvhez 771
III. szonett 773
Óda Sztálin hetvenedik
születésnapjára 774
Zsuzsának - a tömlöcből 775
Nagy Imre: 777
Nagy Imre szelleméhez 779
XII. szonett 780
XXXVII. szonett 780
1956, Te csillag 781
Tanuld meg ezt a versemet 783
Kálnoky László: 784
De profundis 784
Hamlet elkallódott monológja 785
Rónay György: 788
Babits a betegágyon 788
Nászutasok 789
A hajós hazatérése 790
Nyárdél 790
Weöres Sándor: 793
Rongyszőnyeg 793
(Ha vihar jő a magasból) 793
(Őszi éjjel) 793
(Mikor anyából földbe
tettek) 794
Magyar etűdök 794
(Fut, robog a kicsi kocsi) 794
(Harap utca három alatt) 794
(Gyöngy az idő,
vándoroljunk) 794
(Tűzben fa parazsa volnék) 794
(Egyszer volt egy nagy csoda) 795
(Sárkány paripán vágtattam) 795
Első szimfónia 795
Örök pillanat 795
A halálról 796
Egy másik világ 796
Meghalni 796
XX. századi freskó 797
A fogak tornáca 797
Hetedik szimfónia 799
Ars Poetica 806
Grádicsok éneke III 807
Majomország 807
Merülő Saturnus 808
Öröklét 808
Jékely Zoltán: 809
Új évezred felé 809
Csontjaimhoz 810
Enyeden ősz van 810
A marosszentimrei templomban 811
Vasvári Pál nyomában 811
Csillagtoronyban 812
Chaplin-óda 814
Futballisták 815
Sárkány ölés 815
Határ Győző: 817
Mértan 817
Zebulon 818
Két ballada 819
Magpie Lane 820
Postagalamb 820
Váram és istápom 822
írói baloldal 822
Nemzeti dal 823
Krónikás ének 1990-ből 824
Költészetközpontúság 826
Új Deukalión 827
Jóisten 827
Világlíra 828
Ars Moriendi 828
Az éjszaka szarvasa 829
Toldalagi Pál: 830
Álmos angyalok 830
Végítélet ablaka 831
Menhelyen 831
Anya és gyermeke 832
Hívó szó 832
Benjámin László: 833
Test, lélek, halál 833
Legyetek éberek 833
Elesettek 834
Egy író-miniszterre 834
Tűz Tamás: 835
Miért viszi el 835
Ma is áldom 835
Áldozat 836
Kígyó 836
Fehér kastély 836
Utánam jössz 837
Végső órán 837
Csorba Győző: 838
Csata 838
Istenről, öregedőben 839
Devecseri Gábor: 840
A Lágymányosi-utca és a Bicskei-utca
sarkán 840
Ha elmész 840
Tóth Eszter: 841
Megújulás 841
A sokaságban, Kodály ravatalánál. 841
Jobbágy Károly: 842
„Concerto" 842
Hónapok... élet 843
Fáy Ferenc: 844
A kommunista 844
Hajnali lesen 845
Hontalanság ars poétikája 845
Az írást egyszer megtalálják 846
Levél 846
Árnyékodra írj 847
Magamsirató 847
Szívroham 848
Pilinszky János: 850
Halak a hálóban 850
Francia fogoly 851
Apokrif 852
Ravensbrücki passió 853
Harmadnapon 853
A szerelem sivataga 854
Agónia christiana 854
Introitusz 854
KZ-oratórium 855
Kőfal és ünnepély 860
Halálod és halálom 860
Bűn és bűnhődés 860
A többi kegyelem 861
Hommage á Isaac Newton 861
Auschwitz 861
Depresszió 861
Különbség 862
Kapcsolat 862
Fátyol 862
Életfogytiglan 862
Nemes Nagy Ágnes: 863
Kettős világban 863
Tavasz felé 864
A szabadsághoz 864
Mesterségemhez 865
Eszmélet 865
Jég 866
Balaton 867
Paradicsomkert 868
Fák 873
Vihar 873
Között 874
Védd meg 875
Lázár 875
A lovak és az angyalok 876
Széndioxid 877
Amerikai állomás 878
Ekhnáton éjszakája 879
Solymos Ida: 880
Dal 880
Tamási Lajos: 881
Piros a vér a pesti utcán 881
Kormos István: 882
Katlan 882
Kereszttel hátuk szőrén 883
Egy kihantolt sírra 883
Nagy László: 887
Csodafiu-szarvas 887
A fekete fiúk 888
Ki viszi át a szerelmet 888
A város címere 889
Vérugató tündér 891
Himnusz minden időben 892
Csontváry 893
Bartók 894
Szöcskék a harangon 894
Versben bujdosó 895
Kannás Alajos: 896
A holtaknak 896
Kezdet 896
Első romok 897
Tiéd a gyár 897
A feltámadt falu 898
Lábnyomok a hóban 898
Tankönyv a tűzbe 898
ENSZ 899
Nem Szuez 899
Új Bach-huszárok 899
A bálvány 900
Lyukas zászló 900
A maradók 900
A tanítványok 901
...Az élőknek 901
Tornai József: 902
Szent István szarkofágja 902
A misztérium 903
A hal 903
A néma, óriás Isten-fa 904
Indián a hold-csöndességét kéri 904
Az utolsó perc 905
Miféle költő? 906
„A föl-földobott kő" 906
A merengőhöz 906
Szécsi Margit: 908
Úgy néztem 908
Szerelem 908
Arany koronafürt 909
Új Heraldika 909
Venni, járni benne 910
Alkonyat 911
A nagy hadi-uton 911
Freskó a Szolgafalra 912
A veszélyek ősfotója 913
Juhász Ferenc: 914
Álmából fölsír a csecsemő 914
Ibolyaszemű 915
A szivárványszínű cethal 915
A halottak éposza 917
A csönd virága 923
Ady Endre utolsó fényképe 923
Emberszabású álmaink 924
A szarvassá változott fiú
kiáltozása a titkok kapujából 925
Üzenet a Varangy-királynak 933
Csokits János 935
Veteres migrate coloni 935
Székely János: 936
Galilei 936
Féltelek 937
Sztriptíz 937
Garai Gábor: 938
Orfeusz halála 938
Lehúnyt szemekkel 939
Ahogy metszed a szőlőt 940
Bakucz József: 941
Nagy számok törvénye 941
Ikon 942
Négy szonett 942
Kányádi Sándor: 943
In Memóriám Sz. L 943
Rege 943
Függőleges lovak 944
Fától fáig 945
Kodály 946
Hunyadi 946
Vannak vidékek 946
Halottak napja Bécsben 947
Sörény és koponya 956
Örmény sírkövek 957
Éjfél utáni nyelv 957
Elmaradt találkozás
Pilinszky Jánossal 958
Mese az írógépről 958
Valaki jár a fák hegyén 959
Páskándi Géza: 960
Lovastérkép 960
Önarckép - most 961
Egy jog-szerző polgár panasza
a pórhoz 962
Hervay Gizella: 964
Mosónők 964
Mennyei felvonulás 965
Fordított 966
Utolsó levél
Szilágyi Domokosnak 966
Thinsz Géza: 967
Erkölcsös Trisztán 967
Elrejthetném valahol 967
És felmutatod tested 968
Készéi István 969
Madarak a szélben 969
Hangyák vére 969
Roham 969
Siklós István: 970
erdők lőporszaga dülöng
a levegőben: erdély 970
a látóhatárba néhány tárgy ütközik 971
ülsz kifordított tenyérrel 971
Szilágyi Domokos 972
Mestrovic: Jób 972
Szegénylegények 973
Kérvény 975
Sorok egy tébolyda falára 976
Bartók Amerikában 977
Baka István: 982
Circus Maximus 982
Siralomház 982
Vezeklés 983
A századvég költőihez 984
Akkor is ott is 985
Gecsemáné 985
Halottak napja 986
Zsoltár 986
Üzenet Új-Huligániából 987
József Attila: A csodaszarvas 988
A kötet költői 989
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem