Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendületlenül

A hazaszeretet versei

Szerző

Kiadó: Officina Nova
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 943 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-8185-14-7
Megjegyzés: Színes reprodukciókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Vörösmarty Mihály Szózatának himnikus hangvételű kifejezése vált e magyar hazafias költészetet bemutató antológia címévé. Ezt a szót suttogta nagymesterként a kötet szerkesztőjének édesapja, Benedek Marcell társai fülébe, mikor a Rákosi-korszak légkörében "elaltatták" a szabadkőművesek tevékenységét. Benedek István író, orvosprofesszor népszerű regényei, művelődéstörténeti témákat feldolgozó könyvei után ezzel az antológiával a közgondolkodásból az elmúlt évtizedekben kikopó fogalmat, a hazaszeretetet kívánta szellemi életünkbe visszahozni.
A legkorábbi magyarországi irodalmi emlékektől - krónikáktól, mondáktól, gestáktól - kezdve népköltészeti alkotások, ismeretlen szerzőjű kuruc kesergők mellett nyolcvanhat író és költő vall megindítóan hazaszeretetéről, a haza szabadságáért, függetlenségért való aggódásáról. A versek nem keletkezésük ideje vagy szerzőjük kora alapján kerülnek egymás mellé, hanem mintegy élő történelemként a magyarság sorsfordító eseményeit követik.
Benedek... Tovább

Tartalom

Előszó7
SZÁLL AZ ÉNEK SZÁJRÓL SZÁJRA (Attila és Árpád emléke)
Szöveg13
Arany János: Rege a csodaszarvasról14
Szöveg21
Zrínyi Miklós: Attila23
Arany János: Isten kardja (részlet a Buda halálából)23
Benedek Elek: Attila siratása26
Vörösmarty Mihály: Etele27
Arany László: Hunok harca (részletek)27
Szöveg31
Garay János: Álmos34
Kosztolányi Dezső: Honfoglalás előtt37
Illyés Gyula: Árpád38
Vörösmarty Mihály: Árpád emeltetése40
Csáti Demeter: Ének Pannonia megvételéről41
Vörösmarty Mihály: Az átok46
Szöveg47
Arany János: A tetétleni halmon49
Vörösmarty Mihály: Párducos Árpád (részlet a Zalán futásából)51
Vörösmarty Mihály: Pusztaszer55
Juhász Gyula: A szeri pusztán55
Tóth Kálmán: Árpád sírja56
Garay János: Lehel kürtje57
MAGYARORSZÁGNAK ÉDES OLTALMA (Árpád-házi királyok kora)
Szöveg63
Ének Szent István királyról65
Szent István király intelmei (részletek)65
Szent István királyhoz67
Szöveg69
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund71
Szöveg74
Hetyey Gábor: Korona és kard75
Szöveg78
Vörösmarty Mihály: Cserhalom (részletek)80
Vörösmarty Mihály: Salamon király (részletek)82
Vörösmarty Mihály: Salamon85
Szöveg88
Ének Szent László királyról90
Arany János: Szent László füve (részletek)91
Arany János: Szent László94
Szöveg99
Garay János: Kálmán végnapjai (részlet)100
Szöveg102
Katona József: Bánk bán (részletek)105
Szöveg113
Tóth Árpád: A Muhi-pusztán115
Szöveg116
Madách Imre - Keresztury Dezső: Csák végnapjai (részlet)118
JÁTÉK VAN BUDÁBAN, FÉNYES HARCI JÁTÉK (Anjouk és Hunyadiak kora)
Szöveg123
Arany János: Toldi estéje (részlet)125
Szöveg128
Czuczor Gergely: Zsigmond130
Arany János: Rozgonyiné130
Szöveg135
Arany János: Szibinyáni Jank137
Szöveg140
Czuczor Gergely: Hunyadi141
Vörösmarty Mihály: A nándori toronyőr142
Czuczor Gergely: Hunyadi János143
Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak (részletek)143
Szöveg150
Petőfi Sándor: A király esküje152
Czuczor Gergely: Hunyadi László157
Arany János: V. László157
Arany János: Mátyás anyja160
Cserei Mihály: Erdély históriája (részlet)163
Szöveg164
Pesti gyermekek utcai éneke166
Mátyást budai királlyá választják166
Czuczor Gergely: Mátyás király (részletek)168
Garay János: Mátyás király Gömörben169
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka171
Mátyás király halálára175
Czuczor Gergely: Mátyás szobra177
Juhász Gyula: Mátyás király177
HŐS VÉRTŐL PIROSULT GYÁSZTÉR (Törökvilág)
Szöveg181
Illyés Gyula: Dózsa György beszéde a ceglédi piacon183
Ady Endre: Dózsa György lakomáján185
Ady Endre: Dózsa György unokája186
Czuczor Gergely: Mohács186
Vörösmarty Mihály: Mohács187
Kisfaludy Károly: Mohács187
Eötvös József: A zászlótartó190
Eötvös József: Mohács191
Reviczky Gyula: A nagy temetés192
Kosztolányi Dezső: Mohács194
Ady Endre: Nekünk Mohács kell196
Kerényi Grácia: A mohácsi síkon196
Szöveg198
Arany János: Török Bálint200
Tinódi Sebestyén: Prini Péter, Majlát István és Terek Bálint elfogatásáról szóló ének kezdő strófái205
Szöveg208
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm211
Szegedi Gergely: A magyarok siralmas éneke a tatár rablásról212
Balassa Bálint: Egy katonaének213
Balassa Bálint: Zarándoknak vagy bujdosónak való ének216
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán217
Sárközi Máté: Ének a katonákról218
Pusztaság, kárvallás220
Erdély veszedelméről (részletek)221
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala223
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet)225
Kosztolányi Dezső: Zrínyi, a költő229
Gyöngyösi István: Intés a magyarokhoz (részlet a Márssal társalkodó murányi Vénusból)229
Arany János: Szondi két apródja230
Kölcsey Ferenc: Drégel233
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély a török elüzetése után233
Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt235
A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT (Kurucok kora)
Szöveg239
Buga Jakab éneke242
Magyarország romlásáról (részlet)243
Nimród ágyékábul (rövidítve)244
Kuruc tábori dal246
Az szegény fogoly rabprédikátorok éneke (rövidítve)247
Most jöttem Erdélyből250
Ó szegény magyarság251
Erdélyi hajdútánc (részlet)252
Bezerédi nótája254
Boldog Asszony anyánk256
Bujdosó kuruc kesergője257
Bujdosó éneke258
Rákóczi-nóta259
Thaly Kálmán: Ocskai Lászlórúl való ének262
Thaly Kálmán: Rákóczi Ferenc búcsúdala265
Thaly Kálmán: Balogh Ádám nótája266
Thaly Kálmán: Őszi harmat után267
Thaly Kálmán: Rákóczi búcsúja269
Endrődi Sándor: Haj, Rákóczi, haj Bercsényi272
Lévay József: Mikes273
Kaffka Margit: Rodostó275
Radó Antal: Rákóczi sírja275
Szöveg280
Ady Endre: A magyar vigasság281
Ady Endre: Bujdosó kuruc rigmusa281
Ady Endre: Két kuruc beszélget282
Ady Endre: Az halottas ünnep284
Ady Endre: Sípja régi babonának285
Ady Endre: Kurucok így beszélnek286
Ady Endre: Az utolsó kuruc287
Ady Endre: A kuruc halála288
FORR A VILÁG BÚS TENGERE (Magyar jakobinusok kora)
Szöveg291
Szász Károly: A magyar irodalom újjászületése százados évfordulóján (rövidítve)295
Karinthy Frigyes: Vérmező, 795. május297
Batsányi János: Bíztatás304
Batsányi János: A franciaországi változásokra304
Batsányi János: Bosszús tünődés a vakító szenteskedőkre (részlet)305
Batsányi János: Majthényi Barta keserve (részlet)305
Batsányi János: A hazai nyelv és tudományosság306
Szentjóbi Szabó László: A mai világ308
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához308
Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz309
Virág Benedek: Vitézeinkhez310
Virág Benedek: A kényes szenvedőhez311
Szöveg312
Fazekas Mihály: Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok313
Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem (részlet)314
Csokonai Vitéz Mihály: A békekötésre316
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! Hajnal hasad!318
Verseghy Ferenc: A marsziliai ének (részletek)319
Szöveg320
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz322
Berzsenyi Dániel: Magyarország324
Berzsenyi Dániel: A felkölt nemességhez326
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.)328
HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS! (Reformkor)
Szöveg333
Kisfaludy Károly: Szülőföldem339
Kölcsey Ferenc: Rákos339
Kölcsey Ferenc: Hymnus341
Kölcsey Ferenc: Régi várban (töredék)343
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala343
Kölcsey Ferenc: Huszt345
Kölcsey Ferenc: Emléklapra345
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke345
Bajza József: Isten hozzád347
Bajza József: Sóhajtás348
Eötvös József: Bucsú348
Erdélyi János: Új évre350
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere351
Vörösmarty Mihály: Szózat352
Vörösmarty Mihály: Honszeretet354
Vörösmarty Mihály: Mit csinálunk? (rövidítve)356
Vörösmarty Mihály: Hányszor hallók358
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban358
Vörösmarty Mihály: Hymnus362
Vörösmarty Mihály: Deák Ferenc363
Vörösmarty Mihály: Országháza364
Hiador (Jámbor Pál): Kossuth365
Arany János: A rab gólya366
Szöveg369
Petőfi Sándor: Hazámban370
Petőfi Sándor: Távolból371
Petőfi Sándor: Honfidal372
Petőfi Sándor: Védegyleti dal373
Petőfi Sándor: Mért nem születtem ezer év előtt?375
Petőfi Sándor: V. Ferdinándhoz376
Petőfi Sándor: A királyok ellen376
Petőfi Sándor: A magyar nemzet377
Petőfi Sándor: Magyarország379
Petőfi Sándor: A magyar nemes379
Petőfi Sándor: A hazáról380
Petőfi Sándor: A nép382
Petőfi Sándor: A bilincs383
Petőfi Sándor: Erdélyben384
Petőfi Sándor: Véres napokról álmodom386
Petőfi Sándor: Hazaértem387
Petőfi Sándor: A magyar nemzet388
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet390
ALIG VIRADT, MÁR UJRA ELBORUL (Szabadságharc)
Szöveg393
Czuczor Gergely: Riadó395
Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!396
Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi397
Petőfi Sándor: A XIX. század költői398
Petőfi Sándor: Magyar vagyok400
Petőfi Sándor: A nép nevében401
Petőfi Sándor: A szájhősök403
Petőfi Sándor: Meddig alszol még, hazám?404
Petőfi Sándor: Az országgyűléshez (részlet)406
Vörösmarty Mihály: Szabad sajtó407
Szöveg408
Petőfi Sándor: Nemzeti dal412
Petőfi Sándor: Földtámadott a tenger413
Petőfi Sándor: Megint beszélünk s csak beszélünk414
Petőfi Sándor: Fekete-piros dal416
Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése418
Petőfi Sándor: Forradalom420
Petőfi Sándor: Élet vagy halál!421
Petőfi Sándor: Európa csendes, ujra csendes423
Petőfi Sándor: Jött a halál424
Petőfi Sándor: Föl a szent háborúra! (részletek)426
Petőfi Sándor: Szörnyű idő427
FIAIM, CSAK ÉNEKELJETEK! (Elnyomás és kiegyezés)
Szöveg431
Vörösmarty Mihály: Előszó434
Tompa Mihály: A gólyához435
Tompa Mihály: A madár fiaihoz437
Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után (részlet)438
Erdélyi János: A menekültek440
Madách Imre: Nem féltelek hazám!441
Gyulai Pál: Hadnagy uram442
Gyulai Pál: Pál gazda442
Gyulai Pál: Szüreten443
Gyulai Pál: Horatius olvasásakor445
Tóth Kálmán: Előre!448
Tóth Kálmán: Kik voltak a honvédek?449
Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták451
Szöveg454
Arany János: Letészem a lantot457
Arany János: Néma bú459
Arany János: A walesi bárdok459
Arany János: Széchenyi emlékezete464
Arany János: Rendületlenül473
Arany János: Kies ősz474
Arany János: 1861476
Arany János: Magányban476
Vörösmarty Mihály: A vén cigány478
Kozma Andor: A karthagói harangok481
A KISDED MAKK SUDÁRBA SZÖKKEN (Századfordulónk)
Szöveg485
Gyulai Pál: Sok beszéd485
Tóth Kálmán: Deák Ferenc emlékezete488
Reviczky Gyula: Petőfi él!491
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén492
Reviczky Gyula: Pozsony493
Komjáthy Jenő: Költő vagyok495
Komjáthy Jenő: Magyar (részletek)497
Ábrányi Emil: Magyar nyelv598
Ábrányi Emil: Él a magyar (rövidítve)500
Ábrányi Emil: Petőfi501
Ábrányi Emil: Hazádnak rendületlenűl502
Szabolcska Mihály: A Grand Caféban504
Vajda János: De profundis (részlet)505
Vajda János: Lenni vagy nem lenni (részletek)506
Radó Antal: A pesti Szabadság-téren508
Kriza János: Erdővidék az én hazám511
Benedek Elek: Becsüld a népet!512
Majthényi Flóra: Mi a haza?513
Szöveg515
Hazám, hazám ( I. )517
Hazám, hazám ( II. )517
De szeretnék518
Búzával él a vadgalamb518
Galícia széjin520
A katonának olcsó a vére520
Már mi nálunk521
Sírhat az az édes anya521
Be megvertél engem522
Édes anyám ne járj sirva522
Nem vétettem soha522
Szépen szól a 524
Csehországba524
Putnokon már525
Hull a golyó525
Szabjad nekem526
Jaj de boldog az az édes anya526
Kossuth Lajos azt üzente527
Este jött a parancsolat527
Trombitálnak528
Kossuth Lajos nagy bújába529
Kossuth Lajos a Bakonyban530
Debrecentől530
Udvarhelyről531
Ne felejts el531
Isten hozzád, Nógrád!531
Ne higyj magyar a németnek532
Zsindelyezik532
Szennyes az én ingem533
Sorozáskor534
Könnyű a németnek535
Még azt mondja535
Elindultam535
Felszántom536
A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ (Így kezdődött)
Szöveg539
Ady Endre: Góg és Magóg545
Ady Endre: A Hortobágy poétája546
Ady Endre: A Tisza-parton546
Ady Endre: A lelkek temetője547
Ady Endre: A magyar Ugaron548
Ady Endre: A Gare de L'Est-en548
Ady Endre: A magyar Messiások550
Ady Endre: Páris, az én Bakonyom551
Ady Endre: A Duna vallomása552
Ady Endre: Magyar jakobinus dala554
Ady Endre: A Halál-tó fölött555
Ady Endre: A Hadak Utja556
Ady Endre: Csák Máté földjén558
Ady Endre: A Délibáb üzenete558
Szöveg560
Ady Endre: Hajó a ködben563
Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol564
Ady Endre: A föl-földobott kő565
Ady Endre: Pimasz, szép arccal566
Ady Endre: Hajlongni emerre, amarra566
Ady Endre: Kidalolatlan magyar nyarak567
Ady Endre: Történelmi lecke fiúknak568
Ady Endre: Szép magyar sors570
Ady Endre: Ének aratás előtt571
Ady Endre: Rohanunk a forradalomba571
Ady Endre: A perc-emberkék után573
Ady Endre: Beteg századokért lakolva574
Ady Endre: Nótázó, vén bakák575
Ady Endre: Alszik a magyar576
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek577
Szöveg578
Csak egy éjszakára! (A háború)
Szöveg583
Gyóni Géza: Anyaföld585
Gyóni Géza: Cézár, én nem megyek586
Gyóni Géza: Vasárnap a sáncon588
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára588
Gyóni Géza: Magyar bárd sorsa590
Gyóni Géza: Levelek a Kálváriáról I.591
Gyóni Géza: Hazatérés593
Gyóni Géza: Amit szerettem volna594
Gyóni Géza: Sírvers594
Gyóni Géza: Levelek a Kálváriáról II.595
Gyóni Géza: A béke jön599
Gyóni Géza: Üzenet a kórházból600
MAGYAR TÁJ, MAGYAR ECSETTEL (Így folytatódott)
Szöveg603
Juhász Gyula: Magyar népem606
Juhász Gyula: Kihallgatás606
Juhász Gyula: Kossuth-nóta607
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel608
Juhász Gyula: Magyar ősz609
Juhász Gyula: Vértanúk610
Juhász Gyula: A halott vár legendája611
Juhász Gyula: Anyák612
Juhász Gyula: Menetszázad613
Juhász Gyula: Egy kárpáti falunak613
Juhász Gyula: A muszka614
Juhász Gyula: Salve615
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918616
Juhász Gyula: Zrínyi, a költő617
Juhász Gyula: Széchenyi618
Juhász Gyula: A vidéki magyar színészekhez618
Juhász Gyula: Gloria victis!619
Szöveg621
Juhász Gyula: Obsit623
Juhász Gyula: Tegnap, holnap624
Juhász Gyula: Thonuzoba625
Juhász Gyula: Szegény katona626
Juhász Gyula: Nagyvárad627
Juhász Gyula: Ének Arany Jánosról627
Juhász Gyula: Gyónás628
Juhász Gyula: Halottaink629
Juhász Gyula: Erdélyi ibolyák630
Juhász Gyula: Arany nyomában631
Juhász Gyula: Hódolat Jókainak (részlet)632
Juhász Gyula: Magyar palánta633
Juhász Gyula: Idézzük őt633
Juhász Gyula: Az ismeretlen katona634
Juhász Gyula: Óda Beethovenhez, magyar változatokkal635
Juhász Gyula: Adyra gondolok637
Juhász Gyula: Babits Mihálynak637
Babits Mihály: Zrínyi Velencében638
Babits Mihály: Szimbolumok (részlet, 3)639
Kaffka Margit: Záporos folytonos levél (részlet)639
Kaffka Margit: Te Deum641
Kosztolányi Dezső: Hazafiság641
Kosztolányi Dezső: Alföld642
Kosztolányi Dezső: Álmodtam én is643
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (részlet)644
Füst Milán: Magyar könyörgés645
Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz (részlet)645
Tóth Árpád: Hold647
Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj!648
JÓNÁS A CETHALBAN (Két világháború közt)
Szöveg653
Babits Mihály: Fiatal katona660
Babits Mihály: Miatyánk661
Babits Mihály: Alkalmi vers662
Babits Mihály: Húsvét előtt664
Babits Mihály: Fortissimo667
Babits Mihály: Strófák egy templomhoz669
Babits Mihály: Kakasviadal670
Babits Mihály: Szíttál-e lassú mérgeket?671
Szöveg672
Végvári (Reményik Sándor): Eredj, ha tudsz!673
Végvári (Reményik Sándor): Szól a censor675
Végvári (Reményik Sándor): Anteus676
Sajó Sándor: Magyarnak lenni677
Sajó Sándor: A veréb679
Szép Ernő: Felhő680
Babits Mihály: A jobbak elmaradnak681
Babits Mihály: Petőfi koszorúi682
Babits Mihály: Hazám!683
Babits Mihály: Kanizsai Dorottya687
Babits Mihály: Vonaton, Tátra felé688
Babits Mihály: A magyarok Istenéhez689
Szöveg691
Babits Mihály: Áldás a magyarra696
Babits Mihály: Erdély697
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven698
Babits Mihály: Jónás könyve700
A MAGYAR ROMOKON (Még mindig a két háború közt)
Szöveg715
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya Európa költőihez 1919-ben718
Kosztolányi Dezső: A bús férfi panasza (részletek)718
Kosztolányi Dezső: A magyar romokon722
Kosztolányi Dezső: Rapszódia723
Tóth Árpád: Hazám, hazám724
Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre!724
Szöveg726
József Attila: Nem tudunk élni727
József Attila: Pogányos hitvallás magyarul727
József Attila: Bús magyar éneke728
József Attila: Szerelmes keserű hazafiság729
József Attila: Juhász Gyulához730
József Attila: Petőfi tüze730
Sárközi György: Reménytelen őszi eső731
Sárközi György: Magyar árnyak732
Karinthy Frigyes: Karácsonyi elégia (részletek)733
Tóth Árpád: Levél Osvát Ernőhöz736
Tóth Árpád: Körúti hajnal737
Tóth Árpád: Fénylő búzaföldek között738
József Attila: Elégia740
József Attila: Levegőt!742
József Attila: A Dunánál (Befejező strófák)744
József Attila: Hazám744
József Attila: Íme, hát megleltem hazámat748
Szöveg750
Dsida Jenő: Csokonai sírjánál (részlet)751
Dsida Jenő: A húsvét dicsérete752
Dsida Jenő: Az erdélyi szüret dicsérete753
Dsida Jenő: Kerülöm a nevedet (Erdély)753
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (részlet)755
Tompa László: Halálbamenők üdvözlete756
Tompa László: Őszi üdvözlet757
Tompa László: Erdélyi szántóvető estéje759
Tompa László: Vallomás759
Szöveg761
Szabó Lőrinc: Szénásszekér763
Szabó Lőrinc: Hazám764
Szabó Lőrinc: A sokféle hazáról764
Füst Milán: A magyarokhoz765
Erdélyi József: Párizsi levél766
Illyés Gyula: A Dunánál Esztergomban768
Mécs László: A közös fészek melege770
Mécs László: A pisztrángok példája771
Jékely Zoltán: Tengerparti elégia772
Jékely Zoltán: Kóborlás Itáliában774
Vas István: Szeptemberi vallomás (részlet)775
Illyés Gyula: Két március776
Illyés Gyula: Ozorai példa778
Illyés Gyula: Haza a magasban780
Illyés Gyula: Hazám782
Illyés Gyula: Mustra az 1938-as versekből
Naplójegyzetek otthon783
Dülő-út784
Hódítók785
Hasztalan785
Csönd786
Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel786
Áprily Lajos: A Zarándok787
Sinka István: Kicsi nép nagy bánattal789
Sinka István: Halált küldött az éji rét790
Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa791
Jékely Zoltán: Egy kivándorló után793
Jékely Zoltán: A római tavaszból794
Mécs László: Sötét március794
Mécs László: Minden magyar vadásszon!796
HAZA A MÉLYBEN (A második világháború alatt és után)
Szöveg801
Sárközi György: Zord idők805
Sárközi György: Köd805
Sárközi György: Esőcseppek806
Fenyő László: Hűség807
Fenyő László: Ha kérdik809
Radnóti Miklós: Nem tudhatom809
Radnóti Miklós: Töredék811
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga812
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez813
Radnóti Miklós: Erőltetett menet814
Vas István: Levél a túlvilágba815
Vas István: Ki mást se tud816
Vas István: Budapest balladája817
Berda József: Nemzetsirató818
Illyés Gyula: Mustra az 1944-es versekből
Egy ellenállónak819
Haza819
Melyik indul?820
Szégyen-bélyeg820
Házkutatás820
Illyés Gyula: Széchenyi emlékezete821
Illyés Gyula: Magyarok, 1944821
Illyés Gyula: Magyar és magyar823
Szöveg824
Illyés Gyula: Az új nemzetgyűléshez826
Illyés Gyula: Verses levél Zilahy Lajoshoz (részlet)827
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról828
Rónay György: Tavasz elé834
Kerényi Grácia: Mater nostra836
Kerényi Grácia: Terra humana838
Szöveg839
Vas István: Titok841
Vas István: Zászlók841
Garai Gábor: Honalapítók843
Garai Gábor: Magyarul844
Garai Gábor: A hazalátogatókhoz845
Garai Gábor: Télelőn846
Váci Mihály: Kelet felől847
Váci Mihály: Haza, hozzád, hét hídon át849
Váci Mihály: Még nem elég!850
Váci Mihály: Télutói Magyarország851
Váci Mihály: Édes hazám (részlet)853
Váci Mihály: Szeressetek!854
Illyés Gyula: Utólagosan856
Márai Sándor: Versciklus 1-63. (részletek)857
Márai Sándor: Halotti beszéd861
Márai Sándor: (Nosztalgia)863
Illyés Gyula: Ne feledd a tért864
Utóhang865
Függelék
Az antológiában szereplő költők életrajzi adatai867
Idézetek és utalások lelőhelye912
Versjegyzék916
Névmutató923
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendületlenül Rendületlenül Rendületlenül Rendületlenül Rendületlenül Rendületlenül Rendületlenül Rendületlenül

A borító és a lapélek foltosak, a borító sarka kopottas. A könyv kötése meggyengült.

Állapot: Közepes
1.650 Ft
660 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendületlenül Rendületlenül

Megkímélt állapotú példány.

Állapot:
1.650 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba