A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tört pálcák 2.

Írások Szerb Antalról 1949-től napjainkig

Szerző

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 557 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-190-987-5
Megjegyzés: Első kiadás. Tankönyvi szám: 60143.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Szerb Antal emberi és írói sorsa elevenedik meg a Tört pálcák két kötetében, de kirajzolódik plasztikusan a huszadik század ellentmondásokkal teli kora is, mely e sorsot befolyásolta, alakítgatta. A könyv most megjelent második kötete 1949-től kalauzolja az olvasót izgalmas feljegyzéseken, vitairatokon, dokumentumokon és más, titkokat is feltáró írásokon át, napjainkig. Egy rendkívül szenvedélyes, beteljesítetlenül is teljes, maradandó élet szenvedése, öröme és bánata tárul fel a kötet lapjain.
Az itt közölt írások - ellentétben az első kötet dolgozataival - már Szerb Antal halála után születtek, és felfedezhető bennük az összegzésre, az életmű végső meghatározására való törekvés. Ezeknek az elemzéseknek, hatalmas ismeretanyagot közvetítő írásoknak jelentős része most jelenik meg először kötetben, és így az olvasóra a felfedezés erejével hatnak. Annál inkább, mert a szerzők oknyomozásaik során meglepő, olykor meghökkentő következtetésre jutnak. Számos irodalomtörténeti - ha úgy... Tovább

Tartalom

Előszó9
Irodalomtörténet17
A magyar irodalomtörténet az 1948 utáni kritikákban19
Pándi Pál: Irodalmi jegyzetlapok21
Sőtér István: Szerb Antal magyar irodalomtörténete23
Bóka László: Szerb Antal: A magyar irodalom története38
Héra Zoltán: Szerb Antal magyar irodalomtörténete45
Komlós János: Európaiság és magyarság47
Sütő Jenő: Vita a népi ideológiáról48
-z-y: Szerb Antal irodalomtörténeti munkásságának mérlege51
Sz. I.: Emlékezés egy könyvre és írójára53
B. N. L.: A magyar irodalom története 1919-től napjainkig57
Szabolcsi Miklós: Szerb Antal61
Bisztray Gyula: Az irodalomtudományi társaságról66
Lengyel András: Szerb Antal egyetemi magántanári előadásainak tervezete69
Részlet Illyés Gyulának Aczél Györgyhöz írott leveléből74
Nemes Nagy Ágnes: Budapesti séták75
Vas István: Folytatás: a nemzedék meg a kritikusai76
Kolozsvári G. Emil: A szervező és föltaláló Szerb Antal91
Lengyel András: Szerb Antal levele Bethlen Miklós önéletírásáról94
Petrányi Ilona: Az olvasó író96
Agárdi Péter: "Szociológiai módszer" és irodalomtörténetírás100
Nemeskürty István: Az irodalom története mint regény és esszé105
Kolozsvári Grandpierre Emil: Eretnek esszé Szerb Antalról107
Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetéről125
Bán Zoltán András: A Volga menti lovas és az elefántcsonttorony126
Nyerges András: Az elsöpört ködfújó132
Három vitacikk135
Vértes György: Nincs új a nap alatt...137
Remenyik Zsigmond: Hozzászólás Vértes György cikkéhez140
Szabolcsi Miklós: A vita lezárása141
A világirodalom története az 1948 utáni kritikákban143
Gellért Oszkár: Hamisítás145
Szörényi László: Múltaddal kezdeni valamit145
Veres Péter: Gótikus maszlag146
Kardos László: Szerb Antal Világirodalomtörténete148
Lengyel Balázs: A világirodalom története151
Galbács Mihály: Megjegyzések Szerb Antal világirodalomtörténetéhez152
Ungvári Tamás: Levél Szerb Antalhoz157
Jánosházy György: Élmény és értékrend159
Németh László: Szerb Antal világirodalom-története163
Nadányi Pál: A szellem közös valutája166
Szerb Antalné: Lukács György Szerb Antalról168
Petrányi Ilona: Szerb Antal kapcsolata a világ irodalmával171
Regény, novella, esszé177
A Pendragon legenda179
Hegedűs Géza: A kiadó utószava181
Szerb Antalné: Adalékok a magyar axolotl kutatáshoz184
Ficzai Dénes: A Pendragon legenda185
Budapesti kalauz marslakók számára187
Takács Ferenc: Szeretni Budapestet189
Utas és holdvilág191
Sőtér István: Szerb Antal és csodái193
Dersi Tamás: Utas és holdvilág195
Falus Róbert: A passzív "lázadás" regénye196
Gerold László: Mert befogad és kitaszít a világ198
Nagy Csaba: Ki ölte meg Ulpius Tamást?204
Eisemann György: Halálmítosz, nyelv, szubjektum208
VII. Olivér - Ex227
Bata Imre: VII. Olivér229
Kelemen János: Királyok és szélhámosok230
Kürti Pál: VII. Olivér231
Nagy Péter: Egy furcsa leletről232
Ungvári Tamás: Ex234
Szombathelyi Ervin: Ex236
Pándi Pál: Ex237
Száz vers239
Kardos László: Utószó egy antológiához241
Boldizsár Iván: Böngésző242
Bori Imre: Menedék a szörnyű idők elől244
Nemes Nagy Ágnes: A Száz versről246
Tasi József: Ő volt Szerb Antal248
Tandori Dezső: "Ami maradandó - költők műve"250
Somlyó György: Önéletrajzaimból251
A királyné nyaklánca261
Vámosi Pál: A királyné nyaklánca263
Kürti Pál: A királyné nyaklánca264
Lékay Ottó: A királyné nyaklánca267
Kovács Győző: Az értelem erőfeszítése268
Ficzay Dénes: A királyné nyaklánca268
Laczkó András: Szerb Antal történelemszemlélete A királyné nyakláncában273
Gerold László: A Szerb Antal-i változat280
Gondolatok a könyvtárban285
Szabolcsi Miklós: Szerb Antal tanulmányai287
Kelemen János: Az ihletett tudós295
Bata Imre: Könyvszemle296
A varázsló eltöri pálcáját299
Sz. Nagy Miklós: A varázsló eltöri pálcáját301
Rónay György: A varázsló eltöri pálcáját303
Simon Zoltán: A varázsló eltöri pálcáját307
Sára Péter: A varázsló eltöri pálcáját310
Ficzay Dénes: A varázsló eltöri pálcáját323
Stílus, szellem, ember325
Illés Endre: A noefrivol eufória327
Kardos László: Szerb Antal330
Kabdebó Lóránt: Szerb Antalról346
Csetri Lajos: Holdvilág utasa350
Fehér Ferenc: Bálint György vagy Szerb Antal?353
Kabdebó Bálint: Egy elmélet és illusztrációi374
Petőcz Pál: A Vigilia irodalomelmélete és irodalompolitikája. 1935-1944377
Hegedűs Géza: Egy nemzet irodalomtanára379
Szerb Antal szépírói munkáiról382
Kenyeres Zoltán: Poszler György: Szerb Antal pályakezdése385
Rónay György: Szerb Antal pályakezdése387
H. Lukács Borbála: Poszler György: Szerb Antal pályakezdése391
Komlós Aladár: Szerb Antal393
Kurucz Gyula: Szerb Antal világa396
Bálint Tibor: Hétköznapok és csodák407
Keresztury Dezső: Szerb Antal410
Rónay György: Napló418
Rónay György: Szerb Antal vagy az irodalom mint életforma419
Deák Tamás: Szerb Antal emléke428
Poszler György: Thienemann Tivadar levele433
Bisztray Gyula: Közös fórumok439
Bodnár György: A szellemtörténet és a történelem kihívása440
Poszler György: Emlékezés és meditáció449
Gyergyai Albert: Találkozások Szerb Antallal455
Szerb Antalné: A Szerb Antalra emlékező Gyergyai Albert írásához458
Thienemann Tivadar: Szerb Antal és a szellemtörténet459
Paolo Santarcangeli: Az éjszaka462
Csányi Erzsébet: A Filip Latinovicz hazatérése és az Utas és holdvilág tipológiai összefüggései464
Ézsiás Erzsébet: ASzerb Antal-i irónia stíluseszközei468
Poszler György: Illúzió és értelem II.476
Hermann István: Volt-e baloldali szellemtörténet?486
Nagy Sz. Péter: A menekülő polgár mítoszai488
Szeghalmi Elemér: Szerb Antal és Sík Sándor kapcsolatáról496
Kerényi Károlyné: Szerb Antal, a homo ludens497
Mórocz Zsolt: Miért e lom?500
Éjféli párbeszéd513
Ajánló bibliográfia517
Írások Szerb Antalról 1996 és 2000 között535
Forráshelyek537
Névmutató 1. kötet541
Névmutató 2. kötet549
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem