A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Cserkészek verseskönyve 1.

Irodalmi és népi versgyűjtemény

Fülszöveg

Ezen irodalmi értékű és népi ihletésű versek szeptembertől szeptemberig terjedő időszakra idézik meg nemzetünk lelki értékeit; a magyarság történelmét, hőseit és vértanúit, tragédiáit és élni akarását, gyászait és ünnepeit, temetőit és virágos tájait, az édesanyák és családi otthonok öleléseit, gyermekeink útkeresését, fiataljaink fészekrakását és öregeink bölcsességét.
E versek minden magyarhoz szólnak, ezért e könyv nemcsak a cserkészek, hanem minden vers kedvelő számára hasznos segítőtárs lehet.

Tartalom

Bevezető 7
Isten, áldd meg a magyart" 9
Az Isten és a Hazám gyermeke vagyok
Kölcsey Ferenc: Himnusz 9
Vörösmarty Mihály: Szózat 11
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás 13
Mécs László: A Mindenség balladája 14
Sík Sándor: Cserkészinduló 15
Tábori Pál: Láb, mely hangtalanul lépked 15
Kádár Ferenc: Tartsd fel a zászlót 16
Arató Miklós Orbán: Ha összefog karunk 17
Arató Miklós Orbán: Tábortűzi Credo 17
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok" 18
Szeptember, október
Petőfi Sándor: Szeptember végén 18
Róbert király: Himnusz a Szentlélekhez (fordítás) 19
Juhász Gyula: Gellért püspök 20
Móra László: Október 6-án 20
Bódás János: Református reformáció 21
Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 22
Reményik Sándor: Kegyelem 23
Reményik Sándor: A fordító 24
„Te pesti srác! Te hősök hőse..." 25
Október 23.
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 25
Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára! 28
Dutka Ákos: Halljátok varjak 29
Sinka István: Üdv néked Ifjúság! 30
Jankovich Ferenc: Forradalom 30
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 32
Jobbágy Károly: A rádió mellett 34
Ismeretlen szerző: Te pesti srác! 35
Márai Sándor: Mennyből az angyal, menj sietve 36
Tollas Tibor: Bebádogoztak minden ablakot 39
Buda Ferenc: Tizenöt-húszéves halottak 41
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes 42
Vas István: Az új Tamás 43
Tollas Tibor: Túlélők 45
Puszta Sándor: íme 45
"Fényt hagyni magunk után" 46
Jellemnevelés
Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz 46
Kazinczy Ferenc: Híven szeretni a jót 48
Puszta Sándor: Donum 49
Sík Sándor: Törvény 49
Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi 50
Dsida Jenő: Tekintet nélkül 52
Sík Sándor: Az acélember 53
Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag 54
Weöres Sándor: Vonj sugaradba 55
Tóth Árpád: Isten oltó-kése 56
Túrmezei Erzsébet: Isten műhelyében 56
Reményik Sándor: Kétféle fájdalom 57
Zelk Zoltán: Mert így igaz 57
Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana 58
Reményik Sándor: Istenarc 59
Váci Mihály: Még nem elég! 60
Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám 61
Mécs László: Porszem a napsugárban 62
Sík Sándor: Cinege 64
Sík Sándor: Az örömről 65
Reményik Sándor: Akarom 66
Sík Sándor: Ribiszke 67
Puszta Sándor: Intelem megtérésre 68
Balassi Bálint: Kegyelmes Isten 69
Illyés Gyula: Ars poetica 69
Mécs László: Vadócba rózsát oltok 70
Mécs László: A gyermek játszani akart 71
Puszta Sándor: Agónia humana 72
Sík Sándor: Gyerekek az utcán 73
Mécs László: Vád- és védőbeszéd 74
Reményik Sándor: Ne ítélj 76
Sík Sándor: Ne félj! 77
Sík Sándor: A néma Miatyánk 78
Sík Sándor: Ments meg Uram! 79
Ady Endre: Az Úr érkezése 80
Túrmezei Erzsébet: Változás 80
Mécs László: Fényt hagyni magunk után! 81
"Meghalljátok-e a múltbeli áldást" 82
November, elmúlás
Sík Sándor: Novemberi utazás 82
Magyarországi szerző: Himnusz Szent Imre hercegről 83
Mécs László: Szent Márton legendája 84
Óbecsei István: Szeressétek az öregeket 85
Rónay György: Lábadozás 86
Rónay György: Öregkor 86
Sík Sándor: Hetven felé 87
Áprily Lajos: Kérés az öregséghez 88
Sík Sándor: Imádság humorért 88
Arany János: A tölgyek alatt 90
Arany János: Epilógus 91
Sík Sándor: Őszi fecske 93
Keresztury Dezső: Esti imádság 94
Ágoston Julián: Főhajtás 94
Túrmezei Erzsébet: Boldog út 95
Zichy Géza, gróf: Egy asszony halt meg 95
Sík Sándor: Örökösök 96
Ábrányi Emil: Feltámadás 97
"Kicsi Krisztuskának... Mostan igen örülünk" 98
December, karácsony
Harsányi Lajos: Szent Miklós 98
Túrmezei Erzsébet: Ádventi éjszaka 98
Ismeretlen szerző: Ádventi himnusz (fordítás) 99
Dsida Jenő: Közeleg az emberfia 100
Ismeretlen szerző: Karácsonyi himnusz (fordítás) 101
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 102
Ady Endre: Karácsony 103
Sík Sándor: Regős ének 104
Ady Endre: Kis karácsonyi ének 105
Népköltés: Karácsonynak éjszakáján 105
Népének: Csorda pásztorok 106
Népköltés: Mostan kinyílt 107
Babits Mihály: Karácsonyi ének 107
Juhász Gyula: Betlehemes ének 108
Babits Mihály: Csillag után 109
József Attila: Betlehemi királyok 109
Szirmai Endre: Karácsony 110
"én már sehol se vagyok - én te vagyok" 111
A család
Képes Géza: Te vagy 111
Vitkovics Mihály: Emberdísz 111
Dsida Jenő: Kánai menyegző 112
Illyés Gyula: A tihanyi templom-hegyen 113
Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse 113
Arany János: Családi kör 114
Sík Sándor: Áraszd meg a vizet! 117
Reményik Sándor: József, az ács. Istennel beszél 119
Sík Sándor: Apám 120
Kosztolányi Dezső: Az apa 121
Áprily Lajos: Az apa 122
Puszta Sándor: Köszönet szüleimnek 122
Sík Sándor: Nagymama 122
Illyés Gyula: Szekszárd felé 123
Vörösmarty Mihály: Petike 125
Arany János: Itthon 127
„Itt van tehát: megjött az Új év" 128
Január, február
Áprily Lajos: Szilveszter 128
Népköltés: Új esztendő, vígságszerző 129
Arany János: Almanach 1878-ra 130
Bolváry Pál: Ének Remete Szent Pálhoz 133
Petőfi Sándor: A puszta, télen 133
József Attila: Tél 135
Reményik Sándor (Végvári néven): Nagy magyar télben 136
Lévai Alajos: Síelő ének 137
Radványi Kálmán: Üdvözlégy jókedv! 138
Tóth Árpád: Februárius 139
Babits Mihály: Balázsolás 140
Áprily Lajos: Menedék 141
"Véres a kereszt tövében a fű" 142
A Megváltó szenvedése
Faludi Ferenc: A feszülethez 142
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora 142
Dsida Jenő: Nagycsütörtök 143
Vas István: Kakasszó 144
Reményik Sándor: Pilátus 145
Sík Sándor: IV. stáció 148
Beney Zsuzsa: Nagypéntek 149
Weöres Sándor: Mária siralma 150
Pilinszky János: Piéta 151
Gellért Oszkár: Nagyböjtben 152
Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz 153
Juhász Gyula: A tápai Krisztus 154
Vas István: A Béke-téri Krisztus 155
Ismeretlen szerző: Nagyböjti dicséretre (fordítás) 158
Mécs László: Szenvedni kell! 158
Móra István: Nagyszombat 159
"Valaki rálehelt a hegyek hó-süvegére" 161
Március, április
Mécs László: Tavaszi zsoltár 161
Áprily Lajos: Március 163
Sík Sándor: Márciusi szél 164
Tóth Árpád: Március 164
Petőfi Sándor: Nemzeti dal 165
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 166
Arany János: A walesi bárdok 167
Gyökössy Endre: Virágok virága 171
Tóth Árpád: Április 172
Vályi Nagy Géza: Április 172
Mécs László: Ibolyák szagával szalad a szél 173
Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról (fordítás) 174
Sík Sándor: Csavargó szellő 174
"Harmadnapra legyőzte a halált" 175
Húsvét
Kunszery Gyula: Húsvéti fák 175
Harsányi Lajos: Húsvéthajnali varázs 176
Pilinszky János: Harmadnapon 176
Puszta Sándor: Secundum Mattheum 177
Szentviktori Ádám: Húsvéti ének (fordítás) 177
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett 179
Túrmezei Erzsébet: "Amíg élünk" 182
Népköltés: Húsvéti köszöntő 183
Népköltés: Szabad-e locsolnom? 183
"Zöld vetések ringó tengerében" 184
Május
Mécs László: Májusi legenda 184
Juhász Gyula: Május 186
Sík Sándor: Gyöngyvirág 186
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók 187
Ady Endre: Májusi zápor után 188
Mécs László: A kirándulás elmaradt 189
Pál diákon: Himnusz a Tenger Csillagához (fordítás) 191
Dsida Jenő: Mária szobra a kertben 192
Ismeretlen szerző: Ómagyar Mária-siralom 192
Pázmány Péter: Magyarország nagy Királynőjéről és Patronájáról (fordítás) 194
Faludi Ferenc: A Szűz Máriához 195
Endrődi Sándor: Stella Maris 196
Sík Sándor: Az andocsi Máriához 196
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem