A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Banküzemtan

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgált. Kft
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 350 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-04-9827-8
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Előszó

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen megjelenő szintetizáló jellegű Banküzemtan tankönyv kollektív munka eredménye. A szerzők a Budapesti Közgazdaságtudományi és... Tovább

Tartalom

Előszó.....................................................5
I. A BANK ÁLTALÁBAN. A BANK FOGALMA
1. A pénzügyi közvetítés szükségessége..........................................................15
2. A modern bankok kialakulása......................................................................17
3. A bank definíciója, funkciói.........................................................................20
4. Univerzális bankok, specializált bankok, bankassurance............................28
5. A bank és pénzintézeti tevékenység meghatározása Magyarországon............35
6. A bankok helyzete a gazdaságban................................................................38
II. KOCKÁZAT A KERESKEDELMI BANKOK TEVÉKENYSÉGÉBEN
1. A kockázat fajtái.....................................................46
1.1. A hitelkockázat vagy a visszafizetés kockázata .....................................46
1.2. A befektetési kockázat...............................................................................47
1.3. Likviditási kockázat..................................................................................47
1.4. Kamatlábkockázat.....................................................................................48
1.5. Országkockázat.........................................................................................48
1.6. Valutakockázat..........................................................................................49
1.7. Szabályozási kockázat...............................................................................49
1.8. Működési kockázat....................................................................................50
1.9. A csalás kockázata.....................................................................................50
1.10. A mérlegen kívüli tételek kockázata.......................................................51
2. A bankok választási lehetősége a kockázat és a jövedelem között..................51
3. Kockázatvállalás és banktőke...........................................................51
4. A betétbiztosítás szerepe.....................................................52
5. A központi bank szerepe.....................................................53
6. Bankcsőd és a bankok megrohanása................................................................54
7. A banki kockázat összefoglaló áttekintése.......................................................55
III. A BANKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1. A bankok teljesítményében érdekelt szervek, személyek................................59
2. Pénzügyi kimutatások.....................................................60
2.1. A bankmérleg............................................................................................60
2.2. Az eredménykimutatás..............................................................................63
2.3. A magyar bankok pénzügyi kimutatásainak rendszere.............................66
2.4. A banki teljesítmény pénzügyi kimutatásokkal való elemzése.................78
3. A banki teljesítmény elemzése pénzügyi mutatók segítségével..................81
3.1. Jövedelmezőségi mutatók................................................................81
3.1.1. Eredménymutatók............................................................................81
3.1.2. Egyéb jövedelmezőségi mutatók........................................................82
3.1.3. A jövedelmezőség összetevőinek elemzése. A Du Pont módszer......84
3.2. Likviditási ráták.........................................................................................88
3.3. Tőkeellátottsági mutatók...........................................................................90
3.4. Eszközminőségi mutatók...........................................................................92
3.5. Hatékonysági mutatók...............................................................................96
3.6. Piaci mutatók.............................................................................................97
3.7. A mutatók alkalmazása, választás a mutatók között................................98
4. A banki teljesítmény értékelésének lehetőségei.............................................100
IV. AKTÍV BANKÜGYLETEK
1. Hitelezés ........................................................................................................105
1.1. A hitel- és a kölcsönügylet fogalma és fajtái...........................................105
1.2. A hitelezés folyamata..............................................................................110
1.2.1. Döntési hatáskörök............................................................................111
1.2.2. Adósminősítés..................................................................................112
1.2.3. A hitelkérelem és a hitelelőterjesztés (cenzúra-előterjesztés)..........113
1.2.4. A biztosítékok..................................................................................120
1.2.5. A kamat............................................................................................122
1.2.6. A kölcsönök folyósítása...................................................................123
1.2.7. A kölcsönügyletek gondozása..........................................................127
1.2.8. Visszafizetési problémák..................................................................131
2. Faktorálás és forfetírozás...............................................................................133
2.1. A faktorálás kialakulása..........................................................................133
2.2. A faktorálás fogalma és típusai......................... ......................................134
2.3. A faktorcégek...........................................................................................137
2.4. A forfetírozás kialakulása.....................................................................137
2.5. A forfetírozás fogalma.............................................................................137
2.6. A faktorálás és a forfetírozás eltérései....................................................138
3. A lízing .....................................................139
3.1. A lízing meghatározása.....................................................................139
3.2. Jogi szabályozás..........................................................................140
3.3. Lízingfajták.......................................................................................142
3.3.1. Pénzügyi lízing............................................................................142
3.3.2. Operatív lízing..................................................................................143
3.3.3. Különleges lízingfajták....................................................................145
3.3.4. A lízingek lízingtárgy szerinti csoportosítása...................................148
3.4. A lízing kockázatai.............................................................................151
3.5. Lízingkalkulációk.................................................................................154
V. PASSZÍV BANKÜGYLETEK
1. Betéttípusok, a betétek csoportosítása................................... 159
2. Szerződéses betétek.....................................................160
2.1. Bankszámlabetét (számlabetét)............................................................... 160
2.2. Felmondásos betét...................................................................................161
2.3. Lekötött betétek............................................................................162
2.4. Takarékbetét..................................................... 163
2.5. Egyéb betétfajták.....................................................................................164
3. Az értékpapír formát öltő betétjellegű konstrukciók......................................165
3.1. Rövidlejáratú értékpapírok...................................................................... 166
3.2. Középlejáratú értékpapírok..................................................................... 166
3.3. Hosszúlejáratú értékpapírok....................................................................167
4. Bankközi források .....................................................168
5. A jegybanktól származó források...................................................................169
5.1. Folyószámlahitel.....................................................................................170
5.2. Kényszer likviditási hitel.....................................................................170
5.3. Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek........................................170
5.4. Váltóviszontleszámítolás.........................................................................170
5.5. Devizafedezet mellett nyújtott hitelek.....................................................172
5.6. Meghatározott gazdaságpolitikai célra igénybe vehető refinanszírozási hitelek..........172
6. A betétek kamatozása.....................................................173
6.1. Kamattípusok..........................................................................................173
6.2. A betéti kamatláb nagyságát befolyásoló tényezők.................................173
VI. TŐKEGAZDÁLKODÁS
1. A tőke szerepe, funkciója a bankok gazdálkodásában..................180
2. A banktőke elemei .....................................................182
3. A tőkeellátottság mérése .....................................................183
4. Mekkora tőkére van szüksége egy banknak?......................................184
4.1. Felügyeleti szempontok ..................................................................... 185
4.2. Tulajdonosi szempontok ....................................................................197
5. A tőkeemelés belső és külső forrásai .......................................................199
5.1. Belső források ................................................................................... 199
5.2. Külső tőkebevonás ............................................................................ 200
VII. FIZETÉSI FORGALOM
1. Fizetési formák.....................................................207
1.1. Belföldön használható különböző fizetési formák..................................207
1.2. A bank és az ügyfél kapcsolata, a bankszámla-szerződés.......................208
1.3. Választás a fizetési formák között...........................................................210
2. Készpénzfizetés.....................................................211
2.1. Bankszámlára történő készpénzbefizetés................................................211
2.2. Készpénzátutalási megbízás............................................................211
2.3. Kifizetési utalvány........................................ 213
2.4. Készpénzfelvételi utalvány....................................................................213
2.5. Pénzforgalmi betétkönyv.........................................................................214
2.6. Esetenkénti egyszerű átutalással történő készpénzfelvétel.....................214
3. Készpénz nélküli fizetési formák...............................................................214
3.1. Átutalás........................................................................215
3.2. Beszedési megbízás (inkasszó)...............................................................217
3.3. Akkreditív...............................................................................................220
4. Készpénzkímélő fizetési formák.....................................................................221
4.1. A csekk................................................................................................221
4.2. A bankkártya-rendszer..........................................................................222
4.2.1. A kártyarendszer bevezetésének kérdései, a rendszer szereplői......223
4.2.2. A kártyák típusai és díjai..................................................................224
4.2.3. A kártyarendszerek technikai kérdései.............................................226
4.2.4. Nemzetközi kártyatársaságok..........................................................228
4.2.5. A csekk-kártya rendszer...................................................................229
5. A váltó .....................................................230
5.1. A váltó törvényes kellékei.......................................................................230
5.2. Váltóátruházás.....................................................................................231
5.3. A váltó elfogadása...........................................................................234
5.4. Váltókezesség..........................................................................................235
5.5. A váltó kifizetése.....................................................................................236
5.6. Fedezetlen váltó.......................................................................................237
5.7. A váltó elévülése.....................................................................................240
6. Fizetési rendszerek.....................................................240
6.1. Elszámolási rendszerek és elszámolási kapcsolatok.............................242
6.2. Ügyfélszámlák vezetése az MNB-ben...................................................243
6.2.1. Az MNB ügyfelei.............................................................................243
6.2.2. Tranzakció típusok...........................................................................243
6.2.3. A számlavezetés folyamata..............................................................244
6.3. Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER)..............................244
6.3.1. A rendszer résztvevői.......................................................................244
6.3.2. Tranzakció típusok...........................................................................245
6.3.3. A VIBER működése.........................................................................245
6.3.4. A tranzakció feldolgozás környezete...............................................247
6.3.5. Kiegyenlítési eljárások.....................................................................247
6.4. Bankközi Klíring Rendszer....................................................................247
6.4.1. Működési szabályok.........................................................................248
6.4.2. A rendszer résztvevői.......................................................................248
6.4.3. Tranzakció típusok...........................................................................249
6.5. Bankkártya elszámolási rendszerek.......................................................249
6.6. Magyar Takarékszövetkezeti Bank számlavezetési rendszere...............250
6.7. Postai elszámolás...................................................................................250
6.8. Értékpapírelszámolások, a KELER........................................................251
6.9. TARGET............................................................................................252
VIII. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
1. A mérlegen kívüli tételek fogalma, fajtái.......................................................255
2. A mérlegen kívüli tételek kockázatai.............................................................257
2.1. Működési kockázat..................................................................................257
2.2. Hitelkockázatok.......................................................................................258
2.3. Árazási kockázat.....................................................................................258
2.4. Likviditási kockázat................................................................................259
3. Hitelkockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek...........................................260
4. Piaci elhelyezési, illetve likviditási kockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek.....................................................263
5. Kötvénykibocsátással kapcsolatos szolgáltatások..........................................264
IX. BEVEZETÉS AZ ESZKÖZ-FORRÁS MENEDZSMENTBE
1. Az eszköz-forrás gazdálkodás fogalma és fejlődése......................................269
1.1. A bank általános modellje.......................................................................269
1.2. Az eszköz-forrás menedzsment rövid története......................................271
2. A likviditásmenedzsment alapjai....................................................................274
2.1. A likviditás és a likviditási kockázat.......................................................274
2.2. A likviditási pozíció jellemzése...............................................................277
2.3. Bázispozíció és likviditási igény.............................................................278
3. A kamatlábkockázat mérése és kezelése........................................................281
3.1. A bank és a piaci kockázatok..................................................................281
3.2. A banki pozíció jövedelemalapú megközelítése - a mérleg szerinti gap...... 282
3.3. A bank értékének alakulása a kamatláb változás következtében.............287
3.4. Nyitva hagyott problémák.......................................................................290
X. HITELEK ÉS FIZETÉSEK A NEMZETKÖZI BANKGYAKORLATBAN
1. Hitelek a nemzetközi gyakorlatban................................................................295
1.1. Bankközi hitelek......................................................................................298
1.2. Konzorciális kölcsönök (szindikált hitelek)............................................301
1.3. Kezességek és garanciák alkalmazása a nemzetközi bankgyakorlatban....... 302
2. A devizaszámlák rendszere............................................................................306
3. Fizetési forgalom a nemzetközi gazdasági gyakorlatban...............................308
3.1. Átutalás...................................................................................................308
3.2. Inkasszó (beszedési megbízás)................................................................309
3.3. Akkreditív...............................................................................................311
XI. A BETÉTBIZTOSÍTÁS SZEREPE
1. Betétbiztosítási rendszerek.............................................................................318
1.1. Implicit betétbiztosítási rendszerek.........................................................318
1.2. Intézményesített betétbiztosítási rendszerek...............................318
1.3. Az intézményesített betétbiztosítási rendszer alkalmazhatóvá...........319
2. Az intézményesített betétbiztosítási rendszerek .......................320
eldöntendő kérdései...............................................................320
2.1. Állami vagy magántulajdon.......................................................321
2.2. A biztosítási védelem mértéke.............................................321
2.2.1. Korlátozott védelem.............................................................322
2.2.2. A 100%-os védelem.............................................................322
2.2.3. A diszkrecionális rendszer..........................................................323
2.3. A betétbiztosítás finanszírozása.....................................................324
3. A biztosítási díj megállapításának módszere.....................................324
3.1. A biztosítási díj alapja....................................................................326
3.2. Díjkulcsok............................................................................326
4. A bankcsődök kezelése ...............................................326
4.1. A bankcsődök kezelésének eszközei.......................................................328
4.2. A hazai megoldás...................................................................................328
4.2.1. Célok és jogszabályi keretek................................................................328
4.2.2. Eldöntendő kérdések és a módszer......................................................328
XII. FELÜGYELETI ELLENŐRZÉS. BANKFELÜGYELET
1. A felügyeleti tevékenység célja, tartalma........................333
1.1. A szabályozás fő területei.........................................334
1.2. A hatékony bankfelügyelet alapelvei.......................336
2. A felügyeleti tevékenység modelljei...............................337
3. A hitelintézetek felügyeleti értékelése.............................339
4. A felügyelet intézményi keretei........................................344
4.1. A nemzetközi gyakorlat............................................344
4.2. A magyar bankfelügyelet szervezete........................345
5. A felügyeleti ellenőrzés módszerei Magyarországon.....346
5.1. A hitelintézetek helyszínen kívüli ellenőrzése.........346
5.2. A hitelintézetek helyszíni ellenőrzése......................347
5.3. Konzultációk a hitelintézetek vezetőivel..................348
Irodalomjegyzék...........349
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem