819.492

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A minőség forradalmára

In memoriam Németh László

Tartalom

Németh László: Életemről, munkáimról (In: Németh László:: Utolsó széttekintés. Bp., Magvető-Szépirodalmi, 1980.)
Ember és szerep
Gellért Oszkár: A Nyugat novellapályázata (In: Gellért Oszkár: Egy író élete, Bp., Bibliotheca, 1958.)
Béládi Miklós: Németh László első regénye
Babits Mihály: Könyvről könyvre (Tanú)
Komlós Aladár: A "Tanú"
Grezsa Ferenc: A csongori Útkereszten (In: Grezsa Ferenc: Németh László tanú-korszaka, Bp., Szépirodalmi, 1990. Bp)
Szabó Lőrinc: Németh lászló és szerepe
Vekerdi László: Tanú, Nemzedék, Szerep és ember
Illyés Gyula: Németh László: Gyász
Pap Károly: Németh László: Gyász
Szabó Zoltán: Németh László: Bűn
Domokos Mátyás: Bűn és lelkifurdalás - alulnézetből (Részlet)
A harmadik oldal
Németh László: A minőség forradalma
Németh László: Sznobok és parasztok
Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz (In: Kardos László: Harminchárom arc. Bp., Szépirodalmi, 1983.)
Vita Zsigmond: Németh László és az erdélyi magyarság
Braun Róbert: Két magyar tanulmány Romániáról
Keresztury Dezső: Utazás közben. Részlet (In: Keresztúry Dezső: Kapcsolatok. Bp., Magvető, 1988.)
Gaál Gábor: Németh László új regénye
Vajda Endre: Németh László: Kocsik szeptemberben
Kardos László: Németh László: Szerdai fogadónap
Móricz Zsigmond: Németh László: A másik mester
Schöplin Aladár: VII: Gergely
Babits Mihály: Pajzzsal és dárdával
Hamvas Béla: "Hígmagyar". " jöttmagyar" és "mélymagyar"
Sőtér István: Németh László tanulmányai
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? (Részlet)
Monostori imre: A kisebbségben-ről - négy metszetben
Bibó István: Németh László vitája Szekfű Gyulával (In: Bibó István: Válogatott tanulmányok. Bp., Magvető, 1986.)
Móricz Zsigmond: Németh Lászlónak távirat
Illyés Gyula: Németh László Debrecenben (In: Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1929-1945. Bp., Szépirodalmi, 1986.)
Gulyás Pál: Professzor Németh Lászlónak (In: Gulyás Pál: A viharzó diófa. Bp., Magvető, 1983.)
Németh László: Második szárszói beszéd (In: Szárszó. Bp., Magyar Élet, 1943.)
Veres Péter hozzászólása (In: Szárszó. Bp., Magyar Élet, 1943.)
Németh László levélfogalmazványa Veres Péternek (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Földi életünkben kárhozunk el
Kerényi Károly levele Németh Lászlónak (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-II. Bp., Osiris, 2000.)
Németh László levele Kerényi Károlynak (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Keresztury Dezső: Válasz egy félbemaradt jelentésre (In: Keresztury Dezső: Kapcsolatok, Bp., Magvető, 1988.)
Lukács György: A népi irodalom múltja és jelene (Részlet)
Király István: Németh László: Iszony
Sőtér István: Németh László és az Iszony
Sarkadi Imre: Vita közben (Részletek)
Gabriel Marcel: Kétlevél (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Németh László levele Sárközi Mártának (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Király István levele Németh Lászlónak (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975 I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Illés Endre levele Németh Lászlónak (In Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Illés Endre: Galilei két halála (In: Illés Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető, 1979.)
Fűzi László: Adalékok egy anekdota utótörténetéhez
Tamás Attila: A Galilei helye Németh László Írói életművében
A jóügy pionírja
Németh László: Emelkedő nemzet
Orosz László: Németh László: Égető Eszter
Béládi Miklós: Németh László: Irgalom
Olasz Sándor: Németh László változó regényszemlélete (In: Németh László irodalomszemlélete. Szerk.: Görömbei András, Debrecen Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999.)
Cs. Varga István: "A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista" (In: Cs. Varga István: Tanújelek. Bp., Magvető. 1987.)
Vekerdi László: "Viharokra emelt nyárderű..."
Benedek András: Vívódó lelkek (In: BEnedek András: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető, 1985.)
Görömbei András: A drámaíró Németh László - felülnézetből
Rónay György: Németh László: Az én katedrám
Bordándi Gyula: A kisérletező Németh László
Sükösd Mihály: Az esszéíró tanulsága
Kis Pintér Imre: A teljesség szomja
Tüskés Tibor: Németh Lászlóról - Négy tételben (Részlet. In: Tüskés Tibor: Pannónia változatok. Bp., Szépirodalmi, 1977.)
Fábián Ernő: Érték és mérték
Grezsa Ferenc: Németh László önéletírása
Pilinszky János: Kétlevél Németh Lászlónak (In: Németh László élete levelekben, 1949-1975. I-III. Bp., Osiris, 2000.)
Fodor András: A szem hatalma (In: Fordul az ég. Bp., Magvető, 1964.)
Lakatos István: Németh lászló betegsége és halála (In: Dr. Lakatos István: Németh László betegsége és halála. Tatabánya. Új Forrás Füzetek 5. 1989.)
Illyés Gyula: Összegzés
Domokos Mátyás: Életreceptek levelekben (In: Domokos Mátyás: Írósors. Bp., Nap. 2000.)
Sándor Iván: Az író rejtettebb birtokán (In: Az író rejtettebb birtokán. Írások Németh Lászlóról. Székesfehérvár, Németh László Társaság és Vörösmarty Társaság, 1992.)
Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz
Illyés Gyula: Üdvösség vagy halál (In: Illyés Gyula: A Semmi közelít. Bp., Szépirodalmi, 1983.)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem