809.446

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hét évszázad magyar versei III. (töredék)

Tartalom

Gábor Andor
Kürtszó az éjben7
Kályha mellett7
Az én hazám9
Orgovány11
Tiszt urak12
Proletárok, rossz napokra14
Esik a hó16
Évfordulón18
Magyar ifjak hősi temetője20
Ének a naphoz 1945 májusában21
Balázs Béla
Énekszövegek22
Erdő mélyén...23
A közönségnek23
Útilapu a talpamon24
Édes útitársam24
Dallá halnotok így kell25
Szüret26
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben26
Emlékezés28
Tábortűz mellett, vörös örségen28
Bartók Béla29
Honfoglalás30
Madarász Emil
Perekopnál32
Csihajda (részlet)32
Áprily Lajos
Antigone35
Március36
Esti dal37
Tavasz a házsongárdi temetőben38
A kor falára39
Túl ötven erdőn40
Éjjeli zene41
Intés kutyámnak41
Sík Sándor
Nyári zsongás42
Ó, milyen szabaddá...43
Éjszaka 1943-ban44
Kérdések felelet nélkül45
Nadányi Zoltán
Egy úr46
A testőr47
Hosszú eső48
A két szemed szeretett legtovább50
Te már seholse vagy50
Mariann a kádban51
Nők a tetőkön54
Körmenet56
Komját Aladár
Gyár57
Szabadulás58
Új internacionálé59
"A forradalom meghalt! - éljen a forradalom!"60
Meghalt Lenin61
November 7.62
Proletár-Magyarország marsol63
A nemzetközi-brigád indulója66
Gyerekkor66
Lengyel József
Huszadik születésnapomra67
Ember hova tartozol?68
Várnai Zseni
Katonafiamnak!69
Úgy megnőttél, szinte félek70
Kopogtatók!71
Lányi Sarolta
Verdun72
Az ifjúsághoz73
Pipa75
Gyászfátyolban75
Dunanéző76
Késő esti sétán77
Nyomom veszett77
Barta Sándor
Primitív szentháromság78
Akaszott ember80
A zöldfejű ember83
Jaj88
Idő kristálya: Moszkva (részlet)89
Tamás Aladár
Reményeim...93
Felemelt...94
Németh Andor
Lovacska94
A költő96
Sóhajtás Karinthy Frigyes után96
Déry Tibor
Mama Oroszország97
Az úszó szigetek98
Ősz, Feldafing99
Utolsó szó100
Hidas Antal
Az első évfordulón100
Az ellenforradalom földjén101
Jázmin utca102
Lenin103
Vörös Csepel induló105
A nehéz idők verseiből106
Vannak halottak109
Egy erős topolya110
Néznek a fák110
Még szeretlek - élek111
Veresbegy111
Teljesüljön113
Kezdenéd előlről?113
Régi sorok - egy fakult füzetből114
Most, amikor ötven esztendő után..122
Török Sophie
Asszony a karosszékben123
November124
Erdélyi József
Ibolyalevél124
Magányos csillag125
Dal a Bakony alján126
Olvadás127
Farkasverem128
Fűz Kata129
Kökényvirág130
Tavaszi ország132
Őszvégi éj132
Anyám133
A szarvasokká vált fiúk135
Fekete Körös136
Cölöpverők139
Lovaspóló a Vérmezőn141
Bevonulás143
Meggyfa144
Visszatérés146
Apám sírja147
Nagy Imre
Az álmok fakírja a Nap előtt148
A mezőn149
Darvak a falum egén150
Ősanyám a pusztán151
Éj a pusztán151
Sinka István
Pásztorének (részletek)152
Anyám balladát táncol156
Szállnak a vadlibák157
Ballada a Körös mentén158
A Göncöl útasa159
Zab Mihály varnyudi szélben159
Boldog patak160
Ezer legény idő nélkül161
Kórótűz kegyetlen csillagok alatt161
Bányai Kornél
Vasénekű testvéreim163
Vadember164
Tanyák165
Gulyás Pál
A viharzó diófa166
Rímkovács167
Itáliához168
Csokonai gúlája előtt173
Debrecen,ó-kikötő174
Hajnali séta az országúton175
Az elemek ellen176
Vásárhelyi Pákozdy Ferenc
József Attila halálára178
Meg kéne nézni!179
Sárközi György
A szeretet himnusza180
Virágok beszélgetése181
Jaj annak, aki egyedül marad182
Reggeli dal182
Kilátó183
Közeledő léptek184
Higgy a csodában!185
Kesergő185
Esőcseppek186
Fodor József
Verseim187
Paradicsomok és a kert188
Szelidlábú napjaim189
Falevelek siratója190
Kiáltás az emberért191
Esős nyár192
Piros fejfák192
Átkozott fa194
Továbbnézve195
Plánták altatója196
Őszi almafák197
Semmi se késő!199
A tordai diák200
Szabó Lőrinc
Rutilius levele201
Jelenések202
Kalibán202
Szénásszekér203
Pillanatok204
És mikor újra megcsókoltalak205
Fény205
Szegénynek lenni s fiatalnak206
Operába indul az autó207
Grand Hotel Miramonti208
A bazilikában zúg a harang209
Körúti éjszaka212
Materializmus214
Ujjaink215
Hajnali rigók216
Az Egy álmai217
Semmiért egészen218
A homlokodtól fölfelé220
Szamártövis221
Belül a koponyádon222
Az üdvözült lány222
Nagyságos úr224
Lóci óriás lesz225
Nyitnikék226
Szivárvány Pest fölött229
Különbéke231
Dsuang Dszi álma233
Szun Vu Kung lázadása234
Éjszaka a vonaton237
Dalmácia tücskeihez239
Egy téli bodzabokorhoz241
Az óriás intelme242
Ima243
Tücsökzene244
Májusi orgonaszag253
Ficseri-füsti254
A huszonhatodik év (részletek)256
Mozart hallgatása közben262
Berda József
Egy politikus arcképéhez264
Húsleves dicsérete264
Piaci éjszaka265
Vizafogó265
Óda266
Bátyám halálára267
Képzelődés268
Szentgyörgypereszke268
Magamra maradtam?269
Fenyő László
Hová lettek a költők?269
Márciusi álom270
Emigránsok272
Előszoba273
Őszi kávéház275
Hűség276
Ha kérdik277
József Attila
Éhség278
Fiatal életek indulója278
Rög a röghöz279
A legutolsó harcos279
Megfáradt ember280
Aki szegény, az a legszegényebb280
Tiszta szívvel281
Szép csöndesen aludj282
Mikor az uccán átment a kedves282
Fiatal asszonyok éneke283
Végül283
Bevezető284
József Attila285
Áldalak búval, vigalommal285
Pöttyös286
Tedd a kezed286
Dudoló287
Ringató287
Hosszú az Úristen288
Biztató288
Medáliák290
Esik291
Harmatocska291
Tiszazug292
Ákácokhoz292
Favágó293
Betlehem294
Betlehemi királyok295
Nyár295
Regős ének296
Ady emlékezete297
Egy költőre298
Bánat298
Tömeg300
Lebukott301
Anyám301
Áradat301
Szocialisták300
Munkások304
Holt vidék305
Fagy306
Eső307
Külvárosi éj307
Mondd, mit érlel310
Határ311
Medvetánc312
A kanász313
Bánat313
Reménytelenül314
Lassan tűnődve314
Vas-szinű égboltban...314
Téli éjszaka315
Búza317
A város peremén318
Elégia320
Óda322
A tőkések hasznáról325
Vigasz326
Nyári délután327
Alkalmi vers a szocializmus állásról Ignotusnak328
Eszmélet330
Mama333
Számvetés333
Falu334
Iszonyat336
Magad emésztő338
Altató340
A bűn341
Levegőt!342
Kései sirató344
Ha a hold süt345
A Dunánál346
Az a szép, régi asszony348
Jaj, majdnem348
Egy spanyol földmíves sírverse349
Judit349
Nagyon fáj350
Kiáltozás352
Ki-be ugrál353
Azt mondják353
Kész a leltár354
Elmaradt ölelés miatt354
Kirakják a fát355
Thomas Mann üdvözlése356
Flóra357
Hexaméterek357
Rejtelmek357
Már kétmilliárd357
Buzgóság358
Megméressél!358
Flórának359
Március361
Ars poetica362
Születésnapomra363
Ős patkány terjeszt kórt364
Már régesrég365
Bukj föl az árból366
Jön a vihar367
Hazám367
(Csak az olvassa)370
Ne légy szeles371
Száradok, törődöm371
Sas372
Az árnyékok372
Könnyű, fehér ruhában373
Ha nem leszel373
Tudod, hogy nincs bocsánat374
Gyönyörűt láttam375
Miben hisztek 376
"Költőnk és kora"377
Karóval jöttél378
Talán eltűnök hirtelen379
Ime, hát megleltem hazámat379
Illyés Gyula
Szomoru béres380
Szegénylegény380
Egy ősz381
A ház végén ülök382
Esti zápor384
Három öreg386
Ifjúság (részlet)395
Ujoncok397
Testvérek398
Délben399
Fölkel a szél399
Egy barackfára400
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon402
Ozorai példa403
Nem menekülhetsz405
9. Rue Budé406
A kacsalábon forgó vár407
Avar413
Haza, a magasban417
Dűlő-út419
Külön világban421
Elmaradt háború421
Óda egy krumpliföldhöz422
Ujszülött423
Csak ne kelljen halálba menni425
Rangrejtve426
Nyáj428
Nem volt elég429
Megy az eke431
Zsivaj432
Cserepező433
Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték434
Könny közt remény435
Jegyzőfüzet436
Télvégi szél437
Árvíz438
Doleo, ergo sum440
Menedék440
A szil s a szél443
Cser-erdő443
A tihanyi templom-hegyen445
Látogatók445
A reformáció genfi emlékműve előtt446
Árpád450
Zrínyi a költő452
Bartók453
Szekszárd felé456
Örök berek459
Hálóm s halam460
Üvegvilág461
Kháron ladikja462
Fénykép463
Munka a munkával I-II.464
Levél464
Csitító467
A korosztály behajózása468
Örök művek világa469
Hírszerzőim470
E földön471
Húgaid472
Dőlt vitorla472
Az őszi méhek arany kereke473
Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez474
Óda a törvényhozóhoz474
Borsos Miklós: Sz. L. szobra476
Vadrécés ég alatt479
Hiába481
Kaszál, kaszál...482
Jégzajlás482
Rajtakapva482
Mozgó világ483
Az orsók ürügyén483
Alkonyi út495
Feketén-fehéren500
A Szörny500
Mégegyszer, ugyanonnan501
Gyász-ének502
Hatalmas, nagy korszak...s a költők503
Sötét504
Ditirambus a nőkhöz506
Mert szembe ülsz velem...507
Teremteni513
Hosszú tél514
A művészet rémuralma520
Koszorú521
Ablakok523
Falusi fölvonulás525
Csatavesztés525
Párbeszéd új házasok közt526
Fémjelző idő531
Félelmetes és varázslatos532
Omlás előtt532
A nagy nemzetek büszek fiai533
Gereblyés László
Egy a sok közül536
Tank-lesben536
Sírattam én a várost537
Tamkó Sirató Károly
Anitra meghalunk538
Papírember539
Hollós Korvin Lajos
Óda540
Évforduló542
Hazám vagy végre544
Keresztury Dezső
Halk lépéssel544
Egy neogentry ifjúnak545
Dunántúli hexameterek546
Sziklavájók552
Lukács László
Visszafojtott lélek553
Favágó554
Erdő555
Tigris557
Horror, furor!557
Csillagcsók559
Pásztor Béla
Kosaras asszonyok560
Méregkóstolók562
Rőzsehordók563
A kötéltáncosnő ernyője563
Láz564
Jelenés565
Vihar Béla
Egy katona megy a hóba566
Horváth Béla
Ti boldog költők575
A kút575
Jankovich Ferenc
Száz kőműves összedalot576
Öreg magyar a városban576
Egy cselédház udvarán578
Áljd meg minket, Jézus!579
Szántód partjainál580
Idegen város582
Sej, a mi lobogónkat583
A kőmíves583
Háromszáz éves terveim584
Egy fenyő álma586
Radnóti Miklós
Férfinapló587
Ének a négerről, aki a városban ment588
Pontos vers az alkonyatról591
Kortárs útlevelére592
Istenhegyi kert593
Hajnal593
Járkálj csak, halálraítélt594
Federico Garcia Lorca595
Huszonnyolc év595
Hispánia, Hispánia596
Első ecloga597
Csütörtök598
A "Meredek út" egyik példányára599
Csodálkozol barátném599
Harmadik ecloga600
Bájoló601
Száll a tavasz601
A mécsvilág kinyílik602
Tétova óda603
Mint észrevétlenül603
Páris604
Ötödik ecloga606
Nem tudhatom606
Nem bírta hát607
Ó, régi börtönök608
Sem emlék, sem varázslat609
Majális609
Töredék610
Hetedik ecloga611
Levél a hitveshez612
Á la rechreche613
Nyolcadik ecloga614
Erőltetett menet616
Razglednicák617
Forgács Antal
Barátomhoz618
A háború kétszázkilencvenharmadik napján618
Éjfél619
Mint az állat619
Korvin Sándor
Gépvilág621
Hajnal Anna
Tavaszi himnusz622
Megtanít engem újra majd624
Valahol már nő a gyermek625
Szerelem, vihar626
Kis Annához628
Fiainknak629
Vonuló évszakok630
Parti város631
Tiszta tiszta tiszta633
Concerto639
Két világvégi lányról640
Április a régi parkban641
Télforduló642
Képes Géza
Levél egy népi-kollégistához643
Gyertyafénynél645
Epigrammák646
Vallomás647
Tavaszi betegség648
Szauma649
Félelem650
A világ végén651
Kő és festék651
Cseréphalom652
Évszakok654
Károlyi Amy
Variációk Ted Hughes egy sorára655
Óda és elégia Hlebnyikovhoz656
Nedves és száraz657
Aki idegen ágyban ébred657
Vas István
Husvéti ének a testről658
Gyertyaszentelői elégia660
Tizenöt év661
Ancien régime663
Budapest balladája664
Októberi jegyzetek665
A békekötés elé666
Óda az észhez669
Három császárszobor670
Nicolaus Cusanus sírja671
Római pillanat672
Nyarak674
Csikók675
Rapszódia a bátorságról676
Rapszódia a hűségről680
A süketnéma kislány683
Pesti elégia684
Ötven felé686
Mikor a rózsák nyílni kezdtek690
Rapszódia egy őszi kertben691
Óda a tegnapi asszonyokhoz693
Etruszk szarkofág694
Via Appia696
Folytatás698
Óda a tegnapi asszonyokhoz700
A város télen704
Az idő metszeteiben704
Branyiszkó705
Határozók és kötőszavak706
Nem számít708
Az Internacionálé a Signoria téren709
Minmermos témájára711
Ljubomira714
A harmincas évek mítoszai714
Bartók715
Önarckép716
Nagyszombat, 1704718
Allende719
Avilai Teréz intelmeiből719
Takáts Gyula
Fakutyám, fényben721
1867 a pusztán722
Átsugárzik és ragyogva723
Két oszlop726
Most is a játszma730
Akkor lesz731
Ki ötezerben élsz731
Preobrazsenszki tábla732
Korunk hírnöke733
Új Thermopülé?734
Tündöklő forrás736
Bóka László
Cellák és kazamaták737
A Gyáli-úton738
A tél hagyott rád738
Hallgató739
Csacsacsa740
Kálnoky László
Szanatóriumi elégia745
Kövérek a fürdőben751
Pusztuló arc752
Időszerűtlen vallomás753
De profundis756
Hamlet elkallódott monológja757
A kegyelet oltárán759
A labirintus760
Weöres Sándor
Szán megy el az ablakod alatt761
Valse triste762
Grófkisasszony762
A tündér763
Anyámnak764
Fű, fa, füst766
Dalok Na Conxy Pan-ból767
Az éjszaka csodái771
A "Rongyszőnyeg" sorozatból774
Harmadik szimfónia776
Meghalni781
XX. századi freskó781
Canzone783
Az állandó a változóban784
Nem élni könnyebb786
A tánc786
Le Journal788
Fughetta793
Ars poetica793
Animus794
In aeternum794
Grádicsok éneke795
Kilencedik szimfónia803
Internus809
Merülő Saturnus812
Óda a kispolgárhoz813
Az élet végén815
Toccata816
Psyché818
Antik szonáta819
Áthallások821
A lassan kész I-III.822
Rónay György
Kígyó823
Nyári zenekar825
Ozeás könyvéből826
A Kisduna Harasztinál827
A Szent Anna templom tornyai828
Látogatóvasárnap831
Babits a betegágyon832
A hajós hazatérése835
Jékely Zoltán
Enyeden ősz van836
Vasvári Pál nyomában837
Apotheozis838
A szépjuhászné elégiája839
Csillagtoronyban840
Futballisták843
Madár-apokalipszis844
Lidérc-űző846
Homo faber846
Sárkányölés847
Kalap-korona847
Óda a gyászlovag emlékezetére848
Évtizedek Hatalma849
A budai szobrok köszöntése850
A 272. tárgy leírása851
A megszolgált Örökkévalóság853
Csorba Győző
Nosztalgia854
Március854
A nyugtalanság dicsérete856
Már nem odázhatom856
Ars poetica857
Nyárelő857
Őriznek858
Zsigmond Ede
A diktátor dala859
Hazajött az apám859
Csoportosulj a tiéddel!861
Berkó Sándor
Mielőtt kartács zúzna szét862
Vigyázz, anyám863
Vető Miklós
Hideg mezőkön864
Egy külvárosi gyérvilágú gyárban864
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei III. (töredék) Hét évszázad magyar versei III. (töredék) Hét évszázad magyar versei III. (töredék) Hét évszázad magyar versei III. (töredék)

A lapélek enyhén foltosak. A kötés megtört.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei III. (töredék) Hét évszázad magyar versei III. (töredék)

Könyvtári könyv volt.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
940 Ft
750 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hét évszázad magyar versei III. (töredék) Hét évszázad magyar versei III. (töredék)

A védőborító enyhén sérült, elszíneződött.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba