Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kincses láda felnőtteknek

Korszerű magyar olvasókönyv ifjúságnak

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kisebbeknek
Imádság tanulás előtt. Magyar József9
Imádság tanulás után. Magyar József9
Kicsi magyarok fogadalma. (vers) Móra László10
A jóra fordított pénz10
Ima. (vers) Gárdonyi Géza11
A gyerekek. Gárdonyi Géza11
Magyar lányka verse. (vers) Pohárnok Jenő13
A róka, medve és a szegény ember. Népmese13
Isten csókja. (vers) Czike Imre18
Krisztus és a szegény juhász. Arany-Gyulay gyüjtemény18
Az árpádkori gyermekek. Magyar József19
A jó pásztor. A "Magyar Gyermekek"-ből21
Honnan ered a piros tojás? A "Magyar Gyermekek"-ből21
A gyöngyvirág meséje. A "Magyar Gyermekek"-ből22
Amikor a földön... (vers) Móra Ferenc22
Ki a boldog ember? A "Magyar Gyermekek"-ből23
Mi az otthon? A "Magyar Gyermekek"-ből23
Rossz címzés A "Magyar Gyermekek"-ből23
Arany János és a káromkodás24
A jó Isten rádiója. (vers) Vályi-Nagy Géza24
A héja árnyéka. A "Magyar Gyermekek"-ből25
Összetartásban van az erő25
Az én testvéreim. (vers) Móra László26
Az ökör és a béka26
A tyúk és a galamb27
A magyar zászló (vers) Pósa Lajos27
A róka és az álarc27
Az angolka. Móra Ferenc28
Magyar vagyok. (vers) Béla deák31
Csillagok. Móra Ferenc31
Fábián Gyurka a királyi ebéden. Egry György32
Messze földről. (vers) Szécskay György33
Szent Péter és a szüret. Népmese34
Karácsonyi imádság. (vers) Móra László35
Krisztus Urunk póstamestere. Maróthy Jenő35
A bujdosó. (vers) Arany János39
Ügyesség apó fiai. A "Magyar Gyermekek"-ből39
A póruljárt kecskék40
A szarka és a galamb40
Magyarország (vers) Győri Vilmos41
Tóth Antal körtéi. Móra Ferenc41
Magyar zászló. (vers) Móra László44
Kérem-Köszönöm. A "Magyar Gyermekek"-ből44
"És az édesanyád?" A "Magyar Gyermekek"-ből45
Anyák Napja. Magyar József45
A királyfi három bánata (vers) Mécs László46
Két szó47
Édes jó anyámnak (vers) Szabolcska Mihály48
Anyák napján nagyanyónak (vers) Donászy Magda49
Édesanyánk (vers) Szabolcska Mihály49
Apák napja50
Édesapa nevenapján (vers) Móra László50
Édesapám nevenapjára (vers)50
Tanítóbácsi névnapjára (vers) Móra László51
A virágok panasza. Móra Ferenc51
Anyám intése (vers) Pósa Lajos52
Nem felejtette el a magyar nyelvet. Tóth Béla53
Csalafinta a diák. Mikszáth Kálmán53
Három kívánság. Népmese54
Málé Tót János. Móra Ferenc55
Áldja meg az isten (vers) Pósa Lajos57
Mátyás király lustái57
A tallér meg a patkó58
A székely adott szava. Jókai Mór59
A kis ködmön. Népmese60
Könny lett a tengerünk. (vers) Csighy Sándor63
Vetőmagot hozott. Kállay Béla63
Isten. (vers) Móra László66
A nehéz négykrajcáros. Móricz Zsigmond67
Vándordal (vers) Petőfi Sándor69
Isten, áldd meg a magyart! Jókai Mór70
Tekints le ránk... (vers) Bartha Kálmán71
Nem lehet mindenkinek kedvére tenni. Népmese72
Feladat73
Hazánk
Hazám! (vers) Baloghné, Molnár Mária74
Ismerek egy szép országot. (vers) Lampért Géza75
A tihanyi visszhang. Népmonda75
A Balaton (vers) Garay János76
A Zala eredete. Népmonda77
Csörsz átka. Tompa Mihály után78
Bálványosvár. Móra Ferenc80
Katus tava. Kristály Balázs gyüjtése81
A fiú sziklája. Benedek Elek82
Beregszász. Népmonda83
Leánykő. Benedek Elek84
Menedékkő. Népmonda85
Kosztolán. Mikszáth Kálmán87
Ajnácskő. Mikszáth Kálmán89
Az ország szíve: Budapest. Magyar József90
Utazzunk Magyarországon95
Miénk e föld (vers) Lampért Géza96
Nagyvárad. Heckanast Dezső97
Mikor imádkoztok (vers) Pósa Lajos99
Arad, a vértanuk városa. Feladat99
Az apa fiaihoz. (vers) Pósa Lajos100
Temesvár. Heckenast Dezső101
Balázs vitéz. (vers) Vachot Sándor103
Kolozsvár. Heckenast Dezső103
Marosvásárhely. Heckenast Dezső105
Marosszéki piros páris. Népdal107
A segesvári völgy107
Gyulafehérvár. Heckenast Dezső108
A nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium. Magyar József110
Brassó. Heckenast Dezső113
A havas hű marad. (vers) Csighy Sándor115
Ungvár Heckenast Dezső116
Kassa. Heckenast Dezső118
Pozsony. Heckenast Dezső119
Kismarton. Heckenast Dezső122
Hazamegyek (vers) Horváth János124
Magyar múltunk
Hunor és magyar. Gaál Mózes126
A hún-magyar rokonság. B. Kovács Fréda128
A kard legendája. A "Magyar Cserkész"-ből129
Legősibb nemzeti jelvényünk. Szörényi134
A nyereg alatt puhított lóhus meséje. Magyar József135
Az ausburgi "vereség" Padányi Viktor137
Szent István. Magyar József139
Ének Szent István királyról. Győri kéziratos 1763142
Bajnok Béla. M. Sz. B.143
Nagy Szent László király. A "Szív" folyóiratból147
A tatárjárás. Magyar József149
Erzsébet legenda. A "Magyar Cserkész"-ből152
A morvamezei ütközet. Magyar József154
Nemes elszántság. Varga Ottó156
Hunyadi János. Magyar József157
Meghalt a vezérért160
Mátyás király. Magyar József161
Szilágyi Mihály fogsága. Mikszáth Kálmán163
A kolozsvári bíró. Benedek Elek165
Mátyás és Rozgonyi. Tóth Béla168
Az óvatos Kinizsi. Tóth Béla168
A mohácsi vész. Magyar József168
Mohács (vers) br. Eötvös József171
A mohácsi ördögök. Móra Ferenc171
Erdély kialakulása. Magyar József172
A törökök hadjáratai Magyarország ellen. Magyar József174
A levágott fel. B. E.176
Az egri nők. Gárdonyi Géza184
A magyarság élete a török világban. Magyar József186
Zrínyi Miklós a hadvezér és a költő. Magyar József187
Szózat a magyar nemzethez. Zrínyi Miklós189
Zrínyi a költő. (vers) Kosztolányi Dezső190
Tinódi Lantos Sebestyén191
Lorántffy Zsuzsána. Magyar József193
Apukának igaza van. Magyar József194
Zrínyi Ilona. Magyar József197
Rákóczi szabadságharca. Magyar József200
Rákóczi Ferenc búcsúdala. (vers) Thaly Kálmán203
Édes szülőhazám. (vers) Endrődi Sándor204
Csobánci asszonyok. Herczeg Ferenc204
Bujdokolva járok. Kuruc nóta206
Az avatott ember. Herczeg Ferenc207
Fordulj kedves lovam. Kuruc nóta208
A kis dobos. Saád Ferenc209
A legvitézebb magyar huszár. Obsitos210
Hogyan zsákmányol a magyar költő. Tóth Béla213
Széchenyi István gróf ifjú korából214
Gróf Széchenyi István. Magyar József215
Széchenyi István gondolataiból218
A szabadságharc. Magyar József218
Nemzeti dal (vers) Petőfi Sándor221
Benkő János. Rákosi Viktor222
Kossuth Lajos azt üzente225
Garibaldi. Jurán Viktor226
Nyalka huszár (vers) Arany János231
Kún Kocsárd gróf. Magyar József232
Huszárok. Baross Gábor233
Az első világháború, 1914-18. Magyar József233
Magyar katonák dala (vers) Gyóni Géza236
Az apa... Gyallay Domokos237
A trianoni békeparancs. Magyar József241
1920. június 4. Padányi Viktor244
Ébresztő. (vers) Vargha Gyula246
Hűség napja. Magyar József247
A román kérdés. A Hadak Útja nyomán249
A szlovák és cseh kérdés. Kur Géza254
Délmagyarország elszakítása. Homonnay Elemér259
A rutén kérdés. Páncélos Mihály262
Nyugat-Magyarország. Heckenast Dezső264
Mit vettek el tőlünk Trianonban? 267
Három könny. (vers) Vályi-Nagy Géza268
Trianon után Csonkamagyarországon. Magyar József270
Három szín. (vers) Végvári272
A "vakok anyja". A "Magyar Nők"-ből272
E rab föld mind az én hazám (vers) Sajó Sándor273
A visszatérés. Magyar József274
A felvidék. Emlékezés a vissztérésre. dr. Majerszky Jenő275
Kerekes Péter (vers) Osváth Sándor277
Amit meg kell változtatni. Magyar József278
Amit minden magyarnak tudni kell. Dr. Selmeczy, dr. Pécsy279
A második világháború. Magyar József280
Budapest, a hősi ellenállás örökszép példája281
1956. október 23. Magyar József285
Évike piros labdája. Varga Gyula286
A halhatatlanok. (vers) Diószeghy Tibor289
Merre voltatok. (vers) Kulcsár Balázs289
A magyar szabadságharc kihatása a világ közvéleményére289
A vég (vers) Csighy Sándor292
A magyar nép. Eredete, jelleme, szokásai, művészete
Milyen a magyar ember? Magyar József294
Őseink nyomában297
Álmodtam én is. (vers) Kosztolányi Dezső299
Kőrösi Csoma Sándor. Magyar József299
Mit kell tudnunk a sumirokról?302
Családi kör (vers) Arany János304
A májusfa308
Búzaszentelő309
Megérett a búza. (vers) Kovách Ferenc309
Aratás. Szabó Dezső310
Magyar kenyér (vers) B. Eperjessy Margit312
Lakodalom Kecseten. Széfedin Sefket bey313
"A fonóban szól a nóta"316
Gömöri disznótor. Hamvai Hajnal317
Világvárosban. (vers) Horváth János319
A székely pásztor karácsonya. Nyirő József320
A "bakter"322
A magyar nép díszitő művészete. Széfedin Sefket bey324
A magyar népdal335
A dal. (vers) Diószeghy Tibor337
Nótás Szabó Pál. Szöllősy Sándor338
Kádár Kata. Székely népballada339
Két kis történet341
Ne hagyd magad Pista! Tóth Béla341
A puli. Sz. L.342
Csík346
A világ nagyjai rólunk, magyarokról349
Mit adtunk a világnak?
Válogatás a kincsekben. Magyar József352
Magyar találmányok, magyar feltalálók353
Bólyay János, a magyar lángész. Sütő-Nagy László359
Irinyi János, a gyufa feltalálója. Magyar József361
Ditrói Puskás Tivadar, a nagy feltaláló. dr. Vágó Pál363
Dr. Fonó Albert, a lökhajtásos repülőgép feltalálója365
Orvosaink366
Semmelweis Ignác, "az anyák megmentője"368
Festészetünk370
Munkácsy Mihály372
Angeli Henrik festőművész374
Szobrászatunk375
Egy élet elindul. Kiss György szobrászművész. Dénes Gizella377
Fadrusz János379
"Azért volt szép ott élni egykor..." Hokky Károly380
Liszt Ferenc382
Honvágy. Liszt Ferenc cikke a Gazetta Musikale-ben383
A hegedűsök királya: Joachim József385
Hubay Jenő386
Bartók Béla387
Kodály Zoltán388
Mit akarok a régi székely dalokka. Kodály Zoltán390
Dohnányi Ernő, zongoraművész391
Építészeink393
Magyar felfedező utazók395
Gróf Benyovszky Móric, Madagaszkár fejedelme398
Magyar tudósok400
Zsolnay Vilmos402
Amerika és a magyarok403
Gergely testvér. Wass Albert406
Magyar katonák a világ minden hadseregében413
Péter, a dipi fiú. Sztrókay Lajos413
Porba írt szavak. Széfedin Sefket bey416
A turáni átok. Magyar József418
Isten úgy akarta (vers) Csighy Sándor419
Intő példa. Magyar József420
Mint oldott kéve. Magyar József421
Kelet és nyugat között. Padányi Viktor424
Nagy magyar télben. (vers) Végváry428
A magyarság tízparancsolata. Magyar József429
Útravaló. Magyar József429
Himnusz. (vers) Kölcsey Ferenc430
A föl-földobott kő (vers) Ady Endre433
Képek
Tiszántúli árnyalatos (irizáló) párnavéghimzés. Nagykúnság7
Székely legény Siklódról293
Matyó menyecske Mezőkövesdről293
Kalotaszegi leány Bánffyhunyadról331
Juhász kutyáival a Hortobágyról344
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem