Közgazdaságtan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A völgység két évszázada

Előadások és tanulmányok az 1990. október 20-21-i bonyhádi történészkonferencián

Előszó

Tisztelt Olvasók!

Egy nagymúltú kisváros kultúrhistóriájában nem mindennapi esemény egy történészkonferencia. Rendhagyó, hogy lelkes helytörténészek és a szakma kiválóságai, nagyhírű kutatók... Tovább

Tartalom

Oroszki István: Polgármesteri üdvözlet5
Kolta László: Köszöntő7
Bevezető előadások a gazdaság, a társadalom, a kultúra és a politika világából
Glósz József: A köznemesség birtokviszonyai a Völgységben a XVIII. századi újratelepüléstől a feudális viszonyok felbomlásáig11
Király István: Kutatási feladatok és problémák a Völgység agrártermelésének és agrártársadalmának történetéből21
Szita László: Nemzetiségi népoktatás néhány vonása a dualizmus kori Délkelet-Dunántúlon27
Füzes Miklós: Völgységi forgószél (Népességi viszonyok változásai a régióban)33
Fehér István: A magyarországi németek kitelepítésének nemzetközi és hazai összefüggései45
A politikatörténeti szekció munkálatai
Szili Ferenc: Adatok a Völgységi járás kivándorlásáról a századforduló évtizedeiben55
Eppel János: Adalékok a "Bauernbund" történetéhez61
Kaczián János: A Völgység német nemzetiségi egyesületei71
Kolta László: A Független Kisgazdapárt szerepe a bonyhádi választókerületben az 1935-1939. évi képviselőválasztások idején79
Solymár Imre: "Hidas akkor szimbólummá vált." Egy politikai jelkép magyarok és svábok együttélésében, a bukovinai székelyek letelepítésében85
Tilkovszky Loránt: Az áttelepítés kérdése és a hűségmozgalom Dél-Tirolban és a Dunántúlon105
Tóth Antal: Adalékok a hazainémetség "Hűséggel a Hazához" mozgalmának utóéletéhez109
Bösze Sándor: Források a somogyi németek 1945-ös helyzetéről121
V. Kápolnás Mária: Ahogy a kormánybiztos látta...Bodor György visszaemlékezése a székelyek letelepítésére123
Kőhegyi Mihály - Tóth Ágnes: Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésről (1945)129
László Péter: A politikai pártok és kitelepítés141
Pisztora Ferenc: Az elmebetegek heterofamiliáris családi ápolásának fénykora és hanyatlása a szálkai, kakasdi és belaci sváb községekben147
A gazdaságtörténeti szekció munkálatai
Dobos Gyula: A Perczelek kereskedelmi kísérlete: a "Compania Tergestiana"165
Ódor Imre: Hidas földesurai a hódoltság után175
Várnagy Antal: Elpusztult helységek a hajdani hőgyészi uradalom területén185
Bezerédy Győző: Agrárjelképek a völgységi falvak pecsétjein199
Bai József: Szőlőtermesztés a lengyeli Apponyi uradalomban205
Ettig László: A Völgység szarvasmarha-tenyésztése a századfordulótól 1945-ig217
T. Mérey Klára: Tolna megye ipara (1867-1947)225
Kárpáti Andrásné: A Völgység malomipara az 1828. évi regnicolaris összeírás tükrében237
Szőts Zoltán: Egy bonyhádi német nagykereskedő a harmincas években241
Személynevek mutatója249
Földrajzi nevek mutatója260
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem