A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI.

1997-1998

Előszó

Részlet a könyvből:

"A miskolci Hermán Ottó múzeum és az ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszéke az 1995. és 1996. esztendőkben 18 hónapon keresztül végzett régészeti kutatásokat az... Tovább

Tartalom

Pusztai Tamás: Késő középkori épületek muhiból - a periféria -
Janó Ákos: Újabb szempontok a sárospataki vár építéstörténetének kezdeteihez SS
Takács Péter - Udvari István: A „föld népének" élete a Nagykaposi járásban
Mária Terézia úrbérrendezésekor
Rémiás Tibor: Miskolc mezőváros 18. századi lakóinak jogi státusa
és rétegződése (a Miskolc monográfia vonatkozó fejezetének tervezete) 97
Bencsik János: Tokaj, a kiváltságolt kamarai mezőváros és Hegyalja
avagy Tokaj-Hegyalja
Baják László: Címerek a gyászszertartásokon, halotti címerek a 19 századból 163
Gyulai Éva: Négyesi Szepessy János (1746) és Zsigmond (1768) halotti
zászlaja a Hermán Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményében 193
Bakó Ádámné: Halotti zászló restaurálása 225
Faragó Tamás: Vándormozgalmak Miskolcon a 18. században a tanúvallomások
tükrében 231
Fazekas Csaba: „Az idő ránk is terhesedett..." Adalék a politikai katolicizmus
reformkori történetéhez 255
Lénárt Béla: Néptanítók Borsodban 1868-1918 273
Csíki Tamás: Az I. világháború gazdasági hatásai, a miskolci izraelita
nagypolgárság az 1920-as években 289
Bencsik János - Szászi Ferenc: A csehszlovák-magyar lakosságcsere etnikai,
demográfiai és társadalmi adatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(1946-1948) 305
Szászi Ferenc: Adatok a második világháború utáni kivándorlás történetéhez
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 323
Tarcai Béla: Fénykép a temetőben 349
Porkoláb Tibor: Az (arany) középszer költője.
A Lévay-recepció néhány sajátosságáról 363
Kilián István: Ismeretlen képversek a 19. század második évtizedéből
Gyöngyösről 391
A Hermán Ottó Múzeumban 1996. november 25-én megrendezett
Gunda Béla-emlékülés előadásai
Lukács László: Gunda Béla és az európai néprajztudomány 417
Sárkány Mihály: Nyitott szemmel. Környezet és kultúra,
ahogyan Gunda Béla látta 427
Szabadfalvi József: Gunda Béla debreceni évei.
Létezik-e debreceni néprajzi iskola? 435
Szakáll Sándor: Az erdőbényei kőbányák és egyéb kőanyagok 441
Fehér József Az erdőbényei kőfaragó mesterség története
Viga Gyula: Az erdőbényei kőipar néprajzi vonatkozásai 463
Krupa András- Kétnyelvű népi történetek Bükkszentkeresztről 491
Hoffmann Tamás: A változó változatlan (böngészők, halászok, vadászok) 513
Balassa Iván: Hagyományos időjóslás, időmágia Magyarországon a 18-20. században 567
Orosz György: „Csodálatos álmot láttam" A legszentebb Istenszülő álma című nagyorosz egyházi népénekekről 595
Dömötör Ákos: Az ipari termelés hatása a Hangony-völgyi emberre.
Jelenkor - történeti és néprajzi változásvizsgálat a hetvenes évek
első felében Ózd környékén 615
Szabadfalvi József: 19. és 20. századi borotvatokok Borsod megyéből 632
Mizser Lajos: A keresztnévadás hatóerői Cserépfaluban 1576-1976 653
Balázs Géza - Lieber Tamás - Varga Ferenc: A Sátorkőpusztai-, a Baradla-,
a Béke- és a Pénzpataki-barlang névanyaga 661
Hála József - Landgraf Ildikó-Székely Kinga: Az aggteleki Baradla-barlang mondái 703
Végvári Lajos: Ferenczy Károly bibliai tárgyú képei 741
KÖZLEMÉNYEK
A Miskolcon 1996. október 7-én megrendezett Nagybánya-konferencia előadásai
Muradin Jenő: A Nagybánya és a keleti régiók című
tudományos tanácskozás elé 757
Goda Gertrúd: Gondolatok Miskolc és Nagybánya művészeti vonatkozásairól 759
Sz. Kürti Katalin: Debrecen művészeti kapcsolatai Nagybányával, Técsővel
és Kassával (1896-1944) 773
Köpöczi Rózsa: A „posztnagybányaiság" kérdésköre, különös tekintettel
Szőnyi István művészetére 780
Duranci Béla: Nagybánya és a vajdaságiak 789
Berecz József: Felső-Magyarország sajtója a millennium időszakában 795
Szelestei N. László: A miskolci minoriták iskolájának gimnáziummá alakításáról 800
Viszóczky Ilona: Adatok Tornabarakony népesedéstörténetéhez 809
Papp József: A tizedesek és töltéskerülők szerepe a tiszai árvízvédelemben 815
Kupcsik Sarolta: Az Ida-tanyától Ósiskáig. Gesztelyi tanyanevek 823
Ujváry Zoltán: Tízéves a Gömöri Múzeum 827
B. Perjés Judit: Különböző leletek konzerválása, restaurálása és rekonstrukciója
a karosi honfoglalás kori temetőből 830
Veres László - Viga Gyula: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Szervezet
tudományos tevékenységének koncepciója (1996-2000) 840
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV-XXXVI.

A borító védőfóliája enyhén felhólyagosodott.

Állapot:
5.980 ,-Ft
48 pont kapható
Kosárba