A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nem menekülhetsz

In memoriam Illyés Gyula

Szerző

Kiadó: Nap Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 417 oldal
Sorozatcím: In memoriam
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN: 963-9402-08-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Szomorú béres
Illyés Gyula: Egy sápadt nő egy kis szobában7
Illyés Gyula: Puszták népe. Részlet (In: Illyés Gyula: Puszták Népe. Bp., Nyugat, 1936.)8
Achille Dauphin-Meunier: Illyés Gyula, a kitűnő magyar költő. Részlet10
Izsák József: A művészetek forradalmának útján (In: Izsák József: Illyés Gyula. Bp., Szépirodalmi, 1982)15
Illyés Gyula: Szomorú béres23
Petrányi Ilona: Illyés Gyula és Füst Milán. Részlet (In: "Költő, felelj!". Tanulmányok Illyés Gyuláról. Bp., PIM, 1993)24
Németh László: Illyés Gyula: Nehéz föld29
Vas István: A tavalyi hó. Részlet (In: Vas István: Nehéz szerelem. Bp., Szépirodalmi, 1964)38
Zelk Zoltán: Illyés Gyula44
Komlós Aladár: A "második nemzedék" útja. Rövidítve (In: Komlós Aladár: Problémák a Nyugat körül. Gyorsuló idő. Bp., Magvető, 1978)47
Illyés Gyula: Megismerkedés. Részlet (In: Illyés Gyula: Naplójegyzetekből, valószínűleg 1939)55
Vágó Márta: József Attila. Részlet (In: Vágó Márta: József Attila. Bp., Szépirodalmi, 1975)55
József Attila: Illyés Gyulának (In: József Attila Összes művei II. Bp., Akadémiai, 1952)58
Sárközi György: Sarjúrendek59
Németh László: Illyés Gyula: Ifjúság62
Magyarország népe, történelem mostohája
Illyés Gyula levele Fülep Lajosnak (In: Fülep Lajos levelezése III. Bp., MTA Könyvtára és Művészettörténeti Kutató Intézete, 1995)65
Fülep Lajos levele Illyés Gyulának (In: Fülep Lajos levelezése III. Bp., MTA Könyvtára és Művészettörténeti Kutató Intézete, 1995)66
Illyés Gyula: Magyarok68
Fülep Lajos levele Illyés Gyulának (In: Fülep Lajos levelezése III. Bp., MTA Könyvtára és Művészettörténeti Kutató Intézete, 1995)70
Babits Mihály: Elfogy a magyarság?70
Schöpflin Aladár: A nép, a nyelv és a főváros74
Kiss Géza levele Illyés Gyulának (In: Fülep Lajos levelezése III. Bp., MTA Könyvtára és Művészettörténeti Kutató Intézete, 1995)76
Németh László: Pusztulás78
Vas István: A skizma. Részlet (In. Vas István. Nehéz szerelem. Mért vijjog a saskeselyű? Bp., Szépirodalmi, 1984)81
Goda Gábor: Beszélgetés Illyés Gyulával88
Vas István: Gyúlékony tető. Részlet (In: Vas István. Nehéz szerelem. Mért vijjog a saskeselyű? Bp., Szépirodalmi, 1984)91
Radnóti Miklós: Illyés Gyula: Ororszország94
Bálint György: Illyés Gyula: Oroszország97
Gaál Gábor: Szálló egek alatt100
Illyés Gyula: Nem menekülhetsz103
Babits Mihály: Illyés Gyula versben és prózában104
Móricz Zsigmond: A helyzet képe tisztul. Részlet111
Kodolányi János: Puszták népe113
Komlós Aladár: Irodalmi napló. Részlet (In: Komlós Aladár: Kritikus számadás, Bp., Szépirodalmi, 1977)118
Németh László: Emberek a nemzet alatt. Részlet119
Illyés Gyula: Egy népfihoz119
Illyés Gyula: Bevezető a Puszták népe elé (In: Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1961-1972. Bp., Szépirodalmi, 1989)122
Rába György: A Puszták népe124
Bálint György: A puszták zsenije124
Komlós Aladár: Irodalmi napló. Részlet (In: Komlós Aladár: Kritikus számadás. Bp., Szépirodalmi, 1977)127
Halász Gábor: Az új Illyés128
Markovits Györgyi: Illyés Gyula hosszú pere135
Weöres Sándor: Illyés Gyulának (In: Weöres Sándor: A Teremtés dicsérete. Pécs, Janus Pannonius Társaság, 1938)141
Nagy Lajos: Magyarok141
Márai Sándor: "Magyarok"145
Lukács György: Széljegyzetek Illyés Gyula Magyarok c. könyvéhez. Rövidítve (In: Lukács György: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp., Gondolat, 1970)146
Bibó István: Levél Borbándi Gyulához. Részlet (In: Bibó István: Válogatott tanulmányok. III. köt. 1971-1979. Bp., Magvető, 1986)155
József Attila: Egy költőre156
Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Részletek (In: Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 1984)157
Illyés Gyula: Öt éve160
Déry Tibor: Illyésről. Részletek161
Veres Péter: Lélek és kenyér172
Szabó Zoltán: A csizma az asztalon178
Hunyady Sándor: Illyés Gyula: Csizma az asztalon (In: Hunyady Sándor: Álmodtam éjjel. Bp., Szépirodalmi, 1970)183
Szekfű Gyula levele Illyés Gyulának184
Illés Endre: Az indulat költője (In: Illés Endre: Krétarajzok. Bp., Magvető, 1970)186
Schöpflin Aladár: Magyar Csillag194
Együttes vallomás196
Németh László: Egy összegező197
Kovács Imre: Illyés Gyula200
Illyés Gyula: Hullaevők (In: Illyés Gyula: Szembenézve. Bp., Révai, 1947)202
Az idő kérdései
Illyés Gyula: Nem volt elég205
Illyés Gyula: Hazám (In: Illyés Gyula: Egy év. Bp., Sarló, 1945)206
Illyés Gyula: Ostor (In: Illyés Gyula: Egy év. Bp., Sarló, 1945)207
Illyés Gyula: Magyar és magyar207
Veres Péter levele Illyés Gyulához208
Illyés Gyula: A költő joga (In: Illyés Gyula: Egy év. Bp., Sarló, 1945)209
Illyés Gyula: Nem a szegénységet (In: Illyés Gyula: Egy év. Bp., Sarló, 1945)209
Berda József: Illyés Gyula verseit olvasván... (In: Berda József: Élj és énekelj! Bp., Szépirodalmi, 1954)210
Jékely Zoltán: Illyés Gyula új verseskötete210
Illyés Gyula: Az idő kérdései212
Cs. Szabó László: Hunok Nyugaton. Részlet (In: Cs Szabó László: Hunok nyugaton. München, Aurora Kis könyvek, 1968)216
Illyés Gyula: Az öreg tibeti (In: Illyés Gyula: Franciaországi változatok Bp., Nyugat, 1947)219
Illyés Gyula: Gyűrűk (In: Illyés Gyula: Közügy. Bp., Szépirodalmi, 1981)221
Rónay György: Hunok Párizsban221
Sőtér István: Illyés Gyula (In: Sőtér István: Négy nemzedék. Bp., Antológia, 1948)227
Horváth Márton: Illyés Gyula229
Gara László: Az ismeretlen Illyés. Részletek (In: Gara László: Az ismeretlen Illyés. Washington, Occidental Press, 1969)234
Görgey Gábor: Moliére és a "Lélekbúvár". Részletek (In: Görgey Gábor: Munkavilágítás. Bp., Szépirodalmi, 1984)237
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról238
Révai József: Felszólalás a magyar írók első kongresszusán. Részlet (In: A Magyar Írók első Kongresszusa, 1951. Bp., Művelt Nép, 1951)241
Berda József: Az 50 éves Illyés Gyulához (In: Berda József: Ostor és olajág. Bp., Szépirodalmi, 1957)242
Fodor András: A költő (In: Tizenöt költő százöt verse. Bp., Magvető, 1957)242
Illyés Gyula: Árpád243
Domokos Mátyás: Ázsiai ősanya - európai nevelőanya. (In: Domokos Mátyás: Adósságlevél. Bp., Kortárs, 1998)246
Németh László levele Illyés Gyulának (In: Németh László élete levelekben. I. Bp., Osiris, 2000)263
Illyés Gyula: A Dózsa-dráma ősbemutatójáról (In: Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1961-1972. Bp., Szépirodalmi, 1989)264
Sarkadi Imre: Magyarság és Európa272
Szabó Lőrinc: Bevezető Illyés Gyulához (In: Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete. Bp., Szépirodalmi, 1967)272
Minden lehet
Illyés Gyula: Kéziratos önéletrajz-töredék279
Borisz Paszternak három levele Illyés Gyulának280
Ljubov Alekszandrova Voroncova levele Illyés Gyulának283
Köpeczi Béla: Feljegyzés az Írószövetség megalakításáról. Részlet (In: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963. Bp., Osiris, 1999)284
Rónay György: Ebéd a kastélyban (In: Rónay György: Olvasás közben. Bp. Magvető, 1971)285
Görömbei András: Ebéd és ítélet (In: Görömbei András: "Ki viszi át...?" Bp., Szépirodalmi, 1986)288
Keresztury Dezső: Illyés Gyula Különce körül. Rövidítve (In: Keresztury Dezső: Árnyak nyomában. Bp., Magvető, 1984)294
Bernáth Aurél: Illyés Gyuláról: Részlet (In: Bernáth Aurél: A Múzsa udvarában. Bp., Szépirodalmi, 1967)300
Borsos Miklós levele Simon Istvánhoz302
Bodosi György: Illyésékhez Tihanyba. Részletek (In: Bodosi György: Völgyvallató. Bp., Magvető, 1979)304
Czine Mihály: A prózaíró Illyés (In: Czine Mihály: Nép és irodalom. Bp., Szépirodalmi, 1981)312
Örkény István levele Illyés Gyulának (In: Örkény István: Levelek egypercben. Bp., Pesti Szalon, 1996)315
Kányádi Sándor: Illyés Gyula (In: Kányádi Sándor: Fekete-piros versek. Bp., Magvető, 1979)317
Tüskés Tibor: Fekete-fehér (In: Tüskés Tibor: Mérték és mű. Bp., Szépirodalmi, 1980)318
Weöres Sándor: Prológus Illyés Gyula szerzői estjén324
Kenyeres Zoltán: A nemzeti érzés hajszálgyökerei (In: Kenyeres Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp., Szépirodalmi, 1974)326
Csoóri Sándor: A csempészáru331
Vasy Géza: Illyés Gyula gondjai - Naplójegyzetekben (In. Vasy Géza: Illyés Gyula évszázada. Miskolc, Felsőmagyarország, 1998)338
Illyés Gyula: Fegyelmezetten342
Lengyel Balázs: Különös testamentum349
Nemes Nagy Ágnes: Kék völgy352
Szabó Magda: Illyés megtörtént velem355
Féja Géza: Vallomás Illyés Gyuláról360
Somlyó György: Hommage á Illyés (In: Somlyó György: Szerelőszőnyeg. Bp., Szépirodalmi, 1980)367
Vas István: Születésnapi vers Illyés Gyulának373
Jánosy István: Illyés Gyulához374
Tornai József: Illyés tengere375
Orbán Ottó: Illyés, nyolcvanadik évében376
Ágh István: Amit Illyés mutat be378
Kerék Imre: Kimondani azt a szót379
Nagy Gáspár: Három megjegyzés380
Tamás Attila: Emberformáló évek újrafölidézése a kései Illyés-prózában (In: Tamás Attila: Illyés Gyula. Kortársaink. Bp., Akadémiai, 1989)381
Illyés Gyula: (Nincs közel még...)(In: Illyés Gyula: Összegyűjtött versei, III. Bp., Szépirodalmi, 1993)386
Illyés Gyuláné: A Semmi közelít. Részlet (In: Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1981-1983. Bp., Osiris, 1995)387
Juhász Ferenc: Illyés Gyula nem-halála388
Csoóri Sándor: A halál másnapja392
Sütő András gyászbeszéde396
Takács Zsuzsa: Látogatás a sírnál398
Tandori Dezső: "Megint egy könyv"399
Alföldy Jenő: A legmesszebb látó magyar400
Szász Imre: Illyés csillaga402
Béládi Miklós: Világosság legyen a szavakban, gondolatokban404
Lator László: A költő felfedezései408
Weöres Sándor: Hommage á Illyés411
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nem menekülhetsz Nem menekülhetsz Nem menekülhetsz

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba