A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A középiskolák II. osztálya számára

Tartalom

A barokk irodalmából
Pázmány Péter: Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl7
Mikes Kelemen: Törökországi levelek13
Az európai felvilágosodás irodalmából
Nicolas Boileau: Költészettan (Részletek, Rónay György fordítása)23
Blaise Pascal: Gondolatok (Részletek)27
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Részletek, Kis János fordítása)30
La Fonataine: Pestis az állatok között (Kálnoky László fordítása)33
Az oroszlán udvara (Lator László fordítása)35
Charles de Montesquieu: Perzsa levelek (Részletek, Rónay György fordítása)36
William Blake. A tigris (Szabó Lőrinc fordítása)39
Robert Burns: John Anderson, szívem, John (Szabó Lőrinc fordítása)40
Korai még a konty nekem (Kormos István fordítása)41
Johann Wolfgang Goethe:
Vándor éji dala (Tóth Árpád fordítása)41
Vándor éji dala (Móricz Zsigmond fordítása)41
Vándor éji dala (Kosztolányi Dezső fordítása)42
Vándor éji dala (Szabó Lőrinc fordítása)42
Vándor éji dala (weöres Sándor fordítása)42
Wanderers Nachtlied42
A Tündérkirály (Képes Géza fordítása)42
Római elégiák V. rész (Babits Mihály fordítása)44
Friedrich Schiller: Az örömhöz (Rónay György fordítása)45
A naiv és a szentimentális költészetről (Részletek, Szemere Samu fordítás)47
A magyar felvilágosodás irodalmából
Bessenyei György: Magyarság (Részletek)53
Kármán József: A nemzet csinosodása (Részletek)55
Batsányi János: A franciaországi változásokra58
A látó58
A rab és a madár59
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (Részletek)64
A nagy titok64
Írói érdem64
Szokott és szokatlan64
Himfy64
A mi nyelvünk64
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (Részletek)65
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve67
Konstancinápoly70
Magyar! Hajnal hasad!74
A boldogság75
Az esküvés76
A Magánossághoz76
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz79
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor82
A szeplő83
A rózsabimbóhoz84
Tartózkodó kérelem84
A tihanyi Ekhóhoz85
A Reményhez88
Tüdőgyúladásomról89
Főhadnagy Fazekas úrhoz91
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.)94
A magyarokhoz (II.)96
Horác98
Osztályrészem99
Búcsúzás Kemenes-Aljától100
A közelítő tél102
Levéltöredék barátnémhoz103
Fohászkodás104
Napoleonhoz105
Az európai romantika irodalmából
Friedrich Hölderlin: Menón panasza Diotimáért (Károlyi Amy, Bernáth István, Radnóti Miklós és Rónay György fordítás)109
Az élet felén (Képes Géza fordítása)113
Az élet felén (Szabó Lőrin fordítása)113
Az élet fele (Keresztury Dezső fordítása)114
Az élet édességeit (Rónay György fordítása)114
William Wordsworth: Bevezető megjegyzés a Lírai balladákhoz (Mohay Béla fordítása)114
Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc fordítása)115
Samuel Taylor Coleridge: Rege a vén tengerészről (Részlet, Szabó Lőrinc fordítása)116
George Gordon Byron: Childe Harold búcsúja (Tóth Árpád fordítása)122
Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati szélhez (Tóth Árpád fordítása)125
John Keats: Óda egy görög vázához (Tóth Árpád fordítása)128
Victor Hugo: Az Hernani előszava (Rónay György fordítása)131
Az éj, az éj, az éj (Kosztolányi Dezső fordítása)135
Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek (Lator László fordítása)137
A Loreley (Szabó Lőrinc fordítás)138
Te szép halászleányka (Petőfi Sándor fordítása)138
Edgar Allan Poe: A holló (Tóth Árpád fordítása)139
A kút és az inga (Részlet, Babits Mihály fordítása)143
Alexandr Szergejevics Puskin: Az emlékmű (Szabó Lőrinc fordítása)149
Adam Mickiewicz: A lengyel anyához (Rónay György fordítása)150
A reformkorszak és a magyar romantika irodalmából
Kölcsey Ferenc: Minden órám...155
Rákos nimfájához157
elfojtódás158
Csolnakon158
Himnusz159
Vanitatum vanitas161
Zrínyi dala164
Kölcsey166
Huszt167
Emléklapra167
Zrínyi második éneke167
Szép Erdély...169
Rebellis vers169
Nemzeti hagyományok (Részletek)169
Országgyűlési napló (Részlet)173
Búcsú az országos rendektől174
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek)176
Széchenyi István: Napló (Részletek)182
Hitel, Végszó (Részlet)184
Vörösmarty Mihály: A három egyesült fejedelmekre186
Puszta csárda186
Pázmán187
Zrínyi a költő188
Magyarország címere188
Szép Ilonka188
Szózat193
Késő vágy194
A Guttenberg-albumba195
Liszt Ferenchez196
Ábránd199
A merengőhöz199
Keserű pohár201
Gondolatok a könyvtárban203
Az emberek206
Országháza209
Szabad sajtó210
Setét eszmék borítják...210
Előszó211
A vén cigány212
Fogytán van a napod...214
Petőfi Sándor: A borozó215
Távolból216
Befordúltam a konyhára...217
A virágnak megtiltani nem lehet...218
Fürdik a holdvilág az ég tengerében...219
Füstbement terv220
Csokonai220
Fa leszek, ha...222
Alku222
A négyökrös szekér222
A bánat? egy nagy oceán224
Sors, nyiss nekem tért...224
Reszket a bokor, mert...225
Egy gondolat bánt engemet...225
Szabadság, szerelem!226
A kutyák dala227
A farkasok dala227
A XIX. század költői228
Arany Jánoshoz229
Világosságot!230
Homér és Oszián233
Beszél a fákkal a bús őszi szél...235
Szeptember végén237
Rózsabokor a domboldalon...238
Minek nevezzelek238
A puszta, télen240
Nemzeti dal242
Feltámadott a tenger...243
Megint beszélünk s csak beszélünk...243
Szülőföldemen244
Kiskunság246
Respublika249
1848250
Itt a nyilam! mibe lőjjem?252
Csatadal253
Akaszsátok föl a királyokat!253
Európa csendes, ujra csendes...255
Négy nap dörgött az ágyu...256
Pacsirtaszót hallok megint...257
Szörnyű idő...258
Arany János: Válasz Petőfinek259
A rab gólya261
Letészem a lantot262
Ősszel264
Kertben265
Visszatekintés267
V. László269
Szent László270
Ágnes asszony273
Szondi két apródja275
A walesi bárdok279
Vörös Rébék282
A lejtőn285
Széchenyi emlékezete286
Az örök zsidó295
Magányban296
Vojtina ars poétikája298
Ártatlan dac302
Feljajdulás303
Epilogus303
Vásárban306
Tamburás öregúr307
Tengeri-hántás309
Mindvégig312
A tölgyek alatt313
Kozmopolita költészet314
Híd-avatás316
Sejtelem319
Kemény Zsigmond: Forradalom után (Részlet)320
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II.

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
640 Ft
440 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi szöveggyűjtemény II. Irodalmi szöveggyűjtemény II.

Néhány lap nedvességtől enyhén hullámos.

Állapot:
640 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba