A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Templomablak

Istenes versek és műfordítások

Szerző

Kiadó: Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 363 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-7030-99-9
Megjegyzés: Harmadik, változatlan kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A Református Sajtóosztály szeretettel nyújt át egy-egy csokrot a magyar és a világirodalmi istenes költészet gazdag virágoskertjéből egyházunk verskedvelő tagjainak s mindazoknak, akiket egyéni... Tovább

Tartalom

Bevezető
Előszó a második kiadáshoz
Magyar költők versei
Ismeretlen szerző: Ó-magyar Mária-siralom13
Ismeretlen szerző: Siralomének a tatárdúlásról14
Sylvester János: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa15
Szkhárosi Horvát András: Semmit ne bánkódjál16
Tinódi Sebestyén: Siess, keresztyén18
Kecskeméti Vég Mihály: Psalmus Hungaricus19
Pap Benedek: Ó, én két szemeim20
Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen21
Kegyelmes Isten23
Adj már csendességet24
Illésházy István: Forog a szerencse25
Pécselyi Király Imre: Krisztusom, kívüled26
Kanizsai Pálfi János: Ne szállj perbe én velem26
Zrínyi Miklós: Zrínyi imádsága28
Ismeretlen szerző: Eltévedtem, mint juh30
Petrőczi Kata Szidónia: Elbágyadt lelkeknek31
Ráday Pál: Ó, irgalmas Isten32
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz32
A feszülethez33
Pálóczi Horváth Ádám: A nagy király jön33
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás35
Arany János: Ráchel siralma36
Epitaphium38
Juliska sírkövére38
Tompa Mihály: Úrvacsorai ének39
Madách Imre: Az ember tragédiája (Részlet a római színből)40
Lévay József: Gondviselő jó Atyám vagy43
Fejes István: Egyedüli reményem43
Pósa Lajos: Mennyben lakó én Istenem44
Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába45
Ady Endre:
"Ádám, hol vagy?" 46
Az Úr érkezése46
Imádság háború után47
Álmom: az Isten 48
Seregély és galamb48
Rendben van, Úristen49
Az Uraknak Ura50
A Patyolat üzenete51
Kis, karácsonyi ének52
Köszönöm, köszönöm, köszönöm52
Volt egy Jézus53
Istenhez hanyatló árnyék54
Hiszek hitetlenül Istenben55
Babits Mihály:
Miatyánk56
Psychoanalysis Christiana57
Jónás imája58
Csillag után59
Karácsonyi ének60
Eucharista61
Juhász Gyula:
Betlehemes ének62
Az utolsó vacsora62
De profundis63
Imádság a gyűlölködőkért63
Könyörgés a szabadulásért64
Tóth Árpád:
Krisztus-képre 65
Csillag, ó messzi szerelem!65
Isten oltó-kése66
Tetemrehívás66
Áprily Lajos:
Imádkozom, legyek vidám67
Lassú szárnyon68
Kálvin, 153569
Menedék70
Jehova70
Haza70
Karácsony-est70
Imádság71
Bartimeus71
Vándor72
Kérés az öregséghez72
Berde Mária:
Imádság imádságért73
Üzentél, Klaudia75
Törvény77
Reményik Sándor:
A szőnyeg visszája77
Istenarc78
Gyógyíts meg!79
És a szívem is elhagyott engem79
Kegyelem81
Lefelé menet82
Békesség Istentől83
Ne ítélj84
József, az ács, Istennel beszél85
A fordító86
Juhász Géza:
Keresztelő János87
Predesztináció88
Jöhet új Apokalipszis88
Fodor József: Mérlegen89
Szabó Lőrinc:
Párbeszéd91
Egy pohár víz91
Az Árny keze91
Biztató a tavaszban92
Illyés Gyula:
A reformáció genfi emlékműve előtt93
Szörnyű fegyver97
Számadó97
Keresztury Dezső: Tanács98
József Attila:
Nem emel föl98
Bukj föl az árból99
Dsida Jenő:
Templomablak100
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett101
Radnóti Miklós: Nyolcadik ekloga103
Képes Géza: Jövendő105
Vas István:
A Béke-téri Krisztus106
Húsvéti ének a testről108
Kakasszó110
Aki éjszaka ment Jézushoz112
Weöres Sándor:
Zsoltár113
Az idők folyama114
Ábrahám áldozása115
Mária sírhalma116
Jékely Zoltán:
A marosszentimrei templomban117
Seol ellen118
A Missa pro Pauperibus hallgatása közben120
A Csend jajszava121
Profán Angelus121
Rónay György:
Jeruzsálem pusztulása122
A hét első napján, amikor még sötét volt123
Jelenlét128
Deres128
Kiűzetés a Paradicsomból129
Devecseri Gábor: Krisztustövis129
Muraközy Gyula: Kálvin130
Bódás János:
Nem akadt hely130
Megbocsáthatod131
Imádság Szentlélekért131
Békülj ki Úristen132
Túrmezei Erzsébet:
Isten műhelyében134
Mégis135
Aki helyett a Krisztus vérezett136
Meddig?138
Fogd a kezem139
Szívem zöld ága140
Sándor Ernő:
Az Ember éneke140
Jeremiással mondom142
Csanádi György: Múlandóságunk lázadása143
Csanádi Imre:
Kikeleti kánta144
Egy hajdani templomra145
Vihar Béla:
Egy eretnek esti éneke146
Dante szavaival147
Babits Jónás Könyvéhez147
Pilinszky János: Introitusz148
Fodor András: Zsoltár148
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva150
Szerb György:
Jézus a legifjabb tanítványhoz150
Csonthárfa153
A szegény vízjáró imája154
Fejes Ádám: Hallottam - láttam155
Füle Lajos:
Futás156
Minden javamra van157
Dizsery Sándorné: Hannának158
Barsy Irma: Uram, bocsáss meg!160
Nádudvari Nagy János: Itt állok lemeztelenülve160
Fükő Dezső:
Vallomás161
Angelus163
Nagy Kornélia Mária: Jelentés az Úrnak163
Siklós József:
Jeremiás164
Titokzatos éj164
Szabó Irma:
A gyertya165
A vászon166
Csoma Gyula: Nevemmel vésett marok167
Műfordítások
Görög
Alexandriai Kelemen: Hű pásztorunk vezesd (Csomasz Tóth Kálmán)171
Szünesziosz:
Himnusz Krisztus pokolraszállásáról és mennybemeneteléről (Kerényi Grácia)172
Új Jézus, nézz le rám (Áprily Lajos)174
Klaudaniosz: A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)174
Ismeretlen költzők:
Krisztus születésére (Ritoók Zsigmond)175
A napkeleti bölcsekre (Ritoók Zsigmond)175
Angyali üdvözlet (Ritoók Zsigmond)175
A megfeszítésre (Ritoók Zsigmond)175
Isten Bárányára (Ritoók Zsigmond)176
Rhómanosz: Az utolsó ítéletről (Kerényi Grácia)176
Latin
Ismeretlen szerző: Estvéli ének (Egri Miklós)177
Ismeretlen szerző: Ments meg, Uram, engem (Tárkányi Béla)178
Róbert, francia király: Himnusz a Szentlélekhez (Babits Mihály)179
Hildebert de Lavardin: Éneke az Istenséghez (Babits Mihály)179
Pierre Abélard: Szombatesti himnusza (Babits Mihály)183
Clairvauxi Bernát:
Ujjongása Jézus nevére (Babits Mihály)185
Az isteni szeretetről (Babits Mihály)186
Adam de Saink Victor: Húsvéti éneke (Babits mihály)187
Celanoi Tamás: az utolsó ítéletről (Babits Mihály)189
Bonaventura: Éneke Krisztus irgalmáról (Babits Mihály)190
Olasz
Francesco d'Assisi: Naphimnusz (Képes Géza)192
Guittone d'Arezzo: Ég Úrasszonya (Tellér Gyula)193
Dante Alighieri:
Teremtés és megváltás (Babits Mihály)194
Óh örök Fény (Babits Mihály)197
Francesco Petrarca: siratom elmúlt éveim (Sárközi György)198
Michelangelo Buonarroti:
Évekkel rakva (Rónay György)198
Az élet alkonyán (Rónay György)199
Torquato Tasso: Zsoltár (Jékely Zoltán)200
Giovanni Pascoli:
Keleten (Berczeli A. Károly)200
Nyugaton (Berczeli A. Károly)204
Spanyol
Fray Inigo de Mendoza: Románc és refrain (Weöres Sándor)208
Avilai Szent Teréz: Lássalak csak téged (Vas István)209
Ismeretlen költő: A megfeszített Krisztushoz (Vas István)210
Bartolomé Leonardo de Argensola: Mennybéli Isten (Takács Zsuzsánna)210
Francia
Jean-Antoine de Baif: Zsoltár (Illyés Gyula)212
Théodore-Agrippa d'Aubigné: Végítélet (Részlet) (Rónay György)213
Pierre Corneille: "Szólj, szólj hozzám, Uram" (Áprily Lajos)215
Jean Racine: Egy keresztyén panasza (Illyés Gyula)216
Dr. Lamourous: Szólsz hozzám, Istenem217
Paul Verlaine:
Uram, szerelmed megsebesített (Szabó Lőrinc)218
Nagyvárosok fia (Rónay György)220
Jóság (Kosztolányi Dezső)221
Reggeli imádság (Rónay György)222
Példázatok (Szabó Lőrinc)225
E kicsi zug (Babits Mihály)226
Francis Jammes:
Imádság azért, hogy Istent dícsérje (Rónay György)227
Imádság egyszerűségért (Rónay György)228
Pierre Emmanuel:
Bűnvallomás (Rónay György)229
Nagypéntek este (Rónay György)230
Cibus Viatorum (Rónay György)231
Tamás (Rónay György)232
Angol
Sir Walter Raleigh: Befejezés (Szabó Lőrinc)233
William Shakespeare: 146. Szonett (Szabó Lőrinc)233
Thomas Nash: Agyő, világi kéj! (Mészöly Dezső)234
John Donne:
Szent Szonett (Képes Géza)235
Ó, mennyi kínzó ellentét terem (Vas István)235
Himnusz Istenhez betegen (Vas István)236
Himnusz Krisztushoz (Vas István)237
George Herbert: Templomablak (Vas István)238
John Milton:
Idő (Fükő Dezső)239
Ünnepi zenére (Fükő Dezső)239
A vak szonettje (Tóth Árpád)240
Mi volt az ember első bűne (Fükő Dezső)241
Üdv, szent fény! (Szabó Lőrinc)243
Ádám és Éva reggeli imája (Szabó Lőrinc)244
William Cowper: Az Úr csodásan működik (Vargha Gyuláné)246
Henry Francis Lyte: Maradj velem, mert mindjárt este van (Áprily Lajos)247
Charlotte F. Adams: Hadd menjek, Istenem (Benkő István)248
John Greenleaf Whittier: Öregkor (Sándor Ernő)249
A válasz (Sándor Ernő)249
Végül (Sándor Ernő)250
Alfred, Lord Tennyson: A kikötőn túl (Szabó Lőrinc)251
Thomas Hardy: Önvizsgálat (Fükő Dezső)251
Robert Louis Stevenson: A mennyei orvos (Fodor András)252
F. W. Bourdillon: Testvériség a szeretetben (Sándor Ernő)253
Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája (Részlet) (Tóth Árpád)254
Francis Thompson: Egy hópehelyhez (Kosztolányi Dezső)255
William Butler Yeats: Gilligan atya balladája (Fükő Dezső)256
Thomas Stearns Eliot:
Simeon éneke (Vas István)257
Mágusok utazása (Szabó Lőrinc)259
A víziló (Képes Géza)260
Ezra Pound:
A jó cimbora balladája (Képes Géza)261
Német
Martin Luther:
Erős vár a mi Istenünk (József Attila)264
Gyermekdal karácsonyra (Jékely Zoltán)265
Ulrich Zwingli: Imádsága betegségben (Benke István)266
Mária, magyar királyné: Könyörgés (Hajnal Gábor) 267
Johannes Heermann: Jézus Krisztus keserves szenvedésének oka (Áprily Lajos) 267
Johann Matthäus Mayfahrt: A mennyei Jeruzsálem (Rónay György)268
Friedrich von Spee: Kisded és igen szép karácsonyi versezet (Károly Amy)270
Simon Dach: Halotti ének (Nemes Nagy Ágnes)271
Paul Gerhardt: Itt állok jászolod felett (Csomasz Tóth Kálmán)271
Jöjjetek Krisztust dícsérni (Áprily Lajos)272
Ó Krisztus-fő, te zúzott (Áprily Lajos)273
Johann Rist: Öröklét, égzengés szava (Eörsi István)274
Johann Klaj: A szenvedő Krisztus (Berczeli A. Károly)275
Hans Jakob Grimmelshausen: Az éj vigasza (Nemes Nagy Ágnes)277
Angelus Silesius:
Jertek, mondja Krisztus, a hős (Szabó Lőrinc) 278
Könyörgés a Szentlélekhez (Szénási Sándor)279
Bartholomäus Crasselius: Tenéked zeng, Jenova, ének (Fükő Dezső)281
Johann Christian Günther:
Isten (Szabó Lőrinc)282
Töredék (Rónay György)282
Johann Wolfgang Goethe:
Húsvéti kórus a Faust-ból (Sárközi György)283
Proemion (Szabó Lőrinc)284
Joseph von Eichendorff: Akit az Úr szeret (Áprily Lajos)285
Anette von Droste-Hülshoff: Gecsemáné (Fükő Dezső)286
Gottfried Keller: Reformáció (Fükő Dezső)288
Conrad Ferdinand Meyer:
A halott szerelem (Rónay György)288
A sixtusi kápolnában (Szabó Lőrinc)289
A kereszt (Hutten utolsó napjai-ból) (Szabó Lőrinc)290
Dietrich Bonhoeffer:
Ki vagyok? (Bodoky Richárd)291
Köröttem jó erők (Bodoky Richárd)292
Albrecht Goes:
Írás a kézen (Fükő Dezső)293
Kapni, adni (Fükő Dezső)294
Hans Egon Holthusen: Boldog halfogás (Rónay György)294
Kurt Marti: Hivatlan esküvői vendég (Fükő Dezső)295
Flamand
Guido Gezelle:
Fönt imádkoztál (Rónay György)297
A csúszkáló molnárka (Rónay György)297
Orosz
Alekszandr Puskin:
A próféta (Szabó Lőrinc)299
Ima (Szabó Lőrinc)300
Mihail Lermontov:
Imre (Lator László)300
Imádság (Áprily Lajos)301
Angyal (Illyés Gyula)302
A próféta (Áprily Lajos)302
Lengyel
Adam Miczkiewicz: A tékozló bánata (Szabó Lőrinc)304
Szlovák
Hviezdoslav: Véres szonettek (Szemelvények) (Rónay György)305
Finn
Jaakko Suomalainen: Utasok éneke (Képes Géza)310
Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda (Képes Géza)311
Eino Leino: Békétlen ember könyörgése (Kodolányi János)313
Juhani Siljo: Sanyarú Vendel (Képes Géza)314
Uuno Kailas:
A lélek (Bán Aladár)315
Diadalének (Bán Aladár)316
A bűnös (Képes Géza)316
Toivo Pekkonen: vihar előtt (Képes Géza)317
Anna-Maija Raittila:
Ének a téli éjszakában (Túrmezei Erzsébet)318
Imádság aratás előtt (Túrmezei Erzsébet)319
Őszi imádság (Túrmezei Erzsébet)319
Esti panasz (Túrmezei Erzsébet)320
A kötet költői321
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem