A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Mórágyi-rög északkeleti részének földtana

Geology of the North-eastern part of the Mórágy Block

Tartalom

Bevezetés (Balla Zoltán)9
Általános ismertetés9
Az Üveghutai-telephely kutatási programja9
Balla Zoltán - Gyalog László: A térképsorozat és magyarázója10
Kutatástörténet13
Balla Zoltán: A földtani kutatások története13
A földtani képződmények megismerése13
A földtani szerkezet megismerésének története20
A földtani térképezés története23
Balla Zoltán: Jantsky Béla térképe és leírása23
Gyalog László - Balla Zoltán: Az üveghutai kutatás korai anyagai24
Gyalog László - Balla Zoltán: Az üveghutai felszíni földtani kutatás anyagai25
Gyalog László: Az üveghutai térképezési munkálatok25
Gyalog László: Felszíni fúrások és vizsgálatuk27
Az üveghutai telephelykutatás előtt mélyült fúrások27
Az üveghutai telephelykutatás keretében mélyült fúrások28
Gyalog László: Ásott kutak, kutatóárkok és vizsgálatuk29
Kaiser Miklós: A geomorfológiai kutatások története30
Gyalog László: Vágatok, vágatfúrások és vizsgálatuk30
Balla Zoltán: A geofizikai kutatások története32
Balla Zoltán: A nyersanyagkutatás története38
Balla Zoltán: Földtani képződmények41
A Mórágyi-rög helyzete44
Paleozoos képződmények47
Császár Géza: Triász-jura képződmények69
Kréta képződmények74
Hidrotermális képződmények és jelenségek81
Neogén képződmények84
Kvarter képződmények91
Balla Zoltán - Gyalog László - Koloszár László: Alsó-középső-pleisztocén, Fenyvestetői Vörösagyag Formáció91
Pleisztocén, Udvari Lösz Formációcsoport94
Marsi István - Gyalog László: Kvarter lejtőképződmények115
Gyalog László - Magyari Árpád - Marsi István: Kvarter völgykitöltő üledékek119
Balla Zoltán: Mállási képződmények126
Paleozoos-mezozoos formációkon126
Kainozoos üledékeken129
Szerkezet131
Koroknai Balázs: A variszkuszi orogenezishez kapcsolódó szerkezetek131
Magmás szerkezetek131
Képlékeny szerkezetek134
Átmeneti képlékeny-töréses szerkezetek140
Maros Gyula - Koroknai Balázs: Töréses szerkezetek140
Az alpi orogenezishez kapcsolódó szerkezetek141
Koroknai Balázs: Gyűrt szerkezetek141
Maros Gyula - Koroknai Balázs: Töréses szerkezetek141
Koroknai Balázs: A Mecsekalja-öv szerkezeti képe149
A Mecsekalja-öv DK-i határa149
Balla Zoltán - Császár Géza - Koroknai Balázs: A Mecsekalja-öv ÉNy-i határa150
A Mecsekalja-öv belső szerkezete151
Kaiser Miklós: Geomorfológia153
Hegyidomtani formák153
Folyóvízi és proluviális formák154
Tömegmozgásos formák157
Antropogén formák159
Balla Zoltán: Földtani fejlődéstörténet161
Koroknai Balázs: Paleozoikum162
Kora-palozoikum162
Király Edit: Kora-karbon gránitbenyomulás164
Metamorfózis és szerkezetalakulás168
Késő-paleozoikum171
Császár Géza - Balla Zoltán: Mezozoikum171
Triász-jura171
Kréta172
A Mecsekalja-öv mezozoos fejlődésmenete172
Balla Zoltán: Kainozoikum173
Paleogén173
Neogén173
Negyedidőszak175
Vízföldtan183
Rotárné Szalkai Ágnes: Vízutánpótlási és megcsapolási viszonyok183
Csapadék183
Beszivárgás184
Természetes megcsapolások184
Források, vízfakadások185
A vízháztartási viszonyok alakulása187
Tóth György - Molnár Péter: A vízföldtani kép188
A víz útja a csapadékhullástól a talajvíztükörig (a háromfázisú zónában)188
A víz útja a talajvíztükör alatti kétfázisú zónában189
Balla Zoltán: Hasznosítható ásványi nyersanyagok193
Függelék
Balla Zoltán: A térképek és szelvények tartalma és szerkesztése197
Balla Zoltán - Gyalog László: Észlelési és fedett földtani térkép197
A prekainozoos alaphegység domborzati és földtani térképe198
A prekvarter képződmények domborzati és földtani térképe202
A Mendei Lösz Formáció és a csuszamlásos testek feküszintvonalas térképe203
Lejtőüledékektől mentes földtani térkép203
Gyalog László: Földtani szelvénysorozat és elvi rétegoszlop204
Kaiser Miklós: Geomorfológiai térkép204
Tóth György: Talajvíz-domborzati térkép205
Király Edit: A Mórágyi Gránit Formáció petrográfiai és ásványkémiai jellemzése207
Monzogránitos kőzetcsoport207
Hibrid kőzetcsoport212
Monzonitos kőzetcsoport215
Leukokrata telérkőzetek220
Xenolitok221
A magyarázóban említett (és az észlelési és fedett térképen feltüntetett) feltárások koordinátái223
Irodalom225
Színes táblák255
Térképmellékletek
Gyalog László - Kaiser Miklós - Balla Zoltán - Marsi István: Észlelési és fedett földtani térkép
Balla Zoltán - Gulácsi Zoltán - Maros Gyula - Síkhegyi Ferenc: A prekainozoos alaphegység domborzati és földtani térképe
Balla Zoltán - Gulácsi Zoltán - Maros Gyula - Síkhegyi Ferenc: A prekvarter képződmények domborzati és földtani térképe
Balla Zoltán - Síkhegyi Ferenc: A Mendei Lösz Formáció és a csuszamlásos testek feküszintvonalas térképe
Balla Zoltán - Gulácsi Zoltán: Lejtőüledéktől mentes földtani térkép
Gyalog László - Koroknai Balázs - Maros Gyula: Földtani szelvénysorozat és elvi rétegoszlop
Kaiser Miklós: Geomorfológiai térkép
Tóth György: Talajvíz-domborzati térkép
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem