Állatvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vezetési ismeretek III.

Tanulmányok a Borsodi Vezető és Szervező Továbbképző Iskola anyagából

Tartalom

Előszó (dr. Horgos Gyula)11
A több fokozatú információrendszerek hatékonyságnövelő szerepének vizsgálata az ipari szervezetek gazdaságkibernetikai modelljében15
Az ipari szervezetek gazdaságkibernetikai modelljei és a gazdaságirányítási rendszer preferenciái15
Az ipari szervezetek több fokozatú információ-rendszerének funkcionális szerepe gazdaságkibernetikai modelljeikben, és optimális kialakításuk interdisciplináris kérdései23
Az ipari szervezetek adott információ-rendszere hatékony felhasználásának és fejlesztő kiegészítéseinek főbb kérdései31
Az ipari szervezetek információ-rendszere általános fejlesztésének főbb irányai, tekintettel a tudomány és a technika újabb vívmányaira33
A korszerű információ-rendszer szerepe az ipari szervezetek társadalmi-gazdasági hatékonyságának alakulásában36
Irodalomjegyzék38
Dr. Ladó László: A vezetés, valamint a szellemi alkotómunka és az információ-rendszer kapcsolatáról41
Az információs ciklus és rendszer, gépesítésük alapelvei42
Az emberi szervezet információs ciklusa42
A szervezetek információs ciklusa és rendszere43
A döntési bizonytalanság csökkentésének igénye44
A technika rendelkezésre állása, alkalmazása45
Az információk és információ-rendszerek szerepe a vezetésben48
A fejben memorizált, és az ún. hozzáférhető ismeretek48
A vezetők számára szükséges ismeretek meghatározása50
A döntési és informáltsági szintek harmóniája59
Az információ-rendszerek fejlesztésének jelentősége a szellemi munka hatékonyságának növelése szempontjából63
A szellemi új érték kialakítása67
A korszerű dokumentáció alapjai73
A fejlesztési alkotómunka folyamatának modellje77
Az információ-rendszer kialakításának koncepcióját meghatározó főbb tényezők79
Irodalomjegyzék82
Dr. Susánszky János: Ipari szervezetek információ-rendszerének módszertani alapjai85
Az információfolyamatokról85
A deformációmérséklés92
A redundanciamentesség követelménye95
A teljesség (hiánytalanság) követelménye99
Az objektív hírtartalom követelménye100
Az időszerű hírtartalom követelménye100
Következtetések információfolyamatok helyzetvizsgálati anyagából101
Az információfolyamatok szervezése103
Az információhálózat technikai felszereltségéről114
Az információ-rendszer összehangolása a szervezet statikus és dinamikus képével116
Irodalomjegyzék123
Dr. Trethon Ferenc: A könyviteli mérleg- és a számviteli információk szerepe a vállalati irányítási munkában127
A mérleg helye a vállalati irányítási munkában132
A mérleg néhány tartalmi problémája146
A számviteli információk feldolgozása148
Irodalomjegyzék151
Király István: Az iparvállalati marketingfolyamat információ-rendszere153
A fejlesztés információi153
A gyártáselőkészítés információi158
Az értékesítést előkészítő folyamatok információi163
Az értékesítés folyamatának információi169
Irodalomjegyzék176
Philip Miklós: A műszaki fejlesztési tevékenység vállalati információ-rendszere 177
A műszaki fejlesztés irányításának (vezetésének) információigénye177
A műszaki fejlesztés területeinek információigénye181
A műszaki fejlesztés információ-rendszerének elemei183
Információ és kommunikáció184
Információáramlás és a fejlesztési cél193
Információáramlás és a vezetés módszere193
Az információáramlás országos szervezése194
Az információkutatás202
Temesszentandrási Guido: Az értékelemzés szerepe az ipari vezetés információ-rendszerében és a vezetői döntések előkészítésében 217
Az értékelemzés meghatározása, alapfogalmak217
Az értékelemzés eredményes alkalmazásának fő feltételei223
Az értékelemzés lefolytatása227
Előkészületi intézkedések227
A munkaterv és végrehajtása229
Az értékelemzés technikái237
Együttműködés a vállalat fő költségfelelős szervei és az értékelemzés között251
Műszaki tervezés és értékelemzés254
Beszerzés és értékelemzés255
Gyártás és értékelemzés256
Értékesítés és értékelemzés256
Az értékelemzés összefoglaló áttekintése258
Járulékos előnyök a költségcsökkentésen kívül261
Irodalomjegyzék261
Dr. Kiss István: A szűkebb környezet információinak áttekintése a vállalati tájékoztatási rendszerben263
A környezet szerepe a vállalatok életében263
A környezet fogalma és tagolása265
A természeti és társadalmi környezet fogalma265
A telephely266
A szűkebb környezet266
A tágabb környezet267
A szűkebb környezet áttekintésének hasznosítása268
Új telephely kiválasztása269
Település-fenntartás és -üzemeltetés271
Eddigi kísérletek a szűkebb környezetet jelentő települések településegyüttesek áttekinthetővé tételére271
A települések áfogó áttekintése274
A település leírásának sokrétűsége és bonyolultsága275
A léptékváltás szükségessége és problémái276
A különböző mérési módszerek277
A településfejlettség átfogó, több léptékű kifejezésének módszere278
Egyes régi és új települések átfogó áttekintése288
A településegyüttesek átfogó áttekintése291
Az ellátottság mérésének kérdései291
Az ellátottsági szerkezet megállapításának módszere295
Településegyüttesek ellátottsági szerkezetének bemutatása297
Dr. Horváth László Gábor: Az ipari szervezetek tájékoztatási folyamatainak pszichológiai kérdései323
A tájékoztatás és a termelés viszonya323
Az üzemszervezés és a tájékoztatás333
A tájékoztatás a személyzeti munkában338
Irodalomjegyzék352
Vaszkó Mihály: Az emberi termelőtevékenység pszichikus folyatainak információelmleti elemzése 355
Az ember mint önszabályozó rendszer355
Az ember információfeldolgozási képessége362
Az információ fogalma és mennyisége364
Egy szimbólum információtartalma (egyedi, individuális információ) 366
Az entrópia fogalma és számítása367
Az információ sebessége369
Az átvitt és elvesztett információ371
Az áteresztőképesség371
Az információ és az inger dimenzió372
Az információ identifikációja, felismerése372
Csatornakapacitás377
Az észlelési jelzések kódolása377
A pszichikus folyamatokra vonatkozó információelméleti kutatások eredményei az információmennyiség és a reakcióidő tekintetében378
Az információátadás sebessége394
Az információs túlterhelés396
Az emlékezet397
Irodalomjegyzék400
Dr. Obádovics J. Gyula-Szóda Lajos: Információfeldolgozási gyakorlatok számítógépekkel a Borsodi Vezető és Szervező Továbbképző Iskola tanfolyamain403
A számítógépek rövid ismertetése, a kiválasztás szempontjai403
Az optimális termelés tervezése413
Négy különböző darabszámú, adott méretű lemez kiszabása adott lemezből416
Modellalkotás és az adott optimális megoldás bemutatása416
Gépkapacitás-terhelési probléma421
Cserélhető áru szállítási összefüggéseinek megállapítása a szállítási költség minimalizálásával424
Szállítmányjáratok problémája430
Telepítéstervezési probléma, modell és optimális megoldás433
Dinamikus programozás438
A CPM és PERT módszerrel megoldható feladatok441
Irodalomjegyzék446
Dr. Kövess Gyula: Az információáramlás elemzése a Gráf-elmélet és a mátrixszámítás felhasználásával 447
A korszerű információs rendszerek igénye448
Az információáramlás modellje449
Kapcsolási mátrix453
Input-output kapcsolatok455
Legrövidebb út a hálózatban456
Algoritmus egyéb szerkezeti jellemzőkre459
Irodalomjegyzék462
Mányoki István-Tálosi István: Vezetői koncepcióalkotás, veszteségfeltárás és a gyorsszervezés kollektív módszerei a Borsodi Vezető és Szervező Továbbképző Iskola gyakorlatából463
Az aktivizáló oktatási formáktól az új szervezési módszerekig463
A PROVIZORG módszer gyakorlatának tapasztalatai468
A vállalat áttekintő vizsgálata469
Mi az igény a PROVIZORG áttekintő vizsgálati rendszerével szemben?470
Veszteségforrások vizsgálata473
Kollektív problémafeltárás és koncepcióalkotás477
A redukáló táblázat elkészítése és értékelése482
A vállalat működésének szemléletes áttekintése486
Gyakorolt vezetői feladatokban és funkciókban alkalmazott munkamegosztás összehangolása487
Operatív információ-rendszer492
Operatív irányítási-rendszer495
A PROVIZORG módszer eredményei és fejlesztési lehetőségei497
Irodalomjegyzék503
Dr. Szabó László: Az aktív tudományos-műszaki információszerzés505
A modern tudomány fejlődési tendenciái507
A tudományos-műszaki információszerzés jelentősége és válsága510
A kutatás és a tudományos tájékoztatás közötti ellentmondás515
Az aktív információszerzés517
Az aktív információszerzés előfeltételei és eszközei519
A hazai kutatóhelyek belföldi kapcsolatai és a nemzetközi információszerzés521
Az aktív információszerzés megszerzésének néhány alapelve523
Az aktív műszaki-tudományos (gazdasági-szervezési) információszerzés működése és szervezete527
Irodalomjegyzék532
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vezetési ismeretek III. Vezetési ismeretek III. Vezetési ismeretek III. Vezetési ismeretek III.

Könyvtári könyv volt. A gerinc kissé töredezett, sérült. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.240 Ft
990 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba