A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Baranyai helytörténetírás 1989

A Baranya Megyei Levéltár évkönyve

Tartalom

Társadalom- és politikatörténeti tanulmányok és források Baranya XIII-XX. századi történetéből
Koszta László: A pécsi székeskáptalan Árpád-kori hiteles helyi tevékenységének kiadatlan oklevelei13
Szita László: Újabb adatok az 1687. évi török elleni hadjárat történetéhez27
Kiss Z. Géza: Úriszéki adalékok a vajszlói uradalom jobbágyainak mindennapjaihoz51
Ódor Imre: Baranya megye és a napóleoni háborúk kori nemesi felkelések74
Simon V. Péter: Baranyai mozgalmak 1848 tavaszán és nyarán121
Márfi Attila: Pécs Szabad Királyi város dualizmus kori egyesületeinek vizsgálata 1867-1918 (I. rész)133
Komanovics József: Telepítések Baranyában az 1930-as és az 1940-es években162
Rozs András: A Turul Szövetség szervezete Pécsett 1923-1945171
Vörös Vince: Az aranykalászos gazdamozgalom Baranyában190
Vonyó József: Dokumentumok a "Nemzeti Egység Pártja" Baranya megyei megszervezéséhez és működéséhez235
Vargha Dezső: Pécs thj. város szegénysegélyezési tevékenysége a Dunántúl című napilap tükrében 1929-1944266
Tanulmányok Baranya mezőgazdasági és ipari fejlődésének történetéhez
Király István: A szarvasmarha-tenyésztés fejlődése Baranya megyében 1848 és 1944 között289
Ifj. Szita László: A juhtenyésztés a Délkelet-Dunántúlon a két világháború közötti időszakban299
T. Mérey Klára: Dél-Baranya ipara és kereskedelme a XIX. sz. második felétől az első világháborúig330
Erdősi Ferenc: Baranya megye XIX. sz. végi helyérdekű vasútjai359
Kormányzattörténeti tanulmányok a XIX. sz.-i Baranyáról
Nagy Imre Gábor: Mohács város közigazgatása az 1860-as évek első felében379
Tegzes Ferenc: Baranya vármegye Közigazgatási Bizottságának "különleges alakulatai" (II. rész)409
Tanulmányok és források Baranya XIX. és XX. századi oktatás- és művelődéstörténetéhez
Rajczi Péter: A Miasszonyunkról nevezett női Kanonok Rend pécsi róm. kat. tanítónőképző intézetének története 1895-1948439
Komlósi Sándor: Fejezet a pécsi óvodák történetéből474
Galambos Ferenc: Winkler Mihály a "közjó" előmozdítója a XVIII. században485
Sonkoly Károly: Kubinyi Elek bólyi plébános naplója az 1852-1885 közötti évekből527
Kovács Emil: A baranyai református egyházmegye templomainak hangszerei (1983-ban)559
Süle Tamás: Baranya és Pécs orvostörténelme érmékben593
Aszmann Mária: Német nyelvű rezümé677
Rohrerné Kovácsevics Zsuzsanna: Horvát nyelvű rezümé681
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem