1.034.828

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kosztolányi - vita és vallomás

Tanulmányok

Szerző
Róla szól

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 478 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-2914-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"A negyvenes évek első felében önmagam keresőn, a szimbolikus értelemben - o'neilli értelemben - vett »éjszakában« élve egyik legkedvesebb versem volt ez a költemény. Aztán - a »nappalba« kerülve, marxistává válva, más életet írva: menekültem tőle. A Jung-féle metaforikus tipológiát használva: a nappalival szemben az éji gondolat művét láttam benne, a »fekete romantika« egyik termékét: a boldogtalanság, a reménytelenség elontogizálását és megszépítését. Hisz az az élet volt itt művé nemesítve, mely Nirvána ködve veszve, csodák között száguld éjjelente, mely a demokratizmus hitvallásával, a humanista-felvilágosult világkép boldogsághitelével az arisztokratizmus bölcseletét, a heroikus pesszimizmus komor morálját állította szembe: a semmi tudatát, az irracionalitást. Évek felgyűlő tapasztalatának s egy különös, újabb, »éjszakai« szituációnak kellett eljönnie ahhoz, hogy visszataláljak ismét a műhöz.
1969-ben történt. Feleségemmel együtt Párizsban jártam. S egyik hajdani barátom, még... Tovább

Fülszöveg

"A negyvenes évek első felében önmagam keresőn, a szimbolikus értelemben - o'neilli értelemben - vett »éjszakában« élve egyik legkedvesebb versem volt ez a költemény. Aztán - a »nappalba« kerülve, marxistává válva, más életet írva: menekültem tőle. A Jung-féle metaforikus tipológiát használva: a nappalival szemben az éji gondolat művét láttam benne, a »fekete romantika« egyik termékét: a boldogtalanság, a reménytelenség elontogizálását és megszépítését. Hisz az az élet volt itt művé nemesítve, mely Nirvána ködve veszve, csodák között száguld éjjelente, mely a demokratizmus hitvallásával, a humanista-felvilágosult világkép boldogsághitelével az arisztokratizmus bölcseletét, a heroikus pesszimizmus komor morálját állította szembe: a semmi tudatát, az irracionalitást. Évek felgyűlő tapasztalatának s egy különös, újabb, »éjszakai« szituációnak kellett eljönnie ahhoz, hogy visszataláljak ismét a műhöz.
1969-ben történt. Feleségemmel együtt Párizsban jártam. S egyik hajdani barátom, még a Kosztolányi-házban töltött éjszakák egykori társa, Szücs A. György rábeszélt: menjünk el a Chaillot-palota alagsorába egy kései vetítésre, a Beck-féle Living Theatre berlini előadásáról készült film egyszeri, alkalmi bemutatójára. Éjjeli tizenkettőkor kezdődött volna az előadás, de valamilyen ok miatt (talán a film nem érkezett meg) csak éjfél után kettőkor nyíltak ki a moziteremajtók, addig ott álltunk várakozva a Chaillot-palota alagsorának lépcsőfokain, szinte egymáshoz préselve. Először találkoztam egy ifjúsággal, amelytől addig inkább csak idegenkedtem: a hippinemzedékkel.
Különös öltözetben, különös figurák álltak ott sorba, egymást átölelve, egymásba karolva, énekelték az akkor divatos Hair-melódiákat. Ekkor éreztem meg (talán azért is, mert két nappal előbb Antonioni új filmjét, a Zabriskie Point-ot, a fejlett ipari társadalmak otthonhiányának ezt a reprezentatív, szép alkotását láttam), hogy nem különböző anarchizmus, a jóllakottság esztelensége ez a keretek nélküli ifjúsági mozgalom, de - ha anarchizmus is - mint a legtöbb anarchizmusban egy valós igény is ott munkál benne. Ott rejlik benne egy új rousseanizmusnak s azon túlmenőn: egy kulturális forradalomnak, erkölcsi forradalomnak - a lélek forradalmának - igénye. Egy ifjúságot éreztem magam körül, mely nem gazdasági, de minőségi szükségletekért lázadt, melyet nem a test, de a lélek éhsége hajtott. A Számadásnak a »családtalanok óriás családjá«-ról szóló sorai, »elégedettek hangos lelki vádját«, »örök, hatalmas ellenvéleményt« idéző szavai jutottak eszembe. Ráismertem a flower-power fiataljaiban önmagam Számadás-élményének hajdani magvára: az elidegenedés ellen tiltakozó szeretetvágyra, a részvétérzésre - nem a nietzschei, de a dosztojevszkijes Kosztolányira." Vissza

Tartalom

Személyes sorok - előszó helyett7
Az esszé mint műfaj7
Sárospataki diákkori emlék8
A biedermeier-vonzás10
Az Esti Kornél-minta15
Az esztétika modernség művésze: a szegény kisgyermek panaszai22
Gyemekmotívum és elidegenedés22
A kettős elidegenedettség24
Tehetelenség és zeneiség29
A monarchikus költő31
A tragikus modernség művésze: Kosztolányi, a regényíró39
Válságélmény és nihiltudat39
Néró, a véres költő73
Pacsirta88
Az Aranysárkány103
Édes Anna122
"Mosolygó nihilizmus"155
A részvét versei:
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik163
Ember és szerep163
Az elmaradt önmegvalósítás167
Fájdalom és részvét mint értékelő érzés170
Halotti beszéd173
Egy régi értelmezés175
Az emberlét: érték175
Individualitás és vitalitás mint értéktényező179
Az emberlét: tragédia182
A megoldás: részvét185
A részvétetika összetevői: közösségi érzés és felülemelkedés187
Egy képzelt párbeszéd193
Számadás195
Az európai nihilizmus két változata: Dosztojevszkij - Nietzsche200
Létértelemdráma - lírai formában201
Marginalitás és megoldáskeresés204
Két életmegoldás: Übermensch-etika és részvétetika207
Pörölés egy új emberképért210
Marxizmus és részvétetika212
A vendéglét versei216
Boldog, szormorú dal216
Életrajzi háttér és kultúrkritikai transzpozíció217
Érték és valóság mint központi ellentét222
Elégikusság és lebegtetettség228
Paradoxitás és vendéglét232
Kosztolányi őszi versei236
Az őszélmény változatai236
Őszi reggel239
Októberi táj246
Szeptemberi áhítat251
Hajnali részegség273
A létértelemkérdés273
A gondolatiság mint formateremtő278
A hosszú vers279
Rapszodikusság és vallomásosság283
A rossz mindennapiság világa285
Az ünnep világa288
A vendéglét - tudat293
Esztétikai létérzékelés - szekularizált, modern misztika298
Individuumközpontú világkép - Társadalomközpontú világkép (Ady revíziós vita)304
Egy ellenszenv története304
Lehetséges motivációk:
A művészi féltékenység310
A rivalitásérzés315
Neoleiberalizmus és antiprovincializmus:
A Toll írói köre320
A meoliberalizmus és Ady-kérdés327
Antiprovincializmus és individuum-központú világkép336
Eltérő értékrend340
Művészet és politika344
A vita kulcskérdése: a nembeliségtudat optimizmusa és az énizoláltság pesszimizmusa347
Individuáletika - Társadalometika352
Értelmiségi önvizsgálat352
A személyiségközpontú világkép válsága353
Társadalomközpontú világkép és a Kosztolányi-értékelés alakulása358
A korai marxista bírálat vezető szempontjai
Az elszigetelt én kritikája362
Az etikai individualizmus kritikája364
A messianisztikus-khiliasztikus kritikusi tartás371
Az emberi autonómia költeménye: Marcus Aurelius381
Az Ady-revíziós vita mint előzmény381
Stigmatizáció és közvéleményterror383
A személyiség mint főhős388
A kérdező helyzet: a veszélyeztetettség389
Az adott felelet: A felülemelkedés390
Befeléfordulás és autonómia397
Egy magatartástípus időszerűsége400
Egy magatartás anatómiája: Kosztolányi és Esti Kornél403
Esti Kornél, mint én- és létmagyarázat403
A világ véleménye és az egyéniség: a problematikus személyiségkép412
Az Esti Kornél attitűd425
A paradox, mint a magatartás formai kulcsa425
A magatartás összetevői:
A tragédiaérzet431
Az irónia439
Az Esti Kornél-magatartás mint életmegoldás
Etikum és esztétikum452
Etikai létalternatíva455
Elemi etikai értékek459
Individuáletika - szociáletika461
Részvétetika és vendéglét-tudat463
Egy magatartás mérlege468

Király István

Király István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Király István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kosztolányi - vita és vallomás
Állapot:
1.880 Ft
1.310 ,-Ft 30
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kosztolányi - vita és vallomás
Állapot:
1.880 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba
konyv