865.155

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék regionális tudományos tanácskozása

Siófok, 1977. szeptember 14-15./Kutatások a gazdasági, a társadalmi és kulturális élet szolgálatában

Előszó

Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék regionális tudományos tanácskozását Siófokon - 1977. szeptember 14-15-én - a MTA Pécsi Bizottsága, a Magyar Történelmi Társulat dél-dunántúli csoportja, Somogy... Tovább

Tartalom

1. Előszó 3
2. Klenovics Imre, az MSZMP megyei pártbizottságának titkára megnyitja a tanácskozást 5
I. Agrártörténet
1. Király István: A Balaton mezőgazdasági ellátó övezetének történeti alakulása Somogyban 11
2. Simonffy Emil: A balatoni üdülőövezet kialakulásának hatása a környék mezőgazdasági termelési struktúrájára 17
3. T. Mérey Klára: Dél-Dunántúl ipartörténete kutatásának problémái, 'különös tekintettel az élelmiszeriparra 24
4. K. Balogh János: Tolna megye mezőgazdaságának fejlődése és hatása az élelmiszergazdaságra (1960-1976) 35
5. Rechnitzer János: A Baranya megyei élelmiszeripar területi kapcsolatai a dél-dunántúli tervezési-gazdasági körzetben 39
6. Ember János: Dombvidéki termőföldjeink racionális hasznosítása 45
7. Takács Éva: A tó melletti véd- és parkerdők az 1890-1930-as esztendőkben 49
8. Kisasszondy Éva: Az 1945-ös földosztás hatása a gazdasági és társadalmi életre a Dél-Dunántúlon 51
II. Urbanizáció, idegenforgalom
1. Lóczy István: Kölcsönhatások a balatoni fürdőkultúra kialakításában, különös tekintettel a déli partra 57
2. Erdősi Ferenc: A Dél-Dunántúl közlekedési hálózatának kialakulása és szerepe a terület régióvá válásában 67
3. Lovász György: A harmadkori rétegvizek mennyisége Dél-Dunántúlon 88
4. Gertig Béla: A Balaton idegenforgalma 94
5. Bencze Géza: A Balaton déli partjának közlekedési viszonyai a XVIII-XIX. század fordulóján 112
6. Mészáros Vince: Beszédes József emlékezete 119
7. Böjti Béla: A balatoni viharjelzés fejlődése 122
III. Művelődéstörténet
1. Kanyar József: A dél-balatoni fürdőkultúra kialakulásának történeti korszakai 127
2. Kelemen Elemér: A Balaton melletti pedagógiai és közművelődési tanácskozások jelentőségéről (1966-1972.) 149
3. Nádor Tamás: Pécs és Baranya zenei emlékhelyei 152
4. Szili Ferenc: Munkáséletmód a MIR Kaposvári Cukorgyárában a századforduló idején 156
5. Andrássy Antal: A munkásművelődés hagyományai a Dél-Balaton vidékén a felszabadulás előtt 159
6. Szita László: Munkásművelődés a két világháború között Pécsett 164
7. Molnár László: Dél-Dunántúl mezőgazdasági szakoktatásának történetéből 168
8. Honfi István: Adatok Somogy megye közművelődésének történetéhez (1948-1956.) 171
9. Kotnyek István: A Zala-Somogyi Közlöny és a mezőgazdasági ismeretterjesztés (1862-1873.) 175
10. Tröszt Tibor: Idegenforgalom és közművelődés 178
11. Vörös Imre: A somogyi szövetkezeti parasztság változó gondolkodásmódjának vizsgálata 181
12. Vendel-Mohay Lajosné: Irodalmi emlékhelyeink Tolnában 185
IV. Néprajz, régészet
1. Takács Lajos: A lápi irtás és gazdálkodás a Kis-Balaton mentén 191
2. Knézy Judit: A somogyi Balaton mellék kulturális táji egységének problematikája 195
3. Szilágyi Miklós: A halkonzerválás jelentősége a feudalizmus-kori halkereskedelemben 200
4. Reöthy Ferenc: A balatoni halásztopográfia változásai 202
5. Magyar Kálmán: Árpád-kori díszítőművészet Somogyban 204
6. Bárdos Edit: A zselicszentjakabi apátság és Keszi. (Ásatási beszámoló.) 206
7. Vándor László: Középkori építészeti kutatások Zala megyében 211
8. Gémesné Vámos Mária: Újabb eredmények a sárközi viselet kutatásában 214
9. Kerecsényi Edit: A ruházati ipar mesterei Zala vármegyében (1770-1925) 217
A szekcióvezetők zárómérlege
1. Für Lajosnak, az első szekció vezetőjének zárómérlege 235
2. Rosta Sándornak, a második szekció vezetőjének összegezése 238
3. Vörös Károlynak, a harmadik szekció vezetőjének mérlege 239
4. Takács Lajosnak, a negyedik szekció vezetőjének összefoglalója 243
* * *
1. T. Mérey Klára (Baranya megye) meghívója az 1979. évi regionális tudományos tanácskozásra 245
2. Balassa Tibornak, a Somogy megyei Tanács kulturális elnökhelyettesének zárószavai 245
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem