863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1964. január-december

XXIX. évf. 1-12. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK:
Bánk József: XXIII. János pápa jogalkotása 321
Csanád Béla: A katolikum Sík Sándor költészetében 579
Cserháti József: Az egyház és a világ viszonya a zsinati „aggiornamentoban" 523
Csóka J. Lajos: Romer Flóris életműve 211
- - Szent István intelmeinek és törvényeinek szerzősége 453
Erdey Ferenc: A lelkiismeret a katolikus szemléletben 202
Gál Ferenc: A filozófiai istenérvek értéke 129
- - A földi valóságok teológiai értékelése 449
Holenda Barnabás: A nemzetközi geofizikai év eredményei és az új
terv 280
Horváth Richárd: A mai vallásos ember jellegzetes arcvonásai 7
- - A dolgok krisztusi rendjében 649
Ignácz Rózsa: Graham Greene olvasása közben 666
Juhász Péter: A liturgikus reform megalapozása 327
Kecskés Pál: A keresztény embereszmény maradandó és változó vonásai 193
Keresztes Sándor: Új családjogunk alapelvei 152
Klempa Sándor Károly: Francisco de Zurbarán 1598-1664 727
Kormos Ottó: A diakonátus az egyetemes kereszténységben 544
Kósa Ferenc: A Collectio Rituum egy esztendeje 77
Majsai Mór: A Theotokos és a fáraók népe 207
Medvigy Mihály: Az eddigi Pál pápák 65
- - A vegyesházasság az egyház történetében 655
Mihelics Vid: Amire törekszünk 1
- - Az „Ecclesiam Suam" enciklika és a zsinat 513
Ohmacht Nándor: Sík Sándor rejtett vonásai 5
Pályi András: A krakkói egyetem hatodik centenáriumán 401
Pászthory Valter: Rónai Jácint úttörése 631
Pénzes Balduin: Fáklya a sötét században 641
Prokopp Gyula: Az esztergomi várhegy és a székesegyház viszontagságai 465
Radó Polikárp: A liturgia megújításának elrendelése a zsinaton 267
Rónay György: Emlékeim Sík Sándorról
Sík Nándor: A költő vallomása művészetéről. - Sík Sándor
kiadatlan levele Takács Ernőhöz 19
- - Az ima elmélete 137
- - Az ima pszichológiája 385
- - A magánima 705
Staud Miklós: Eltérések a szeretet fogalma körül 599
Szeghalmi Elemér: Móra Ferenc harminc év múltán 342
Szennay András: A faji megkülönböztetés és a keresztény tanítás 590
Szigeti Kilián: Magyar liturgikus énekeskönyv 394
Tamás György: Az ősemberkutatás új útjai 147
- - A monogeizmus a természettudományban 712
Taxner Ernő: Dürrenmatt
Timkó Imre: Az „oikoumené" 533
Tótfalusy István: A négyszázéves Shakespeare
A realitás győzelme 577
VERSEK:
Ágoston Imre: Ősz 28
Babbos Ferenc: Kereső 352
- - Üldöző I 393
- - Üldöző II 400
Beney Zsuzsa: Mária, Péter-arc 406
Bittei Lajos: Pünkösd 326
- - Éjszaka a Károly-hídon, A Lavra kolostorban 726
Christine Busta: A jó Istenhez, Az üzenet, Június Schönbrunnban,
Egy sírra, Krónika, Az ember birtoka. Más juhod, (Rónay György bevezetésével, Rónay
György és Hajnal Gábor fordításában) 263
Csanád Béla: Számadás 18
- Féltékenységgel, Azt is fogadd el, Jónás jele,
Mysterium nativitatis, Intermezzo 660
- Egy kiállítás képeire 738
Cselényi I. Gábor: Lombhullás 224
Falu Tamás: Köd, Gyémánt, Monor, egy perc! 522
Fazekas Lajos: Megtörtél, mint a kar hajlása 82
Fehér József: A tojás kiköltése 201
- Emmanuel, Jób éneke, Évszakok 598
Jékely Zoltán: Weöress Sándorról írtam 1938-ban, Clematis,
A negyvenedik ősz 76
- A temetés után 463
- Az ő hangja esti kertben 738
Albert von Chamisso: Boncourt vára (Ford. Kunszery Gyula) 136
Keresztury Dezső: Vers két hangra, Sík Sándor emlékének 69
Kerényi Grácia: Könyörgés a Dunához, Lehel idézése 341
Kondor Béla: Fény 464
Makó Imre: Elizeus 4
- Térdre állok 156
Mikes Margit: Csak egy fűszál 98
Mollináry Gizella: Fogadalom a káoszból 285
Nagy Méda: Minden dicséret szónál szebben 547
Pilinszky János: Fehér piéta 136
- Önarckép, Egy sírkőre, Különítélét, Passió 717
Poór Bernát: Ez már az ősz 648
- - Üzenet 711
Rónay György: Hegyi tél 145
Rozványi László; Keresztelő 210
Sík Sándor: Mária Királynő himnusz fordítás 279
Szabó Géza: Radnóti Miklós utca 419
Szedő Dénes: Öt négysoros 9
Szenttamási Nándor: Szeretem a te ..His master's voice 481
- - Dédalosz panasza 598
Vasadi Péter: Barátok és napok változásai, Havas táj pipaccsal 603
Vámosi Pál: Csöndes diadallal 34
ELBESZÉLÉSEK:
Dénes Gizella: Az eszéki híd 604
Enyedi Zsigmond: Húsz év után 221
Gerlei József: Cézár halála 157
Ijjas Antal: A gyűrű 407
Illyés Dénes: Tizenhat lépcső 286
Andric Ivo: Az olovoi csoda (Ford. Hegedűs Antal és Csanád
Béla) 95
Mándy Iván: Üres osztály 29
- Sirkő kert 353
Passuth László: Utolsó ítélkezés 349
Pályi András: Nincs senki sem 470
Pilinszky János: A költészet hatalma 218
Possonyi László: Oleander 31
Szarka Géza: Egy túzok hiányzik 548
Timár Máté: Karácsony 733
Miguel de Unamuno: A lumbriai márki 671
Mihelics Vid: Eszmék és tények. (Értékelő tények a zsinat má-
sodik ülésszakáról) 35; (A vallásszabadság kérdése
a zsinat előtt) 99; (Világnézeti, ellentétek és a koegzisztencia) 162; (Bírálható-e az egyház?) 225;
(A Pacem in terris és a katolikus dialógus) 291;
(XXIII. János halálának első évfordulója) 357; (A
keresztény ember a mában) 420; (A progesteronpirulák ügye) 482; (Calvin halálának négyszázadik évfordulója) 553; (A templomi szentbeszédről)
611; (Első beszámoló a zsinat harmadik ülésszakáról) 739.
Csanád Béla: A kis út: Az újítások az egyházban 556
Előd István: A kis út: A Jézus Szíve tiszteletről 363
Erdey Ferenc: A kis út: Az udvariasságról 489; A pontosság 746
Medvigy Mihály: A kis út: A misehallgatás új rendjéről 615
Szennay András: A kis út: A keresztény házasság egyik komoly
problémájáról 39; A gyermeki és a felnőtthitről 103; A hitbeli kételyek pozitív szerepéről 167; A fiatalkorúak, a pénz és a szülők felelőssége 230; A lelkiélet üdvös feszültségéről
295; A középszerűségről 425; Az életörömről 679.
Naplók
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem