A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyarokhoz

Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig

Szerző

Kiadó: Felsőmagyarország Kiadó-Kiskapu Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 584 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9301-58-2
Megjegyzés: A második kiadás javított, bővített, kötött változata.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Medvigy Endre: Előszó 5
I. MAGYAR SZÁZADOK
Ismeretien szerző: Szekvencia Szent István királyról 8
Ómagyar Mária-siralom - Eredeti olvasás szerint 9
Ómagyar Mária siralom - Mai értelmezés szerint 9
Magyarországi szerző: István király verses históriája
(Weöres Sándor fordítása) 10
Magyarországi szerző: Himnusz Szent Imre hercegről
(Babits Mihály fordítása) 15
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
(Nagy László fordítása) 16
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
(Berczeli Anzelm Károly fordítása) 17
Janus Pannonius: A moldvaiaktól szerzett hadijelvényekre, melyeket a budai
Nagyboldogasszony templomában függesztettek föl (Vajda Endre fordítása) 17
Vásárhelyi András: Ének Szűz Máriáról 17
Ismeretlen szerző: Ének Szent László királyról 19
Sylvester János: Az magyar nípnek 22
Tinódi Sebestyén: Hadnagyoknak tanúság, mikor terekkel szömbe akarnak öklelni 22
Szkárosi Horvát András: Vigasztaló ének 25
Sztárai Mihály: LXXIV. zsoltár 26
Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm 27
Kecskeméti Vég Mihály: Az LV. zsoltár 28
Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen 30
Balassi Bálint: A CXLVIII. zsoltár 33
Balassi Bálint: Egy katonaének 34
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától 35
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán 36
Rimay János: Az idő ósága nevel magos fákot 37
Szenczi Molnár Albert: XXXV. zsoltár 38
Szenczi Molnár Albert: XLII. zsoltár 40
Szenczi Molnár Albert: XC. zsoltár 42
Nyéki Vörös Mátyás: Boldogasszonról való ének 43
Beniczky Péter: Hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat s nem emberi erő által 45
Zrínyi Miklós: Attila 47
Zrínyi Miklós: Szigeti Zrini Miklós 48
Zrínyi Miklós: Peroratio 48
Zrínyi Miklós: Az idő szárnyon jár 48
Listius László: A nemes Magyarország címeréhez 49
Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részlet) 51
Petrőczy Kata Szidónia: Új ének 52
Lancsics Bonifác: Ének a Boldogságos Szűzről 54
Nagyon régi ima (Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése) 56
Forrófalvi Névtelen: Fohász (Csángó himnusz) 57
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz 57
Faludi Ferenc: A feszülethez 58
Szent István királyhoz (A dőri énekeskönyvből) 58
Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz 59
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 59
Rájnis József: A magyarokhoz 60
Batsányi János: Biztatás 62
Batsányi János: A magyar író 63
Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége 63
Ányos Pál: Gróf Zrínyi Miklósról 65
Virág Benedek: A magyarok kijöveteléről 65
Pálóczi Horváth Adám: Mátyás palotája 66
Pálóczi Horváth Adám: Magyar tánc 67
Kisfaludy Sándor: Kont István a vérpadon 67
Kisfaludy Sándor: Caraffának emlékoszlopa 67
Szentjóbi Szabó László: A haldokló keresztyén 68
Szentjóbi Szabó László: II. József halálára 68
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! Hajnal hasad! 69
Csokonai Vitéz Mihály: Oh, szegény országunk 70
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok 71
Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlanságából 75
Fazekas Mihály: Csokonai Vitéz Mihály halálára 76
Fazekas Mihály: 127. dicséret (A református énekeskönyvből) 77
Verseghy Ferenc: Ajánlás 77
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély 79
Kazinczy Ferenc: Vajda-Hunyad 80
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Forr a világ...) 80
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás 81
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Romlásnak indult...) 82
Berzsenyi Dániel: A táncok 84
Kisfaludy Károly: Mohács 84
Kölcsey Ferenc: Himnusz 87
Kölcsey Ferenc: Huszt 88
Kölcsey Ferenc: Emléklapra 89
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke 89
Vörösmarty Mihály: Árpád emeltetése 90
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere 90
Vörösmarty Mihály: Szózat 90
Vörösmarty Mihály: Előszó 91
Bajza József: Ébresztő 93
Bajza József: Fohászkodás 94
Garay János: A szent korona 95
Lévay József: Mikes 98
Arany János: Nemzetőr-dal 99
Arany János: Szent László 100
Arany János: Mátyás anyja 102
Arany János: Rendületlenül 104
Petőfi Sándor: Erdélyben 105
Petőfi Sándor: Nemzeti dal 107
Petőfi Sándor: Rákóczi 107
Petőfi Sándor: A magyarok istene 108
Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése 109
Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg 110
Petőfi Sándor: A székelyek 111
Tompa Mihály: A gólyához 112
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 113
Tárkányi Béla: Boldogasszony anyánk! 114
Gyulai Pál: Pókainé 116
Vajda János: A virrasztók 118
Reviczky Gyula: Jézus Pilátus előtt 119
Komjáthy Jenő: Magyar 120
Dutka Ákos: Meotis leánya 123
Ady Endre: Az Avar-domb kincse 124
Ady Endre: Szent Margit legendája 124
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 124
Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol 125
Ady Endre: A Kalota partján 126
Ady Endre: Az eltévedt lovas 127
Ady Endre: A szétszóródás előtt 127
Ady Endre: Intés az őrzőkhöz 128
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára 129
Szép Ernő: Imádság 130
Oláh Gábor: Fölfeszített nemzet 132
II. HATÁGÚ SÍP
DUNA-TISZA TÁJA
Dutka Ákos: Haza kell mennem 134
Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben 135
Falu Tamás: Kenyerek miatyánkja 137
Falu Tamás: Magyar visszhang 137
Papp-Váry Elemérné: Hitvallás 138
Csanády György: Székely himnusz 139
Harsányi Lajos: Vers az égi asszonyhoz 140
Sík Sándor: Az andocsi Máriához 141
Sík Sándor: Szentkirály szólongatása 142
Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj! 143
Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre! 144
Tóth Árpád: Fénylő búzaföldek között 145
Tóth Árpád: Erdőszél 146
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon 14
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben 147
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra 148
Kosztolányi Dezső: Magyar vagyok, minthogy magyarul írok 149
Juhász Gyula: Arad 149
Juhász Gyula: Magyar 150
Juhász Gyula: Testamentom 151
Juhász Gyula: Trianon 151
Babits Mihály: Csonka Magyarország 153
Babits Mihály: Áldás a magyarra 155
Babits Mihály: Erdély 155
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven 156
Kassák Lajos: Felhőtlen éjszaka 157
Kassák Lajos: Utazás a Felvidéken 158
Kassák Lajos: Csillaghullás 159
Füst Milán: A magyarokhoz 160
Nadányi Zoltán: A testőr 161
József Attila: Nem! Nem! Soha! 161
József Attila: A csodaszarvas 162
József Attila: Betlehemi királyok 163
József Attila: Hazám 164
Sárközi György: Genezis 165
Sárközi György: Magyar árnyak 166
Sárközi György. Nyári éjszaka 167
Szabó Lőrinc: Az örök Magyarországhoz 168
Szabó Lőrinc: Az első döntés 170
Szabó Lőrinc: Az Ipoly ünnepén 171
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 172
Puszta Sándor. Megszólalt a Föld 173
Berda József: Szent Sebestyén százados 174
Berda József: Vespera Esztergomban 175
Berda József: Diákmisén 175
Bódás János: Károli Gáspár emlékezete 176
Gulyás Pál: A Biblia siratása 178
Gulyás Pál: Oda Turulhoz 178
Gulyás Pál: Kelet felé! 180
Nagy Imre: Hajnalban az Orhalmon 181
Erdélyi József: Ének István királyról 182
Erdélyi József: Salamon mécsese 184
Erdélyi József: Egy székely ezred hősi emlékkövére 186
Sinka István. Hős katona... hogy is hijják? 186
Sinka István: Anyám balladát táncol 187
Sinka István. Halált küldött az éji rét 188
Sinka István: Jézus örökre elhagyja Názáretet 188
Sértő Kálmán: Magyar imádság a pusztán 190
Sértő Kálmán: Ünnepi kalács 190
Sértő Kálmán: Kolozsvár 191
Tamás Győző: Hej, én édes jó Istenem (Katolikus ének, kis székely himnusz) 191
Keresztury Dezső: Barbár hattyú 192
Keresztury Dezső: Jelkép i 94
Radnóti Miklós: Köszöntő 195
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 197
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 198
Illyés Gyula: Ne feledd a tért 201
Illyés Gyula: Koszorú 201
Illyés Gyula: Peroráció: záróbeszéd 203
Vas István: Az új Tamás 203
Vas István: Szabó Lőrinc halálára 205
Vas István: Branyiszkó 206
Takáts Gyula: A pécsi Flórián kocsmában 207
Takáts Gyula: Onnan itass 208
Kálnoky László: A magyar költészethez 209
Kálnoky László: Egy hiéna Londonban 210
Kiss Tamás: Itt élt 211
Kiss Tamás: Fiamnak, hangszereihez 212
Kiss Tamás: Köszönet 212
Kiss Tamás: Rám ismersz-e majd 212
Rónay György: Margit-legenda 213
Rónay György: Himnusz a Boldogságos Szűzhöz 214
Weöres Sándor: Zsoltár 215
Weöres Sándor: Mária siralma 216
Weöres Sándor: Újszövetségi Apokrif levél 217
Garai István: Sírkövek feleselése 218
Grandpierre K. Endre: Balassi Bálint búcsúja Esztergomnál 219
Grandpierre K. Endre: Liszt Ferenc ujjainak tánca a Rákóczi-indulóban 220
Jánosy István: Budavári tedeum a Mátyás templomban 221
Jánosy István: Monteverdi Esztergomban 222
Jánosy István: Oda 223
Csanádi Imre: Egy hajdani templomra 224
Csanádi Imre: Miniatúrák a Képes Krónikából 225
Csorba Győző: Pietá 228
Csorba Győző: A Janus Pannonius-ünnepségek után 229
Csorba Győző: Igló, 1880. október 13 229
Simonyi Imre: Bartók 230
Simonyi Imre: Történelmi lecke 232
Simonyi Imre: A hazáról az utolsó szó jogán 233
Pilinszky János: Ama kései 233
Pilinszky János: József Attila 234
Pilinszky János: Háromszínű lobogó 234
Pilinszky János: Ismerem 234
Pilinszky János: A lator sóhaja 234
Rákos Sándor: Sirató 235
Rákos Sándor: Gilgames faggatása 237
Nemes Nagy Ágnes: Patak 238
Nemes Nagy Ágnes: Flotta 239
Rába György: Lőcse 240
Kormos István: Ágborisrét 241
Kormos István: Katalánok 241
Kormos István: Pásztorok 241
Váci Mihály: Áldott vagy Te 242
Simon István: Húsvéti körmenet 244
Nagy László: Adjon az Isten 245
Nagy László: Versben bujdosó 245
Nagy László: Szólítlak, hattyú 247
Nagy László: Ady Endre andezitből 248
Szécsi Margit: Jó ellenfélért való 250
Szécsi Margit: Gyarmati dal 250
Szécsi Margit: A csillagos Golgota 251
Csanád Béla: Rekviem Pilinszky Jánosért 253
Takács Imre: Krisztus létrán a keresztre megy 257
Vasadi Péter: Végidő 261
Vasadi Péter: István-zsoltár 262
Lakatos István: Vörösmarty 263
Lakatos István: Psalmus Hungaricus 264
Tornai József: Szent István szarkofágja 267
Tornai József: Egy mondat a szabadságról 268
Tornai József: Vőfély nem volt se hold, se nap 271
Juhász Ferenc: Könyörgés hűségért 273
Juhász Ferenc: Himnusz-töredék 274
Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusz 274
Kárpáti Kamii: A sosemhalottak éneke 275
Obersovszky Gyula: Nekem minden színek közül 276
Tóth Bálint: Magyar litánia 277
Fodor András: A Szózat Szólítója 279
Csoóri Sándor: Virágvasárnap 280
Csoóri Sándor: Idegszálaival a szél 281
Csoóri Sándor: Berzsenyi elégiája 282
Csoóri Sándor: Csontok és szögek 282
Szabó Ferenc: Illyéssel tűnődve 284
Kalász László: Fák 284
Marsall László: Magyarnak lenni 285
Marsall László: Az elhasadt idő 286
Kalász Márton: Kyrie, 1824-ből 287
Kalász Márton: Egy nap 288
Bisztray Ádám: Adj testvéri beszédet 288
Bisztray Ádám: Előszó helyett egy készülő könyvhöz 289
Buda Ferenc: Szólásért való ének 290
Buda Ferenc: Himnusz haza 291
Buda Ferenc: Legenda 292
Kiss Dénes: A haza homlokán 293
Kiss Dénes. Mindörökké 295
Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék 296
Orbán Ottó: Cantio optima 297
Ratkó József: Mégiscsak ők 298
Ratkó József: Tánc 298
Ratkó József: Segítsd a királyt! (III. felvonás 7. jelenet) 299
Ágh István: Árpád-házi katalógus 301
Ágh István: Szigligeti Szent Erzsébet 302
Ágh István: Istenháza 302
Balaskó Jenő: Sírfelirat 303
Balaskó Jenő: Szakértőbeszéd a felkelő sírjánál 303
Bella István: Testamentom 305
Bella István: Halotti beszéd 306
Bella István: Székely Dózsa György imája 307
Tamás Menyhért: Gyökér-bilincsbe zárva 309
Tamás Menyhért: Tegnap-szépen, holnap-szebben 309
Utassy József: Magyarország! 310
Utassy József: Akár a szarvasok 311
Utassy Jószef: Mindenség Déva-vára 312
Serfőző Simon: Bűntelenül 313
Serfőző Simon: Feledésből az emlékmű 314
Szepesi Attila: Árpád-kori templom 317
Szepesi Attila: Triptichon 319
Szepesi Attila: Szent Margit-legenda 320
Veress Miklós: Az igék születése 322
Veress Miklós: Egy falusi mise után 324
Oláh János: Bornemisza óta 325
Oláh János: Szabadság 326
Mezey Katalin: Credo 327
Mezey Katalin: Imádság 329
Kiss Benedek: Az én földem 330
Kiss Benedek: Sinka zsákja 330
Kovács István: Csángók 333
Kovács István: Ágyúöntők földje 334
Kovács István: Történelem 335
Szentmihályi Szabó Péter: Kossuth Lajos levele ismeretlen tisztelőjéhez, Turinból 336
Szentmihályi Szabó Péter: Térdre, magyar! 336
Szentmihályi Szabó Péter: Átkozott, áldott
Szöllősi Zoltán: Avarok 338
Szöllősi Zoltán: Szatmárcseke 339
Döbrentei Kornél: Zrínyi Ilona éjszakája 340
Döbrentei Kornél: A felszabadítás szomorúsága 341
Döbrentei Kornél: Elvégeztetett 342
Baka István: Szakadj, Magdolna-zápor 343
Baka István: Székelyek 344
Baka István: Passió 344
Büki Attila: Fohász 345
Nagy Gáspár: Ők már kivárják 346
Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum 347
Nagy Gáspár: Éjszakáimban lámpafény 351
Lezsák Sándor: Julianus harmadik útja 353
Lezsák Sándor: Uz Bence! 354
Tóth Erzsébet: Lakitelek 354
Tóth Erzsébet: Égi ólomból 357
Turcsány Péter: A Duna üzenete 357
Szervác József: Emlékirat néhai P. S. magyar hadifogoly hagyatékából, Szibéria,
Oroszország, 1880 körül 359
Szervác József: Rossz álom, Kr. u. 2000 előtt 359
Zalán Tibor: Szelíd karácsonyi ének 360
Léka Géza: Hajlékony est 361
Agócs Sándor: Széchenyi látomásai 362
PARTIUM ÉS ERDÉLY, MOLDVAI MAGYARSÁG
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! 363
Reményik Sándor: Ahogy lehet 365
Reményik Sándor: János evangéliuma 367
Reményik Sándor: Az ige 368
Aprily Lajos: Tetőn 369
Aprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben 369
Aprily Lajos: Enyedi csend 370
Aprily Lajos: Ómagyar Mária-siralom 371
Lakatos Demeter: Messze, ott, hol a nap szentül le 372
Dsida Jenő: Erdély 373
Dsida Jenő: Nagycsütörtök 374
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus 375
Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban 381
Jékely Zoltán: Vasvári Pál nyomában 382
Jékely Zoltán: Nagyenyed, 1850 383
Jékely Zoltán. A vér térképei 384
Horváth Imre: Ékírások 384
Horváth: Imre: Várad 384
Szabédi László: Üdvözlégy, szabadság! 385
Bartalis János: Kettéhasadt Erdély 387
Bartalis János: Reményik Sándor ravatalánál 388
Tompa László: Magányos fenyő 391
Tompa László: Lófürösztés 391
Tompa László: Fohászkodás hadakozásnak idején 392
Gellért Sándor: A csöbörcsöki csángó 393
Gellért Sándor: Áztatott kötéllel fogtak 394
Székely János: A vesztesek 395
Székely János: Anyák 398
Szemlér Ferenc: Tudod, az indiánok 399
Szemlér Ferenc: Arany igékkel 400
Horváth István: Erdély 401
Horváth István: Ne fagyjon vér az oltókésre 402
Bartis Ferenc: És mégis élünk 403
Páskándi Géza: Nem igaz! 404
Páskándi Géza: Néróhoz 405
Páskándi Géza: Ady és Sinka partjainál - Öreg ének 406
Kányádi Sándor: Mikor Janus elhagyta Páduát 406
Kányádi Sándor: Fekete-piros 407
Kányádi Sándor: Éjfél utáni nyelv 410
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 411
Kiss Jenő: A fordítók 411
Kiss Jenő: Mise a Gizella-templomban 412
Czegő Zoltán: Unus est deus - Egyedül te vagy az Isten 412
Lászlóffy Aladár: Emléktábla a nemlétező házon 415
Lászlóffy Aladár: Ó, iskoláim, drága iskolák! 416
Lászlóffy Aladár: Fohász, titokzatos 417
Lászlóffy Csaba: Szent István napi 417
Szilágyi Domokos: Szemből, halál 419
Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé 419
Szilágyi Domokos: Mária, anyácska 420
Hervay Gizella: Szilágysági Szent Johanna 421
Magyari Lajos: Csorna Sándor naplója 423
Szőcs Kálmán: Rodostó, 19 novemberis 1724 429
Király László: Aszály 430
Király László: Anyanyelv 431
Csiki László: A gyávaság dicsérete 432
Farkas Árpád: Apáink arcán 432
Farkas Árpád: Avaron 433
Farkas Árpád: Epilógus a Lófürösztéshez 434
Ferenczes István: Csíkszentdomokos balladái 434
Markó Béla: Marosvásárhelyi sorok 436
Markó Béla: Balkáni fohász 436
Szőcs Géza: Délkelet 437
Szőcs Géza: Kérdések a XXVI. század költőihez 439
Gál Éva Emese: Márton Áron üzenete 441
Gál Éva Emese: Hazádanok millecentenáriumára 441
Gál Éva Emese: Szonett 442
Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék 442
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus 443
Kovács András Ferenc: Öreg biblia margójára 444
Egyed Emese: Ébredés 445
FELVIDÉK
Mécs László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! 44
Mécs László: Tertulliánus éneke 448
Mécs László: A legutolsó magyar úr 449
Mécs László: Könyörgés a káromkodó Magyarországért 450
Forbáth Imre: Petőfihez 450
Győry Dezső: Ha egyszer elfogyunk 451
Győry Dezső: A „Viharsarok" margójára 451
Győry Dezső: Lármafa 452
Ölvedi László: Miben reméljünk? 452
Ölvedi László: Biblia 452
Gyurcsó István: Az unokák megszületnek 454
Veres János: Palóc madonnák 455
Ozsvald Árpád: Hettita ballada 456
Ozsvald Árpád: Kazinczy 456
Tőzsér Árpád: Ezredvégi sorok a könyvről 457
Zs. Nagy Lajos: Csehszlovákiai magyar költő fohásza az úrhoz 458
Zs. Nagy Lajos: Apage, satanas 459
Zs. Nagy Lajos: Isapur panasza 460
Cselényi László: Anyamadár-sirató 461
Gál Sándor: Könyörgés 461
Gál Sándor: Veszteségeink 463
Kulcsár Ferenc: Tompa Mihály ismeretlen költői levele 464
Mikola Anikó: Holtág-sirató 469
Varga Imre: Előreküldött ének 470
Tóth László: Átkelés 471
Barak László: Hazakép 475
Bettes István: Forma potentialis 476
KÁRPÁTALJA
Sáfáry László: Fiatal fák 4777
Kovács Vilmos: Verecke 477
Kovács Vilmos: Korom 478
Kovács Vilmos: Bikaháton 479
Kovács Vilmos: Testamentum 480
Stumpf Benedek András: Barbárok 480
Balla Gyula: In memóriám Sáfáry László 482
Fodor Géza: Képsorok Munkácsy Mihály albumából 483
Fodor Géza: Bukovinai esték 483
Fodor Géza: Munkács vára 1688. január 17-én, (még) Zrínyi Ilona idejében 484
Vári Fábián László: Útban Törökország felé 485
Vári Fábián László: Várad felől az alkony 486
Vári Fábián László: Ady alkonya 487
Vári Fábián László: Világtalan csillag 488
Dupka György: Tömegsírfelirat 489
Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája 489
Finta Éva: Képzelt párbeszéd 491
Finta Éva: Tavasz-feltámadás 492
DÉLVIDÉK
Csuka Zoltán: Petőfinek 493
Gál László: Kilencszázhétbül ének 494
Gál László: Húsvét, 1938 495
Fehér Ferenc: Vajdasági kesergő 1949-ben 496
Fehér Ferenc: Nyelv és varázs 497
Fehér Ferenc: Baranyai ének 498
Pap József: Záradék 499
Pap József: Versvázlat 500
Ács Károly: Téli utazás 501
Ács Károly: Vers 2000-re 501
Brasnyó István: Az elátkozott vitorla 502
Brasnyó István: Krónikus ének 1988-ból 502
Cs. Simon István: Milyen jó lenne 503
B. Foky István: Állvaszületés-anzix, anno '96 504
Domokos István: Kormányeltörésben 506
Tolnai Ottó: Vitéz nagyanyám 516
Tolnai Ottó: Kodály 518
Tóth Ferenc: Égig érő erdőn 520
Jung Károly: Pannon esti zsoltár 521
Jung Károly: Kései bűntudat 522
Podolszki József: Hiszek a megváltóban 524
Podolszki József: A teremtésből kilépve 524
Böndör Pál: Elő kell fizetnem az újságra 525
Böndör Pál: Házkutatás 526
Tari István: Vesztőhelyünk, Arad 526
Tari István. Golyót fog 527
Sziveri János: Dunamedencecsont 527
Bence Lajos: Oda a hazatérőhöz 529
Szügyi Zoltán: A magad helyén 532
Szügyi Zoltán: Csendteremtés 532
NYUGATI MAGYARSÁG
Márai Sándor: Halotti beszéd 533
Márai Sándor: Mennyből az angyal 534
Wass Albert: Üzenet haza 536
Faludy György: Október 6 539
Határ Győző: A léleknek rengése 541
Határ Győző: Psalmus 543
Tűz Tamás: Hazám 543
Tűz Tamás: Megfútták a harsonákat 544
Tűz Tamás: Vonjátok be a zászlót 545
Csiky Ágnes Mária: Áldás: magyar nyelv 546
Tollas Tibor: Tiborc fohásza Szent Erzsébethez 54.
Tollas Tibor: Mindszenty 548
Tollas Tibor: Versek erdejében 548
Fáy Ferenc: Missa Hungarica 549
Fáy Ferenc: Zsoltár, szürkületben 551
Fáy Ferenc: Imádság székely templomokért 552
Kibédi Varga Áron: Barátaimnak 554
Sulyok Vince: Hazád és anyanyelved 554
Gyékényesi György: Midőn a költő nem találja helyét 556
Gyékényesi György: Várad köszöntése 556
Vitéz György: Bartók New Yorkban 558
Horváth Elemér: Magyar költő a hazájára gondol Amerikában 559
Horváth Elemér: Honfoglalás 560
Horváth Elemér: Hun leány halála 560
Máté Imre: Fölgyújtott farkú rókák 561
András Sándor: Az ASAK beadványa az ENSZ-hez 563
Makkai Ádám: Teremtünk egyszer 563
Gömöri György: Aki még hisz, az így könyörög 564
Gömöri György: Attila sírja 565
Kemenes Géfin László: Zrínyi harmadik éneke 566
Zas Lóránt: Nem Koppányt 56,7
Zas Lóránt: Erdély 568
Kannás Alajos: Sirató helyett 569
Kannás Alajos: Kitaszított 570
Wass Albert: Hontalanság hitvallása 570
Wass Albert: Ébredj magyar! 571
Thinsz Géza: Elidegenedett idegen 572
Major-Zala Lajos: Hisz azt mondják 572
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem