844.820

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Állattenyésztés 1-3.

I.: Általános állattenyésztés, Gazdasági állatok takarmányozása/II.: Szarvasmarhatenyésztés, Juhtenyésztés, Tejgazdaságtan/III.: Sertéstenyésztés, Lótenyésztés, Baromfitenyésztés

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.528 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-230-683-x
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. A második és harmadik kötet kihajtható mellékletet tartalmaz.

Tartalom

I. KÖTET
Előszó7
ÁLTALÁNOS ÁLLATTENYÉSZTÉS
Az állattenyésztés fogalma15
Az állattenyésztés gazdasági jelentősége16
A gazdasági állatok eredete. A háziasítás18
Az állatok megváltozása a háziasítás folyamán21
Elvadulás (dedomesztikáció)25
Az állattenyésztés fejlődéstörténetének rövid áttekintése25
A magyar állattenyésztés fejlődésének rövid áttekintése28
A környezet hatása a szervezetre29
Takarmányozás29
Éghajlat31
Hőmérséklet31
Nedvesség33
Fény33
Egyéb éghajlati tényezők34
A gyakorlás, mozgás és szervműködés hatása35
A honosulás (akklimatizáció)37
A szervezetre ható belső tényezők38
Ivarjelleg42
Ivartalanítás44
A gazdasági állatok testalakulásának jelentősége és bírálata45
Testméretek felvétele48
Fejlettség (testsúly)50
Kondíció53
Arányosság (homogenitás)54
Kültakaró55
Színeződés56
Formalizmus az állattenyésztésben58
Az átöröklés60
Az immunitás és a betegségek átöröklése77
Kvalitatív jellegű tulajdonságok öröklődése80
A vércsoportok jelentősége az állattenyésztésben85
Kvantitatív (mennyiségi) tulajdonságok átöröklése89
Biometriai alapfogalmak103
A biometria területe103
Az átlag és a szórás kiszámítása105
Korrelációk106
A regresszió és a korreláció kiszámítása108
Az adatok megbízhatóságának vizsgálata109
Gazdasági állatok rendszerezése112
A faj112
A fajta113
Egyoldalú és vegyes hasznosítás az állattenyésztésben119
A fajtatisztaság. A telivér, félvér.120
Alfajta, fajtaváltozat (válfajta), tájfajta, tenyészet, törzstenyészet, zárttenyészet, törzs, család, vérvonal, vonal, populáció121
Gazdasági állatok értékmérő tulajdonságai és értékelésük123
Termelőképesség126
Tejelékenység126
Hús- és zsírtermelőképesség126
A fejlődés gyorsasága, koraérés129
Erőtermelés129
Gyapjútermelés130
Tojástermelés131
Termékenység. Szaporaság131
Vérmérséklet, természet, rossz szokások132
Szellemi és ösztönszerű képességek133
Igényesség, igénytelenség134
Konstitúció135
Egészség138
A szaporodás139
A szaporodás fogalma139
Ivarzás139
Párzás (fedezés, hágás stb.)141
Megtermékenyülés142
Meddőség142
A pároztatás módjai143
Az egy apaállatra számítható nőstények száma144
Mesterséges termékenyítés146
A magzat fejlődése, táplálkozása és elhelyezkedése150
A vemhesség tartama152
A vemhesség megállapításának módjai153
Az ellés, elvetélés154
A közeledő ellés jelei155
Az ellés lefolyása155
Az anya és az újszülött ápolása az ellés után156
Ikerellés, egypetés ikrek158
Növekedés és fejlődés159
Ivarérettség, tenyészérettség164
A kor szerepe az állatok életében165
A tenyészkiválasztás (szelekció)167
Kiválasztás az egyedek tulajdonságai (fenotípus, individualitás) alapján175
A származás, a család és a rokonok ismeretének jelentősége a tenyészkiválasztásban178
Az ivadékvizsgálat181
A párosítás alapelvei186
A tenyésztési eljárások187
Fajtatiszta tenyésztés. Vérújítás (vérfrissítés)188
Beltenyésztés (Rokontenyésztés.)190
Vérvonaltenyésztés195
Keresztezés197
Gazdasági és biológiai tulajdonságok összeegyeztetése212
A törzskönyvezés214
Az egyedi megjelölés módszerei217
Az állatok fényképezés219
Állatkiállítások220
Gazdasági állatok elhelyezése és gondozása221
Az elhelyezés iránt támasztott általános követelmények221
Az istállóépítés222
A természetszerű tartás, fészerek, karámok, kifutók224
A legeltetés226
Az állatok ápolása227
Az állatok szállítása232
Balesetelhárítás az állattenyésztésben232
Az állattenyésztés gépesítés234
Ajánlott irodalom234
GAZDASÁGI ÁLLATOK TAKARMÁNYOZÁSA237
Bevezetés237
Gazdasági állataink takarmányozásának története239
Az állati szervezet kémiai összetétele241
A takarmányok összetétele és a takarmányalkotórészek szerepe az állatok táplálásában242
A takarmányok víz- és szárazanyag-tartalma242
Zsírok és zsírnemű anyagok (lipidek)244
A nyersrost és a nitrogénmentes kivonat247
A takarmányok teriméje253
A takarmányok nitrogéntartalmú anyagai254
Vitaminok256
Zsírban oldódó vitaminok256
Vízben oldódó vitaminok260
Vitamin túladagolás (hypervitaminózis)263
Az ásványi anyagok264
Szervalkotó elemek266
Mikroelemek271
Az állati szervezet szempontjából közömbös vagy mérgező ásványi anyagok275
Antibiotikumok275
Hormonok és anyagcserére ható anyagok277
Enzimek278
Betegségek megelőzésére adagolt takarmánykiegészítők279
Antimetabolitok279
A takarmányok megemésztése280
A takarmányok táplálóanyagainak kihasználását befolyásoló tényezők282
A közbülső anyagcsere285
A szénforgalom286
Az energiaforgalom288
A nitrogénforgalom292
Az ásványianyag-forgalom298
A vízforgalom308
A takarmányok táplálóértéke310
Gazdasági állataink táplálóanyag-szükséglete317
Az életfenntartó táplálóanyag-szükséglet317
Az állati termelés táplálóanyag-szükséglete320
A növekedés táplálóanyag-szükséglete320
A gyapjútermelés táplálóanyag-szükséglete324
A szaporodás táplálóanyag-szükséglete324
A tojástermelés táplálóanyag-szükséglete326
A tejtermelés táplálóanyag-szükséglete328
A zsírhizlalás táplálóanyag-szükséglete335
A munka táplálóanyag-szükséglete336
A takarmányértékesítés338
Takarmányismeret341
Zöldtakarmányok341
A legelő jelentősége341
Kaszált zöldtakarmányok349
Silózott takarmányok358
Gyökér- és gumós takarmányok, húsos termések360
Szénák362
Szántóföldi szénák365
Szalmák és szárak367
Pelyva, törekfélék és egyéb növényi maradványok368
Magvak és termések369
Gabonamagvak369
Hüvelyes magvak371
Olajos magvak372
Egyéb magvak372
Ipari melléktermékek és hulladékok372
Malomipari és magtisztítási hulladékok373
Növényolajipari melléktermékek374
Cukorgyári melléktermékek377
Szeszgyári takarmányok378
Sörgyári hulladékok379
Keményítőgyári takarmányok380
Konzervipari melléktermékek380
Állati eredetű takarmányok381
Tej- és tejtermékek381
Húsipari hulladékok382
Halfeldolgozási melléktermékek383
Egyéb állati eredetű takarmányok384
Egyéb takarmányok384
Étkezési hulladékok (konyhai moslék)384
Takarmánykiegészítő anyagok385
Abrakkeverék389
Az abrakkeverékek készítése392
A takarmány minőségének megítélése393
Gyakorlati minősítés393
Mintavétel takarmányvizsgálathoz394
Laboratóriumi vizsgálat396
A takarmányok eltartása és etetése397
A takarmányok eltartása397
A szénakészítés397
A takarmányok savanyítása413
A gyökér-, gumós- és egyéb vizenyőstakarmányok eltartása429
Szalma, törek, polyva és kukoricaszár eltartása430
Abraktakarmányok és ipari hulladéktakarmányok eltartása431
A takarmányok előkészítése etetéshez433
A takarmányozás gyakorlati végrehajtása437
A takarmányadag összeállítása437
A vitamin-ellátottság ellenőrzése445
Az etetés módja446
Ivóvíz és itatás459
A jó takarmányellátás megszervezése461
Ajánlott irodalom462
Függelék
A fontosabb takarmánynövények karotintartalma466
A takarmányok szerves és szervetlen táplálóanyag-tartalma468
Gazdasági állatok táplálóanyag-szükséglete498
A különböző zsírtartalmú tej átszámítása 4%-os zsírtartalmú tejmennyiségre532
Név- és tárgymutató537
II. KÖTET
SZARVASMARHATENYÉSZTÉS
Bevezetés13
A szarvasmarha eredete és domesztikációja13
A marha rokonfajai15
A szarvasmarhatenyésztés népgazdasági jelentősége18
A szarvasmarhák elnevezései20
A szarvasmarha külső testalakulása21
A testalakulás bírálatának jelentősége21
A szarvasmarha kültakarója22
A szarvasmarhák színei24
A szarvasmarha súlyának és testméreteinek megállapítása26
A fejlettség és az élősúly29
A szarvasmarha testrészeinek elbírálása30
A fej30
A törzs33
A tőgy38
A végtagok44
A szarvasmarha életkorának meghatározása47
Az ivari jelleg és az ivartalanítás49
A szarvasmarha belső értékmérő tulajdonságai51
Egészség, szervezeti szilárdság, élettartam51
Termékenység55
Növekedési erély, koraérés, ivari koraérés57
Vérmérséklet, természet és rossz szokások58
A tejtermelés59
A tejképződés és tejleadás mechanizmusa63
Tejzsírtermelés, zsírszázalék66
A tej egyéb alkotórészei69
Fejhetőség (Fejési sebesség)70
Perzisztencia72
A tejtermelést befolyásoló tényezők73
Takarmányfelvevő-képesség, legelőkészség78
Hústermelés, hizodalmasság78
Erőtermelés, lábszerkezet82
A szarvasmarhafajták és csoportosításuk83
Magyar szürke marha84
A szimmentáli marha85
A magyar tarka marha87
Borzderes fajták90
Kosztromai92
A jersey marha93
Fekete és vöröstarka lapálymarhák96
Dán vörös98
Ayrshire (ersir) marha99
Charolais (sárolé)100
Hereford (Hirford)101
Egyéb fajták101
A szarvasmarha tenyésztése109
A tenyésztés elvei és a kiválasztás módszerei109
Kiválasztás az egyediség (fenotípus) alapján111
Kiválasztás a származás és a rokonok minősége alapján114
Az ivadékvizsgálat (tenyészértékbecslés az ivadékok alapján) a szarvasmarhatenyésztésben116
A szelekció hatékonyságának növelése a gazdaságosabb termelés érdekében122
A törzskönyvezés és a termelésellenőrzés129
Állományfelvétel129
Termelési adatok megállapítása130
Tenyésztési adatok131
Küllemi bírálat132
Törzskönyvezési adatok értékelése136
A szarvasmarha szaporítása139
Az ivarzás140
A bika használata141
Fedeztetés142
A vemhesség jelei és tartama144
A vemhes tehén ápolása és takarmányozása144
Az ellés146
A szarvasmarha fölnevelése150
Az újszülött borjú ápolása152
A borjúnevelés153
Az üszők takarmányozása159
A bikaborjak felnevelése161
Fejlődő szarvasmarhák hizlalása162
A kifejlett szarvasmarhák takarmányozása165
A tehenek takarmányozása165
Tenyészbikák takarmányozása174
Szarvasmarhahizlalás és -feljavítás174
A vágómarha minősítése180
A levágott szarvasmarha húsának kereskedelmi felosztása és minősítése180
A szarvasmarha elhelyezése, ápolása és fejése182
A tehénistállók182
Kötött tartású tehenészeti telep185
Zárt, kötetlen tartású tehenészeti telep189
Az istálló berendezése és tartozékai201
A bikaistálló205
A borjúnevelő205
Növendék- és hízóistállók. Egyéb rendeltetésű istállók207
1000 férőhelyes hízómarhatelep és üzemelése210
A fejés213
A tehenek gondozása221
A tenyészbikák gondozása224
Az igásmarhák gondozása és járomozása225
Ajánlott irodalom226
JUHTENYÉSZTÉS
Bevezetés229
A juhtenyésztés népgazdasági jelentősége229
A juh mint gyapjútermelő230
A juh mint tejtermelő230
A juh mint hústermelő230
A juh mint prémtermelő230
A juh egyéb szolgáltatásai230
A juh jelentősége a mezőgazdasági üzemben231
A juhászat takarmányigényei231
A juh mint gyomirtó232
A juhászat szerepe a talajerő fenntartásában232
A juhok elnevezése ivar és kor szerint232
Honnan eredtek juhfajtáink?232
Alapismeretek a juhtenyésztéshez233
A testtájak külső alakulása233
A fej233
A törzs234
A végtagok236
Méretek felvétele a juhon237
A juh életkorának meghatározása238
Gyapjúismeret239
A gyapjú239
A bundát alkotó szőrképletek239
A gyapjúzsír240
A gyapjúszál tulajdonságai241
A bunda belszerkezete vagy jellege244
Kiegyenlítettség245
Gyapjúféleségek246
A nyírósúly és a gyapjúanyag247
A rendement248
A gyapjú összértékének kifejezése249
A juh fajtái251
A merinók251
A francia húsmerinó (Merinó precoce)252
A német húsmerinó253
A Szovjetunióban kitenyésztett '"finomgyapjas" merinók253
A magyar fésűsmerinó255
A cigája257
A racka258
Egyéb fajták259
Ile de France259
Keletfriz260
Finn landrace260
Romanovi261
Texel262
Berrichon du Chev262
Dorset-horn262
South-down263
Hampshire-down263
Oxford-down264
Suffolk264
Shropshire265
Leicester265
Border-leicester265
Cotentin265
Exmoor-horn266
Dartmoor266
Clun Forest266
Corriedale266
Rommney marsh267
A juh tenyésztése268
Milyen fajtát tenyésszünk?268
A kiválasztás szempontjai269
Termelékenység és nevelőképesség269
Egészséges szervezet270
Termelőképesség270
Testalakat és testnagyság271
A kor273
Kondíció és élelmesség273
Származás273
A kiválogatás szempontjainak csökkentése274
Bonitálás274
Az anyajuhok bonitálása275
A növendékkosok bonitálása275
A tenyészkosok bonitálása276
A fenotípusos kiválogatást segítő támpontok276
Ivadékvizsgálat278
A juhok törzskönyvezése279
Állományfelvétel279
Tenyésztési és termelési adatok gyűjtése279
A szaporítás280
A párosítás280
Mikor ellessünk?280
Az anyák üzekedésének jelei, tartama, ismétlődése282
Egy koshoz hány anya osztható be?282
Az anyák előkészítése a pároztatásra283
A pároztatás283
Az üzekedő anyák kiválogatása284
A mesterséges termékenyítés284
Az utópároztatás, utóbeondózás285
A pároztatási idény időtartama285
A vemhesség tartama és jelei286
Az elvetélés287
Az ellés287
A juh felnevelése289
Az újszülött bárány ápolása289
A szopós bárányok táplálása290
A szopós bárányok ápolása291
A szopós bárányok farkalása292
A bárányok elválasztása292
Mesterséges báránynevelés292
Mesterséges báránynevelés tejpótló folyadékkal293
Mesterséges báránynevelés szilárd indítókeverékekkel, starterekkel294
A juh takarmányozása297
A juh életfenntartó (és gyapjútermelő) táplálóanyag-szükséglete297
A növendékjerkék és a növendékürük takarmányozása297
Növendékkosok takarmányozása299
A vemhes anya táplálása299
A szoptató, illetőleg fejős anyák táplálása300
A kosok táplálása301
A juh nyári takarmányai302
Gyeplegelők302
Esetleges legelők302
Mesterséges legelők303
Óvintézkedések legeltetés közben303
A legeltetés rendje304
A juh téli takarmányai305
Szilázsok306
Téli legelők306
Nedvdús takarmányok306
Széna- és szalmafélék307
Abrakfélék307
Gyári abrakkeverékek (tápok)307
Az ivóvíz és az itatások száma308
A juh elhelyezése, ápolása309
A juhakol309
Az akol elhelyezése és méretei309
Ablakok, kapuk, szellőztetők, fenéktalaj310
Fészeraklok310
Az aklok berendezési tárgyai310
Juhtelepek312
Anyajuhtelep312
Pecsenyebárány-hizlaló telep314
A juhok ápolása317
Orrbagócs-betegség317
Lábvéggyulladás (büdössántaság)317
Kergeség318
Hólyagférgesség a tüdőben és a májban319
Gyomor-, bélférgesség319
Tüdőférgesség320
A mételykór320
A juhcsimbe320
A rühösség320
Tőgygyulladás322
Felfúvódás322
A juh termelése323
Gyapjútermelés323
A gyapjútermelést befolyásoló tényezők323
A juhok nyírása325
A lenyírt bundák zsákolása és tárolása326
A gyapjú értékesítése327
Tejtermelés327
A juhtej gazdasági jelentősége327
A juhtej fizikai és kémiai tulajdonságai327
A tejhozam növelésének lehetőségei328
A juhok fejése329
A juhtej értékesítése330
Hústermelés331
A juhhústermelés jelentősége331
Kívánalmak a juhhússal szemben331
A hizlalás előkészítése332
A hizlalás módjai333
A hizlalt bárányok szállítása336
A juhhústermelés növelésének módszerei336
A juhhús minőségének bírálata337
A juhbőrök kezelése338
A kecske tenyésztése339
A kecske gazdasági jelentősége339
Honnan erednek kecskefajtáink?339
A külső testtájak339
A szőrözet és a szín340
A súly és a testméretek340
Az életkor meghatározása341
Milyen fajtát tenyésszünk?341
A tenyészkecskék kiválasztása342
A kecske táplálása343
Táplálóanyag-szükséglet343
A kecske takarmányai344
Takarmányszabványok344
A kecske istállója344
A kecske ápolása345
Tenyésztési teendők345
Pároztatás345
A gödölyék és gidák felnevelése345
A kecske tejtermelése345
A kecske egyéb haszontételei346
Irodalom346
TEJGAZDASÁGTAN
Bevezetés349
A tejgazdaságtan története és jelentősége349
A tej táplálkozástani jelentősége351
A tejelválasztás354
A tejmirigy fejlődése és szerkezete354
A tejtermelés élettana358
A tejleadás élettana361
A tej tulajdonságai és összetétele363
A tej érzékelhető tulajdonságai363
A tej fizikai tulajdonságai364
A tej kémhatása365
A tej biológiai tulajdonságai365
A tej összetétele366
A tej víz-, ill. szárazanyag-tartalma367
A tejcukor367
A tejzsír368
A tej fehérjéi369
A tej ásványi anyagai370
A tej vitaminjai371
A tej enzimjei372
A tejben található egyéb anyagok372
A kolosztrum373
A különböző állatfajok tejének összetétele373
A tej mikrobái374
Baktériumok374
Élesztők (sarjadzó gombák)377
Penészek (fonálgombák)377
A tej fertőződése és az ellene való védekezés378
A tej kezelése a termelőhelyen és szállítása382
A kifejt tej gyűjtése és szűrése382
A tejkezelő helyiség és berendezése386
A tejházban folyó tisztogatási munkák388
A tej hűtése, szellőztetéses és tárolása393
A tej fölözése396
A tej csírátlanítása és konzerválása400
A tej szállítása403
A minősített tej405
A tej homogénezése406
A tejhibák407
Takarmányeredetű hibák407
Istállóeredetű tejhibák408
Mikrobák okozta tejhibák408
Kémiai (enzimes) eredetű tejhibák409
A tej feldolgozása és értékesítése411
A fogyasztói tej előállítása411
Túró készítése412
Tejföl készítése414
A vajkészítés415
A vaj összetétele és forgalomba hozása419
A fölözés és vajgyártás melléktermékei420
A sajtkészítés420
A sajtkészítés alapelvei420
A sajtok osztályozása425
A juhtej feldolgozása a gazdaságban428
A gomolya, juhtúró és egyéb juhtej-termékek készítése428
Savanyútej készítmények429
Aludttej429
A joghurt, tarhó és kefir430
A sajtgyártás és túrókészítés melléktermékei430
Tejkonzervek és tejipari készítmények431
A tej és tejtermékek fontosabb vizsgálati módszerei432
A mintavétel432
A tej szennytartalmának meghatározása433
A tej fajsúlyának meghatározása433
A tej és tejszín savfokának és pH-jának meghatározása435
A tej zsírtartalmának meghatározása437
A tej összes fehérjetartalmának meghatározása440
A tejszín szírtartalmának meghatározása442
A vaj víztartalmának meghatározása443
A tej hamisított voltának kimutatása444
Vizsgálati eljárások a tőgygyulladás kimutatására445
A tej mikrobatartalmára vonatkozó vizsgálatok449
A tej hevített voltának kimutatására szolgáló vizsgálati eljárások451
Tejgazdasági jogszabályok452
Ajánlott irodalom455
Tárgymutató457
III. KÖTET
SERTÉSTENYÉSZTÉS
Bevezetés13
A sertés domesztikációja13
A sertés gazdasági jelentősége15
A sertés elnevezése ivar, kor és használat szerint18
A sertés külső testalakulása19
Irányelvek a sertés testalkatának megítéléséhez20
Méretek felvétele a sertésen25
A sertés fejlettsége és súlya27
A sertés színe, bőre és szőrzete27
A sertés testrészei29
Az ivari jelleg és az ivartalanítás38
A sertés belső értékmérő tulajdonságai41
Egészségi állapot és szervezeti szilárdság41
Szaporaság41
Tejtermelő-képesség43
Malacnevelő-képesség, alomkiegyenlítettség4
Hízékonyság és takarmányértékesítő-képesség45
A sertés vágóértéke46
Átörökítő-képesség48
A sertés fajtái52
A mangalica52
Magyar fehér hússertés55
Berkshire sertés58
A cornwall (large black)59
Egyéb fajták61
A sertés tenyésztése69
A fajta és a tenyészirány megválasztása69
A tenyészkoca kiválasztása71
A tenyészkan kiválasztása73
Tenyésztési eljárások a sertéstenyésztésben76
A vonaltenyésztés metodikája77
Tenyészállatok elnevezése a vonaltenyésztésben78
A sertések törzskönyvezése88
Törzskönyvi ellenőrzésbevétel88
Tenyésztési és termelési adatok gyűjtése88
Ellenőrzési lapok vezetése90
Törzs- és tenyésztési főkönyv94
A küllemi bírálat előfeltételei94
Törzskönyvi osztályba sorolás95
A hízékonyság és vágóérték megállapítása96
A hízékonyság és takarmányértékesítő-képesség megállapítása97
A vágóttáru minősítése101
A sertés takarmányozása105
A sertés életfenntartó táplálóanyag-szükséglete105
A sertés takarmányai106
A sertés legeltetése106
Zöldtakarmányok108
Szénalisztek, szénafélék és polyvák108
Nedvdús takarmányok. Szilázsok, gumók és gyökerek109
Nedves ipari melléktermékek110
Magvak110
Légszáraz gyári melléktermékek111
Állati eredetű takarmányok112
Konyhamoslék113
Tápok és fehérjekoncentrátumok113
Takarmánykiegészítők113
A sertés takarmányainak előkészítése. Etetési rend114
A sertések elhelyezése. Sertéstelepek117
Komplex sertéstelepek épületei117
A sertésistállók építésének általános követelményei118
A sertésistállók elhelyezése120
Az istállók alapterületei120
A sertésistállók szerkezetei120
A fiaztató123
Búgató istálló125
A vemhes kocák, süldők és hízók istállója125
Kifutók127
Hízósertések istállója127
Egyéb épületek131
Vályúk és etetőhelyek131
A sertések ápolásának általános irányelvei132
A sertés szaporítása133
A koca ivarzása133
A pároztatás134
A malacoztatás gyakorisága és legkedvezőbb időpontja136
A tenyészkan takarmányozása és ápolása138
A vemhes koca ápolása és takarmányozása139
Az ellés (elvetélés, koraszülés)143
A szoptató koca gondozása és takarmányozása146
A szopós malacok gondozása és táplálása150
Az elválasztás és a választott malac gondozása, takarmányozása156
A növendéksertések takarmányozása és gondozása158
A sertés hizlalása161
A hízósertések takarmányozásának rendje162
Húsra hízlalás164
Baconsüldők és sonkasertések hizlalása164
Zsírra hizlalás168
Idősebb süldők zsírra hizlalása168
Mangalica és mangalica keresztezésű sertések express és gyorshizlalása169
Tőkesertések hizlalása171
Öreg sertések hizlalása174
Makkoltatás175
A sertés mázsálása175
A sertés szállítása176
Ajánlott irodalom178
LÓTENYÉSZTÉS
Bevezetés181
A lótenyésztés jelentősége181
Az eredményes lótenyésztés gyakorlásának feltételei183
A ló ivar, kor és használat szerinti elnevezése184
A ló származása184
A lófajták csoportosítása184
A ló megítélése187
A munkaképesség és a külső testalakulás közti összefüggés187
Általános szempontok a ló testalakulásának bírálatához187
A bírálat188
A méretek felvétele189
A kültakaró, szín és jegyek191
A testtájak alakulásai194
A fej és részei194
A nyak197
A mar198
A hát198
Az ágyék199
A far200
A farok201
A mellkas201
A has202
A nemiszervek202
Az elülső végtagok203
A hátulsó végtagok208
A ló mozgása213
A lépés214
A poroszkálás214
Az ügetés (trab)215
A vágta (galopp)215
Az ugrás216
Az úszás217
A ló életkorának megállapítása217
Magyarország lótenyésztésének története221
Az ősi magyar ló kora221
Az arab ló kora222
A spanyol ló kora222
Az angol telivér kora222
A gazdasági típusra törekvés kora222
Jelenkor223
A ló fajtái224
Hátas típusok224
Az arab ló224
Angol telivér225
Kisbéri félvér226
Gidrán227
Mezőhegyesi félvér228
Melegvérű hámos típusok230
Nóniusz230
Lipicai231
Ügető232
Hidegvérű hámos típusok233
Magyar hidegvérű233
A muraközi ló234
A sodrott ló235
Egyéb fajták235
A ló tenyésztése239
A tenyészcél megválasztása239
A tenyészegyedek megítélésének alapja240
A tenyészkanca kiválasztása241
Származás241
Küllem242
Teljesítmény244
Utód245
A tenyészcsődör kiválasztása245
Származás245
Küllem 246
Teljesítmény246
Utód247
A lovak törzskönyvezése250
A ló tenyésztésbevétele252
A nemi érettség252
A tenyészérettség252
Az ivartalanítás253
A párosítás253
A sárlás254
A fedeztetés (pároztatás, ugratás, hágatás)255
A fedeztetés idejének megválasztása256
A csődör nemzési ingere256
Egy csődörre számítható kancák száma257
A mesterséges termékenyítés jelentősége257
A megtermékenyülés257
A vemhesség megállapításának módozatai258
A vemhesség tartama259
Az ellés259
A koraszülés és az elvetélés259
Az ellés előjelei260
Előkészület az elléshez260
Az ellés megindulása, segédkezés az ellésnél260
A kanca ápolása ellés után263
Az újszülött csikó körüli teendők264
A csikó megítélése születés után265
A lovak takarmányozása266
A ló takarmányai266
Legelő és a zöldtakarmányok266
Nedvdús takarmányok267
Szálastakarmányok268
Abraktakarmányok269
A ló takarmányozásának főbb elvei270
Takarmányozási rend271
A vemhes és a szoptató kanca takarmányozása271
A lovak tartása és mozgatása273
A csikó ménesben tartásának szervezése273
A szopós csikó takarmányozása274
A csikó elválasztás utáni takarmányozása275
Az igáslovak takarmányozása276
A tenyészcsődörök takarmányozása277
A tenyészkancák és növendékek ménesbeni tartása és mozgatása278
A csődörcsikók és tenyészcsődörök tartása és mozgatása280
A ló ápolása281
Bőr- és szőrápolás281
Fürdetés, nyírás281
A pata és ápolása. Patkolás282
A ló istállója284
A csikó betanítása286
Nyereg alá tanítás286
Kocsiba tanítás287
Galoppcsikók idomítása289
Az ügető csikók betanítása289
A ló munkáltatása290
A ló szerszámai290
A ló használata292
Befogás és kifogás292
A fogat összeállítása294
Hajtása294
Nyereg alatti használat296
A ló rossz szokásai296
Vágócsikó-előállítás298
Függelék
A szamár tenyésztése299
Az öszvér300
Ajánlott irodalom301
BAROMFITENYÉSZTÉS
Bevezetés305
A baromfi származása és domesztikációja305
A baromfitenyésztés népgazdasági jelentősége305
A baromfifélék kor és ivar szerinti elnevezése307
Baromfitenyésztési alapismeretek308
A baromfi külső testalakulása308
Köztakaró309
A tollazat310
A vedlés311
Az életkor és az ivar meghatározása313
Ivarmeghatározási eljárások (szexálás)313
A tojás képződése315
A tojás alkotórészei317
A kotlás318
A baromfi értékmérő tulajdonságai320
Termékenység321
Keltethetőség322
Ellenállóképesség322
Egészségi állapot (életerő)323
Testnagyság323
A tojástermelő-képesség324
A tojás minősége327
Hústermelő-képesség328
Vérmérséklet és rossz szokások330
A baromfi takarmányozása331
A baromfi életfenntartó és termelő szükséglete331
A baromfi fehérjeellátása332
A baromfi ásványianyag-ellátása334
A baromfi vitaminellátása335
A tyúk tenyésztése339
Tyúkfajták339
Magyar nemesített tyúk339
Fehér leghorn340
Rhode island rend (rodájlend)341
New-hampshire (nyuhemsir)341
Plymouth rock (plimut rokk)342
Sussex (szaszex)343
Cornish (kornis)344
Tojás- és hústermelő hibridek345
Tenyésztési módszerek a tyúktenyésztésben349
A tömegszelekció recesszív és domináns öröklésmenet esetén349
A tenyészkiválasztás főbb elvei351
Beltenyésztés (rokontenyésztés)353
A korszerű hibridtenyésztés alapelvei és módszerei353
A rokontenyésztéses heterózistenyésztés355
Reciprok rekurrens szelekció357
Rekurrens szelekció357
A hibridtenyésztő üzemek358
A tojástermelésre irányuló szelekció360
A hústermelésre irányuló szelekció361
A külső testalakulás megítélése a tenyésztői munkában361
Teljesítményvizsgálatok362
A párosítás módjai364
A keltetés364
A keltetőtojás gyűjtése, tárolása és szállítása364
A gépi keltetés365
A különböző baromfifajok tojásasainak gépi keltetése377
Tenyészcsibék nevelése377
Tenyészkakasok nevelése384
A tyúk elhelyezése385
A baromfitelep telepítése385
Baromfiólak386
Belterjes nagyüzemi tojótyúk- és pecsenyecsirke-tartás387
Árutermelő nagyüzemi telepek387
Az istálló388
Tojótyúkok belterjes tartásának módszerei389
A tyúkok padlón tartása389
Tojótyúkok ketreces tartása393
Belterjes pecsenyecsirke-hizlalás395
A gyöngytyúk tenyésztése398
A gyöngytyúk fajtái398
A tenyészállatok kiválasztása és párosítása399
Felnevelés, elhelyezés, takarmányozás399
A gyöngytyúk hasznosítása400
Pulykatenyésztés401
A pulyka fajtái401
A tenyészállatok kiválasztása és párosítása403
Értékmérő tulajdonságok403
Pároztatás404
Intenzív pulykaáru-termelés404
Kacsatenyésztés408
A kacsa fajtái408
A tenyészállatok kiválasztása és párosítása409
Felnevelés, elhelyezés, takarmányozás410
Pecsenyekacsa-nevelés410
Törzskacsatartás413
A kacsa tolltermelése413
Lúdtenyésztés414
A lúd fajtái414
A tenyészállatok kiválasztása és párosítása416
Értékmérő tulajdonságok416
Felnevelés, elhelyezés, takarmányozás417
Pecsenyeliba árutermelés418
Törzslúdtartás418
Nagyüzemi lúdhizlalás419
A lúd tolltermelése422
Ajánlott irodalom422
FÜGGELÉK
Haszongalambtenyésztés425
Bevezetés425
Ivarérettség, tenyészérettség426
Haszongalambfajták426
A Giant honner (óriás posta)426
A királygalam (king)427
Carneau (amerikai-francia Carneau)427
Texán galamb428
Egyéb húsfajták429
A tenyészgalambok kiválasztása és párosítása429
Értékmérő tulajdonságok429
Párosítás430
A galamb elhelyezése430
Fészekrendszerek431
A haszongalambok takarmányozása433
A galamb hasznosítása434
Irodalom434
Nagyüzemi nyúltenyésztés435
A nagyüzemi nyúltenyésztés jelentősége hazánkban435
A nagyüzemi nyúltenyésztés szempontjából fontosabb fajták435
Nagyüzemi hibridek437
A házinyúl tenyésztése437
A tenyészkiválasztás szempontjai437
Tenyésztési módszerek440
Teljesítményvizsgálat (Randow Sample Test)440
A nyúl elhelyezése és tartása nagyüzemekben440
Ketrecek441
Padozaton való tartás442
A ketrecek berendezési tárgyai442
Takarmányozás a nyúltelepen443
Vágás, vágottáru csomagolása444
Ajánlott irodalom445
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3. Állattenyésztés 1-3.

A kötetek borítója, lapélei és néhány lapja kissé foltos, rajta aláhúzás látható.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba