A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Banküzemtan

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgált. Kft
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 314 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó
A bank általában, a bank fogalma
A pénzügyi közvetítés szükségessége15
A modern bankok kialakulása17
A bank definíciója, funkciói20
Univerzális bankok, specializált bankok, bankassurance25
A bank és pénzintézeti tevékenység meghatározása Magyarországon26
A bankok helyzete a gazdaságban28
Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében
A kockázat fajtái34
A hitelkockázat vagy a visszafizetés kockázata34
Likviditási kockázat35
Kamatkockázat35
Működési kockázat36
Szabályozási kockázat36
Országkockázat37
Valutakockázat37
A csalás kockázata37
A mérlegen kívüli tételek kockázata38
A bankok választási lehetősége a kockázat és a jövedelem között38
Kockázatvállalás és banktőke39
A betétbiztosítás szerepe39
Bankcsőd és a bankok megrohanása40
A banki kockázat összefoglaló áttekintése41
A kereskedelmi bankok tőkellátottsága
A saját tőke és a mérlegfőösszeg viszonya48
A tőke-definíció értelmezése49
A kockázati céltartalék szerepe a akorrigált szavatoló tőke számított nagyságában54
A céltartalékképzés alapjául szolgáló minősítési elvek55
A súlyzott eszközkockázati arány56
Aktív bankügyletek
Hitelezési üzletág61
A hitel fogalma és fajtái61
A hitelkockázat67
A hitelkérelem70
A hitelelőterjesztés75
A személyes tárgyalás79
A hiteljóváhagyás (hitelengedélyezés)81
A hitelszerződés84
HItelfigyelés88
Az adós pénzügyi helyzetének folyamatos figyelése, hitelminősítés91
A hitelbehajtás92
Induló vállakozások finanszírozása93
Faktorálás és forfetírozás95
A faktorálás kialakulása95
A faktorálás fogalma és típusai96
A faktorcégek99
A forfetírozás kialakulása99
A forfetírozás fogalma99
A faktorálás és a forfetírozás eltérései100
A lízing101
A lízing fogalma101
Jogi szabályozás101
Lízingfajták102
Lízingkalkulációk110
A lízing magyarországi jogi szabályozása113
Passzív banügyletek
Betéttípusok, a betétek csoportosítása119
Szerződéses betétek120
Bankszámlabetét (számlabetét)120
Felmondásos betét121
Lekötött betétek122
Takarékbetét123
Nyugdíj-előtakarékossági betét124
Egyéb betétfajták125
Az értékpapír formát öltő betétjellegű konstrukciók126
Rövid lejáratú értékpapírok126
Középlejáratú értékpapírok127
Hosszú lejáratú értékpapírok127
Bankközi források128
A jegybankból származó források129
Folyószámlahitel130
Kényszer likvidálási hitel130
Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek131
Váltóviszontleszámítás132
Deviza fedezet mellett nyújtott hitelek132
Jegybanki refinanszírozási hitelek133
A betétek kamatozása133
Kamattípusok133
A kamatláb nagyságát befolyásoló tényezők134
Fizetési forgalom
Fizetési formák139
Belföldön használható különböző fizatési formák139
A bank és az ügyfél kapcsolata. A bankszámlák fajtái, a bankszámla-szerződés 140
Választás a fizetési formák között141
Készpénzes fizetés142
Készpénz nélküli formák formák147
Átutalás148
Beszedési megbízás (inkasszó)148
Akkreditív150
Átvezetési megbízás156
Készpénzkímélő fizetési formák156
A csekk156
A bankkártya-rendszer159
A váltó163
A váltó törvényes kellékei164
Váltóátruházás165
A váltó elfogadása168
Váltókezesség169
A váltó kifizetése170
Fedezetlen váltó170
A váltó elévülése173
A pénzforgalmi jelzőszám174
A hazai zsíróforgalom175
Mérlegen kívüli tételek
A mérlegen kívüli tételek fogalma, fajtái179
A mérlegen kívüli tételek kockázatai181
Működési kockázat181
Hitelkockázatok182
Árazási kockázat182
Likviditási kockázat183
Hitelkockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek184
Piaci elhelyezési, illetve likviditási kockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek187
Kötvénykibocsátással kapcsolatos szolgáltatások189
A bankok teljesítményének értékelése
A bakok teljesítményében érdekelt szervek, személyek193
Pénzügyi kimutatások194
A bankmérleg194
Az eredménykimutatás197
A magyar bankok pénzintézeti kimutatásainak rendszere199
A banki teljesítmény pénzügyi kimutatásokkal való elemzése205
A bankok teljesítményének elemzése pénzügyi mutatók segítségével205
Jövedelmezőségi mutatók206
Likviditási ráták209
Tőkeellátottsági mutatók211
Eszközminőségi mutatók214
Hatékonysági mutatók216
Piaci mutatók218
A mutatók alkalmazása, választás a mutatók között219
A banki teljesítmény értékelésének lehetőségei220
Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe
A bankmenedzsment eszközeinek kialakulása225
A likviditásmenedzsment alapjai229
A kamatlábkockázat és kezelése235
Hagyományos megközelítés236
Eszközök és források átlagos futamideje (duration-elemzés)242
Hitelek és fizetések a nemzetközi gyakorlatban
Hitelek a nemzetközi gyakorlatban245
Bankközi hitelek248
Konzorciális kölcsönök251
Kezességek és garanciák alkalmazása a nemzetközi bankgyakorlatban252
A devizaszámlák rendszere257
Fizetési forgalom a nemzetközi gazdasági gyakorlatban258
Átutalás258
Inkasszó (beszedési megbízás)259
Akkreditív261
A betétbiztosítás szerepe
Betétbiztosítási rendszerek268
Az implicit betétbiztosítási rendszerek268
Az intézményesített betétbiztosítási rendszerek269
Az implicit és az intézményesített beétbiztosítási rendszerek összehasonlítása271
A betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései277
Állami vagy magántulajdon277
A biztosítási fedezet összege278
A betétbiztosítás finanszírozása281
A biztosítási díj megállapításának módszere284
A biztosítási díj alapja284
Díjtételek284
Hitelképesség285
A bankcsődök kezelése286
A bankcsőd kezelésének eszközei286
A csődkezelési eszközök közötti választás288
Felügyeleti ellenőrzés: bankfelügyelet
A szabályozás és a felügyelet szükségessége293
Bankfelügyeleti modellek295
A bankfelügyelet szervezeti modelljei295
A felügyelt intézmények köre296
A felügyelet eszközrendszere296
A CAMEL-rendszer298
Az Állami Bankfelügyelet301
Az engedélyezés302
A bankfelügyeleti ellenőrzés304
Irodalomjegyzék311
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Banküzemtan Banküzemtan
Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba