A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fejezetek a döntéselméletből 2007/2008.

I. félév/Kézirat/Főiskolai jegyzet/248/Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Gábor Dénes Főiskola
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 274 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával. Kézirat. Tankönyvi szám: 248.

Előszó

„Az emberi döntéshozatal vizsgálata nagyon fontos mind az emberi viselkedés általános elmélete, mind pedig a gazdasági kormányzati és oktatási szervezetek világában fölmerülő gyakorlati problémák... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 3
1. A PROBLÉMA MEGOLDÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ ELMÉLETE 5
1.1. A rendszerszemléletű problémafelfogás néhány következménye 13
1.1.1. A potenciális társadalmi problémák kort 14
1.1.2. A társadalmi problémák megoldásának hatékonysága 16
1.2. A bizonytalanság, a komplexitás és az időtényező
a tudományos problémamegoldásban 19
1.3. Problémamegoldás és döntés 22
2. DÖNTÉSELMÉLETI FELFOGÁSMÓDOK, IRÁNYZATOK 24
2.1. A filozófusok közelítésmódja 24
2.2. A közgazdászok közelítésmódja 25
2.3. Az adminisztratív modell 29
2.4. A Skitmer-féle modell 30
2.5. A fokozatos hozadék modellje 31
2.6. Az optimális és a kielégítő döntések elmélete 32
2.7. Normatív és leíró döntéselméleti irányzatok 34
3. DÖNTÉSELMÉLETI RENDEZŐMODELLEK 40
3.1. A normatív rendezőmodell 40
3.2. A leíró rendezőmodell 41
3.2.1. Az A fázis 43
3.2.2. A B és C fázis 43
3.2.3. A ü fázis 45
3.2.Az E és F fázis 45
3.2.5. A G, II és I fázis 47
3.3. A rendezőmodellek értékelése 48
4. A DÖNTÉSEK RACIONALITÁSA ÉS ETIKÁJA 49
4.1. A hasznosságelmélet és a formális racionalitás kritikán 52
4.1.1. A magasabbrendű jólét döntési modellje 53
4.1.2. A haszonelvűség kritikája 59
4.2. A formális racionalitás kritikája 61
4.3. Az önérdek motívumának vizsgálata 61
4.3.1. A külső gazdasági hatások és a közjavak problémája 62
4.3.2. Társadalmi csapdák 66
4.3.3. A bizalom és szerepe a kooperációban 71
4.4. Következtetések 75
5. A CSOPORTOS DÖNTÉSEK 78
5.1. A csoport körvonala 79
5.2. A csoportviselkedés elméletei 79
5.3. A csoportnormák és a koníbrmitás 83
5.4. A csoportszerkezet 86
A csoportok osztályozása 86
Csoporton belüli kapcsolatok 87
A csoport mérete 88
Csoportkommunikáció 89
A hatékony csoport jellemzői 92
A csoportos döntéshozatal perspektívái 94
Elvi lehetőségek 94
Empirikus lehetőségek 97
Konfliktusok a csoportos döntéshozatal során 98
A csoportos döntéshozatal jellege 100
A döntéshozatali csoportok osztályozása 100
A csoportos döntéshozatal jellemzői 101
A csoportos döntéshozatali helyzethez kapcsolódó jellemzők 102
A csoporttagság 103
A döntéshozatali csoportok elvi jellemzői 103
A csoportos és az egyéni döntéshozatal 104
Összefoglalás 107
A társadalmi döntések 110
Mit tekintünk társadalmi döntésnek? 112
A társadalmi döntések típusai 112
A társadalmi döntések kulcsproblémái 114
A kollektív döntések szociálpszichológiai sajátosságai 118
A társadalmi döntések kutatásának előtörténete 120
A közösségi döntések kutatásának fontosabb eredményei 121
Összefoglalás 126
A döntés pszichológiája 128
A személyiség a döntéshozatalban 128
Biológiai, tudatalatti és örökletes hatóerők 129
Közös vonások és egyedi személyiség 130
A személyiség holisztikus megközelítése 130
A személyiség empirikus vizsgálata 132
A személyiség hatása a döntéshozatalra 134
A kockázatvállalási hajlandóság a döntési viselkedésben 136
A kockázatvállalás/elkerülés empirikus közelítésmódja 136
A kockázatvállalás/kerülés konceptuális modellje 137
A kockázatvállalás/kerülés konceptuális modellje 141
Az észlelés (perception) a döntéshozatalban 141
Az észlelési folyamat 142
Az észlelő és az észlelet jellemzői 144
Benyomások kialakítása másokról 145
Tudatalatti hatások a döntéshozatalban 149
Kockázat és döntések 151
A kockázat döntéselméleti felfogása 151
Kockázatelemzés 155
A kockázat kommunikációja 159
Egy pszichometriai példa a kockázatokkal kapcsolatos vélekedések elemzésére 166
9. A döntéselmélet módszertana 170
9.1. A döntéselmélet módszertani alapfeltevései 170
9.2. A döntéshozatal kvantitatív módszerei 175
9.2.1. A valószínűségelmélet 177
9.2.1.1. Objektív és szubjektív valószínűségek 178
9.2.1.2. Valószínűségi elvek 179
9.2.2. A többszempontos döntési módszerek elmélete 182
9.2.2.1. A többszempontos döntések folyamata és problémái 183
9.2.2.2. Az utilitás meghatározásának alapmódszerei 187
9.2.2.3. Az alternatívák utilitásának meghatározására szolgáló modellek 189
9.2.2.4. A modellek összehasonlítása és megválasztása 191
9.2.3. Bizonytalanságot csökkentő módszerek 195
9.2.3.1. Várható érték 195
9.2.3.2. Kifizetési mátrixok 196
9.2.3.3. A döntési fák 198
9.2.4. Játékelmélet 203
9.3. További modellek a döntéshozatalban 205
9.3.1. A modellek osztályozása 206
9.3.1.1. Fizikai modellek 206
9.3.1.2. Absztrakt modellek 207
9.3.2. A modellek használata 209
9.3.3. A modellépítés 210
9.4. Néhány szó az implementációról 212
10. A DÖNTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 214
10.1. Az evalvációkutatás kialakulása 215
10.2. Az evalváciukutatás eredeti közelítésmódja 216
10.3. A megvalósítás-orientált evalvációkutatás 220
10.3.1. A „SIKERÉRT" módszer 222
10.3.2. Az evalvációkutatás jelentősége 225
FÜGGELÉK: DÖNTÉSKONFLIKTUSOK 227
1. Egyéni konfliktus 228
2. Szervezeti konfliktus: Egyéni konfliktus n szervezeten belül 231
3. Szervezeti konfliktus: Csoportközi konfliktus egy
szervezeten belül 234
4. Hogyan reagálnak n szervezetek n konfliktusokra? 241
5. Szervezetek közti konfliktusok
6. Összefoglalás 245
Hivatkozások 248
Szójegyzet 269-274
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem