Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.706

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Keresztyén politika a mában

A holland református Államismereti Párt konferenciái Magyarországon 1992-1995


A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A könyv, amit a kezében tart, azoknak az előadásoknak a szövegét tartalmazza, melyeket 1992-95 között tartottak. Magyarországon hangzottak el, olyan konferenciákon, amelyekbe többek között a... Tovább

Előszó

A könyv, amit a kezében tart, azoknak az előadásoknak a szövegét tartalmazza, melyeket 1992-95 között tartottak. Magyarországon hangzottak el, olyan konferenciákon, amelyekbe többek között a Magyarországi Református Egyház, különböző politikai pártok politikusai, tudósok, szakértők és a hollandiai Államtudományi Református Párt voltak belevonva.
A vasfüggöny leomlásakor a holland kormány anyagi feltételeket teremtett ahhoz, hogy Kelet-Európában ösztönözze a politikai tudatosodás A és demokratizálódás folyamatát. Az Államtudományi Református Párt (SGP) élt ezzel a lehetőséggel. Fentnevezett konferenciák tehát a holland kormány anyagi támogatásával tartattak meg. Az első konferencia 1992. április 22-én volt, az utolsó pedig 1995. szeptember 29-30-án.
Az SGP a legrégibb politikai párt Hollandiában. 1918. április 24-én alapították. Keresztyén politikai párt, s a tagjait különböző egyházakból toborozza, de nem egyházi párt. Szinte létezésének kezdetétől vannak képviselői a parlamentben, az önkormányzatokban és a megyei önkormányzatokban. 1984 óta az Európa-Parlamentben is van képviselője.
Az SGP alaptana Isten megmásíthatatlan Igéje és annak tekintélye, valamint a református hitvallások. Abban az áll, hogy a felsőbbség Isten kegyelméből uralkodik. Az SGP-nek az a célja, hogy ezt az alaptanítást kivigye a társadalomba. Senkire sem kényszeríti rá a hitet, de mindenkit rá akar ébreszteni, hogy lássa, be hogy csak a bibliai normákon nyugvó felsőbbség kormánya nyugszik helyes alapokon. Ebből a politikai meggyőződésből kiindulva és áthatva politizálnak az SGP képviselői.
A keresztyén emberre (a keresztyén politikusra) a Kijelentés alapján az a feladat vár, hogy a politikai és társadalmi események úgy folyjanak, ahogy Isten parancsolta élnünk. Kellemetlen küldetés, de nem vonhatjuk ki alóla magunkat.
A politikai tudatosodást elősegítő tetteknek a következő céloknak kell megfelelniük: a) az alapelvek fontosságának aláhúzása, mert alapelvek nélkül a politika egyszerűen csak pragmatikát jelent, b) (fiatal) emberek érdeklődésének felkeltése a politika iránt, c) annak a tudatosítása, hogy a politika nagyon közel van a mindennapi élethez, és a hatása nagyon közvetlenül érint mindenkit, d) Hangsúlyozni kell, hogy mindenki személy szerint felelős az egyházért, államért és társadalomért, e) háttéranyagot kell nyújtani az oktatásnak általában, és különösen az egyházi iskoláknak. Végül, hogy a figyelem kifejezetten az aktivitásra irányuljon, és eszmecserét ezzel is elősegítsük: megrendeztük a konferenciákat.
Ennek a kötetnek az a célja, hogy egy szerény hozzájárulás legyen a Szentíráson alapuló keresztyén államtudomány legelemibb alaptételeinek a népszerűsítéséhez. Ennek alapján, és a Biblia valamint a református hitvallások által megadott kereteken belül akar választ adni a problémákra. Ezen kívül az előadások a parlamenti demokratizmus működéséről folyó politikai vitákra is előnyösen hatnak. Vissza

Tartalom

Előszó 7
Drs. J. Mulder, a „Guido de Brés Alapítvány", az Államismereti
Párt Tudományos Intézetének igazgatója
I. A hívő ember és a politika 9
(Budapest, Ráday Kollégium, 1992. április 22.)
1. J. Mulder: A politikai képzés jelentősége 10
2. B. J. van der Vlies: A bibliai-református alapelvek és a politika 17
II. Környezetvédelem-egészségügy-közgazdaság 25
(Budapest, Ráday Kollégium, 1993. március 12-13.)
1. Dr. J. T. van den Berg: A környezetvédelem helye a keresztyén politikában 27
2. Drs. J. Mulder: Ha az Úr akarja és élünk... 34
3. Dr. Dizseri Tamás: A magyar egészségügyről 42
4. Fred W. den Boef:
Gazdaságpolitika - gondozás, őrzés és igazságosság 50
5. Dr. Bod Péter Ákos: 57
Intézmények, normák és szabályok: a gazdaságpolitika értékalapjai Magyarországon
III. Jog, mezőgazdaság, közlekedés 59
(Budapest, Ráday Kollégium,
1993. szeptember 10-11.)
I. nap:
Dr. Hegedűs Lóránt püspök: 61
Bevezető áhítat: Zsoltárok 143:10/b.
H. J. Oordt, a Holland Királyság magyarországi 64
nagykövetének köszöntő szavai
J. Mulder köszöntője 65
I. altéma: Jog
1. Van den Berg: Bíráskodás, mint felsőbbségi feladat 66
2. Katona Sándor:
A világi felsőbbség kötelessége:az igazságszolgáltatás 72
II. altéma: Mezőgazdaság
1. Prof. dr. Ir. G. van Dijk: 79
Verseny és kooperáció, új európai perspektívák a mezőgazdaság területén
2. Dr. Kovács Péter: 83
Verseny és kooperáció, új európai perspektívák a mezőgazdaság területén
III. altéma: Közlekedés
1. Van der Waal: Az Európai Közösség szállításirányítása 94
2. Siklós Csaba: Közlekedés 99
II. nap:
Czövek Olivér: Áhítat 109
Reflexiók: 111
a) Dr. Csűry Kálmán: Jog 111
b) Juhász Pál: Mezőgazdaság 115
c) Dr. Szilágyi Sándor: Közlekedés 117
IV. Az állam (a felsőbbség) alapvető feladatai 121
keresztyén szemmel (Csurgó, 1994. június 10-11.)
1. J. T. van den Berg: A felsőbbség alapvető kötelességei 124
2. Dr. Király Tibor: Az állam alapvető feladatai 131
I. altéma:
I.1. Bakker: 137
Belpolitikai igazgatás; privatizáció és decentralizáció
3. Szászfalvi László: 144
Az önkormányzatok szerepe és feladatai
II. altéma:
1. Mr. G. Holdijk: 148
Az egyház és az állam viszonya (avagy az állam és a Biblia)
2. Dr. Katona Sándor: Az egyház és az állam kapcsolata 153
III. altéma:
1. a. A. J. Molenaar: A kormányzat és az oktatás 160
V. Nemzetközi tanulmányi napok. 165
Aktuális történések a demokrácia és a jogállamiság területén
(Budapest, A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája, 1995. szeptember 29-30.)
1. G. H. Holdijk: Demokrácia és jogállam 169
2. Alföldy-Boruss Dezső: 176
A keresztyén ember, mint közéleti személy és Krisztustól kapott prófétai tiszte
I. altéma:
1. Dr. J. T. van den Berg: 185
Alkotmány és állampolgár a jogállamban
2. Dr. Tölgyessy Péter: 193
Ellenőrzött hatalom, cselekvőképes kormány.
A demokratikus jogállam eszméje az új magyar közjogban
II. altéma:
1. Drs. J. Mulder: 200
A polgár feladatai a demokratikus jogállamban
2. Dr. Katona Sándor:
Az állampolgár feladatai a demokratikus jogállamban 207
III. altéma:
1.1. Bakker: 212
A társadalmi szervezetek feladatai a demokratikus jogállamban
2. Sz. Tóth János:
A civil szervezetek és a demokrácia Magyarországon 221
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Keresztyén politika a mában
Állapot:
1.540 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba