A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az előfeltevések elmélete

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 355 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-05-2907-6

Tartalom

Bevezető9
Jelek és rövidítések magyarázata15
Az előfeltevések fogalma17
A logikai előzmények17
A logikai implikáció24
A külső és belső tagadás27
Az előfeltevés fogalmának meghatározása32
Szemantikai és pragmatikai előfeltevések44
A pragmatikai előfeltevésfogalom meghatározása51
A szemantikai előfeltevés-fogalom problémái55
Az előfeltevések ábrázolása57
Az előfeltevések osztályozása59
A határozott főnévi szerkezetek59
A faktív igék63
Az inchoatív igék64
Néhány további igeosztály65
A főnevek68
A melléknevek69
Az is és a csak, valamint a még és a már69
A fókusz71
Az irreális feltételt kifejező feltételes mondatok7z1
Az emfatikus mondatok72
A korlátozó és nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok72
Az idő- és helyhatározói mellékmondatok74
Az egzisztenciális előfeltevések76
A lexikai és szintaktikai előfeltevések77
Az univerzális és idioszinkratikus előfeltevések78
A szemantikai jegyek83
Jelentésfajták83
A szemantikai jegyek és az előfeltevések89
A szelekciós jegyek funkciója92
Az előfeltevést előidéző lexémiák szerepe97
Javaslat a szelekció megoldására101
Az összehasonlító szerkezetek102
A vizsgált szerkezetek102
Alapfokú összehasonlítás103
Középfokú összehasonlítás111
Felsőfokú összehasonlítás116
A melléknevek szemantikai jellemzése121
A mérhető minőséget jelentő melléknevek121
A nem mérhető minőséget jelentő melléknevek122
A melléknévi igenevek126
A privatív melléknevek127
A részletező jelentésű melléknevek128
A valamilyen tulajdonság nagy fokát jelölő melléknevek129
A melléknévi igenevek126
A privatív melléknevek127
A részletező jelentésű melléknevek128
A valamilyen tulajdonság nagy fokát jelölő melléknevek129
A lengyel melléknevek134
A mérhető minőséget kifejező melléknevek135
A nem mérhető minőséget jelölő melléknevek136
Az értékelő melléknevek136
A színt jelölő melléknevek139
A privatív melléknevek139
A részletező jelentésű melléknevek140
A konkrét jelentésű főnévből képzett melléknevek140
A melléknévi igenevek141
Néhány általános tanulság141
A melléknevek előfeltevéseinek ábrázolása142
Az inchoatív predikátumok146
A magyar aspektusrendszer vázlata146
Az aspektus fogalmának meghatározása146
Az aspektusbeli oppozíciók150
Statikus és dinamikus szituációk150
Imperfektív és perfektív szituációk151
Duratív és nem duratív szituációk153
Telikus és atelikus szituációk156
Az aspektusbeli oppozíciók összefoglalása160
Néhány megjegyzés a magyar igekötőkre vonatkozóan163
Statikus igék163
Nem duaratív igék164
Telikus - atelikus szituációk164
Perfektív - imperfektív igepárok164
Hely- és irányhatározók és az imperfektív-perfektív aspektus165
Megjósolható-e az igekötők előfordulása és jelentése?166
Az inchoatív szituációk169
Mennyiségi és minőségi változás170
Az inchoatív igék fajtái174
A mérhető minőséget jelentő melléknevekből képzett igék175
Az értékelő melléknevekből képzett igék175
A kontradiktórikus melléknevekből képzett igék175
A színt jelölő melléknevekből képzett igék176
A privatívumokból képzett igék177
Az ingresszív és egresszív szituációk180
A mozgásigék182
A három állapottal jellemzett predikátumok184
Két értelmű predikátumok187
Néhány kiegészítő megjegyzés188
A faktivitás a magyarban192
A faktivitás fogalma192
A kognitív és emotív faktív predikátumok192
Az emotív faktív predikátumok néhány tulajdonsága202
Néhány megjegyzés az úgynevezett félaktív predikátumokról205
A faktív predikátumok néhány további típusa208
Néhány megjegyzés a tud és sajnál faktivitásáról210
A faktivitás ábrázolásáról214
Befejező megjegyzések219
A téma-réma struktúra és előfeltevés220
A téma-réma fogalmáról220
Van-e minden mondatnak téma-réma struktúrája?226
A téma-réma struktúra és az előfeltevések227
Tulajdonnév228
Osztálynév229
Anyagnév231
Birtokos szerkezet232
Deverbális főnevek233
Komplex jelzős szerkezet234
A téma-réma struktúra és a faktivitás236
Rémaképző elemek238
Az is és a csak238
Az emfázis240
Összefoglalás241
Az összetett mondatok és előfeltevéseik244
Az előzmények244
Az és operátor246
A ha...akkor operátor248
A vagy operátor248
A szimmetricitás kérdése256
Az és operátor256
A vagy operátor259
A ha...akkor operátor264
A kontextus-halmaz266
Egyéb mondattípusok269
Predikátumfajták272
Mondást jelentő igék276
Propozíciós attitűdöt kifejező és "új világokat létrehozó" predikátumok280
A feltételes mondatok285
Befejező megjegyzések294
Jegyzetek297
Az előfeltevések fogalma297
Az előfeltevések osztályozása306
A szemantikai jegyzetek311
Az összehasonlító szerkezetek314
Az inchoatív predikátumok319
A faktivitás a magyarban328
A téma-réma struktúra és előfeltevés333
Az összetett mondatok és előfeltevéseik336
Irodalom347

Kiefer Ferenc

Kiefer Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kiefer Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem