Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendületlenül 1-2.

A hazaszeretet versei

Szerző

Kiadó: Officina Nova
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 943 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-8185-55-4
Megjegyzés: 4. kiadás. Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Vörösmarty Mihály Szózatának himnikus hangvételű kifejezése vált e magyar hazafias költészetet bemutató antológia címévé. Ezt a szót suttogta nagymesterként a kötet szerkesztőjének édesapja, Benedek Marcell társai fülébe, mikor a Rákosi-korszak légkörében "elaltatták" a szabadkőművesek tevékenységét. Benedek István író, orvosprofesszor népszerű regényei, művelődéstörténeti témákat feldolgozó könyvei után ezzel az antológiával a közgondolkodásból az elmúlt évtizedekben kikopó fogalmat, a hazaszeretetet kívánta szellemi életünkbe visszahozni.
A legkorábbi magyarországi irodalmi emlékektől - krónikáktól, mondáktól, gestáktól - kezdve népköltészeti alkotások, ismeretlen szerzőjű kuruc kesergők mellett nyolcvanhat író és költő vall megindítóan hazaszeretetéről, a haza szabadságáért, függetlenségért való aggódásáról. A versek nem keletkezésük ideje vagy szerzőjük kora alapján kerülnek egymás mellé, hanem mintegy élő történelemként a magyarság sorsfordító eseményeit követik.
Benedek... Tovább

Tartalom

Előszó7
SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA (Attila és Árpád emléke)
Szöveg13
Arany János/Rege a csodaszarvasról14
Szöveg21
Zrínyi Miklós/Attila23
Arany János/Isten kardja (részlet a Buda halálából)23
Benedek Elek/Attila siratása26
Vörösmarty Mihály/Etele27
Arany László / Hunok harca (részletek)27
Szöveg31
Garay János / Álmos34
Kosztolányi Dezső / Honfoglalás előtt37
Illyés Gyula / Árpád38
Vörösmarty Mihály / Árpád emeltetése40
Csáti Demeter / Ének Pannonia megvételéről41
Vörösmarty Mihály / Az átok46
Szöveg47
Arany János / A tetétleni halmon49
Vörösmarty Mihály / Párducos Árpád (részlet a Zalán futásából)51
Vörösmarty Mihály / Pusztaszer55
Juhász Gyula / A szeri pusztán55
Tóth Kálmán / Árpád sírja56
Garay János / Lehel kürtje57
MAGYARORSZÁGNAK ÉDES OLTALMA (Árpád-házi királyok kora)
Szöveg63
Ének Szent István királyról65
Szent István király intelmei (részletek)65
Szent István királyhoz67
Szöveg69
Vörösmarty Mihály / A búvár Kund71
Szöveg74
Hetyey Gábor / Korona és kard75
Szöveg78
Vörösmarty Mihály / Cserhalom (részletek)80
Vörösmarty Mihály / Salamon király (részletek)82
Vörösmarty Mihály / Salamon85
Szöveg88
Ének Szent László királyról90
Arany János / Szent László füve (részletek)91
Arany János / Szent László94
Szöveg99
Garay János / Kálmán végnapjai (részlet)100
Szöveg102
Katona József / Bánk bán (részletek)105
Szöveg113
Tóth Árpád / A Muhi-pusztán115
Szöveg116
Madách Imre-Keresztury Dezső / Csák végnapjai (részlet)118
JÁTÉK VAN BUDÁBAN, FÉNYES HARCI JÁTÉK (Anjouk és Hunyadiak kora)
Szöveg123
Arany János / Toldi estéje (részlet)125
Szöveg128
Czuczor Gergely / Zsigmond130
Arany János / Rozgonyiné130
Szöveg135
Arany János / Szibinyáni Jank137
Szöveg140
Czuczor Gergely / Hunyadi141
Vörösmarty Mihály / A nándori toronyőr142
Czuczor Gergely / Hunyadi János143
Vörösmarty Mihály / Czillei és a Hunyadiak (részletek)143
Szöveg150
Petőfi Sándor / A király esküje152
Czuczor Gergely / Hunyadi László157
Arany János / V. László157
Arany János / Mátyás anyja160
Cserei Mihály / Erdély históriája (részlet)163
Szöveg164
Pesti gyermekek utcai éneke166
Mátyást budai királlyá választják166
Czuczor Gergely / Mátyás király (részletek)168
Garay János / Mátyás király Gömörben169
Vörösmarty Mihály / Szép Ilonka171
Mátyás király halálára175
Czuczor Gergely / Mátyás szobra177
Juhász Gyula / Mátyás király177
HŐS VÉRTŐL PIROSULT GYÁSZTÉR (Törökvilág)
Szöveg181
Illyés Gyula / Dózsa György beszéde a ceglédi piacon183
Ady Endre / Dózsa György lakomáján185
Ady Endre / Dózsa György unokája186
Czuczor Gergely / Mohács186
Vörösmarty Mihály / Mohács187
Kisfaludy Károly / Mohács187
Eötvös József / A zászlótartó190
Eötvös József / Mohács191
Reviczky Gyula / A nagy temetés192
Kosztolányi Dezső / Mohács194
Ady Endre / Nekünk Mohács kell196
Kerényi Grácia / A mohácsi síkon196
Szöveg198
Arany János / Török Bálint200
Tinódi Sebestyén / Prini Péter, Majlát István és Terek Bálint elfogatásáról szóló ének kezdő strófái205
Szöveg208
Bornemisza Péter / Siralmas énnéköm211
Szegedi Gergely / A magyarok siralmas éneke a tatár rablásról212
Balassa Bálint / Egy katonaének213
Balassa Bálint / Zarándoknak vagy bujdosónak való ének216
Rimay János / Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán217
Sárközi Máté / Ének a katonákról218
Pusztaság, kárvallás220
Erdély veszedelméről (részletek)221
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala223
Zrínyi Miklós / Szigeti veszedelem (részlet)225
Kosztolányi Dezső / Zrínyi, a költő229
Gyöngyösi István / Intés a magyarokhoz (részlet a Márssal társalkodó murányi Vénusból)229
Arany János / Szondi két apródja230
Kölcsey Ferenc / Drégel233
Kazinczy Ferenc / A szabad Erdély a török elüzetése után233
Kisfaludy Károly / Rákosi szántó a török alatt235
A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT (Kurucok kora)
Szöveg239
Buga Jakab éneke242
Magyarország romlásáról (részlet)243
Nimród ágyékábul (rövidítve)244
Kuruc tábori dal246
Az szegény fogoly rabprédikátorok éneke (rövidítve)247
Most jöttem Erdélyből250
Ó szegény magyarság251
Erdélyi hajdútánc (részlet)252
Bezerédi nótája254
Boldog Asszony anyánk256
Bujdosó kuruc kesergője257
Bujdosó éneke258
Rákóczi-nóta259
Thaly Kálmán / Ocskai Lászlórúl való ének262
Thaly Kálmán / Rákóczi Ferenc búcsúdala265
Thaly Kálmán / Balogh Ádám nótája266
Thaly Kálmán / Őszi harmat után267
Thaly Kálmán / Rákóczi búcsúja269
Endrődi Sándor / Haj, Rákóczi, haj Bercsényi272
Lévay József / Mikes273
Kaffka Margit / Rodostó275
Radó Antal / Rákóczi sírja275
Szöveg280
Ady Endre / A magyar vigasság281
Ady Endre / Bujdosó kuruc rigmusa281
Ady Endre / Két kuruc beszélget282
Ady Endre / Az halottas ünnep284
Ady Endre / Sípja régi babonának285
Ady Endre / Kurucok így beszélnek286
Ady Endre / Az utolsó kuruc287
Ady Endre / A kuruc halála288
FORR A VILÁG BÚS TENGERE (Magyar jakobinusok kora)
Szöveg291
Szász Károly / A magyar irodalom újjászületése százados évfordulóján (rövidítve)295
Karinthy Frigyes / Vérmező, 795. május297
Batsányi János / Bíztatás304
Batsányi János / A franciaországi változásokra304
Batsányi János / Bosszús tünődés a vakító szenteskedőkre (részlet)305
Batsányi János / Majthényi Barta keserve (részlet)305
Batsányi János / A hazai nyelv és tudományosság306
Szentjóbi Szabó László / A mai világ308
Baróti Szabó Dávid / Egy ledőlt diófához308
Baróti Szabó Dávid / A magyar ifjúsághoz309
Virág Benedek / Vitézeinkhez310
Virág Benedek / A kényes szenvedőhez311
Szöveg312
Fazekas Mihály / Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok313
Kisfaludy Sándor / Kesergő szerelem (részlet)314
Csokonai Vitéz Mihály / A békekötésre316
Csokonai Vitéz Mihály / Magyar! Hajnal hasad!318
Verseghy Ferenc / A marsziliai ének (részletek)319
Szöveg320
Berzsenyi Dániel / A magyarokhoz322
Berzsenyi Dániel / Magyarország324
Berzsenyi Dániel / A felkölt nemességhez326
Berzsenyi Dániel / A magyarokhoz (II.)328
HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS! (Reformkor)
Szöveg333
Kisfaludy Károly / Szülőföldem339
Kölcsey Ferenc / Rákos339
Kölcsey Ferenc / Hymnus341
Kölcsey Ferenc / Régi várban (töredék)343
Kölcsey Ferenc / Zrínyi dala343
Kölcsey Ferenc / Huszt345
Kölcsey Ferenc / Emléklapra345
Kölcsey Ferenc / Zrínyi második éneke345
Bajza József / Isten hozzád347
Bajza József / Sóhajtás348
Eötvös József / Bucsú348
Erdélyi János / Új évre350
Vörösmarty Mihály / Magyarország címere351
Vörösmarty Mihály / Szózat352
Vörösmarty Mihály / Honszeretet354
Vörösmarty Mihály / Mit csinálunk? (rövidítve)356
Vörösmarty Mihály / Hányszor hallók358
Vörösmarty Mihály / Gondolatok a könyvtárban358
Vörösmarty Mihály / Hymnus362
Vörösmarty Mihály / Deák Ferenc363
Vörösmarty Mihály / Országháza364
Hiador (Jámbor Pál) / Kossuth365
Arany János / A rab gólya366
Szöveg369
Petőfi Sándor / Hazámban370
Petőfi Sándor / Távolból371
Petőfi Sándor / Honfidal372
Petőfi Sándor / Védegyleti dal373
Petőfi Sándor / Mért nem születtem ezer év előtt?375
Petőfi Sándor / V. Ferdinándhoz376
Petőfi Sándor / A királyok ellen376
Petőfi Sándor / A magyar nemzet377
Petőfi Sándor / Magyarország379
Petőfi Sándor / A magyar nemes379
Petőfi Sándor / A hazáról380
Petőfi Sándor / A nép382
Petőfi Sándor / A bilincs383
Petőfi Sándor / Erdélyben384
Petőfi Sándor / Véres napokról álmodom386
Petőfi Sándor / Hazaértem387
Petőfi Sándor / A magyar nemzet388
Petőfi Sándor / Egy gondolat bánt engemet390
ALIG VIRADT, MÁR UJRA ELBORUL (Szabadságharc)
Szöveg393
Czuczor Gergely / Riadó395
Petőfi Sándor / Szabadság, szerelem!396
Petőfi Sándor / Ha férfi vagy, légy férfi397
Petőfi Sándor / A XIX. század költői398
Petőfi Sándor / Magyar vagyok400
Petőfi Sándor / A nép nevében401
Petőfi Sándor / A szájhősök403
Petőfi Sándor / Meddig alszol még, hazám?404
Petőfi Sándor / Az országgyűléshez (részlet)406
Vörösmarty Mihály / Szabad sajtó407
Szöveg408
Petőfi Sándor / Nemzeti dal412
Petőfi Sándor / Földtámadott a tenger413
Petőfi Sándor / Megint beszélünk s csak beszélünk414
Petőfi Sándor / Fekete-piros dal416
Petőfi Sándor / Két ország ölelkezése418
Petőfi Sándor / Forradalom420
Petőfi Sándor / Élet vagy halál!421
Petőfi Sándor / Európa csendes, ujra csendes423
Petőfi Sándor / Jött a halál424
Petőfi Sándor / Föl a szent háborúra! (részletek)426
Petőfi Sándor / Szörnyű idő427
FIAIM, CSAK ÉNEKELJETEK! (Elnyomás és kiegyezés)
Szöveg431
Vörösmarty Mihály / Előszó434
Tompa Mihály / A gólyához435
Tompa Mihály / A madár fiaihoz437
Tompa Mihály / Levél egy kibujdosott barátom után (részlet)438
Erdélyi János / A menekültek440
Madách Imre / Nem féltelek hazám!441
Gyulai Pál / Hadnagy uram442
Gyulai Pál / Pál gazda442
Gyulai Pál / Szüreten443
Gyulai Pál / Horatius olvasásakor445
Tóth Kálmán / Előre!448
Tóth Kálmán / Kik voltak a honvédek?449
Tóth Kálmán / Mikor az akasztófákat faragták451
Szöveg454
Arany János / Letészem a lantot457
Arany János / Néma bú459
Arany János / A walesi bárdok459
Arany János / Széchenyi emlékezete464
Arany János / Rendületlenül473
Arany János / Kies ősz474
Arany János / 1861476
Arany János / Magányban476
Vörösmarty Mihály / A vén cigány478
Kozma Andor / A karthagói harangok481
A KISDED MAKK SUDÁRBA SZÖKKEN (Századfordulónk)
Szöveg485
Gyulai Pál / Sok beszéd485
Tóth Kálmán / Deák Ferenc emlékezete488
Reviczky Gyula / Petőfi él!491
Reviczky Gyula / Március tizenötödikén492
Reviczky Gyula / Pozsony493
Komjáthy Jenő / Költő vagyok495
Komjáthy Jenő / Magyar (részletek)497
Ábrányi Emil / Magyar nyelv598
Ábrányi Emil / Él a magyar (rövidítve)500
Ábrányi Emil / Petőfi501
Ábrányi Emil / Hazádnak rendületlenűl502
Szabolcska Mihály / A Grand Caféban504
Vajda János / De profundis (részlet)505
Vajda János / Lenni vagy nem lenni (részletek)506
Radó Antal / A pesti Szabadság-téren508
Kriza János / Erdővidék az én hazám511
Benedek Elek / Becsüld a népet!512
Majthényi Flóra / Mi a haza?513
Szöveg515
Hazám, hazám ( I. )517
Hazám, hazám ( II. )517
De szeretnék518
Búzával él a vadgalamb518
Galícia széjin520
A katonának olcsó a vére520
Már mi nálunk521
Sírhat az az édes anya521
Be megvertél engem522
Édes anyám ne járj sirva522
Nem vétettem soha522
Szépen szól a 524
Csehországba524
Putnokon már525
Hull a golyó525
Szabjad nekem526
Jaj de boldog az az édes anya526
Kossuth Lajos azt üzente527
Este jött a parancsolat527
Trombitálnak528
Kossuth Lajos nagy bújába529
Kossuth Lajos a Bakonyban530
Debrecentől530
Udvarhelyről531
Ne felejts el531
Isten hozzád, Nógrád!531
Ne higyj magyar a németnek532
Zsindelyezik532
Szennyes az én ingem533
Sorozáskor534
Könnyű a németnek535
Még azt mondja535
Elindultam535
Felszántom536
A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ (Így kezdődött)
Szöveg539
Ady Endre / Góg és Magóg545
Ady Endre / A Hortobágy poétája546
Ady Endre / A Tisza-parton546
Ady Endre / A lelkek temetője547
Ady Endre / A magyar Ugaron548
Ady Endre / A Gare de L'Est-en548
Ady Endre / A magyar Messiások550
Ady Endre / Páris, az én Bakonyom551
Ady Endre / A Duna vallomása552
Ady Endre / Magyar jakobinus dala554
Ady Endre / A Halál-tó fölött555
Ady Endre / A Hadak Utja556
Ady Endre / Csák Máté földjén558
Ady Endre / A Délibáb üzenete558
Szöveg560
Ady Endre / Hajó a ködben563
Ady Endre / Négy-öt magyar összehajol564
Ady Endre / A föl-földobott kő565
Ady Endre / Pimasz, szép arccal566
Ady Endre / Hajlongni emerre, amarra566
Ady Endre / Kidalolatlan magyar nyarak567
Ady Endre / Történelmi lecke fiúknak568
Ady Endre / Szép magyar sors570
Ady Endre / Ének aratás előtt571
Ady Endre / Rohanunk a forradalomba571
Ady Endre / A perc-emberkék után573
Ady Endre / Beteg századokért lakolva574
Ady Endre / Nótázó, vén bakák575
Ady Endre / Alszik a magyar576
Ady Endre / Üdvözlet a győzőnek577
Szöveg578
Csak egy éjszakára! (A háború)
Szöveg583
Gyóni Géza / Anyaföld585
Gyóni Géza / Cézár, én nem megyek586
Gyóni Géza / Vasárnap a sáncon588
Gyóni Géza / Csak egy éjszakára588
Gyóni Géza / Magyar bárd sorsa590
Gyóni Géza / Levelek a Kálváriáról I.591
Gyóni Géza / Hazatérés593
Gyóni Géza / Amit szerettem volna594
Gyóni Géza / Sírvers594
Gyóni Géza / Levelek a Kálváriáról II.595
Gyóni Géza / A béke jön599
Gyóni Géza / Üzenet a kórházból600
MAGYAR TÁJ, MAGYAR ECSETTEL (Így folytatódott)
Szöveg603
Juhász Gyula / Magyar népem606
Juhász Gyula / Kihallgatás606
Juhász Gyula / Kossuth-nóta607
Juhász Gyula / Magyar táj, magyar ecsettel608
Juhász Gyula / Magyar ősz609
Juhász Gyula / Vértanúk610
Juhász Gyula / A halott vár legendája611
Juhász Gyula / Anyák612
Juhász Gyula / Menetszázad613
Juhász Gyula / Egy kárpáti falunak613
Juhász Gyula / A muszka614
Juhász Gyula / Salve615
Juhász Gyula / Magyar nyár 1918616
Juhász Gyula / Zrínyi, a költő617
Juhász Gyula / Széchenyi618
Juhász Gyula / A vidéki magyar színészekhez618
Juhász Gyula / Gloria victis!619
Szöveg621
Juhász Gyula / Obsit623
Juhász Gyula / Tegnap, holnap624
Juhász Gyula / Thonuzoba625
Juhász Gyula / Szegény katona626
Juhász Gyula / Nagyvárad627
Juhász Gyula / Ének Arany Jánosról627
Juhász Gyula / Gyónás628
Juhász Gyula / Halottaink629
Juhász Gyula / Erdélyi ibolyák630
Juhász Gyula / Arany nyomában631
Juhász Gyula / Hódolat Jókainak (részlet)632
Juhász Gyula / Magyar palánta633
Juhász Gyula / Idézzük őt633
Juhász Gyula / Az ismeretlen katona634
Juhász Gyula / Óda Beethovenhez, magyar változatokkal635
Juhász Gyula / Adyra gondolok637
Juhász Gyula / Babits Mihálynak637
Babits Mihály / Zrínyi Velencében638
Babits Mihály / Szimbolumok (részlet, 3)639
Kaffka Margit / Záporos folytonos levél (részlet)639
Kaffka Margit / Te Deum641
Kosztolányi Dezső / Hazafiság641
Kosztolányi Dezső / Alföld642
Kosztolányi Dezső / Álmodtam én is643
Kosztolányi Dezső / A szegény kisgyermek panaszai (részlet)644
Füst Milán / Magyar könyörgés645
Tóth Árpád / Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz (részlet)645
Tóth Árpád / Hold647
Tóth Árpád / Szent nyomorék, riadj!648
JÓNÁS A CETHALBAN (Két világháború közt)
Szöveg653
Babits Mihály / Fiatal katona660
Babits Mihály / Miatyánk661
Babits Mihály / Alkalmi vers662
Babits Mihály / Húsvét előtt664
Babits Mihály / Fortissimo667
Babits Mihály / Strófák egy templomhoz669
Babits Mihály / Kakasviadal670
Babits Mihály / Szíttál-e lassú mérgeket?671
Szöveg672
Végvári (Reményik Sándor) / Eredj, ha tudsz!673
Végvári (Reményik Sándor) / Szól a censor675
Végvári (Reményik Sándor) / Anteus676
Sajó Sándor / Magyarnak lenni677
Sajó Sándor / A veréb679
Szép Ernő / Felhő680
Babits Mihály / A jobbak elmaradnak681
Babits Mihály / Petőfi koszorúi682
Babits Mihály / Hazám!683
Babits Mihály / Kanizsai Dorottya687
Babits Mihály / Vonaton, Tátra felé688
Babits Mihály / A magyarok Istenéhez689
Szöveg691
Babits Mihály / Áldás a magyarra696
Babits Mihály / Erdély697
Babits Mihály / Ezerkilencszáznegyven698
Babits Mihály / Jónás könyve700
A MAGYAR ROMOKON (Még mindig a két háború közt)
Szöveg715
Kosztolányi Dezső / Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben718
Kosztolányi Dezső / A bús férfi panasza (részletek)718
Kosztolányi Dezső / A magyar romokon722
Kosztolányi Dezső / Rapszódia723
Tóth Árpád / Hazám, hazám724
Tóth Árpád / Nézz ránk, Ady Endre!724
Szöveg726
József Attila / Nem tudunk élni727
József Attila / Pogányos hitvallás magyarul727
József Attila / Bús magyar éneke728
József Attila / Szerelmes keserű hazafiság729
József Attila / Juhász Gyulához730
József Attila / Petőfi tüze730
Sárközi György / Reménytelen őszi eső731
Sárközi György / Magyar árnyak732
Karinthy Frigyes / Karácsonyi elégia (részletek)733
Tóth Árpád / Levél Osvát Ernőhöz736
Tóth Árpád / Körúti hajnal737
Tóth Árpád / Fénylő búzaföldek között738
József Attila / Elégia740
József Attila / Levegőt!742
József Attila / A Dunánál (Befejező strófák)744
József Attila / Hazám744
József Attila / Íme, hát megleltem hazámat748
Szöveg750
Dsida Jenő / Csokonai sírjánál (részlet)751
Dsida Jenő / A húsvét dicsérete752
Dsida Jenő / Az erdélyi szüret dicsérete753
Dsida Jenő / Kerülöm a nevedet (Erdély)753
Dsida Jenő / Psalmus Hungaricus (részlet)755
Tompa László / Halálbamenők üdvözlete756
Tompa László / Őszi üdvözlet757
Tompa László / Erdélyi szántóvető estéje759
Tompa László / Vallomás759
Szöveg761
Szabó Lőrinc / Szénásszekér763
Szabó Lőrinc / Hazám764
Szabó Lőrinc / A sokféle hazáról764
Füst Milán / A magyarokhoz765
Erdélyi József / Párizsi levél766
Illyés Gyula / A Dunánál Esztergomban768
Mécs László / A közös fészek melege770
Mécs László / A pisztrángok példája771
Jékely Zoltán / Tengerparti elégia772
Jékely Zoltán / Kóborlás Itáliában774
Vas István / Szeptemberi vallomás (részlet)775
Illyés Gyula / Két március776
Illyés Gyula / Ozorai példa778
Illyés Gyula / Haza a magasban780
Illyés Gyula / Hazám782
Illyés Gyula / Mustra az 1938-as versekből
Naplójegyzetek otthon783
Dülő-út784
Hódítók785
Hasztalan785
Csönd786
Áprily Lajos / Beszélgetés a földdel786
Áprily Lajos / A Zarándok787
Sinka István / Kicsi nép nagy bánattal789
Sinka István / Halált küldött az éji rét790
Veres Péter / Ha nem lehettél szálfa791
Jékely Zoltán / Egy kivándorló után793
Jékely Zoltán / A római tavaszból794
Mécs László / Sötét március794
Mécs László / Minden magyar vadásszon!796
HAZA A MÉLYBEN (A második világháború alatt és után)
Szöveg801
Sárközi György / Zord idők805
Sárközi György / Köd805
Sárközi György / Esőcseppek806
Fenyő László / Hűség807
Fenyő László / Ha kérdik809
Radnóti Miklós / Nem tudhatom809
Radnóti Miklós / Töredék811
Radnóti Miklós / Hetedik ecloga812
Radnóti Miklós / Levél a hitveshez813
Radnóti Miklós / Erőltetett menet814
Vas István / Levél a túlvilágba815
Vas István / Ki mást se tud816
Vas István /Budapest balladája817
Berda József / Nemzetsirató818
Illyés Gyula / Mustra az 1944-es versekből
Egy ellenállónak819
Haza819
Melyik indul?820
Szégyen-bélyeg820
Házkutatás820
Illyés Gyula / Széchenyi emlékezete821
Illyés Gyula / Magyarok, 1944821
Illyés Gyula / Magyar és magyar823
Szöveg824
Illyés Gyula / Az új nemzetgyűléshez826
Illyés Gyula / Verses levél Zilahy Lajoshoz (részlet)827
Illyés Gyula / Egy mondat a zsarnokságról828
Rónay György / Tavasz elé834
Kerényi Grácia / Mater nostra836
Kerényi Grácia / Terra humana838
Szöveg839
Vas István / Titok841
Vas István / Zászlók841
Garai Gábor / Honalapítók843
Garai Gábor / Magyarul844
Garai Gábor / A hazalátogatókhoz845
Garai Gábor / Télelőn846
Váci Mihály / Kelet felől847
Váci Mihály / Haza, hozzád, hét hídon át849
Váci Mihály / Még nem elég!850
Váci Mihály / Télutói Magyarország851
Váci Mihály / Édes hazám (részlet)853
Váci Mihály / Szeressetek!854
Illyés Gyula / Utólagosan856
Márai Sándor / Versciklus 1-63. (részletek)857
Márai Sándor / Halotti beszéd861
Márai Sándor / (Nosztalgia)863
Illyés Gyula / Ne feledd a tért864
Utóhang865
Függelék
Az antológiában szereplő költők életrajzi adatai867
Idézetek és utalások lelőhelye912
Versjegyzék916
Névmutató923
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2.

A borítók kissé töredezettek, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.650 Ft
820 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2. Rendületlenül 1-2.

A borítók enyhén töredezettek, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.650 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba