838.446

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A századforduló és Ady

Fülszöveg

Századunk és a századforduló gazdag irodalmát leginkább a vezető műfaj, a novella reprezentálja. Kötetünk első felében a kor átfogó jellemzése, a fontosabb irányzatok ismertetése, valamint a műfaj jelentős alkotóinak (Petelei, Tömörkény, Bródy, Ambrus, Gozsdu, Csáth, Krúdy sb.) néhány írása a korszak stílustörekvéseinek is keresztmetszetét adja. A novellákat - többek között - Lovass Gyula, Bodnár György, Németh G. Béla, Mészöly Miklós, Eisemann György értő tanulmányai és elemzései illusztrálják.
A második rész egy korszerű Ady-portréval ismertet meg. A bevezető tanulmányok költészetének sajátos vonásait mutatják be. A versek kronologikus-tematikus rendjében olyan elemzések és tanulmányok kaptak helyet, amelyek a stílusproblémák, kompozíciós törekvések, ritmikai kérdések, alkotáslélektani jelenségek elemzésével árnyalják Ady költészetét. Publicisztikájából és az Ady-viták dokumentumaiból is olvasható válogatás. A kötet a költőt nem csupán kezdeményezőként, hanem egy fejlődés... Tovább

Tartalom

SZÁZADVÉG, SZÁZADELŐ
A korszak
Halász Gábor: Ferencjózsefi idők6
Németh G. Béla: Az irodalom állapota 1867 körül és után14
Németh G. Béla: A magyar századvég szakaszai és jellege15
A korszak stílusirányzatai
Szabó Zoltán:
Bevezetés
A változás okai18
Az újítás eredményei19
A romantika elavulása20
Korszerűsítési tendenciák21
A hangulatköltészet22
A preszimbolizmus23
Az impresszionizmus24
Az érzetkultusz25
Az összképzetegység28
A szimbolizmus30
A szimbólum31
A zeneiség34
Kispéter András:35
Az irodalmi és a nyelvi szecesszió néhány kérdése35
Ködlovagok
Lovass Gyula: A novella41
Bodnár Gyula: A balladai lélektan: Petelei István46
Petelei István: Őszi éjszaka48
Bodnár György: Az irónia: Papp Dániel54
Papp Dániel: Kultúrharc Tiszaszálláson56
Bodnár György: Az etnografikus és szociografikus leírás: Tömörkény István65
Tömörkény István: Csata a katonával67
Bodnár György: A drámai leírás: Bródy Sándor72
Bródy Sándor: Kaál Samu75
Bródy Sándor: Rembrandt eladja a holttestét81
Németh G. Béla: Tragikumba hajló tragikomikum (novellaelemzés)88
Bodnár György: A rezonőrhang és a reflektív elbeszélés: Ambrus Zoltán92
Ambrus Zoltán: Bogáncsvirág94
Bodnár György: Az artisztikus és lélektani kinagyítás: Gozsdu Elek100
Gozsdu Elek: Ultima ratio102
Kaland és egzotikum: Lovass Gyula: Cholnoky Viktor112
Kosztolányi Dezső: Cholnoky Viktor114
Cholnoky Viktor: A királygyilkos115
A végesség démonizmusa: Csáth Géza (1887-1919)121
Mészöly Miklós: A játszótárs nélkül maradt értelem121
Csáth Géza: A magány történetei: Az erdő124
A sötét út126
Délutáni álom127
Anyagyilkosság140
Eisemann György: Álomszimbólumok Csáth Géza novelláiban150
A századforduló törekvéseinek szintézise: Krúdy Gyula155
Kemény Gábor: Krúdy és stílusa155
Krúdy Gyula: A hídon167
Az álombeli lovag171
Rónay György: Krúdy Gyula: A hídon (novellaelemzés)177
Németh G. Béla: A korszak többi prózaírói190
Az értekező próba mestere: Péterfy Jenő195
Németh G. Béla: Péterfy Jenő195
Ady felé
Rónay György: A költő a világban206
Széles Klára: Magamról (verselemzés)215
Németh G. Béla: A magyar szimbolizmus kezdeteinek kérdéséhez: (Komjáthy Jenőről)219
Komjáthy Jenő: Éloa!223
Diadalének223
A homályból224
Eisemann György: A homályból (verselemzés)225
ADY ENDRE
Kis Pintér Imre: Ady Endre (pályakép)231
Németh László: Ady Endre (a ciklusokról)250
Szabó Zoltán: Ady szimbolizmusa252
Barta János: Khiméra asszony serege (Adalékok Ady képzetkincséhez)255
Hegedűs Géza: Ady Endre verseléséről259
Földessy Gyula: Ady motívum-rendjei263
Ady Endre verskötetei és versciklusai265
A mitizált én motívumköre
Góg és Magóg fia vagyok én267
A Hortobágy poétája268
A Tisza-parton268
Balogh László: A Tisza-parton (verselemzés)269
Búcsú siker-asszonytól271
Új vizeken járok271
Az anyám és én272
A muszáj Herkules273
[Sem utódja, sem boldog őse]274
Szent lehetetlenség zsoltárja275
Hunn, új legenda276
Kiss Tamás: Hunn, új legenda (verselemzés)278
A Vers mítosza
A vár fehér asszonya285
Búgnak a tárnák285
A fekete zongora286
Özvegy legények tánca286
Balogh László: Özvegy legények tánca (verselemzés)287
Az elbocsájtott légió292
Léda-versek
Meg akarlak tartani293
Héja-nász az avaron293
Lédával a bálban294
Makay Gusztáv: Lédával a bálban (verselemzés)294
A Léda arany-szobra295
Áldásadás a vonaton296
Elbocsátó, szép üzenet297
Görömbei András: Elbocsátó, szép üzenet (verselemzés)298
Kovalovszky Miklós: A könnyek asszonyától az Elbocsátó szép üzenetig301
Pénz, mámor, vágy
Ima Baál Istenhez306
A Gare de l'Esten307
Harc a Nagyúrral307
Vér és arany308
Az ős Kaján309
Király István: Az ős Kaján (verselemzés)312
Fenyegetettség és Halál
Az utolsó mosoly318
Párisban járt az Ősz318
Sírni, sírni, sírni318
A Halál rokona319
Jó Csönd-herceg előtt320
Kocsi-út az éjszakában320
Istenes versek
A Sion-hegy alatt322
Álmom: az Isten323
Rendben van, Úristen323
Hiszek hitetlenül Istenben324
A kimérák Istenéhez325
Istenhez hanyatló árnyék326
Hévizi Ottó: Istenhez hanyatló árnyék (verselemzés)326
Ésaiás könyvének margójára330
Wagner Anna: Ésaiás könyvének margójára (verselemzés)332
Menekülés az Úrhoz335
A forradalom motívumköre
Vörös szekér a tengeren336
A Tűz márciusa336
A Tűz csiholója338
Az izgága Jézusok338
Magyarság versek
A magyar Messiások340
Akik mindig elkésnek340
Magyar jakobinus dala341
Nekünk Mohács kell341
Bujdosó kuruc rigmusa342
A fajok cirkuszában343
Ember az embertelenségben
Emlékezés egy nyár-éjszakára344
Keresztury Dezső: Emlékezés egy nyár-éjszakára (verselemzés)345
Ember az embertelenségben348
Intés az őrzőkhöz349
Az eltévedt lovas350
Kemény Gábor: Az eltévedt lovas (verselemzés)351
Krónikás ének 1918-ból354
Ifjú szívekben élek356
Őrizem a szemed357
De ha mégis357
Nézz, Drágám, kincseimre358
Makay Gusztáv: Nézz, Drágám, kincseimre (verselemzés)359
Az utolsó hajók361
Üdvözlet a győzőnek362
Szilágyi Péter: A versek ritmikai leírása363
Válogatás Ady publicisztikájából
Egy cinikus ember meséi (Részlet)366
Egy kis séta367
A nagyváradi káptalan tisztessége (Ady Endre sajtópöre a törvényszék előtt) (Részletek)368
A mennyeknek országa (Részletek)369
Ismeretlen Korvin-kódex margójára (Sírás és panaszkodás) (Részletek)370
Négy fal között: Kosztolányi Dezső verseskönyve (Részletek)372
Móricz Zsigmond és egy kötet elbeszélés. A címe Hét krajcár. A Nyugat kiadása (Részlet)374
Egy bűnös vers Rohanunk a forradalomba (Részletek)375
Önéletrajz (Részletek)376
Vallomás378
Harsányi Zoltán: Ady Endre prózastílusa381
A Holnap körüli vita és a Duk-duk affér
Kislexikon395
Felhasznált irodalom420
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem