A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Historicus Societatis Iesu

Szilas László emlékkönyv

Előszó

Szilas László jezsuita rendtársam 2007. szeptember 10-én ünnepli 80. születésnapját. Sokszor találkoztam vele, mindig csak rövid időre, magyarországi látogatásai során vagy római dolgozószobájában... Tovább

Tartalom

Lukács János:
Előszó és köszöntő 9
MAGYAR JEZSUITA TÖRTÉNÉSZEK RÓMÁBAN 1950 UTÁN
Molnár Antal:
Beszélgetés Szilas László jezsuita egyháztörténésszel 13
Szilas László SJ életrajza 21
Szilas László SJ bibliográfiája 1963-2006 23
Szilas László SJ
Polgár László SJ, a könyvész (1920-2001) 39
Molnár Antal:
A római magyar iskola (Magyar jezsuita történészek Rómában
1950 után) 45
KORA ÚJKORI ESZMETÖRTÉNET ÉS VALLÁSOSSÁG
SZABÓ Ferenc: SJ
Pázmány Péter eredetisége Szent Tamás követésében és a
kegyelemvitában 71
Szilágyi Csaba:
Szántó (Arator) István vitája Roberto Bellarminóval 77
MONOK István:
Az alsópapság szerepe az európai szellemi áramlatok befogadásában
a kora újkori Magyarországon 89
Fazekas István:
Kecskeméthy János (1633-1713). Vonások egy magyar jezsuita
portréjához 104
BAÁN István:
Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének
uniója terén 118
FÜLEP Katalin:
„Hitemmel pötsétlem... 1775. 130
OKTATÁS
Thomas M. McCOOG SJ
Törekvés az egyetértésre és kölcsönös tiszteletre
Angol jezsuiták Sevillában, 1592-1605 151
NEMESHEGYI Péter: S J
Keresztény nevelés Japánban a 16-17. században 169
BIKFALVI Géza:
A jezsuita oktatás gyakorlata a Ratio studiorum szellemében 174
VÉGHSEŐ Tamás:
Pálos misszionáriusok római képzése a 17. században. Vanoviczi János és
Benkovich Ágoston a Collegium Germanicum et Hungaricumban 188
TÓTH Tamás:
Egy jezsuita vezetésű hittudományi kar tervei a két világháború között 199
TEMPFLI Imre:
Quo vadis, papnevelés? 212
KULTUSZTÖRTÉNET
BITSKEY István:
Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról 235
SZELESTEI N. László:
A magyarországi Jézus Szíve-tisztelet kezdeteiről 245
SZILÁRDFY Zoltán:
A magyarországi művészet hódolata Xavéri Szent Ferenc előtt.
Kultusztörténet-ikonográfia 256
R. VÁRKONYI Ágnes:
A kolozsvári Porta Triumphalis 1705 283
JEZSUITA SZÍNJÁTSZÁS
Tüskés Gábor: - Knapp Éva:
Magyar történelem a német jezsuita színjátékban 297
Kilián István:
Színjátékszerű elemek a nagyváradi jezsuiták liturgiájában 311
Pintér Márta Zsuzsanna:
A jezsuita ifjúság 17. századi példaképe: Holló Zsigmond 322
CZIBULA Katalin:
A jezsuiták szerepe az európai klasszicista dramaturgiai hagyomány
magyarországi elterjedésében 332
A KOMMUNISTA DIKTATÚRA SZORÍTÁSÁBAN
ANDRÁS Imre: SJ
Így kezdődött... A külföldre menekült magyar jezsuiták „hazamenése" 343
Németh László:
Zágon József levelezése két magyar jezsuitával, avagy adalékok
a milánói magyar közösség történetéhez 350
Gárdonyi Máté:
Kerkai páter „somogyi kísérlete" (1948) 368
Fejérdy András:
„Az államtitkárság legalább 70%-ban a jezsuita rend szemével lát és
annak eszével gondolkozik". A magyar állambiztonsági szervek képe
a jezsuitákról 374
A kötet szerzői 407
Személynévmutató 407
Index 393
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Historicus Societatis Iesu Historicus Societatis Iesu Historicus Societatis Iesu Historicus Societatis Iesu

A borító enyhén sérült.

Állapot:
3.740 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba