849.563

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ady Endre I.

Szerző
Róla szól

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 778 oldal
Sorozatcím: Elvek és utak
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:

Tartalom

I. kötet
Az érzelmi forradalmiság időszaka (1905-1908)
Élet az otthontalanságban
Megérkezés az otthontalanságba15
Vészi József és a Budapesti Napló19
Kabos Ede25
Bíró Lajos27
Szini Gyula36
Révész Béla39
Bölöni György43
Út a társadalmi otthontalanságba
A koalíciós "szabadságharc" és annak tartalma57
A nagybirtok mint a legfőbb ellenfél64
A nacionalizmus mint a reakció legfőbb eszmei fegyvere67
Nacionalizmus és igaz hazafiság72
Az igaz hazafiság belső tartalmai77
Haza és emberiség85
A tudatosott otthontalanság
Otthontalanság a fent világában: demokratizmus és forradalom91
Otthontalanság a lent világában: a tömegek nélküli demokrata96
Tévesztett válasz az otthontalanságra: Ady darabontsága103
Az öntudatosodott otthontalanság: az intellektuell112
Az otthontalanság világnézete: anarchizmus és érzelmi forradalom122
Az érzelmi forradalmár képi alteregója: a gyermek131
Az érzelmi forradalmár esztétikája: az őszinteség137
Az érzelmi forradalom kulcsmotívuma: A Magyar Ugar
A motívum megjelenése és fogadtatása144
Elődök, ösztönök: a megtalált folytonosság148
Az érzelmi lázadástól az érzelmi forradalomig...152
A motívum tartalma: a tájszemlélet forradalma170
A motívum tartalma: a történelemszemlélet forradalma178
A motívum tartalma: az embereszmény forradalma183
A motívum belső ellentmondása: tiltakozás és reménytelenség187
A motívum hőstípusa: a magyar Messiások194
A mégis-morál198
A mégis-morál verse: az Új versek előhangja207
Az érzelmi forradalmár emberideálja: a Művész
A Művész mint lírai reprezentáns217
A Művész-eszmény magyar változata: az európai magyar, a lélek emigránsa225
Két eltérő típus: a sznob és az európai magyar234
A Művész világképe: l'art pour l'art és léleképítés246
A Művész kiútkeresése: 1. esztétizáló modernség
Szimbolizmus - modernség256
Az esztétizáló modernség fő tartalmai277
Az esztétizáló modernség formáló törekvései: 1. arisztokratikus-egzotizáló tendenciák283
Az esztétizáló modernség formáló törekvései: 2. dekoratívfestői tendenciák287
Az esztétizáló modernség formáló törekvései: 3. az átfinomító egyénítés282
Az egyénítés sajátos esete: a verselés forradalma284
Az esztétizáló modernség s a magyar társadalom308
A Művész kiútkeresése: 2. avantgard modernség
Út az avantgard modernséghez: Jó Csönd-herceg előtt313
Az avantgard modernség központi ismérve: az élettagadó életszeretet, a paradox életigenlés318
Az avantgard modernség jellegzetes képi motívumai330
Az avantgard modernség nyelvi jellegzetességei: megmozgatottság334
Az avantgard modernség nyelvi jellegzetességei: a tágasság343
Az avantgard modernség nyelvi jellegzetességei: a tépettség348
Az érzelmi forradalom motívumai: 1. A pénz motívuma
A pénz szerepe Ady életében354
A pénz mint tiltakozás motívuma: nonkonformizmus és evilágiság360
Tiltakozás és reménytelenség: a Vér és arany370
A pénz mint a reménytelenség motívuma: elidegenülés és dehumanizáltság377
Helytállás a reménytelenben: Harc a Nagyúrral385
Az érzelmi forradalom motívumai: 2. A Léda-szerelem
A Léda-legenda: Léda, a felszabadító395
A lázadó szerelem403
A nagykorú érzés412
Lázadó szerelem - menekvő szerelem422
A Léda-legenda: a nagypolgári asszony431
A diszharmonikus szerelem437
Az együttérző szerelem453
Az érzelmi forradalom motívumai: 2. A halál motívuma
Életrajz és halál-gondolat462
A vádló-panaszló haláltól az átesztétizált halálig464
A halál mint az igazi élet: az átesztétizált halál469
Párisban járt az Ősz: idill és tragédia475
A halál mint a lét értelmetlenségének tükre: az abszurdizáló halál480
Kísérlet a társadalmi kiút megtalálására
Individuális kiút - társadalmi kiút493
A társadalmi kiútkeresés alapja: az emberhit493
A forradalmi versek tanúságtétele502
A paraszti forradalmiság versei507
Az intellektuális forradalmiság516
A vívódó költő
A kettős én motívuma523
Élet és művészet525
A mámor mítosza531
Az ős Kaján540
A kétmeggyőződésű forradalmiság időszaka (1908-1912)
Élet a kiteljesedett otthontalanságban
"Hazamegyek a falumba"559
A vágáns életforma567
A vágáns otthonai: kávéházak és vendéglők571
"Ady Endre éjszakái": a bohém típus577
Az idegen587
Társak az idegenségben594
Reinitz Béla599
Zuboly603
A kiteljesedett otthontalanság
Politikai változások612
Irodalmi háborúság - politikai vita622
Esztétikai ellenvetések629
Hadjárat az új irodalom ellen637
Ady válasza a konzervativizmus támadásaira651
A társadalmi forradalmiság jellege s problémái
A szubjektív-pszichológiai forradalmiságtól az objektív, társadalmi forradalmiságig665
Az öntudatosodott társadalmi forradalmár665
Petőfi nem alkuszik I.: a forradalmi jellem668
Petőfi nem alkuszik II.: a kétmeggyőződésű forradalmiság675
A márciusi Naphoz682
Ady antikapitalizmusa
Az elsikkadt antikapitalizmus690
Ady útja a kiteljesedett, élményszerű antikapitalizmusig693
A kiteljesedett antikapitalizmus699
A Rothschildék palotája701
"Ez a világ egy nagy falu": a Nyugat-mítosz vége707
A magyar polgárság bírálója711
Jegyzetek717

Király István

Király István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Király István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ady Endre I. Ady Endre I. Ady Endre I. Ady Endre I. Ady Endre I.

A védőborító kissé elszíneződött, kopott. Néhány oldalon jelölés található.

Állapot:
560 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba