1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Intés az őrzőkhöz 1-2.

Ady Endre költészete az első világháború éveiben

Szerző
Róla szól

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.325 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-2151-6
Megjegyzés: Egy fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Előszó7
A meghatározó történelmi élmény: a világháború
A megkérdőjelezett szekuritás19
Egy szép nyár eleji nap: 1914. június 28.19
A szarajevói lövés21
Az átmenet hónapja25
A megérzett válság30
A huszadik század tudatzavara36
Az éneklő világ36
A szellem árulása39
Konformizálás és forradalmi elkülönülés: a külső, adminisztratív-hatalmi nyomás
A konformizálás fő eszközei45
Adminisztratív represszió45
A morál-pszichológiai represszió: a közvéleményterror50
A közvélemény egy formálója és reprezentánsa: Rákosi Jenő55
A kiegyezés magyar polgára55
A mozgató hamis tudat: a "magyarságszeretet"58
A manipulátor62
A manipuláló ideológia: az imperialista nemzeteszme66
A közvéleményterror kiteljesedése: az Ady-Rákosi-pör72
A vita kezdete, mozgatórugói72
Manipulálás a nemzeteszmével75
Manipulálás az erkölcs fogalmával78
Manipulálás a motivációval80
"Ifjú szívekben élek"83
Konformizálás és forradalmi elkülönülés: belső, gondolati-morális nyomás91
A háborús lelkesedés kiváltó okai91
Illuzionizmus91
Nacionalizmus94
Tömeghisztéria és irracionalizmus95
A háborús lelkesedés mint az elidegenedés ellen tévesztett lázadás98
A romantikus antiimperializmus98
Önelidegenedés102
Elidegenedés a társadalomtól105
Elidegenedés az értékek rendjétől108
"Mégsem, mégsem, mégsem"111
A forradalmi világnézet vízválasztója: antinacionalizmus121
Az antinacionalizmus kulcskérdései121
A nemzeti eszme mint manipuláló-internalizáló ideológia121
A forradalmi Magyarságtudat fő ismérvei:
Osztályszerű látás125
Internacionalizmus131
Kritikai jelleg135
Az antinacionalizmus kulcskérdései139
Birodalmi nemzettudat139
A birodalmi nemzettudattól a reális nemzettudatig143
Kisnép nemzettudat147
Az antinacionalizmus kulcskérdései139
A monarchikus macionalizmus152
A kuruckodó nacionalista Hasburg-ellenességtől a Jozefinista illúziókig156
A forradalmi - demokratikus Hasburg-ellenesség159
"A mesebeli János"165
Az antinacionalizmus kulcskérdései173
A bürokratikus- adminisztratív szemlélettő a liberális toleranciáig173
A liberális-demokratikus tolerancia és ellentmondásossága181
Út a forradalmi-demokratikus szemlélet felé185
A forradalmi - demokratikus szemlélet kiteljesedése: a megvalósult internacioanlizmus190
Ady és Goga199
Az internacionalista szemlélet próbája: a világháború206
"Ember az embertelenségben"209
Egy befogadói versértelmezés224
Nyitott nemzettudat - zárt nemzettudat225
A forradalmi világnézet vízválasztója: antiimperializmus233
Antiimperializmus és keletiség233
Az antiimperializmus keletiség hordozó motívumai: 264
A németellenesség264
A változott külpolitikai koncepció283
Az antiimperializmus érzelmi tükre: Az antiimperialista patriotizmus323
A magyarságversek átalakulása323
Az antiimperialista patrióta líra fő tartalmai343
A prédanemzetélmény343
A megnövekedett felelősségérzés354
Antiimperializmus és költői világkép377
A megélt imperializmus: a fordulatélmény377
A forradalmiság alakulása: a paradox forradalmiság403
Paradox forradalmiság - antiimperialista forradalmiság438
A paradox forradalmiság formai tükre: a polifónia448
A humanista felvilágosult világkép válsága: az ontológia válság469
Az ontológiai válság érzelmi tükre: az abszurditásélmény469
A szorongásélmény492
A nihilélmény510
A humanista felvilágosult világkép válsága: az antropológia válság531
Az antropológiai válság életrajzi vetülete: elengedett élet- eltéved emberség531
Az antropológia válság hordozó érzése: az eltévedésérzés546
Az antropológiai válság megjelenési formái: 571
A nembeli ember válsága571
A személyiségválság590
A közlöny reprezentatív verse: "Az utolsó hajók"600
Az ontológiai és antropológiai válság összegző verse: Krónikás ének 1918-ból607
A vers keletkezése608
A megélt tragédia611
A felülemelkedés617
Jegyzetek623
Tartalom661
II. kötet
Lehetséges válasz a veszélyeztetettségre: A helytálló emberség5
A forradalmiság korszerű formája: a helytállni tudás5
A helytálló emberség megjelenési formái:
Az autonóm emberség23
A távlatos emberség42
A felelős emberség54
A helytálló emberség reprezentatív verse: Intés az őrzőkhöz70
Távlat változatai: természeti optimizmus85
A természetélmény válfajai85
A természeti optimizmus főbb típusai:93
A kozmikus optimizmus93
Biológiai optimizmus109
Kreatív optimizmus124
Távlat változatai: történelmi optimizmus141
A tegnapszimbólum: a történelem mint humanizáció141
A tegnapi ember ismérvei:
Az önmegvalósítás a nembeli szférában165
Önmegvalósítás az individuális szférában175
Távlat változatai: antropológiai optimizmus189
Emberköltészet és pozitív antropológia189
Az antropológia optimizmus mitizált tükre: az istenmotívum212
Az antropológia optimizmus összetevői:
Nembeliségélmény240
Lényegiségélmény266
Távlatsejtelem és szerelmi líra319
A távlatsejtelem mint az életmű végső szervezője319
A szerelem mint egzisztenciális és esszenciális érzelem324
A szerelem mint exodus és boldogságakarás335
A szerelmi boldogság ismérvei:
Az otthon érzete352
Az ünnep érzete377
Távlatsejtelem és életalakítás: Ady és Csinszka405
Az élet mint gesztus405
Egy szerelem története414
Választott szerelem - választó érzés448
Egy házasság története470
Távlatsejtelem és stílusalakítás497
A művészi felülemelkedés nyelvi- stiláris tükre:
A gondolatiság497
A népiesség587
A stiláris-nyelvi népiség kulcsfigurája: a bujdosó kuruc621
Jegyzetek635
Névmutató660
Versmutató672
Tárgymutató680

Király István

Király István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Király István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Intés az őrzőkhöz 1-2. Intés az őrzőkhöz 1-2. Intés az őrzőkhöz 1-2.

A védőborítók szakadtak, elszíneződtek.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Intés az őrzőkhöz 1-2. Intés az őrzőkhöz 1-2. Intés az őrzőkhöz 1-2.

A 2. kötet védőborítója foltos, hiányos.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba
konyv